daily pastebin goal
79%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 12th, 2017 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <a_samp>
 2. /*
 3. System: War Activity
 4. Bulid By ron - biton
 5. BigMaN && EviLpRo
 6. */
 7. //===[Colors]==
 8. #define green 0xc7ff00ff
 9. #define red 0xff3300ff
 10. #define yellow 0xffff00ff
 11. #define blue 0x500bdff
 12. #define lightBlue 0x00ccffff
 13. //==[הגדרות - ניתן לשינוי]==
 14. #define Price 10000 // כמות הכסף שיקבל הזוכה
 15. #define Block 12 // מספר מקומות מוגבל, אם אתם מוסיפים אחד תוסיפו גם ספאון אחד
 16. #define CDN 40 // המספר שתתחיל ממנו הספירה הראשונה
 17. #define CDN2 10 // המספר שתתחיל ממנו הסיפרה השניה
 18. #define MinPlayers 2 // מספר מקומות מינימלי
 19. #define Money 200 // עלות כניסה לפעילות
 20. //===[משתנים]==
 21. new cd;
 22. new WarOn;
 23. new WarPlayers;
 24. new InWar[MAX_PLAYERS];
 25. new WarReg;
 26. new String[256];
 27. new Float:WarSpawns[12][3] ={
 28. {-1381.7242,1276.9611,1039.8672},
 29. {-1401.8888,1261.0510,1039.8741},
 30. {-1394.1561,1274.2472,1039.8672},
 31. {-1387.2743,1263.0626,1039.8741},
 32. {-1379.1420,1248.4054,1039.8672},
 33. {-1379.1001,1219.6829,1039.8672},
 34. {-1391.4531,1221.6755,1039.8672},
 35. {-1402.0007,1217.9125,1039.8672},
 36. {-1415.1235,1238.4708,1039.8672},
 37. {-1410.9012,1260.8301,1040.4379},
 38. {-1397.9063,1260.1892,1039.8741},
 39. {-1383.9586,1269.8687,1039.8672}
 40. };
 41.  
 42. new WarWeapons[14] = {
 43. 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,5,9
 44. };
 45. //===[Forward's]==
 46. forward WarCount();
 47. forward WarCount2();
 48. forward CheckWinner();
 49. forward ToWar();
 50. forward UnFreeze();
 51.  
 52. public OnPlayerDeath(playerid,killerid,reason)
 53. {
 54.     if(InWar[playerid] == 1)
 55.     {
 56.         WarPlayers--;
 57.         ResetPlayerWeapons(playerid);
 58.         SendClientMessage(playerid,red,".יצאת מהפעילות");
 59.     }
 60.     return 1;
 61. }
 62.  
 63. public OnPlayerDisconnect(playerid,reason)
 64. {
 65.     if(InWar[playerid] == 1)
 66.     {
 67.         WarPlayers--;
 68.     }
 69.     return 1;
 70. }
 71.  
 72. public OnPlayerCommandText(playerid,cmdtext[])
 73. {
 74. if(strcmp(cmdtext,"/WarStart",true)==0)
 75. {
 76.     if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: פקודה זו היא לאדמינים בלבד");
 77.     if(WarOn == 1) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: פעילות זו כבר מופעלת");
 78.     WarReg = 1;
 79.     WarCount();
 80.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"-----[War Activity]-----");
 81.     SendClientMessageToAll(lightBlue,".WaR החלה ההרשמה לפעילות");
 82.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"/War - להרשמה הקש פקודה זו");
 83.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"Money$ - כניסה לפעילות זו עולה");
 84.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"Price$ - הפרס לזוכה בפעילות הוא");
 85.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"-----[War Activity]-----");
 86.     return 1;
 87. }
 88.  
 89. if(strcmp(cmdtext,"/WarEnd",true)==0)
 90. {
 91.     if(!IsPlayerAdmin(playerid)) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: פקודה זו היא רק לאדמינים");
 92.     if(WarOn) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: פעילות זו אינה מופעלת");
 93.     format(String,256,"War ביטל  את פעילות ה \"%s\" האדמין",GetName(playerid));
 94.     SendClientMessageToAll(yellow,String);
 95.     WarOn = 0;
 96.     WarPlayers = 0;
 97.     for(new i = 0; i < GetMaxPlayers(); i++)
 98.     {
 99.         if(IsPlayerConnected(i) && InWar[i] == 1)
 100.         {
 101.             SpawnPlayer(i);
 102.         }
 103.     }
 104.     return 1;
 105. }
 106.  
 107. if(strcmp(cmdtext,"/War",true)==0)
 108. {
 109.     if(WarOn == 0) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: פעילות זו אינה מופעלת כעת");
 110.     if(WarReg == 0) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: הפעילות כבר החלה");
 111.     if(WarPlayers == Block) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: נגמרו כל המקומות בפעילות");
 112.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"---------[War Activity]---------");
 113.     SendClientMessageToAll(lightBlue,".הצטרפת לפעילות בהצלחה");
 114.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"בפעילות זאת מטרתך העיקרית היא לשרוד אחרון");
 115.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"כדי לעשות זאת , תצטרך להתחמק מיריות של אחרים");
 116.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"ולהרוג את כל מי שעומד בדרכך (:");
 117.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"בהצלחה בפעילות, מקווים שתזכה..");
 118.     SendClientMessageToAll(lightBlue,"---------[War Activity]---------");
 119.     InWar[playerid] = 1;
 120.     WarPlayers++;
 121.     return 1;
 122. }
 123.  
 124. if(strcmp(cmdtext,"/WarExit",true)==0)
 125. {
 126.     if(WarOn == 0) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: פעילות זו אינה מופעלת כעת");
 127.     if(InWar[playerid]) return SendClientMessage(playerid,red,"ERROR: אתה לא בפעילות");
 128.     SpawnPlayer(playerid);
 129.     InWar[playerid] = 0;
 130.     WarPlayers--;
 131.     SendClientMessage(playerid,red,".יצאת מהפעילות");
 132.     return 1;
 133. }
 134.  
 135. return 0;
 136. }
 137.  
 138. public WarCount()
 139. {
 140.     new cdt[256];
 141.     format(cdt,256,"~y~WaR: ~w~%d",cd);
 142.     if(cd > 0)
 143.     {
 144.         GameTextForAll(cdt,1000,6);
 145.         SetTimer("WarCount",1000,0);
 146.     }   else  if(cd == 15)  {
 147.             SendClientMessageToAll(green,"• /War - הפעילות תתחיל בעוד 15 שניות להצטרפות הקש •");
 148.             } else {
 149.             if(WarPlayers < MinPlayers) return SendClientMessageToAll(red,"הפעילות בוטלה, סיבה: חוסר משתתפים");
 150.             cd = CDN2;
 151.             WarReg = 0;
 152.             WarCount2();
 153.             ToWar();
 154.             for(new i=0;i<GetMaxPlayers();i++)
 155.             {
 156.                 if(IsPlayerConnected(i) && InWar[i] == 1)
 157.                 {
 158.                     SendClientMessage(i,green,".שוגרת לפעילות, הפעילות תתחיל בעוד מספר שניות");
 159.                 }
 160.             }
 161.                 }
 162.     return 1;
 163. }
 164.  
 165. public WarCount2()
 166. {
 167.     new cdt1[256];
 168.     format(cdt1,256,"~y~Start IN: ~w~%d",cd);
 169.     if(cd > 0)
 170.     {
 171.         GameTextForAll(cdt1,1000,6);
 172.         SetTimer("WarCount",1000,0);
 173.     }   else    {
 174.         UnFreeze();
 175.         SendClientMessageToAll(red,".הפעילות החלה בהצלחה למתמודדים");
 176.     }
 177. }
 178.  
 179. public ToWar()
 180. {
 181.     CheckWinner();
 182.     for(new i = 0; i < GetMaxPlayers();i++)
 183.     {
 184.         if(IsPlayerConnected(i) && InWar[i] == 1)
 185.         {
 186.             new Rand = random(sizeof(WarSpawns));
 187.             SetPlayerPos(i,WarSpawns[Rand][0],WarSpawns[Rand][1],WarSpawns[Rand][2]);
 188.             TogglePlayerControllable(i,0);
 189.             SetPlayerInterior(i,16);
 190.             SendClientMessage(i,yellow,".שוגרת לפעילות, הפעילות תתחיל בעוד מספר שניות");
 191.         }
 192.     }
 193.     return 1;
 194. }
 195.  
 196. public UnFreeze()
 197. {
 198.     for(new i = 0; i < GetMaxPlayers();i++)
 199.     {
 200.         if(IsPlayerConnected(i) && InWar[i] == 1)
 201.         {
 202.             TogglePlayerControllable(i,1);
 203.             new Rand = random(sizeof(WarWeapons));
 204.             GivePlayerWeapon(i,WarWeapons[Rand],10000);
 205.         }
 206.     }
 207.     return 1;
 208. }
 209.  
 210. public CheckWinner()
 211. {
 212.     if(WarPlayers > 1) return SetTimer("CheckWinner",1000,0);
 213.     for(new i = 0; i < GetMaxPlayers(); i++)
 214.     {
 215.         if(IsPlayerConnected(i) && InWar[i] == 1 && !WarOn)
 216.         {
 217.             GivePlayerMoney(i,Price);
 218.             format(String,256,"• %s Winner in Mini",GetName(i));
 219.             GameTextForAll(String,4000,4);
 220.             format(String,256,"• Warזכה בפעילות ה %s ברכותינו, השחקן •",GetName(i));
 221.             SendClientMessage(i,green,"כל הכבוד ! זכית בפעילות");
 222.             SendClientMessageToAll(yellow,String);
 223.             SpawnPlayer(i);
 224.             WarPlayers = 0;
 225.             WarOn = 0;
 226.             InWar[i] = 0;
 227.         }
 228.     }
 229.     return 1;
 230. }
 231.  
 232. stock GetName(playerid)
 233. {
 234.     new Name[MAX_PLAYER_NAME];
 235.     GetPlayerName(playerid,Name,MAX_PLAYER_NAME);
 236.     return Name;
 237. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top