Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Apr 29th, 2020
404
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 7.40 KB | None | 0 0
 1. [29/04/2020 00:00:00 07:00:00] Край на програмата
 2. [29/04/2020 07:00:00 00:40:00] Балкан фолк - музикално предаване
 3. [29/04/2020 07:40:00 00:20:00] Тв справочник
 4. [29/04/2020 08:00:00 00:10:00] Да се раздвижим - предаване на ТВ САТ КОМ
 5. [29/04/2020 08:10:00 00:50:00] Анзак - в лицето на войната
 6. [29/04/2020 09:00:00 01:00:00] Невероятният свят на автомобилите еп. 7
 7. [29/04/2020 10:00:00 01:00:00] Невероятният свят на военните машини еп. 7
 8. [29/04/2020 11:00:00 00:40:00] Балкан фолк - музикално предаване
 9. [29/04/2020 11:40:00 00:20:00] Тв справочник
 10. [29/04/2020 12:00:00 00:30:00] 2019 - предаване на ТВ САТ КОМ
 11. [29/04/2020 12:30:00 00:30:00] Скорост - предаване за автомобили
 12. [29/04/2020 13:00:00 01:40:00] 15 години Фолклорно сдружение "Детска песен - Н. Хвойнева"
 13. [29/04/2020 14:40:00 00:20:00] Тв справочник
 14. [29/04/2020 15:00:00 01:00:00] Лекция "Онлайн общуване - рискове и заплахи" - лектор Пламен Узунов
 15. [29/04/2020 16:00:00 00:10:00] Да се раздвижим - предаване на ТВ САТ КОМ
 16. [29/04/2020 16:10:00 00:20:00] Рецитал за любовта - предаване на ТВ САТ КОМ
 17. [29/04/2020 16:30:00 00:30:00] През дверите на православието - предаване на ТВ САТ КОМ
 18. [29/04/2020 17:00:00 00:40:00] Концерт класическа музика на Валентина Гюлева и Божидар Братоев
 19. [29/04/2020 17:40:00 00:20:00] Тв справочник
 20. [29/04/2020 18:00:00 00:25:00] Да изследваме света еп. 1
 21. [29/04/2020 18:25:00 00:25:00] Животински инстинкт еп. 1
 22. [29/04/2020 18:50:00 00:20:00] Светът на изобретенията еп.1
 23. [29/04/2020 19:10:00 00:20:00] Тв справочник
 24. [29/04/2020 19:30:00 00:30:00] Дневник - информационна емисия
 25. [29/04/2020 20:00:00 00:30:00] Арт нюанси - предаване на ТВ САТ КОМ
 26. [29/04/2020 20:30:00 00:30:00] Лъжливи рими - сериал еп. 1
 27. [29/04/2020 21:00:00 01:00:00] Състезанието на живота им еп. 2
 28. [29/04/2020 22:00:00 00:30:00] Дневник - информационна емисия
 29. [29/04/2020 22:30:00 00:30:00] Тв справочник
 30. [29/04/2020 23:00:00 01:00:00] Край на програмата
 31. [30/04/2020 00:00:00 07:00:00] Край на програмата
 32. [30/04/2020 07:00:00 00:40:00] Скорост - предаване за автомобили
 33. [30/04/2020 07:40:00 00:20:00] Тв справочник
 34. [30/04/2020 08:00:00 00:10:00] Да се раздвижим - предаване на ТВ САТ КОМ
 35. [30/04/2020 08:10:00 00:50:00] Магията на Одри Хепбърн
 36. [30/04/2020 09:00:00 01:00:00] "България пее" в Асеновград
 37. [30/04/2020 10:00:00 01:40:00] Празник на виното в Асеновград
 38. [30/04/2020 11:40:00 00:20:00] Тв справочник
 39. [30/04/2020 12:00:00 01:00:00] Фолклорна трапеза
 40. [30/04/2020 13:00:00 01:40:00] "Пролет 2019" – празничен концерт на хора на Общинска пенсионерска организация "Съюз на пенсионерите 2004", Асеновград
 41. [30/04/2020 14:40:00 00:20:00] Тв справочник
 42. [30/04/2020 15:00:00 01:00:00] Пехливански борби 2020 - предаване на ТВ САТ КОМ
 43. [30/04/2020 16:00:00 00:10:00] Да се раздвижим - предаване на ТВ САТ КОМ
 44. [30/04/2020 16:10:00 00:20:00] Певческа група "Бяла лилия"
 45. [30/04/2020 16:30:00 00:30:00] Арт нюанси - предаване на ТВ САТ КОМ
 46. [30/04/2020 17:00:00 00:40:00] Балкан фолк - музикално предаване
 47. [30/04/2020 17:40:00 00:20:00] Тв справочник
 48. [30/04/2020 18:00:00 00:30:00] Да изследваме света еп. 2
 49. [30/04/2020 18:30:00 00:40:00] Скорост - предаване за автомобили
 50. [30/04/2020 19:10:00 00:20:00] Тв справочник
 51. [30/04/2020 19:30:00 00:30:00] Дневник - информационна емисия
 52. [30/04/2020 20:00:00 00:30:00] През дверите на православието - предаване на ТВ САТ КОМ
 53. [30/04/2020 20:30:00 00:30:00] Лъжливи рими - сериал еп. 2
 54. [30/04/2020 21:00:00 01:00:00] Състезанието на живота им еп. 3
 55. [30/04/2020 22:00:00 00:30:00] Дневник - информационна емисия
 56. [30/04/2020 22:30:00 00:30:00] Тв справочник
 57. [30/04/2020 23:00:00 01:00:00] Край на програмата
 58. [01/05/2020 00:00:00 07:00:00] Край на програмата
 59. [01/05/2020 07:00:00 00:40:00] Светлини
 60. [01/05/2020 07:40:00 00:20:00] Тв справочник
 61. [01/05/2020 08:00:00 00:10:00] Да се раздвижим - предаване на ТВ САТ КОМ
 62. [01/05/2020 08:10:00 00:50:00] Цялата неофициална история на Айртон Сена
 63. [01/05/2020 09:00:00 02:00:00] 130 години СУ "Св.св. Кирил и Методий"
 64. [01/05/2020 11:00:00 00:40:00] Акордеонен концерт на студенти и приятели на Ангел Маринов
 65. [01/05/2020 11:40:00 00:20:00] Тв справочник
 66. [01/05/2020 12:00:00 01:00:00] 15-тото издание на Винария, организирано от Съюза на предприемачите в Асеновград
 67. [01/05/2020 13:00:00 00:50:00] Концерт на музейната музикална школа
 68. [01/05/2020 13:50:00 00:50:00] "МАЙКА БЪЛГАРИЯ" Концерт-спектакъл на Ансамбъл "Тракия"
 69. [01/05/2020 14:40:00 00:20:00] Тв справочник
 70. [01/05/2020 15:00:00 01:00:00] Лекция - "Интернет и ранната сексуализация"
 71. [01/05/2020 16:00:00 00:10:00] Да се раздвижим - предаване на ТВ САТ КОМ
 72. [01/05/2020 16:10:00 01:30:00] Фолклорен концерт "На кръстопът"
 73. [01/05/2020 17:40:00 00:20:00] Тв справочник
 74. [01/05/2020 18:00:00 00:25:00] Да изследваме света еп. 3
 75. [01/05/2020 18:25:00 00:25:00] Животински инстинкт еп. 2
 76. [01/05/2020 18:50:00 00:20:00] Светът на изобретенията еп. 2
 77. [01/05/2020 19:10:00 00:20:00] Тв справочник
 78. [01/05/2020 19:30:00 00:30:00] Дневник - информационна емисия
 79. [01/05/2020 20:00:00 00:30:00] 2019 - предаване на ТВ САТ КОМ
 80. [01/05/2020 20:30:00 00:30:00] Лъжливи рими - сериал еп. 3
 81. [01/05/2020 21:00:00 01:00:00] Състезанието на живота им еп. 4
 82. [01/05/2020 22:00:00 00:30:00] Дневник - информационна емисия
 83. [01/05/2020 22:30:00 00:30:00] Тв справочник
 84. [01/05/2020 23:00:00 01:00:00] Край на програмата
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement