SHARE
TWEET

Flatout AI

Eddlm Jan 3rd, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- Ai Profile Settings  AI1 Jack
 2.    
 3. -- class(0)
 4.  
 5.     pa.CarNum                           = 33
 6.         pa.Skin                             = 1
 7.         pa.CharacterType                    = 0
 8.         pa.CharacterSkinId                  = 2
 9.         pa.Aggression                       = 0.000
 10.         pa.BumpAggression                   = 0.000
 11.         pa.BlockAggression                  = 1.000
 12.         pa.OvertakeAggression               = 0.000
 13.         pa.ThrottleLimit                    = 1.000
 14.         pa.HandicapRacing                   = 1.000
 15.         pa.HandicapOffTrack                 = 1.000
 16.         pa.HandicapAirborne                 = 1.000
 17.         pa.CatchUpRacing                    = 1.100
 18.         pa.CatchUpOffTrack                  = 1.100
 19.         pa.CatchUpAirborne                  = 1.100
 20.         pa.LookAheadMin                     = 10.000
 21.         pa.LookAheadMax                     = 80.000
 22.         pa.LookAheadModifier                = 1.150
 23.         pa.UnderSteerRange                  = 60.000
 24.         pa.OverSteerRange                   = 60.000
 25.         pa.SpinOutRange                     = 60.000
 26.         pa.NeutralSlide                     = 0.050
 27.         pa.NeutralBrakeTime                 = 1.100
 28.         pa.MinBrakeTime                     = 0.900
 29.         pa.MaxBrakeTime                     = 1.400
 30.         pa.SlideFrictionScale               = 0.980
 31.         pa.BrakeFrictionScale               = 1.050
 32.         pa.FrictionAdjust                   = 0.150
 33.         pa.HandicapAhead                    = 0.000
 34.         pa.HandicapBehind                   = 0.000
 35.         pa.Avoidance                        = -0.200
 36.         pa.DamageReaction                   = 0.500
 37.         pa.DamageRecovery                   = 2.000
 38.         pa.NitroUsage                       = 0.750
 39.         pa.NitroScan                        = 4
 40.         pa.UseAltRoute                      = 0.400
 41.         pa.DerbyFavourCenter                = 0.500
 42.         pa.DerbyTargetPlayer                = 0.050
 43.         pa.DerbyExitCruiseSpeed             = 20.000
 44.         pa.CoefP                            = 0.100
 45.         pa.CoefI                            = 0.002
 46.         pa.CoefD                            = 100.000
 47.         pa.CatchUpMul                       = 1.000
 48.         pa.HandicapMul                      = 2.000
 49.         pa.MagnetSpeedLimit                 = 22.000
 50.         pa.MagnetDistanceLimitAhead         = 3.000
 51.         pa.MagnetDistanceLimitBehind        = 5.000
 52.         pa.MagnetSpeedRatio                 = 1.200
 53.         pa.DefaultTurbo                     = 0.200
 54.         pa.RLMagnetSpeedLimit               = 28.000
 55.         pa.RLMagnetMul                      = 0.000
 56.  
 57. -- class(1)
 58.  
 59.         pb.CarNum                           = 33
 60.         pb.Skin                             = 1
 61.         pb.CharacterType                    = 0
 62.         pb.CharacterSkinId                  = 2
 63.         pb.Aggression                       = 0.000
 64.         pb.BumpAggression                   = 0.000
 65.         pb.BlockAggression                  = 1.000
 66.         pb.OvertakeAggression               = 0.000
 67.         pb.ThrottleLimit                    = 1.000
 68.         pb.HandicapRacing                   = 1.000
 69.         pb.HandicapOffTrack                 = 1.000
 70.         pb.HandicapAirborne                 = 1.000
 71.         pb.CatchUpRacing                    = 1.050
 72.         pb.CatchUpOffTrack                  = 1.050
 73.         pb.CatchUpAirborne                  = 1.050
 74.         pb.LookAheadMin                     = 10.000
 75.         pb.LookAheadMax                     = 110.000
 76.         pb.LookAheadModifier                = 1.100
 77.         pb.UnderSteerRange                  = 60.000
 78.         pb.OverSteerRange                   = 60.000
 79.         pb.SpinOutRange                     = 60.000
 80.         pb.NeutralSlide                     = 0.050
 81.         pb.NeutralBrakeTime                 = 1.100
 82.         pb.MinBrakeTime                     = 0.900
 83.         pb.MaxBrakeTime                     = 1.400
 84.         pb.SlideFrictionScale               = 0.980
 85.         pb.BrakeFrictionScale               = 1.050
 86.         pb.FrictionAdjust                   = 0.150
 87.         pb.HandicapAhead                    = 0.000
 88.         pb.HandicapBehind                   = 0.000
 89.         pb.Avoidance                        = 0.000
 90.         pb.DamageReaction                   = 0.500
 91.         pb.DamageRecovery                   = 2.000
 92.         pb.NitroUsage                       = 0.750
 93.         pb.NitroScan                        = 4
 94.         pb.UseAltRoute                      = 0.400
 95.         pb.DerbyFavourCenter                = 0.500
 96.         pb.DerbyTargetPlayer                = 0.050
 97.         pb.DerbyExitCruiseSpeed             = 20.000
 98.         pb.CoefP                            = 0.110
 99.         pb.CoefI                            = 0.001
 100.         pb.CoefD                            = 150.000
 101.         pb.CatchUpMul                       = 1.000
 102.         pb.HandicapMul                      = 2.000
 103.         pb.MagnetSpeedLimit                 = 22.000
 104.         pb.MagnetDistanceLimitAhead         = 3.000
 105.         pb.MagnetDistanceLimitBehind        = 5.000
 106.         pb.MagnetSpeedRatio                 = 1.200
 107.         pb.DefaultTurbo                     = 0.100
 108.         pb.RLMagnetSpeedLimit               = 28.000
 109.         pb.RLMagnetMul                      = 0.000
 110.  
 111. -- class(2)
 112.  
 113.         pc.CarNum                           = 33
 114.         pc.Skin                             = 1
 115.         pc.CharacterType                    = 0
 116.         pc.CharacterSkinId                  = 2
 117.         pc.Aggression                       = 0.000
 118.         pc.BumpAggression                   = 0.000
 119.         pc.BlockAggression                  = 1.000
 120.         pc.OvertakeAggression               = 0.000
 121.         pc.ThrottleLimit                    = 1.000
 122.         pc.HandicapRacing                   = 1.000
 123.         pc.HandicapOffTrack                 = 1.000
 124.         pc.HandicapAirborne                 = 1.000
 125.         pc.CatchUpRacing                    = 1.050
 126.         pc.CatchUpOffTrack                  = 1.050
 127.         pc.CatchUpAirborne                  = 1.050
 128.         pc.LookAheadMin                     = 10.000
 129.         pc.LookAheadMax                     = 180.000
 130.         pc.LookAheadModifier                = 1.100
 131.         pc.UnderSteerRange                  = 60.000
 132.         pc.OverSteerRange                   = 60.000
 133.         pc.SpinOutRange                     = 60.000
 134.         pc.NeutralSlide                     = 0.050
 135.         pc.NeutralBrakeTime                 = 1.100
 136.         pc.MinBrakeTime                     = 0.900
 137.         pc.MaxBrakeTime                     = 1.400
 138.         pc.SlideFrictionScale               = 0.850
 139.         pc.BrakeFrictionScale               = 0.900
 140.         pc.FrictionAdjust                   = 0.150
 141.         pc.HandicapAhead                    = 0.000
 142.         pc.HandicapBehind                   = 0.000
 143.         pc.Avoidance                        = 0.000
 144.         pc.DamageReaction                   = 0.500
 145.         pc.DamageRecovery                   = 2.000
 146.         pc.NitroUsage                       = 0.750
 147.         pc.NitroScan                        = 4
 148.         pc.UseAltRoute                      = 0.400
 149.         pc.DerbyFavourCenter                = 0.500
 150.         pc.DerbyTargetPlayer                = 0.050
 151.         pc.DerbyExitCruiseSpeed             = 20.000
 152.         pc.CoefP                            = 0.110
 153.         pc.CoefI                            = 0.001
 154.         pc.CoefD                            = 150.000
 155.         pc.CatchUpMul                       = 1.000
 156.         pc.HandicapMul                      = 2.000
 157.         pc.MagnetSpeedLimit                 = 22.000
 158.         pc.MagnetDistanceLimitAhead         = 3.000
 159.         pc.MagnetDistanceLimitBehind        = 5.000
 160.         pc.MagnetSpeedRatio                 = 1.400
 161.         pc.DefaultTurbo                     = 0.200
 162.         pc.RLMagnetSpeedLimit               = 28.000
 163.         pc.RLMagnetMul                      = 0.000
 164.  
 165. -- class(3)
 166.  
 167.         pd.CarNum                           = 2
 168.         pd.Skin                             = 1
 169.         pd.CharacterType                    = 0
 170.         pd.CharacterSkinId                  = 2
 171.         pd.Aggression                       = 1.000
 172.         pd.BumpAggression                   = 0.300
 173.         pd.BlockAggression                  = 0.750
 174.         pd.OvertakeAggression               = 1.000
 175.         pd.ThrottleLimit                    = 1.000
 176.         pd.HandicapRacing                   = 0.200
 177.         pd.HandicapOffTrack                 = 0.500
 178.         pd.HandicapAirborne                 = 0.600
 179.         pd.CatchUpRacing                    = 1.000
 180.         pd.CatchUpOffTrack                  = 1.000
 181.         pd.CatchUpAirborne                  = 1.000
 182.         pd.LookAheadMin                     = 10.000
 183.         pd.LookAheadMax                     = 40.000
 184.         pd.LookAheadModifier                = 1.100
 185.         pd.UnderSteerRange                  = 60.000
 186.         pd.OverSteerRange                   = 60.000
 187.         pd.SpinOutRange                     = 60.000
 188.         pd.NeutralSlide                     = 0.050
 189.         pd.NeutralBrakeTime                 = 1.100
 190.         pd.MinBrakeTime                     = 0.900
 191.         pd.MaxBrakeTime                     = 1.400
 192.         pd.SlideFrictionScale               = 1.000
 193.         pd.BrakeFrictionScale               = 1.100
 194.         pd.FrictionAdjust                   = 0.150
 195.         pd.HandicapAhead                    = 0.000
 196.         pd.HandicapBehind                   = 0.000
 197.         pd.Avoidance                        = 0.400
 198.         pd.DamageReaction                   = 0.500
 199.         pd.DamageRecovery                   = 2.000
 200.         pd.NitroUsage                       = 0.750
 201.         pd.NitroScan                        = 4
 202.         pd.UseAltRoute                      = 0.500
 203.         pd.DerbyFavourCenter                = 0.500
 204.         pd.DerbyTargetPlayer                = 0.050
 205.         pd.DerbyExitCruiseSpeed             = 20.000
 206.         pd.CoefP                            = 0.100
 207.         pd.CoefI                            = 0.001
 208.         pd.CoefD                            = 100.000
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top