MeehoweCK

Untitled

Oct 30th, 2020
914
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. /* GENEROWANIE LICZB PSEUDOLOSOWYCH
 8.     aby móc generować liczby pseudolosowe, musimy dodać dwie biblioteki: cstdlib i ctime
 9.     liczbę pseudolosową (całkowitą, z przedziału od 1 do 32767) generuje funkcja rand()
 10.  
 11.     Aby generowane liczby były różne przy kolejnych wywołaniach programu, powinniśmy ustalić początek losowania funkcją
 12.     srand(time(nullptr))
 13. */
 14.  
 15. int losuj()     // zwraca losową liczbę z przedziału od 0 do 100
 16. {
 17.     return rand() % 101;
 18. }
 19.  
 20. int main()
 21. {
 22.     srand(time(nullptr));
 23.  
 24.     for(int i = 0; i < 10; ++i)
 25.         cout << losuj() << '\t';
 26.     cout << endl;
 27.  
 28.     return 0;
 29. }
RAW Paste Data