MeehoweCK

Untitled

May 7th, 2021
564
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. unsigned long long czy_pierwsza(unsigned long long a)
 6. {
 7.     if(a == 0 || a == 1)
 8.         return 0;               // liczba nie jest liczbą pierwszą, ale nie posiada dzielników
 9.     for(unsigned long long i = 2; i * i <= a; ++i)
 10.         if(a % i == 0)
 11.             return i;           // zwracamy dzielnik - oznacza to, że sprawdzana liczba nie jest liczbą pierwszą
 12.     return 1;                   // 1 oznacza, że sprawdzana liczba jest liczbą pierwszą
 13. }
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     unsigned long long liczba;
 18.     cout << "Podaj liczbe naturalna: ";
 19.     cin >> liczba;
 20.  
 21.     unsigned long long wynik = czy_pierwsza(liczba);
 22.  
 23.     switch(wynik)
 24.     {
 25.     case 0:
 26.         cout << liczba << " nie jest liczba pierwsza.\n";
 27.         break;
 28.     case 1:
 29.         cout << liczba << " jest liczba pierwsza.\n";
 30.         break;
 31.     default:        // w każdym innym przypadku
 32.         cout << liczba << " nie jest liczba pierwsza, poniewaz dzieli sie przez " << wynik << ".\n";
 33.     }
 34.     return 0;
 35. }
RAW Paste Data