Fany_VanDaal

Vlastní složky pro ukládání obrázků 2

Oct 15th, 2021 (edited)
306
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
PHP 1.09 KB | None
 1. // vlastní složky pro ukládání obrázků 2
 2. function wpai_set_custom_upload_folder($uploads, $articleData, $current_xml_node, $import_id) {
 3.     $import_id = ( isset( $_GET['id'] ) ? $_GET['id'] : ( isset( $_GET['import_id'] ) ? $_GET['import_id'] : 'new' ) );
 4.     $day = date('d');
 5.     $hour = date('H');
 6.     $minute = date('i');
 7.     $month = date('m');
 8.     $year = date('Y');
 9.     // Nastavíme si, aby se ukládaly obrázky do struktur složek: uploads/produkty/ID_feedu/den/hodina/minuta.
 10.     $uploads['path'] = $uploads['basedir'] . '/produkty' . '/' . $import_id . '/' . $year . '/' . $month . '/' . $day . '/' . $hour . '/' . $minute;
 11.     $uploads['url'] = $uploads['baseurl'] . '/produkty' . '/' . $import_id . '/' . $year . '/' . $month . '/' . $day . '/' . $hour . '/' . $minute;  
 12.    
 13. // skotrolujem jestli již daná složka existuje
 14.     if (!file_exists($uploads['path'])) {
 15.         // pokud neexistuje, vytvoříme ji.
 16.         mkdir($uploads['path'], 0755, true);
 17.     }
 18.     return $uploads;
 19. }
 20.  
 21. add_filter('wp_all_import_images_uploads_dir', 'wpai_set_custom_upload_folder', 10, 4);
RAW Paste Data Copied