Advertisement
idevpas

"Zázrak" s menom curvid-19

Nov 23rd, 2020 (edited)
53
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.34 KB | None | 0 0
  1. "Zázrak" s menom curvid-19
  2. ---------------
  3. Vakcinační pas usnadní cestování:
  4. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-koronavirus-prukaz-cestovani-hranice-pas.A201119_124306_domaci_vank
  5.  
  6. > Na společném očkovacím průkazu přitom Evropská komise pracuje již dva roky.
  7.  
  8. A do toho prišiel "zázrak" v podobe skurvidu-19.
  9. Náhoda?
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement