Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Oct 29th, 2020 (edited)
2,051
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 3.90 KB | None | 0 0
 1. print("Tervetuloa koodipajaan 29.10.2020!")
 2.  
 3. # miten tarkistetaan onko käyttäjän syöte oikeassa muodossa, jos kyseessä on silmukka
 4. # ks. viikkotehtävä 6 - 8
 5. running = True
 6.  
 7. while running:
 8.     print("Aloitetaan uusien tietojen syöttäminen:")
 9.     print("--------------------------------------")
 10.     price = input("Anna hinta:\n")
 11.  
 12.     if not price.isnumeric():
 13.         print("Syötä hinta numeroina!")
 14.         continue
 15.  
 16.     choice = input("Haluatko jatkaa?\n")
 17.  
 18.     if choice == "e":
 19.         running = False
 20.  
 21. # muuttujan tarkistaminen silmukassa muuttujassa
 22. # eli kysytään käyttäjältä niin kauan muuttujaa, kunnes
 23. # käyttäjä syöttää numeron!
 24.  
 25. print("Tervetuloa koodipajaan 29.10.2020!")
 26.  
 27. running = True
 28.  
 29. while running:
 30.     print("Aloitetaan uusien tietojen syöttäminen:")
 31.     print("--------------------------------------")
 32.  
 33.     price = ""
 34.  
 35.     # jos halutaan pitää huoli että käyttäjä syöttää
 36.     # oikeanlaista tietoa joka kerta, voidaan kysyä
 37.     # muuttujaa silmukassa!
 38.     # eli niin kauan kuin käyttäjän syöttämä price
 39.     # ei ole numero, kysytään sitä uudestaan!
 40.     while not price.isnumeric():
 41.         price = input("Anna hinta:\n")
 42.  
 43.         if not price.isnumeric():
 44.             print("Hinnan tulee olla kokonaisluku!")
 45.  
 46.     choice = input("Haluatko jatkaa?\n")
 47.  
 48.     if choice == "e":
 49.         running = False
 50.  
 51. # versio 3
 52. # jos halutaan että myös desimaalit menevät läpi
 53. # voimme "huijata" pythonia sillä, että otamme vertailuissa
 54. # while ja if-lauseissa pois pisteen
 55.  
 56. running = True
 57.  
 58. while running:
 59.     print("Aloitetaan uusien tietojen syöttäminen:")
 60.     print("--------------------------------------")
 61.  
 62.     price = ""
 63.  
 64.     # jos halutaan pitää huoli että käyttäjä syöttää
 65.     # oikeanlaista tietoa joka kerta, voidaan kysyä
 66.     # muuttujaa silmukassa!
 67.     # eli niin kauan kuin käyttäjän syöttämä price
 68.     # ei ole numero, kysytään sitä uudestaan!
 69.     # jos halutaan että myös desimaalit toimivat, voidaan
 70.     # pythonia "huijata" siten että otetaan vertailussa
 71.     # piste pois! (replace(".", "")
 72.     while not price.replace(".", "").isnumeric():
 73.         price = input("Anna hinta:\n")
 74.  
 75.         if not price.replace(".", "").isnumeric():
 76.             print("Hinnan tulee olla lukumuodossa!")
 77.  
 78.     choice = input("Haluatko jatkaa?\n")
 79.  
 80.     if choice == "e":
 81.         running = False
 82.  
 83. # k/e -kysymysten kohdalla voitaisiin tehdä näin:
 84.  
 85. running = True
 86.  
 87. good_answers = "ke"
 88.  
 89. while running:
 90.     print("Aloitetaan uusien tietojen syöttäminen:")
 91.     print("--------------------------------------")
 92.  
 93.     import_car = "-"
 94.  
 95.     # kysytään k/e vastausta niin kauan kunnes käyttäjä syöttää joko k tai e
 96.     # ja kunnes vastaus on tasan 1 merkkiä pitkä
 97.     # hyväksytyt vastaukset ovat good_answers-muuttujassa
 98.     while import_car not in good_answers or len(import_car) != 1:
 99.         import_car = input("Onko tuontiauto? (k/e)\n")
 100.  
 101.     choice = input("Haluatko jatkaa?\n")
 102.  
 103.     if choice == "e":
 104.         running = False
 105.  
 106. # jos halutaan silmukoida kahden numeron välillä, on mahdollista tehdä myös näin:
 107.  
 108. text = ""
 109.  
 110. start = 2000
 111. end = 2020
 112.  
 113. for x in range(start, end + 1):
 114.     text = text + str(x) +" "
 115.  
 116. print(text)
 117.  
 118. # Palindromitehtävä
 119. # jos halutaan kehittää tehtävää niin, että se toimii myös
 120. # palindroimeilla, joissa on välilyöntejä ja isoja kirjaimia,
 121. # voidaan tehdä jotain tällaista:
 122.  
 123. palindrome = "Niina, aja Kajaaniin!"
 124.  
 125. # otetaan välilyönnit vertailua varten pois
 126. palindrome = palindrome.replace(" ", "")
 127.  
 128. # otetaan myös pilkut ja huutomerkit pois
 129. palindrome = palindrome.replace(",", "")
 130. palindrome = palindrome.replace("!", "")
 131.  
 132. # pakotetaan teksti myös pieneksi, jotta isot
 133. # kirjaimet eivät haittaa vertailua
 134. palindrome = palindrome.lower()
 135. reversed = palindrome[::-1]
 136.  
 137. # katsotaan toimiiko:
 138. print(palindrome)
 139. print(reversed)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement