datafile

Tiếng Tơ Lòng Beat Tiếng Tơ Lòng Beat - H-Kray, Truzg | HoatHinh.tv | Z2s2w4h9W2UQ

Aug 1st, 2021
1,575
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Tiếng Tơ Lòng Beat  Tiếng Tơ Lòng Beat - H-Kray, Truzg  | HoatHinh.tv | Z2s2w4h9W2UQ Lyrics up by vnflix.com Tiếng lòng thở than nơi thành đô cướp lấy em đi
 2. Sao nở bỏ đi quay về đây chẳng nhớ đôi lời
 3. Em bước xe hoa thương người ta vội trách tình anh
 4. Đò chưa sang sông em thay lòng vội bước theo chồng
 5.  
 6. Góc nhà thiếu vắng tình quê
 7. Biết rằng sông quê còn người chờ
 8. Ôm ấp mối tình này anh hẹn người kiếp sau đi
 9. Lỡ lời tơ duyên trái ngang lở làng
 10.  
 11. ĐK:
 12. Sóng gió vay quanh chúng mình đường về còn quá xa sôi
 13. Anh đứng chờ em nơi hàng thuyên ta thầm ước
 14. Phận duyên sao quá lở làng
 15. Phận nghèo đâu trách dung nhan
 16. Cơ duyên sao quá bẽ bàng
 17. Sao tiếng lòng còn nhiều thở than
 18. Thương cho một tấm thư tình này
 19. Kỷ niệm ngày đó trao ai
 20. Anh vẫn giữ nó bên thềm
 21. Em nỡ cất bước em đềm
 22. Cơn say sao quá nồng nàn em vội vàng bước sang ngang
 23. Thay màu áo mới thành đô lụa là
 24.  
 25. Rap:
 26. Người vẫn còn đây nhưng sao ta tìm hoài chẳng thấy
 27. Thay lòng đỗi dạ bước xa ta ngàn vạn trâm lần mới thấy
 28. Ước hẹn câu thề ta xin chờ đợi người kiếp sau
 29. Mai rồi tỉnh lặng ta chẳng còn tìm lại để mình thấy nhau
 30. Đôi lời nhắn nhủ trên đường đời của mình để lại phía sau
 31. Đừng hẹn đừng thề để chẳng còn phải tiết nhung nhớ về nhau
 32. Luyến tiết 1 người nhưng sung quanh anh toàn thân quỷ dử
 33. Em bước đi rồi chẳng cần phải tha thiết hay nhớ về nhau
 34. Người bước qua sông bên đấy ai đợi bên này ai trong
 35. Lòng buồn hóa cô liêu nơi chốn phiêu bồng ôm lòng đớn đau
 36. Một mình phát áo phong trần, thương lắm một người chưa từng có nhau .
RAW Paste Data