SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 23rd, 2019 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. NBAPlayer
 2. Да се дефинира класа NBAPlayer за која ќе се чуваат:
 3.  
 4. динамички алоцирана низа од карактери за името на играчот
 5. низа од максимум 40 карактери за тимот во кој играчот моментално настапува
 6. просечен број на поени на играчот оваа сезона (double)
 7. просечен број на асистенции на играчот оваа сезона (double)
 8. просечен број на скокови на играчот оваа сезона (double)
 9. За потребите на класата да се дефинираат:
 10.  
 11. default конструктор и конструктор со аргументи
 12. copy constructor и оператор =
 13. деструктор
 14. метод rating() кој го враќа рејтингот на кошаркарот кој се пресметува како:
 15.  
 16. 45% од поените + 30% од асистенциите + 25% од скоковите
 17.  
 18. метод print() кој го печати играчот во следниот формат:
 19.  
 20. Име - тим
 21.  
 22. Points: поени
 23.  
 24. Assists: асистенции
 25.  
 26. Rebounds: скокови
 27.  
 28. Rating: рејтинг
 29.  
 30. AllStarPlayer
 31. Од претходната класа NBAPlayer да се изведе класата AllStarPlayer за која дополнително ќе се чуваат и:
 32.  
 33. просечен број на поени на играчот од All Star натпреварите (double)
 34. просечен број на асистенции на играчот од All Star натпреварите (double)
 35. просечен број на скокови на играчот од All Star натпреварите (double)
 36. За потребите на класата да се дефинираат:
 37.  
 38. default конструктор
 39. конструктор кој прима објект од NBAPlayer и плус додатните информации (погледни main)
 40. конструктор кој ги прима сите аргументи (погледни main)
 41. copy constructor, оператор =, деструктор
 42. метод allStarRating() кој го враќа рејтингот на кошаркарот од All Star натпреварите и кој се пресметува како:
 43.  
 44. 30% од поените + 40% од асистенциите + 30% од скоковите
 45.  
 46. Да се препокријат методите:
 47.  
 48. rating() кој го враќа просекот од обичниот рејтинг на кошаркарот и неговиот All Star рејтинг
 49. print() кој покрај основните информации за кошаркарот печати и:
 50.  
 51. All Star Rating: рејтингот од All Star натпреварите
 52.  
 53. New Rating: просечниот рејтинг
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top