SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 19th, 2018 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1: #include <iostream>
 2.    2: #include <string>
 3.    3: #include <vector>
 4.    4: using namespace std;
 5.    5: //Laaja Ohjelmointi 1
 6.    6: //Harjoitustyö
 7.    7: //"EinStein würfelt nicht"
 8.    8:
 9.    9: int arpa ()
 10.   10: {
 11.   11:    const int RMAX = RAND_MAX + 1;
 12.   12:    double luku = rand ();
 13.   13:    luku = luku * 6;
 14.   14:    luku = luku / RMAX;
 15.   15:    luku = luku + 1;
 16.   16:    return static_cast<int>(luku);
 17.   17: }
 18.   18:
 19.   19: void kysySiemenluku ()
 20.   20: {
 21.   21:    int siemenluku=0;
 22.   22:    cout << "Anna siemenluku" << endl << "> ";
 23.   23:    cin >> siemenluku;
 24.   24:    srand(siemenluku);
 25.   25: }
 26.   26:
 27.   27: enum Pelaaja
 28.   28: {
 29.   29:    Musta,
 30.   30:      Valkea
 31.   31: };
 32.   32:
 33.   33: struct Kivi
 34.   34: {
 35.   35:    bool vari;
 36.   36:    int luku;
 37.   37: };
 38.   38:
 39.   39: struct Ruutu
 40.   40: {
 41.   41:    int kivi;
 42.   42:    bool tyhja;
 43.   43: };
 44.   44:
 45.   45: bool onkoElossa(vector<vector<Ruutu> > pelilauta, int kivinro)
 46.   46: {
 47.   47:    for (int y = 0; y < 5; ++y)
 48.   48:    {
 49.   49:       for (int x = 0; x < 5; ++x)
 50.   50:       {
 51.   51:          if(pelilauta.at(y).at(x).kivi == kivinro)
 52.   52:            {
 53.   53:               return true;
 54.   54:            }
 55.   55:          
 56.   56:       }
 57.   57:    }
 58.   58:    return false;
 59.   59: }
 60.   60:    
 61.   61: vector<vector<Ruutu> > muodostaAlkuasetelma()
 62.   62: {
 63.   63:    Ruutu kivi = {0, false};
 64.   64:    vector<Ruutu> rivi;
 65.   65:    vector<vector<Ruutu> > pelilauta;
 66.   66:    bool vuoro;
 67.   67:    int kivinro = arpa();
 68.   68:      
 69.   69:    for (int i = 0; i <= 4; ++i)
 70.   70:    {
 71.   71:       rivi.push_back(kivi);
 72.   72:    }
 73.   73:    
 74.   74:    for(int j = 0; j <= 4; ++j)  
 75.   75:    {      
 76.   76:       pelilauta.push_back(rivi);
 77.   77:    }
 78.   78:
 79.   79:    
 80.   80:    //koordinaatit(y,x)
 81.   81:      
 82.   82:    while(onkoElossa(pelilauta, kivinro) == true)
 83.   83:    {
 84.   84:       kivinro = arpa();
 85.   85:    }
 86.   86:    
 87.   87:    pelilauta.at(0).at(0).kivi = kivinro;
 88.   88:    pelilauta.at(4).at(4).kivi = -kivinro;
 89.   89:    
 90.   90:    while(onkoElossa(pelilauta, kivinro) == true)
 91.   91:    {
 92.   92:       kivinro = arpa();
 93.   93:    }
 94.   94:    
 95.   95:    pelilauta.at(0).at(1).kivi = kivinro;
 96.   96:    pelilauta.at(4).at(3).kivi = -kivinro;
 97.   97:    
 98.   98:    while(onkoElossa(pelilauta, kivinro)  == true)
 99.   99:    {                        
 100.  100:       kivinro = arpa();
 101.  101:    }
 102.  102:    
 103.  103:    pelilauta.at(0).at(2).kivi = kivinro;
 104.  104:    pelilauta.at(4).at(2).kivi = -kivinro;
 105.  105:    
 106.  106:    while(onkoElossa(pelilauta, kivinro) == true)
 107.  107:    {
 108.  108:       kivinro = arpa();
 109.  109:    }
 110.  110:    
 111.  111:    pelilauta.at(1).at(0).kivi = kivinro;
 112.  112:    pelilauta.at(3).at(4).kivi = -kivinro;
 113.  113:    
 114.  114:    while(onkoElossa(pelilauta, kivinro) == true)
 115.  115:    {
 116.  116:       kivinro = arpa();
 117.  117:    }
 118.  118:    
 119.  119:    pelilauta.at(1).at(1).kivi = kivinro;  
 120.  120:    pelilauta.at(3).at(3).kivi = -kivinro;
 121.  121:    
 122.  122:    while (onkoElossa(pelilauta, kivinro) == true)
 123.  123:    {
 124.  124:       kivinro = arpa();
 125.  125:    }
 126.  126:    
 127.  127:    pelilauta.at(2).at(0).kivi = kivinro;
 128.  128:    pelilauta.at(2).at(4).kivi = -kivinro;
 129.  129:    
 130.  130:    //(0,0),(0,1),(0,2)
 131.  131:    //(1,0),(1,1)
 132.  132:    //(2,0)
 133.  133:    //(2,4)
 134.  134:    //(3,4),(3,3)
 135.  135:    //(4,4),(4,3),(4,2)
 136.  136:    
 137.  137:          
 138.  138:       return pelilauta;
 139.  139:      
 140.  140: }
 141.  141:
 142.  142: vector<vector<Ruutu> > tulostaPelilauta(vector<vector<Ruutu> > pelilauta);
 143.  143: {
 144.  144:    
 145.  145:    vector<vector<Ruutu> > pelilauta = muodostaAlkuasetelma();
 146.  146:    for (int k = 0; k < 25; ++k)
 147.  147:    {
 148.  148:    }
 149.  149:    
 150.  150: }
 151.  151:
 152.  152: enum Liike
 153.  153: {
 154.  154:    //Mustan liikkeet  
 155.  155:    ita,
 156.  156:      etela,
 157.  157:      kaakko,
 158.  158:      //Valkean liikkeet
 159.  159:      lansi,
 160.  160:      pohjoinen,
 161.  161:      luode
 162.  162: };
 163.  163:
 164.  164: void siirto(vector<vector<Ruutu> > pelilauta);
 165.  165: {
 166.  166:    int siirto = 0;
 167.  167:    Pelaaja pelaaja;
 168.  168:    int numero = 0;
 169.  169:    //if (vuoro=true)
 170.  170:    //kivi=kivi.numero
 171.  171:    //if (vuoro=false)
 172.  172:    //kivi=kivi.vari
 173.  173:    //int liike = kiven vanha koordinaatti
 174.  174:    
 175.  175:    //tulostaPelilauta();
 176.  176:    cout << pelaaja << " pelaaja, siirrä kiveä " << numero << endl << "> ";
 177.  177:    cin >> siirto;
 178.  178:    
 179.  179:    switch (siirto)
 180.  180:    {
 181.  181:      
 182.  182:     case 6:
 183.  183:       // liike=pelilauta.at(y+1).at(x).kivi;  
 184.  184:       break;
 185.  185:     case 2:
 186.  186:       // liike=pelilauta.at(y).at(x+1).kivi;
 187.  187:       break;
 188.  188:     case 3:
 189.  189:       // liike=pelilauta.at(y+1).at(x+1).kivi;
 190.  190:       break;
 191.  191:     case 4:
 192.  192:       // liike=pelilauta.at(y).at(x-1).kivi;
 193.  193:       break;
 194.  194:     case 8:
 195.  195:       // liike=pelilauta.at(y-1).at(x).kivi;
 196.  196:       break;
 197.  197:     case 9:
 198.  198:       // liike=pelilauta.at(y-1).at(x-1).kivi;
 199.  199:       break;
 200.  200:     default:
 201.  201:       cout << "VIRHE: Virheellinen suunta." << endl;
 202.  202:       siirto(pelilauta);
 203.  203:    }
 204.  204:    
 205.  205:    //if (laiton siirto)
 206.  206:    //jos kivi.vari == musta
 207.  207:    //laittomat siirrot
 208.  208:    //4, 8, 7, 1, 9
 209.  209:    //if (kivi.vari == valkea)
 210.  210:    //6, 2, 3, 1, 9
 211.  211:    {
 212.  212:       cout << "VIRHE: Virheellinen suunta." << endl;
 213.  213:       siirto(pelilauta);
 214.  214:    }
 215.  215:    
 216.  216:    //if (OOB)
 217.  217:    //if liike < ulompi.size tai liike > ulompi.size
 218.  218:    //tai liike < sisempi.size tai liike > sisempi.size
 219.  219:    //joka siirron tarkistu: on pysyttävä annettujen koordinaattien joukossa
 220.  220:    //tarkistetaan vaan jos ollaan reunaruudussa
 221.  221:    //tietyistä koordinaateista ei saa siirtyä tiettyyn suuntaan
 222.  222:    {
 223.  223:       cout << "VIRHE: Yritit siirtyä ulos laudalta." << endl;
 224.  224:       siirto(pelilauta);
 225.  225:    }
 226.  226:    
 227.  227: }
 228.  228:
 229.  229: bool voittoasema(Pelaaja pelaaja)
 230.  230: {
 231.  231:    if (pelaaja==Musta)
 232.  232:    {
 233.  233:       //pelilauta.at(4).at(4).kivi == musta;
 234.  234:       //laudan läpikäynti, etsitään valkoisia kiviä
 235.  235:       //jos on, return false
 236.  236:    }
 237.  237:    
 238.  238:    if (pelaaja==Valkea)
 239.  239:    {
 240.  240:       //pelilauta.at(0).at(0).kivi == valkea;
 241.  241:       //laudan läpikäynti, etsitään mustia
 242.  242:       //jos on, return false
 243.  243:      
 244.  244:    }
 245.  245:    
 246.  246: }
 247.  247:
 248.  248:
 249.  249: int main ()
 250.  250: {
 251.  251:    Pelaaja pelaaja;
 252.  252:    pelaaja = Musta;
 253.  253:    kysySiemenluku ();  
 254.  254:    
 255.  255:    muodostaAlkuasetelma ();
 256.  256:    
 257.  257:    while(true)
 258.  258:    {
 259.  259:      
 260.  260:       arpa();
 261.  261:       //tulostetaan vuorossa oleva kivi
 262.  262:       //jos arvottua kiveä ei ole, etsitään siitä seuraavat kivet ja
 263.  263:       //pyydetään valitsemaan ylempi tai alempi
 264.  264:      
 265.  265:       siirto();
 266.  266:      
 267.  267:      
 268.  268:      
 269.  269:      
 270.  270:      
 271.  271:      
 272.  272:      
 273.  273:      
 274.  274:       if (voittoasema()==true)
 275.  275:       {
 276.  276:          cout << pelaaja << " pelaaja voitti pelin!" << endl;
 277.  277:       }
 278.  278:      
 279.  279:       if (pelaaja == Musta)
 280.  280:       {
 281.  281:          pelaaja = Valkea;
 282.  282:       }
 283.  283:       else
 284.  284:       {
 285.  285:          pelaaja = Musta;
 286.  286:       }
 287.  287:      
 288.  288:    }
 289.  289:    
 290.  290:    
 291.  291:    
 292.  292:    
 293.  293:    
 294.  294:    
 295.  295:    return EXIT_SUCCESS;
 296.  296: }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top