datafile

Em Tỉnh Mơ Chưa Em Tỉnh Mơ Chưa - Lê Ngọc Hải | HoatHinh.tv | tC7EN5b6ndNT

Jul 30th, 2021
980
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Em Tỉnh Mơ Chưa  Em Tỉnh Mơ Chưa - Lê Ngọc Hải  | HoatHinh.tv | tC7EN5b6ndNT Lyrics up by vnflix.com Biết em không cần...cứ đi xa dần
 2. Trái tim phong trần từng vội vàng cho em đắng cay muôn phần
 3. Mới hôm qua mà...đã quên tất cả
 4. Đến hôm nay thì giật mình nhìn em đi với suggar daddy
 5.  
 6. Em cười tôi và chê tôi xuất thân nông dân
 7. Không thể lo cho em nhà xe, tiền mua son phấn
 8. Ba ngày sau đại gia đá em ra đường
 9. Em lại quay về đây mà khóc lóc van xin .
 10.  
 11. Thôi xin em đừng mơ...ai lại mơ vậy bao giờ
 12. E ơi em tỉnh chưa...hay là em còn nghi ngờ
 13. Anh chỉ không biết chiều em, nhưng anh không bị ngu
 14. Anh thì không có nhiều đô, nên xin em đừng đu...stop here
RAW Paste Data