Advertisement
Josif_tepe

Untitled

May 20th, 2024
411
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.70 KB | None | 0 0
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <ctype.h>
 4.  
 5. int main(int argc, char * argv[]) {
 6.     if(argc < 3) { // brojot na argumenti e pomal od 3, sto znaci deka ne sme vnele dovolno za da imame ime na vlezna i izlezna datoteka
 7.         printf("Vnesete gi iminjata na datotekite preku komadna linija\n");
 8.         return 0;
 9.     }
 10.     FILE * in = fopen(argv[1], "r");
 11.     FILE * out = fopen(argv[2], "w");
 12.     if(in == NULL) {
 13.         printf("Ne vnesovte validen fajl za citanje\n");
 14.         return 0;
 15.     }
 16.     if(out == NULL) {
 17.         printf("Ne vnesovte validen fajl za pecatenje\n");
 18.         return 0;
 19.     }
 20.  
 21.     int x;
 22.     fscanf(in, "%d", &x);
 23.  
 24.     fprintf(out, "%d\n", x);
 25.  
 26.  
 27.    
 28. }
 29.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement