desislava_topuzakova

04. Basic Queue Operations

Sep 16th, 2021
1,096
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package StackAndQueue;
 2.  
 3. import java.util.ArrayDeque;
 4. import java.util.Collections;
 5. import java.util.List;
 6. import java.util.Scanner;
 7.  
 8. public class demo {
 9.     public static void main(String[] args) {
 10.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 11.         ArrayDeque<Integer> queue = new ArrayDeque<>();
 12.         //n -> брой на числа за добавяне -> брой пъти push в stack
 13.         //s -> брой на числа за премахване -> брой пъти pop в stack
 14.         //х -> проверка дали го има в стека -> true / min element in stack
 15.         int n = scanner.nextInt();
 16.         int s = scanner.nextInt();
 17.         int x = scanner.nextInt();
 18.  
 19.         //n на брой пъти да добавяме
 20.         for (int count = 1; count <= n; count++) {
 21.             queue.offer(scanner.nextInt());
 22.         }
 23.  
 24.         //s на брой пъти да премахваме
 25.         for (int count = 1; count <= s; count++) {
 26.             queue.poll();
 27.         }
 28.  
 29.         //x го има в стека
 30.         if (queue.contains(x)) {
 31.             System.out.println("true");
 32.         } else { //x го няма в стека
 33.             //имаме елементи
 34.             if (!queue.isEmpty()) {
 35.                 //мин елемент
 36.                 System.out.println(Collections.min(queue));
 37.             } else {
 38.                 System.out.println(0);
 39.             }
 40.         }
 41.     }
 42. }
 43.  
RAW Paste Data