Advertisement
nicuf

CROP jpg

Feb 24th, 2024
716
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.74 KB | None | 0 0
 1. import os
 2. import cv2
 3. import PyPDF2
 4.  
 5. def crop_image(image_path, output_dir, page_num):
 6.     # Citirea imaginii folosind OpenCV
 7.     image = cv2.imread(image_path)
 8.     # Alegerea setului de coordonate de cropare în funcție de numărul paginii
 9.     if page_num % 2 == 0:  # Pagini pare
 10.  
 11.         coords = (800, 4000, 100, 1800)  # In prima parte 800:4000 este VERTICAL  in a doua parte 100:1800 este orizontal
 12.  
 13.     else:  # Pagini impare
 14.  
 15.         coords = (1000, 4200, 300, 2000)  # In prima parte 800:4000 este VERTICAL  in a doua parte 100:1800 este orizontal
 16.  
 17.     # Croirea imaginii folosind coordonatele selectate
 18.     cropped_image = image[coords[0]:coords[1], coords[2]:coords[3]]
 19.     # Salvarea imaginii croite
 20.     filename = os.path.basename(image_path)
 21.     output_path = os.path.join(output_dir, os.path.splitext(filename)[0] + '_cropped.jpg')
 22.     cv2.imwrite(output_path, cropped_image)
 23.     print(f"Imaginea croită a fost salvată în: {output_path}")
 24.  
 25. def extract_images_from_pdf(pdf_path, output_dir):
 26.     # Citirea fișierului PDF folosind PyPDF2
 27.     with open(pdf_path, "rb") as f:
 28.         pdf_reader = PyPDF2.PdfReader(f)
 29.         num_pages = len(pdf_reader.pages)
 30.         # Extragerea imaginilor din fiecare pagină și salvarea lor
 31.         for page_num in range(num_pages):
 32.             page = pdf_reader.pages[page_num]
 33.             images = page["/Resources"]["/XObject"].keys()
 34.             for img_num, img_name in enumerate(images):
 35.                 img = page["/Resources"]["/XObject"][img_name]
 36.                 if img["/Subtype"] == "/Image":
 37.                     img_data = img._data
 38.                     img_file = open(os.path.join(output_dir, f"{page_num+1}_{img_num+1}.jpg"), "wb")
 39.                     img_file.write(img_data)
 40.                     img_file.close()
 41.  
 42. # Directorul de intrare și de ieșire
 43. input_dir = r"d:\test"
 44. output_dir = r"d:\test\1"
 45.  
 46. # Verificăm dacă directorul de ieșire există, altfel îl creăm
 47. if not os.path.exists(output_dir):
 48.     os.makedirs(output_dir)
 49.  
 50. # Procesarea fișierelor JPEG
 51. jpeg_files = [f for f in os.listdir(input_dir) if f.endswith('.jpg')]
 52. for file in jpeg_files:
 53.     image_path = os.path.join(input_dir, file)
 54.     # Extragere numărului paginii din numele fișierului
 55.     # Presupunem că numele fișierului are forma 'paginaX.jpg' unde X este numărul paginii
 56.     # Trebuie să ajustezi acest cod pentru a se potrivi cu formatul numelui fișierelor tale
 57.     page_num = int(''.join(filter(str.isdigit, file)))
 58.     crop_image(image_path, output_dir, page_num)
 59.  
 60. # Procesarea fișierelor PDF
 61. pdf_files = [f for f in os.listdir(input_dir) if f.endswith('.pdf')]
 62. for file in pdf_files:
 63.     pdf_path = os.path.join(input_dir, file)
 64.     extract_images_from_pdf(pdf_path, output_dir)
 65.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement