SHARE
TWEET

Badoo page with debug messages

a guest Nov 23rd, 2012 2,494 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html id="cst_custom-spp" class="js" dir="ltr" lang="cs"><head> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">     <script>_id=3,_1=+new Date</script> <title>Badoo – Jana 42, Praha, Česká republika</title> <meta name="viewport" content="width=1024"> <meta name="verify-v1" content="2fFP3tBogUUvtP0T3Qj42Lim04Fk6/6OtVKVEhgY8AI=">   <meta name="keywords" content=" poznávání lidí, vytváření kontaktů, přátelé, bavit se, setkávat se on-line, messenger, povídání, on-line komunita, párty, blogy, hodnocení fotek, komunikace, dění, sdílení fotek, hledání přátel, hodnotit fotky, hodnocení, on-line, sociální síť">    <meta name="description" content="Badoo je celosvětová společenská síť, která umožňuje svým členům poznávat nové ženy a muže v jejich okolí.">   <link rel="canonical" href="http://badoo.com/connections/visitors/?utm_medium=email&amp;utm_campaign=47_New_visitors&amp;utm_source=lifecycle&amp;utm_content=visitors_txt_2">   <link rel="
 3. stylesheet" href="badooDebug_soubory/base-ltr.css" type="text/css" media="screen,projection,print"> <link rel="stylesheet" href="badooDebug_soubory/page_003.css" type="text/css" media="screen,projection,print">   <script src="badooDebug_soubory/base-lite.js"></script> <script src="badooDebug_soubory/page_004.js"></script> <script>_5=+new Date</script> <meta name="y_key" value="11448bbc2e926f5d"> <script src="badooDebug_soubory/spotlightCanvas.js" type="text/javascript"></script><script async="true" src="badooDebug_soubory/ga.js"></script><script src="badooDebug_soubory/page.js" type="text/javascript"></script><link id="l1353710332324" rel="stylesheet" type="text/css" href="badooDebug_soubory/page_002.css"><script src="badooDebug_soubory/photo.js" type="text/javascript"></script><link id="l1353710345541" rel="stylesheet" type="text/css" href="badooDebug_soubory/photo-ltr.css"><link id="l1353710345748" rel="stylesheet" type="text/css" href="badooDebug_soubory/wizards-ltr.css"><script src="badooDebug_soubory/
 4. page_002.js" type="text/javascript"></script><link id="l1353710395458" rel="stylesheet" type="text/css" href="badooDebug_soubory/page.css"><script src="badooDebug_soubory/page_003.js" type="text/javascript"></script></head> <body class="cst">   <div id="head" class="hd"> <div class="h"> <div id="logo">  <a href="http://eu1.badoo.com/search/" class="logo_anchor app" rel="search"> <!--[if gt IE 8]><!--><object data="badooDebug_soubory/logo.svg" type="image/svg+xml" class="logosvg"><!--<![endif]--> <img src="badooDebug_soubory/logo.png" class="logoimg" alt="" height="29" width="100"> <!--[if gt IE 8]><!--></object><!--<![endif]--> </a>   </div>  <div class="hm"> <a href="http://eu1.badoo.com/search/" class="hml app" rel="search"><!-- --><!-- --><span class="hmit">Lidé v okolí</span> </a>  <a href="http://eu1.badoo.com/encounters/" class="hme app" rel="mm"><!-- --><!-- --><span class="hmit">Setkání</span> </a>  <span class="hmm hmm-ca"><!-- --><span class="hmmc"></span><!-- --><span class="hmit"> <span class="
 5. hmitx">Zprávy</span><!-- --><b id="mb1" class="hmmb hmmb-h"><span class="hmmbi"><span class="hmmbc">0</span></span></b> </span> <span class="hmm-a"></span> <span class="im-close"></span> </span> <span class="hmm"> <!-- --><span class="hmit">  <a class="hmitx" href="http://eu1.badoo.com/connections/message/0/" target="my_265814515">Zprávy</a><!--   --><b id="mb" class="hmmb hmmb-h"><span class="hmmbi"><span class="hmmbc">0</span></span></b>
 6. </span> <span class="im-open"></span> </span> </div> <ul class="ha">  <li class="hai hai-c jsw jse" id="credits_holder"> <span class="haibx"> <i class="ha_ic_cred"></i>  <a href="http://eu1.badoo.com/billing/credits-central.phtml" class="hait hail fbg balance_info app" id="credits" rel="credits">0 kreditů</a>   </span> <div id="balance_alert"> <div class="hab h_btp "> <div class="hab_arr"></div> <div class="roo_ro_cont"> <a href="#" class="jst close"></a>               <span class="coins_icon"></span> <div class="cont_text"> <h4>Získejte Kredity bez placení!</h4> <p class="text">Vyzkoušejte jednu z mnoha nabídek, které jsou k dispozici a získejte kredity zdarma.</p> <a href="http://eu1.badoo.com/billing/external-credit-ws.phtml?activation_place=30" class="btn_smt alert-ovl">Zjistit více!</a> </div>  </div> </div>  </div> </li>    <li class="hai hai-p" id="status-image"> <span href="http://eu1.badoo.com/0265814515/" class="haibx haibx-p"> <img src="badooDebug_soubory/1016700_small.jpg" alt="" class="haif"> </
 7. span><!-- --><span class="ha_ic_arr"></span> <ul class="ham"> <li class="hami hami-n"> <div class="ham_arr"></div> <a href="http://eu1.badoo.com/0265814515/" class="haml haml-n fbg app" rel="profile-edit">Vít zslav</a> </li> <li class="hami"> <a href="http://eu1.badoo.com/0265814515/settings/" class="haml fbg app" rel="settings">Nastavení</a> </li> <li class="hami hami-o"> <a href="http://eu1.badoo.com/signout/?rt=daa05f" data-ga="Clicks,Profile,Profile - pulldown - sign out click" class="haml haml-o fbg">Odhlásit</a> </li> </ul> <a href="http://eu1.badoo.com/0265814515/" class="b-link app" rel="profile-edit"></a> </li>  </ul>  <a href="http://eu1.badoo.com/spp.phtml" data-ga="Upsell,Upsell - mini icon,SPP - mini icon - via top nav - inactive" rel="spp" class="ha_ic_spp_n app" title="Přihlaste se k odběru Super Moci!"></a>  <span id="Baloon"></span>      </div> </div>   <div class="mash"></div> <div id="im_ovl" class="im-close ma"> <div id="im_wrap" class="im-close"> <div id="im_wrapper"> <div class="ma_h">
 8. <span class="im-close ma_h_sw ma_h_sw-cls"></span> </div> <div class="ma_loading"></div> <div class="ma_loading-icon"><div class="loading-icon"></div></div> </div> </div> </div>    <div id="assstat_swf" style="position:absolute;"><object id="flash_assstat_swf" name="flash_assstat_swf" style="z-index:0" type="application/x-shockwave-flash" data="badooDebug_soubory/asstat.swf" height="1" width="1"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="FlashVars" value="u=265814515"><param name="allowFullScreen" value="true"> <param name="allowScriptAccess" value="always"> <param name="menu" value="false"> <param name="quality" value="high"> </object></div> <script type="text/javascript"> $e.onload(function(){ if($u.flash._detect(9)) $("assstat_swf").innerHTML=$u.flash.draw("http:\/\/badoocdn.com\/v2\/-\/-\/flash\/asstat.10.swf", "1", "1", "#ffffff", {"u":265814515}, false, "flash_assstat_swf"); }); </script>   <script type="text/javascript">(function(UwLCwN){UwLCwN(((function(c,k,r,a,b){while(--c)k[c]&&(b=b.
 9. replace(new r('\\b'+c+'\\b','g'),k[c]));return b}))(384,'##i#var#obj###c##cc#join#function##push#window#cObj##return#if#s#e#v#for#undefined#typeof#objs#h#h2#upd#nav#hash##level#t#00#length#in#res#n#d#try#Date#o2s#new#catch#u#iplugs#j#ex#match#navigator#a#0xffffffff#b#String#else#getTimezoneOffset#0x6c0695ed#0x8208f4c1#0x33031de5#0xf50fc457#0xaa0a4c5f#0x1b01a57b##0xc90c2086#0x206f85b3#0xf262004e#0xb966d409#0xce61e49f#0x5768b525#0x44042d73#0x5005713c#0x270241aa#0xbe0b1010#0xdd0d7cc9#0xa4d1c46d#0xfbd44c65#0x8cd37cf3#0x3dd895d7#0x15da2d49#0x4db26158#0x3ab551ce#0xd4bb30e2#0x4adfa541#0x5edef90e#0x62dd1ddf#0xfcb9887c#0x65b0d9c6#0x346ed9fc#0xad678846#0x4369e96a#0xd3d6f4fb#0x8bbeb8ea#0x12b7e950#0xa3bc0074#0xda60b8d0#0x73dc1683#0x196c3671#0x6e6b06e7#0xfed41b76#0x89d32be0#0x806567cb#0xf762575d#0xf00f9344#0x8708a3d2#0x1e01f268#0x6906c2fe#0x10da7a5a#0x67dd4acc#0xa1d1937e#0x38d8c2c4#0x4fdff252#0xd1bb67f1#0xd6d6a3e8#0x60b08ed5#0xf9b9df6f#0x8ebeeff9#0x17b7be43#0x7d079eb1#0x0a00ae27#0xc0ba6cad#0xedb88320#0x9abfb3b6#
 10. 0x03b6e20c#0xb7bd5c3b#0x2eb40d81#0xb0d09822###0xc7d7a8b4#0x59b33d17#0x74b1d29a#0xead54739#0x0d6d6a3e#0x7a6a5aa8#0xe40ecf0b#0x9309ff9d#0x94643b84#0xe3630b12#0x9dd277af#0x04db2615#0x856530d8#0x29d9c998#0xb6662d3d#0x646ba8c0#0xfd62f97a#0x8a65c9ec#0x14015c4f#0x136c9856#0x83d385c7#0x1adad47d#0x6ddde4eb#0xf4d4b551#0x63066cd9#0xfa0f3d63#0x3c03e4d1#0x4b04d447#0xd20d85fd#0xa2677172#0xd56041e4#0x8d080df5#0x3b6e20c8#0x4c69105e#0x84be41de#0xf3b97148#0x076dc419#0x706af48f#0xe963a535#0x9e6495a3#0x990951ba#0xee0e612c#setTimeout#0x00000000#0x77073096#0x0edb8832#0x79dcb8a4#0x90bf1d91#0x1db71064#0x6ab020f2#0xe7b82d07#0x7eb17cbd#0xe0d5e91e#0x97d2d988#0x09b64c2b#0xa50ab56b#0x35b5a8fa#0xefd5102a#0x71b18589#0x06b6b51f#0x9fbfe4a5#0x98d220bc#0x01db7106##0xc1611dab#0xa6bc5767#0x76dc4190#0xe8b8d433#0x7807c9a2#0x91646c97#0xe6635c01#0x6b6b51f4#0x086d3d2d#0x7f6a0dbb#0x0f00f934#0x9609a88e#0xe10e9818#0x58684c11#0x2f6f7c87#0xdcd60dcf#0xabd13d59#0x26d930ac#0x51de003a#0x45df5c75#0x32d86ce3#0x42b2986c#0xdbbbc9d6#0xacbcf940#0xc8d75180#
 11. 0xbfd06116#0x5f058808#0xc60cd9b2#0xb10be924#0x2802b89e#0xb8bda50f##0x21b4f4b5#0x56b3c423#0xcfba9599#0x1c6c6162#0x5bdeae1d#cookie#st#tj#document#toString#HJ#VG#parseInt#f#d8#Jan#2100#GMT#Sun#expires#01#f3#escape#G#R#0x3fb506dd#0x2a6f2b94#0xb40bbe37#0xc4614ab8#0xb3667a2e#0xcdd70693#0x54de5729#0x23d967bf#0xc30c8ea1#0x5a05df1b#0x7fffffff#265814515#E#0xff#2048#0x2d02ef8d#charCodeAt#path#domain#mbr#menubar#sbr#screen#scr#tz#A#Z#statusbar#lbr#cript#crypto#true#toolbar#tbr#locationbar#pbr#personalbar#plgs#_#null#constructor#__proto__#boolean#string#location#host#number#prototype#arguments#message#jv#javaEnabled#sort#sChrome#callee#replace#0xbad03605#0x5d681b02#0x756aa39c#0x026d930a#0x9c0906a9#0xeb0e363f#0xec63f226#0x9b64c2b0#0xc2d7ffa7#0xb5d0cf31#0x2cd99e8b#0x72076785#0x05005713#0xe5d5be0d#0x7cdcefb7#0x0bdbdf21#0x86d3d2d4#0x92d28e9b#0x0cb61b38#0x95bf4a82#0xe2b87a14#0x7bb12bae#0x5cb36a04#0x2bb45a92#0xdf60efc3#0xa867df55#0x316e8eef#0x4669be79#0x41047a60#0x36034af6#0x48b2364b#0xd80d2bda#0xaf0a1b4c#0xcb61b38c#0xbc66831a#
 12. 0x5505262f#0xc5ba3bbe#0xb2bd0b28#0x220216b9#0xbb0b4703#0x256fd2a0#0x5268e236#0xcc0c7795#0x24b4a3a6#0xf1d4e242#0xcabac28a#0xd06016f7#0x4969474d#0xa7672661#0x3903b3c2#0xd70dd2ee#0x4e048354#0xbdbdf21c#0x30b5ffe9#0x40df0b66#0x3e6e77db#0xd9d65adc#0x37d83bf0#0xa9bcae53#0x47b2cf7f#0xdebb9ec5#0x53b39330#0xa00ae278#0x6fb077e1#0x18b74777#0x88085ae6#0xf6b9265b#0x81be16cd#0x68ddb3f8#0x1fda836e#0xff0f6a70#0x66063bca#0xf862ae69#0x616bffd3#0xaed16a4a#0x8f659eff#0x11010b5c#0x166ccf45'.split('#'),RegExp,10,'(11(){40{171(11(){11 30(19){3 33=[172,173,170,169,165,166,167,168,174,175,181,182,183,180,179,176,177,178,164,163,150,151,152,149,148,144,145,146,147,153,154,160,161,162,159,158,155,156,157,184,185,214,215,216,213,212,208,209,210,211,217,218,225,226,227,223,222,219,220,221,207,206,193,143,195,191,190,186,187,188,189,196,197,203,204,205,202,201,198,199,200,228,141,66,57,62,58,60,87,93,92,86,85,79,77,76,80,81,94,82,83,78,75,91,90,88,89,95,70,59,61,74,71,72,73,64,69,65,67,68,84,142,126,129,130,125,124,120,121,122,123,131,132,
 13. 139,140,96,138,137,133,134,135,136,119,118,103,104,105,106,102,101,97,98,99,100,107,108,115,116,117,114,113,109,110,111,112,194,250,336,337,338,335,334,330,331,332,333,339,340,346,347,348,345,344,341,342,343,329,328,314,315,316,229,313,312,308,309,310,311,317,318,325,326,327,324,323,319,320,321,322,350,374,375,373,372,369,370,371,376,377,382,381,378,379,383,368,356,357,355,354,352,353,361,380,362,360,363,364,366,365,359,358,351,367,349,306,255,256,257,254,253,307,251,252,258,259,265];3 9=[];19=""+19;22(3 2=0;2<19.35;2++){3 7=19.266(2);18(7<128){9.13(7)}55 18((7>127)&&(7<264)){9.13((7>>6)|192);9.13((7&63)|128)}55{9.13((7>>12)|224);9.13(((7>>6)&63)|128);9.13((7&63)|128)}}3 7=52;22(3 2=0,38=9.35;2<38;2++)7=(7>>>8)^33[(7^9[2])&263];17(7^52)&260}3 15={33:-(43 41()).56(),26:0,19:0,45:261};11 28(){3 9=[];15.19=30([15.26,15.45,[[[["#",""].10(\'262*\'),"249&"].10(""),\'248\'+\'235\'].10(""),\'\'].10(\'236\')].10(\'|\'));22(3 2 36 15)9.13(\'\'+2+\':\'+237(15[2]).234(16));233.230=[\'231\'+["51",\'\'].10("232"),""].10(["
 14. 238"+[\'239\',"245"].10(""),\'\'].10("246"))+\'=\'+247(9.10(\',\'))+\';244=243, 31 240 241 34:34:34 242\'+\';267=/\'+\';268=.\'+294.295.49(/[^.]+\\.[^.]+$/)[0]}28();11 42(4,48){3 25=[14];17(11(4,32){40{18(!32||24(4)=="296"||24(4)=="293"||24(4)=="292"||4===289||4===23)17 54(4);22(3 47 36 25)18(25[47]===4)17 23;25.13(4);3 37=[],21;22(3 2 36 4||{})18(4[2]!==4&&24(4[2])!="11"&&2!="35"&&2!="290"&&2!="291"&&2!="297"&&(21=298.304(4[2],32-1))!==23){18(48)21=21.305(/(\\303\\/\\39+\\.\\39+)[\\39\\.]+/,11(51,53){17 53});37.13(""+2+": "+21)}17"\\38{"+37.302().10(", ")+"}"}44(20){17""+20+"-"+20.299}})(4,5)};3 46={300:(11(){40{17 50.301()}44(20){}})(),288:23};3 29={287:46,274:(54(43 41()).49(/[275-276]+\\+.*/)||[0])[0]||(43 41()).56(),29:14.50,273:14.272,269:14.270,271:14.277,278:14.284,285:14.286,283:14.282,279:14.280};15.26=30(42(29));28();3 27=30(42(29,281));18(27!=15.26){15.27=27;28()}},0)}44(20){}})();'))})({ErSd:"yfCCY",z_CWj:(function(RXQ,acLphl){return acLphl})(['Ez',''].join('Ruk'),{P_W:'hQY',_atpj:eval}['_atpj'],
 15. "kxNGJd")}[[["z","_C"].join(''),"Wj"].join("")])</script>      <div class="vs-vote" id="wrap"><div id="wrap1">  <div id="spotlight"> <div class="spotlight js_sl" id="spotlightWrap">  <img id="green_triangle_img" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABkAAAAZCAYAAADE6YVjAAAB70lEQVR42rWV34dUYRjHP99Ojo666SK6KaKbiIoiGa2WtCwREdH13iTqIhFdRBepJMsmbYatsZsUu1Zbq4voIiVJ/9DT4+xrHmfmHDPNznyO1zPzvu/zfs/z451R5++5PcCGjxYJ+WP+1BHrOFaZdWKud+XNn6nCzaaklplVRISSq8+XNuZwY5b2SaWt8xeJ17/PFr6wKdSqExgUpfriUvcl3ATtX2cKNxuCKRRvFoc0Iynt7Z8TPbz6cbqQtO6L04MOl8AsbNNeUcPL76cKd1oHpgWV/EcaakWd/jXRwPNvJwrQKnAerNo9kcCUkoYIoybNLHw95hHZB2AG1HVK9HZR0o2ooyYDmP9ytEBsCbmDRUEHNEB8F0Pw9POR3M2qO8/EnXBBi0PrBKIhhuTxx8P5Vuo02y1wpcqqLbwUIkPxcO1Q7uadj4sNd6LH4vhn/pMH7w90hSIlfV3lxGUWI3D/7f6uUGMTSChERuPe8r4cY0XiUt8tShNY1GRk7i7tzREd4DJO06+/2CZ32rtzSR0jCUVYlXRtm9uLuzI3K4a5kCJ16ZKIMXHrxc5MlKm7YlQRY+Tmwo7MYElw1Yh/SDFmbsxTCuFCOEpj7Fx/Vgq1BdfckjEBfn7CTl5gzYyDGMfFBJl7UgaxyKSZe0T2D6695HexPOjEAAAAAElFTkSuQmCC" class="hidden">   <img id="photo_camera_img"
 16. class="hidden" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAOCAYAAADNGCeJAAABxUlEQVR42pWTMUgCURjHs4qKhFoUyZQKIioDg5xriMIhUejUpYhCIXBoE5rMpT0kiIY2EW4QFEukSXFxEUUow0ESJQWH1FSlvP4P7uS4UPSDH7zn+97v+b733QjDMP9AiMAUkIFVsAYWwAwY5edyQca9ZJNgCRxYrVaHxWK5lsvlFObrrFDUU4YYB7Ps6Ytgw2g0nqXT6RTDRqlU+rTb7VdYU7MHKYGEvYGILyMiDTCCU2AJh8NRRhC5XO5DKpVeYN0EDGAPrIBp4uHqI/f5fI/MkJHNZl/NZjM5XMLJRsFys9msDSrJZDIpv99Pk3GxWMxgv6Ir0+l0W8INnU7nN5lM3qJ2epVKtR8KheztdrtC1t4QHo/niYzx2zepX19ZPB5/kMlkO8Fg0BuJRF60Wu0RTdOX/JyBZTabjYrFYi5uns/no8jdbjQalb4yvV6vFsoMBsMJuSY3L5fLYeTu1mq1r34yEUVRm0JZIBDwKZXKw0QicYdXo/FqJvTZTY9rznf7TKPRKEjB+Uk/CLfb7WX76tzpdN5Xq9WKUNZqtcpYn+M3rbher78zwwdpDRf2T/BlY4VC4Zj8oWFEeIxnh8Mh5r7NP/b4rwFNB+I5AAAAAElFTkSuQmCC"> <img id="status_img" class="hidden" src="badooDebug_soubory/icons-head.png"> <div class="sl_sidepart sl_add" title="" id="putMeBtn"> <div> <span class="sl_add_pht sl_add_span"><img src="badooDebug_soubory/1016700_medium.jpg" alt="" class="sl_add_pht_img" height="69" width="69"></span> <span class="
 17. sl_add_span"></span>   <h4 class="sl_add_tl">Chci být tady!</h4>  <a href="#" data-ga="Upsell,Upsell - put me here,Spotlight - put me here" class="dOvl-open-ex sl_add_l" rev="http://eu1.badoo.com/billing/spotlight-wizard-ws.phtml?activation_place=1" rel="sl_step"></a>  </div>  </div> <div class="sl_s2"><div></div></div>  <div class="spotlight-line"> <div id="slline">   <a style="cursor: default;" id="cnvs_wrap" class="slc" href="http://eu1.badoo.com/0291186703/?r=6"></a> <canvas width="887" id="cnvs" height="105"></canvas>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0171209882/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/986439_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img0"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">24</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0160373895/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/1022165_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img1"
 18. > <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">42</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0251131912/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/841412_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img2"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">3</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0293181326/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/342097_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img3"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">5</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0291186703/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/544889_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img4"> <i class="vp_label_
 19. mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">5</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0175774436/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/448462_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img5"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">14</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0258543570/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/561475_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img6"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">34</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0302177051/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/577434_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img7"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  
 20. <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">7</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0270647109/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/339716_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img8"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">188</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0278212633/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/633289_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img9"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">30</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0263523672/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/907013_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img10"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst
 21. hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">2</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0257863480/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/297128_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img11"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">536</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0199281073/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/445568_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img12"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">15</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/hankapink/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/1043535_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img13"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>
 22.  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">275</span> </span> </a>  <a style="display: none;" href="http://eu1.badoo.com/0287619954/?r=6" title=""> <img src="badooDebug_soubory/355108_medium.jpg" class="sp_cnvs_img" id="img14"> <i class="vp_label_mark hidden"></i>  <span class="onst hidden"></span>  <span class="upts_f hidden"> <i class="upts_f_bg"></i> <span class="upts_f_tx">11</span> </span> </a>   </div> </div>  </div>  <script type="text/javascript"> B.Spotlight.Vars={vars:{"params": { "cu_last_id":"0","profile_ws":"","cuid":"265814515","culogin":"0265814515","verified_enabled":1,"cu_verified":1,"cu_show_statuses":1,"sl_alert_pos":11,"sl_again_popup":"http://eu1.badoo.com/billing/spotlight-wizard-ws.phtml?spot_again=1&amp;activation_place=2","check_cu_pos":0,"cuid_shown_ws":"http://eu1.badoo.com/billing/spotlight-user-was-shown-ws.phtml","lid":16,"sid":20,"s":"eu1.badoo.com","photo_domain":"31.222.67.72","b":0,"ts":1352251869,"urlGetPrms":"r=6","rtlMode":0,"city_id":
 23. 890861,"distance":0,"spotlight_id":55,"use_comet":1},"items": [{"id":39511401,"mask":1,"tm":1353710180,"uid":171209882,"status":2,"photos":24,"verified":0,"login":"0171209882","age":56,"pid":986439,"country_id":65,"city_id":894588,"nm":"Dagmar","url":"\/\/31.222.67.72\/197\/4\/7\/0\/171209882\/735915\/t1346824754\/986439_medium.jpg","t":"","l":"Líšno"},{"id":39506903,"mask":1,"tm":1353706152,"uid":160373895,"status":2,"photos":42,"verified":1,"login":"0160373895","age":34,"pid":1022165,"country_id":65,"city_id":890616,"nm":"Miriam","url":"\/\/31.222.67.72\/246\/4\/4\/8\/160373895\/303189\/t1353157695\/1022165_medium.jpg","t":"","l":"Prosetice"},{"id":39506745,"mask":1,"tm":1353706012,"uid":251131912,"status":0,"photos":3,"verified":0,"login":"0251131912","age":30,"pid":841412,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Aneta","url":"\/\/31.222.67.72\/285\/7\/6\/9\/251131912\/841252\/t1353705904\/841412_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39506703,"mask":1,"tm":1353705984,"uid":293181326,"status":0,"photos":5,"
 24. verified":0,"login":"0293181326","age":38,"pid":342097,"country_id":65,"city_id":893386,"nm":"Katka","url":"\/\/31.222.67.72\/386\/7\/6\/4\/293181326\/342089\/t1352752293\/342097_medium.jpg","t":"","l":"Most"},{"id":39501527,"mask":1,"tm":1353701871,"uid":291186703,"status":2,"photos":5,"verified":0,"login":"0291186703","age":42,"pid":544889,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Jana","url":"\/\/31.222.67.72\/237\/0\/0\/3\/291186703\/476091\/t1353386262\/544889_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39510787,"mask":1,"tm":1353709591,"uid":175774436,"status":2,"photos":14,"verified":1,"login":"0175774436","age":32,"pid":448462,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Tom","url":"\/\/31.222.67.72\/248\/6\/8\/9\/175774436\/349850\/t1353709551\/448462_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39510749,"mask":1,"tm":1353709548,"uid":258543570,"status":2,"photos":34,"verified":1,"login":"0258543570","age":35,"pid":561475,"country_id":65,"city_id":892312,"nm":"Andrejka","url":"\/\/31.222.67.72\/258\/6\/5\/9\/258543570\/
 25. 226189\/t1353470897\/561475_medium.jpg","t":"","l":"Nymburk"},{"id":39506265,"mask":1,"tm":1353705590,"uid":302177051,"status":2,"photos":7,"verified":0,"login":"0302177051","age":25,"pid":577434,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Tom","url":"\/\/31.222.67.72\/354\/6\/2\/1\/302177051\/577385\/t1353705644\/577434_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39506123,"mask":1,"tm":1353705471,"uid":270647109,"status":1,"photos":188,"verified":0,"login":"0270647109","age":32,"pid":339716,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Honza","url":"\/\/31.222.67.72\/171\/1\/2\/3\/270647109\/310555\/t1352499125\/339716_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39506125,"mask":1,"tm":1353705473,"uid":278212633,"status":2,"photos":30,"verified":0,"login":"0278212633","age":23,"pid":633289,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Denisa","url":"\/\/31.222.67.72\/246\/8\/3\/3\/278212633\/385742\/t1353705462\/633289_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39505971,"mask":1,"tm":1353705326,"uid":263523672,"status":0,"photos":2,"verified":
 26. 1,"login":"0263523672","age":41,"pid":907013,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Jimi Michael","url":"\/\/31.222.67.72\/173\/2\/4\/9\/263523672\/837466\/t1353184284\/907013_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39510289,"mask":1,"tm":1353709071,"uid":257863480,"status":2,"photos":536,"verified":1,"login":"0257863480","age":38,"pid":297128,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Leoš","url":"\/\/31.222.67.72\/255\/3\/4\/4\/257863480\/122552\/t1352211800\/297128_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39510229,"mask":1,"tm":1353709025,"uid":199281073,"status":0,"photos":15,"verified":1,"login":"0199281073","age":38,"pid":445568,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Petr","url":"\/\/31.222.67.72\/217\/9\/8\/0\/199281073\/42915\/t1352566947\/445568_medium.jpg","t":"","l":"Praha"},{"id":39510159,"mask":1,"tm":1353708970,"uid":220015309,"status":2,"photos":275,"verified":1,"login":"hankapink","age":33,"pid":1043535,"country_id":65,"city_id":900680,"nm":"Hanka","url":"\/\/31.222.67.72\/216\/6\/5\/4\/220015309\/
 27. 776252\/t1352110114\/1043535_medium.jpg","t":"","l":"Benešov"},{"id":39505951,"mask":1,"tm":1353705319,"uid":287619954,"status":2,"photos":11,"verified":1,"login":"0287619954","age":40,"pid":355108,"country_id":65,"city_id":890861,"nm":"Kateřina","url":"\/\/31.222.67.72\/198\/4\/1\/6\/287619954\/330701\/t1353303196\/355108_medium.jpg","t":"","l":"Praha"}]}}; B.Spotlight.Link.spl_ready(); </script> </div>  <div id="notice"></div> <div class="l_w"> <div id="app_c" class="l_b"> <div class="pf_b"> <div class="pf_icons"><a href="http://eu1.badoo.com/spp.phtml" data-ga="Upsell,Upsell - mini icon,SPP - mini icon - via profile link" class="ic spp app" title="Žena se Super Mocí!" rel="spp"></a><span class="stats_info_wrap"><a href="http://eu1.badoo.com/billing/riseup-ws.phtml?activation_place=4" data-ga="Upsell,Upsell - mini icon,Rise up - mini icon" class="dOvl-open ic rised" title="Profil na špici před 11 hod."></a></span></div>  <p class="in_folder" id="in_folder"></p> <div class="pf_hd"> <h1 class="pf_hd_h" id="
 28. uid291186703">Jana, 42</h1> <span class="presence psnc_on"> <i class="psnc_ic"></i><!-- --><b class="psnc_str">   Nyní online! </b> </span>  </div> <div id="block_user_menu" class="communication jsddw">  <div class="btn_mnpltn">    <div class="crt m_chat m_first"> <i class="l_sep"></i> <i class="ic"></i> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/message/291186703/" class="msgr-lnk fbg mnpltn_link" target="my_265814515">Popovídejte si!</a> <i class="r_sep"></i> <span class="im-open" data-ga="Peer interactions,Other,Chat now link"></span> </div>     <div class="crt m_favorites m_last"> <i class="l_sep"></i> <i class="ic"></i> <a href="http://eu1.badoo.com/ws/contacts-move.phtml?cloud=2&amp;user_id=291186703&amp;folder_type=Favorites&amp;in_messenger=0&amp;action=move_to&amp;burl=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F%3Fr%3D6&amp;reload=0&amp;r=6&amp;0" data-ga="Peer interactions,Other,Add to Favorites" class="im_uaction uaction fbg mnpltn_link">Přidat k Oblíbeným</a> <i class="r_sep"></i> </div>        
 29. <div class="or"> <i class="sep"></i> <span class="or_t">nebo</span> <i class="or_i"></i> <span class="jsddt b-link"></span>  <div class="m_dw jsddel"> <div class="m_dw_in"> <i class="tr"></i> <div class="m_dw_inner">      <div class="dw_item dw_gift"> <i class="ic"></i> <a href="#" data-ga="Peer interactions,Other,Give gift" class="dOvl-open-ex fbg mnpltn_drpdwn_link" rev="http://eu1.badoo.com/billing/gifts.phtml?ws=1&amp;country_id=65&amp;mback_url=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F%3Fr%3D6&amp;activation_place=2&amp;to_user_id=291186703" rel="gift-add">Darujte dárek</a> </div>        <div class="dw_item dw_block"> <i class="ic"></i> <a href="http://eu1.badoo.com/ws/contacts-move.phtml?cloud=1&amp;user_id=291186703&amp;folder_type=Deleted&amp;action=move_to&amp;burl=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F%3Fr%3D6&amp;reload=0&amp;r=6" data-ga="Peer interactions,Block/report,Block user" class="im_uaction uaction  fbg mnpltn_drpdwn_link">Blokovat</a> </div>    <div class="dw_item dw_report"> <i
 30. class="ic"></i> <a href="#http://eu1.badoo.com/0291186703/#abuse/?back_url=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F%3Fr%3D6" class="dOvl-open-ex fbg mnpltn_drpdwn_link" rel="abuse" rev="http://eu1.badoo.com/ws/abuse.phtml?user_id=291186703&amp;back_url=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F%3Fr%3D6&amp;reload=1">Upozornit na porušení pravidel</a> </div>   <div class="blank"></div> </div> <i class="bl"></i> </div> </div>  </div> </div>    </div> <div id="block_profile_tabs">  <div class="pf_ctrl_hidden"> <div class="pf_t pf_t-own"> <span class="pf_tb pf_tb-c"> <span class="pf_ic_m"></span>
 31.         Profil
 32. </span> <i class="pf_sh_c">P</i> <a href="#" class="pf_tb"> <span class="pf_ic_p"></span> Fotky  <span class="pf_tb_num">5</span>  </a> <i class="pf_sh_r"></i> </div> </div>  <div class="pf_ctrl"> <div class="pf_t pf_t-own">   <span class="pf_tb pf_tb-c"> <span class="pf_ic_m"></span>
 33. Profil
 34. </span>  <i class="pf_sh_c">P</i>  <span class="pf_tb"> <span class="pf_ic_p"></span> Fotky  <span class="pf_tb_num">5</span>  <a href="http://eu1.badoo.com/0291186703/photos/?r=6" class="b-link app" rel="photos-view"></a> </span>    <i class="pf_sh_r"></i> </div> <div class="pf_sh_l">Profil</div> </div> </div>  </div>  <div class="l_pf_f"> <div class="pf_tiw pf_tiw_fm">  <p class="pf_tiw_phrase">Chci se seznámit s mužem, 40-55</p>  <div class="sctarr"></div> </div>   <div id="block_photo_mozaic"> <div class="pf_phts"> <div class="pf_phts_m"> <div class="pht_sh pf_phts_l"></div> <div class="pht_sh pf_phts_r"></div> <div class="vcrop"> <a href="http://eu1.badoo.com/0291186703/p544837" class="pf_phts_m_l phovl" rev="/ws/popup.photo-view.phtml?entry_id=476091&amp;user_id=291186703" rel="544837"> <span class="pf_phts_b" style="margin-left:0px;margin-right:0px"><img onload="B.ProfileApp.img_load(this,1353710643592,0)" onerror="B.ProfileApp.img_load(this,1353710643592,1)" src="badooDebug_soubory/544837_300.jpg"
 35. alt="Jana 42, Praha, Česká republika, bylo přidáno: 2012-11-20 11:45:21" class="pf_phts_b_pht" height="300" width="225"></span>  <span class="pf_phts_m_l_ie7h blocker"></span> </a>  </div> <div class="pht_sh pf_phts_br"></div> <div class="pht_sh pf_phts_bl"></div> </div>   <div class="pf_phts_sd">   <span class="pf_phts_f pf_phts_f-r2-1"><span class="pht_sh pht_sh_tl"></span><span class="pht_sh pht_sh_tr"></span><span class="pht_sh pht_sh_bl"></span><span class="pht_sh pht_sh_br"></span><a href="http://eu1.badoo.com/0291186703/p544889" class="pf_phts_a phovl" rev="/ws/popup.photo-view.phtml?entry_id=476091&amp;user_id=291186703" rel="544889 app"><img src="badooDebug_soubory/544889_96.jpg" alt="Jana 42, Praha, Česká republika, bylo přidáno: 2012-11-21 14:39:29" class="pf_phts_pht" height="96" width="72"></a></span>    <span class="pf_phts_f pf_phts_f-r2-2"><span class="pht_sh pht_sh_tl"></span><span class="pht_sh pht_sh_tr"></span><span class="pht_sh pht_sh_bl"></span><span class="pht_sh pht_sh_br"></span><a
 36. href="http://eu1.badoo.com/0291186703/p544834" class="pf_phts_a phovl" rev="/ws/popup.photo-view.phtml?entry_id=476091&amp;user_id=291186703" rel="544834 app"><img src="badooDebug_soubory/544834_96.jpg" alt="Jana 42, Praha, Česká republika, bylo přidáno: 2012-11-20 04:32:07" class="pf_phts_pht" height="96" width="72"></a></span>   </div>    <div class="pf_phts_td">   <span class="pf_phts_f pf_phts_f-r3-big"><span class="pht_sh pht_sh_tl"></span><span class="pht_sh pht_sh_tr"></span><span class="pht_sh pht_sh_bl"></span><span class="pht_sh pht_sh_br"></span><a href="http://eu1.badoo.com/0291186703/p544894" class="pf_phts_a phovl" rev="/ws/popup.photo-view.phtml?entry_id=476091&amp;user_id=291186703" rel="544894 app"><img src="badooDebug_soubory/544894_96.jpg" alt="Jana 42, Praha, Česká republika, bylo přidáno: 2012-11-19 22:28:31" class="pf_phts_pht" height="96" width="128"></a></span>   </div>   </div>  <div class="pf_phts_inf"> <span class="issues"><a href="http://eu1.badoo.com/0291186703/photos/" class="
 37. phovl" rev="/ws/popup.photo-view.phtml?user_id=291186703&amp;entry_id=476091" rel="544837">5 fotek: ukázat všechny…</a></span> </div>   </div>               <div class="profile_section"> <div id="gifts"> <div class="wrap_to_t_btn">  <span class="giftframe giftframe-teaser"> <i class="ic_plus ic_plus-teaser"></i> <img src="badooDebug_soubory/01.png" alt="" height="186" width="62"> </span> <a href="#" class="b-link by_click dOvl-open-ex" rev="http://eu1.badoo.com/billing/gifts.phtml?to_user_id=291186703&amp;mback_url=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F%3Fr%3D6&amp;activation_place=1" rel="gift-add"></a>   <span class="gift_att">Získejte její pozornost pomocí dárku!</span><span class="gift_att_e"></span>  </div>   </div> </div>    <div class="pf_subphotos">   Je na <b>11,151</b> místě ve vyhledávaném výsledku. 494 návštěvníků profilu dnes, 1,007 tento měsíc
 38.  <div class="other_popularity very_high">       Její popularita: <a href="http://eu1.badoo.com/popularity.phtml" rel="popularity" class="average app">Průměrná nebo nízká </a><a href="http://eu1.badoo.com/popularity.phtml" rel="popularity" class="high app">Vysoká</a><a href="http://eu1.badoo.com/popularity.phtml" rel="popularity" class="very_high app">Velmi vysoká</a>
 39. </div>    </div>   </div> <div id="sectionContainer" class="l_pf_c"> <div id="block_map" class="profile_section location_section" data-owner_id="291186703">      <h2><i class=" ic_dstc-hd"></i>Praha, Česká republika</h2>   <div id="m_map_wrap" class="pf_map_w"> <img id="mapImg" src="badooDebug_soubory/890861_sm.png" alt="" height="210" width="380">     <div class="formfade"></div> <div class="mt"> <span class="mt_e"></span><div class="mt_b mt_b-pf"> <div class="mt_tl"></div> <div class="mt_tr"></div> <div class="mt_br"></div> <div class="mt_bl"></div> <div class="mt_cntnt"> <p><b>Kde je teď Jana?</b></p> <p class="mt_p"><a class="dOvl-open-ex" rel="distance" href="http://eu1.badoo.com/ws/bda-ws.phtml?from=profile&amp;burl=http%3A%2F%2Feu1.badoo.com%2F0291186703%2F&amp;cuid=291186703">Podívejte se, jak je blízko!</a></p> </div> </div> </div>   </div>   </div>   <h2>Záliby</h2>   <p class="pf_ints_lb">1 záliba:</p>   <div class="pf_ints_ls" id="pf_ints_ls">  <span class="ints_i"><span class="ints_ic ints_ic-c"
 40. ></span><span class="ints_i_tx">Sex and the City</span>   </span>    </div>       <div id="profile_section" class=" enabled">  <div class="profile_section profile_info jsw"> <h2>O mně</h2>  <div>  Zajímavá žena hledá nevšedního, inteligentního muže na úrovni.    </div>      <div class="lclearer"></div> </div>  <div class="profile_section profile_info jsw"> <h2>Osobní údaje</h2>  <div>   <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">  Vztah:           </dt> <dd class="pf_pfd_vl jsw"> Jsem nezadaná      </dd> </dl>  <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">   Orientace:          </dt> <dd class="pf_pfd_vl jsw"> Jsem heterosexuální      </dd> </dl>  <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">    Vzhled:         </dt> <dd class="pf_pfd_vl jsw"> 165cm (5'5''), štíhlá postava, černovlasá&nbsp;a&nbsp;modré oči.      </dd> </dl>  <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">      Děti:       </dt> <dd class="pf_pfd_vl jsw"> Už mám      </dd> </dl>  <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">       Kouření:      </dt>
 41. <dd class="pf_pfd_vl jsw"> Proti kouření      </dd> </dl>  <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">         Vzdělání:    </dt> <dd class="pf_pfd_vl jsw"> Středoškolské      </dd> </dl>  <dl class="pf_pfd"> <dt class="pf_pfd_lbl">          Jazyky:   </dt> <dd class="pf_pfd_vl jsw"> Čeština      </dd> </dl>  </div>        <div class="lclearer"></div> </div>  <div class="lclearer"></div> </div>        </div> </div> <div id="app_s" class="l_s"><div id="prevnext"></div> <div id="mm_rc"></div> <div id="block_rating_scale">  <div class="rsho rating"> <h4>Vaše hodnocení</h4>    <div class="rs-sm"> <div class="rs-sm__scale-line"> <i class="rate-level" style="width: 168.424204092px;"></i> </div> <div class="rs-sm__scale-grade jstf"> <div class="rate-value" style="width: 162.424204092px;"> <div class="rs-sm__rate-wrap"><span class="rm   rm-g     "> 7.44 <i class="rm-tail"></i>  </span> </div> </div> <i class="point"></i> <i class="point"></i> <i class="point"></i> <i class="point"></i> <i class="jstf_sep"></i> </
 42. div> <i class="rs-sm__icon-neg"></i> <i class="rs-sm__icon-pos"></i>  </div>     <p class="rt_pv">   <a href="http://eu1.badoo.com/connections/voters/" rel="voters" class="app">8 lidí</a> hodnotilo vašich 3 fotek.
 43.  </p>   <a href="http://eu1.badoo.com/gallery/" rel="gallery" class="dvgr_btn app">   Zvyšte vaše hodnocení!   </a>   </div>   </div>     <div class="rob rob_green spp-promo-button"> <div class="rob-cr rob-cr-tl"></div> <div class="rob-cr rob-cr-tr"></div> <div class="cont"> <span class="u-line b">Super Moc ZDARMA!</span> </div> <div class="spp-pb-icon"></div> <a href="http://eu1.badoo.com/spp.phtml?promoblock=999" data-ga="Clicks,Misc Badoo Ad Units, Free SPP" class="b-link app" rel="spp"></a> <div class="rob-cr rob-cr-br"></div> <div class="rob-cr rob-cr-bl"></div> </div>   <div id="customization"></div> <div id="block_folders" data-type="" class="rsho psc_symbiosis jsw all_folders_visible">  <div class="pid pid_low"> <p class="pid_tx">Vaše popularita</p> <h3 class="pid_t p_lowest">Velmi nízká</h3> <h3 class="pid_t p_low">Začátečník/Mírně pokročilý</h3> <h3 class="pid_t p_average">Průměrná</h3> <h3 class="pid_t p_high">Vysoká</h3> <h3 class="pid_t p_highest">Velmi vysoká</h3> <div class="pid_scale"><span
 44. class="pplrt_arrow"></span></div> <span class="p_btn"><span class="p_btn_tl">Zvyšte si ji!</span></span>  <a href="http://eu1.badoo.com/popularity.phtml" class="b-link app" rel="popularity"></a>   </div>  <ul id="folders" class="fd">   <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">18</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/visitors/" title="" class="app" rel="visitors">Návštěvníci profilu</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/visitors/" class="b-link app" rel="visitors"></a> </div> </li>  <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">8</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/voters/" title="" class="app" rel="voters">Hodnotili vaše fotky</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/voters/" class="b-link app" rel="voters"></a> </div> </li>  <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">0</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/want-you/" title="" class="app" rel="
 45. wantyou">Chce mě poznat</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/want-you/" class="b-link app" rel="wantyou"></a> </div> </li>  <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">339</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/you-want/" title="" class="app" rel="youwant">Chci poznat</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/you-want/" class="b-link app" rel="youwant"></a> </div> </li>  <li class="fdi"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">+16</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/mutual/" title="" class="app" rel="mutual">Vzájemná přitažlivost</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/mutual/" class="b-link app" rel="mutual"></a> </div> </li>  <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">1</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/friends/" title="" class="app" rel="friends">Přátelé</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/friends/" class="b-link app" rel="friends"></a> </
 46. div> </li>  <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">0</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/favorites/" title="" class="app" rel="favorites">Oblíbené</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/favorites/" class="b-link app" rel="favorites"></a> </div> </li>  <li class="fdi fdi-d"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">0</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/fans/?last=-62169984000" title="" class="app" rel="fans">Přidali mě do oblíbených</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/fans/?last=-62169984000" class="b-link app" rel="fans"></a> </div> </li>  <li class="fdi fdi-d fdi-l fdi-bl"> <div class="fdi_cr"> <span class="inew"><b class="in_c">0</b></span> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/blocked/" title="" class="app" rel="blocked">Zablokovaní</a> <a href="http://eu1.badoo.com/connections/blocked/" class="b-link app" rel="blocked"></a> </div> </li>    </ul>  </div>  <div id="encounters"></div>  <div id="
 47. advertising_banner" class="rsho rsho-a"> <!--/* Advertising IFrame tag */-->  <iframe style="height: 182px;" src="badooDebug_soubory/hidden.html" class="aframe" framespacing="0" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></div>  <div id="direct_link"></div></div> </div>  </div></div> <div id="footer">  <div id="footadver">    <div class="ft_at ft_lk_green"> <span class="ft_at_e"></span><!-- --><div class="ft_at_bg"> <div class="ft_at_bg_h"></div><!-- --><div class="ft_at_bg_c">Ukažte, že se vám <b>líbíme</b>!</div> </div>  <ul class="plike_list" style="-display: none;">  <li class="plike_li"> <div class="ft_like like_fb connect_widget button_count">  <div id="fb-root"></div>   <div class="connect_widget connect_widget_ltr button_count" onmouseover="B.Likes.facebook(this,{appid:'107433747809', locale: 'cs_CZ', liked_url:'http://badoo.com/cs/'})"> <table class="connect_widget_interactive_area"><tbody><tr> <td class="connect_widget_vertical_center connect_widget_button_cell"><div class="
 48. connect_button_slider"><div class="connect_button_container">  <a class="connect_widget_like_button clearfix like_button_no_like"><div class="tombstone_cross"></div><span class="liketext">To se mi líbí</span></a> </div></div></td>  <td class="connect_widget_button_count_excluding"><table class="uiGrid"><tbody><tr><td><div class="connect_widget_button_count_nub"><s></s><i></i></div></td><td><div class="connect_widget_button_count_count">13 tis.</div></td></tr></tbody></table></td>   </tr></tbody></table> </div><div id="" class="pv_likes_item"></div>          </div> </li>    <li class="plike_li"> <div class="ft_like like_g gf">    <table onmouseover="B.Likes.google(this,{lang_code:'cs', log_url:'http://eu1.badoo.com/ws/google_like_clicked.phtml', liked_url:'http://badoo.com/cs/'});"><tbody><tr> <td><div class="SM"><a class="LM Rg gf" href="javascript:void(0);"></a></div></td>  <td><div class="ik"><table><tbody><tr><td><div class="jn"></div></td><td><div class="hn"><div class="in">702</div></div></td><td><div
 49. class="kn"></div></td></tr></tbody></table></div></td>  </tr></tbody></table><div id="" class="pv_likes_item"></div>         </div> </li>    <li class="plike_li"> <div class="ft_like like_tw">     <div class="hcount" onmouseover="B.Likes.twitter(this, {lang:'cs', text:'%C5%BD%C3%A1dn%C3%A1%20ledajak%C3%A1%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20%20s%C3%AD%C5%A5.%20Komunita%20pln%C3%A1%20%C5%BEivota%21%20P%C5%99idejte%20se%20ke%20m%C4%9B%20na%20%23Badoo%20te%C4%8F%20hned%20a%20za%C4%8Dn%C4%9Bte%20pozn%C3%A1vat%20nov%C3%A9%20lidi%21%20', url:'http://badoo.com/', related:'Badoo', block_id:'twitter_iframe'})"><div class="btn-o"><span class="btn"><i></i><span class="label">Tweet</span></span></div><div class="count-o enabled"><i></i><u></u><span class="count">100K+</span></div> </div><div id="tw1383706086" class="pv_likes_item"></div>        </div> </li>       </ul>  </div>   </div>  <div id="footwrap"> <div class="ft_d">   <div class="dropdown_menu ft_dm"> <span class="dropdown_item_css"><a href="http://corp.badoo.com/" class="
 50. dropdown_item">O</a></span>  <ul class="show_dropdown">  <li><a href="http://corp.badoo.com/">Společnost</a></li> <li><a href="http://corp.badoo.com/jobs/">Zaměstnání</a></li> <li><a href="http://corp.badoo.com/news/blog/">Blog</a></li> <li class="dm_self"><span class="dropdown_item">O</span><i></i></li> </ul>  </div>     <a href="http://eu1.badoo.com/terms/" class="ft_d_l app" rel="help-center">Podmínky</a> <a href="http://eu1.badoo.com/privacy/" class="ft_d_l app" rel="help-center">Ochrana soukromí</a>      <div class="dropdown_menu ft_dm ft_dm_to_left"> <span class="dropdown_item_css"><a href="http://eu1.badoo.com/help/" class="dropdown_item">Nápověda</a></span>  <ul class="show_dropdown"> <li><a href="http://eu1.badoo.com/help/" class="app" rel="help-center">Centrum Nápovědy</a></li> <li><a href="http://eu1.badoo.com/guidelines/" class="app" rel="help-center">Pravidla Komunity</a></li> <li><a href="http://eu1.badoo.com/safetytips.phtml" class="app" rel="help-center">Bezpečnostní Rady</a></li> <li class="
 51. dm_self"><span class="dropdown_item">Nápověda</span><i></i></li> </ul>  </div> </div>  <p class="ft_copy"> 2012&nbsp;©&nbsp; Badoo  – <a href="http://eu1.badoo.com/search/?location_id=0_0_0&amp;pos=all" rel="search" class="app">166 219 127</a> lidí je zde a <a href="http://eu1.badoo.com/search/?location_id=0_0_0&amp;pos=all&amp;filter=online" class="app" rel="search">1 163 659</a> z nich je on-line právě teď! </p> </div>  </div> <div class="lngsel"></div> <script type="text/javascript"> $vars={"GeoLocation":{"enabled":0,"url":"http:\/\/eu1.badoo.com\/ws\/geo.phtml"},"Blocks":{"params":{"banner":{"type":"contacts"},"rating_scale":{"show_button":1}}},"AdsBanner":{"url":"http:\/\/eu-a.badoo.com\/hidden?euri=LrSwqcXaBErl-JXfxUsvm8KiPZECXRjkzbG3PkgiThvis1CKBFfzwrqJ0vZWtC6BKPEyteca5hwlFNshzEYyvT.pGmfgjJbLWx5AlVze8WTI94f.GZRy96z4HLUPbS98Zf5hFnnC6MzlqrCzSiNc8eJI.wBCZ3WN1eXBf8srkj62zZy6Qbx7rPORgyFm1.vZx7HkzmvmF0t-Svat9XX651FtXWJcAlEyEwQjA7VFztMOstdn0amVG-PezGSWuWBg3Jg1MsR7n5sBBz3oSRrcNh7pmnpH273DTWup28JWLqc","domain":
 52. "http:\/\/eu-a.badoo.com"},"Contacts":{"contacts":{"142407336":{"is_new":true},"251340919":{"is_new":false},"145927012":{"is_new":false},"197386188":{"is_new":false},"241518496":{"is_new":false},"198409243":{"is_new":false},"143447034":{"is_new":false},"281885149":{"is_new":false},"298794904":{"is_new":false},"295861391":{"is_new":false}},"url":"http:\/\/eu1.badoo.com\/connections\/visitors\/"},"App":{"state":"visitors","ver":368,"title":"Badoo &ndash; Návštěvníci profilu","url":"http:\/\/eu1.badoo.com\/connections\/visitors\/"},"SpotlightWizard":{"url":"http:\/\/eu1.badoo.com\/billing\/spotlight-wizard-ws.phtml"},"SpotlightLink":{"params":{"spl_id":55,"city_id":890861,"lang_id":16,"ts":1352251869}},"im-link":{"uid":265814515,"sid":"7InZJl5rVAAX1Yze1KCnLg5VSSr3Ci6mG","mid":2196248,"msg_count":0,"inline":true,"auto_open":""},"im-sound":{"sound":1},"comet":{"session_id":"7InZJl5rVAAX1Yze1KCnLg5VSSr3Ci6mG","user_id":265814515,"url":"\/ctjs\/1\/4\/","pause_url":"http:\/\/eu1.badoo.com\/ws\/pause-ws.phtml?
 53. language_id=16"},"MenuAlert":{"visible":true}}; </script>  <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push( ['t._setAccount','UA-22101470-1'], ['t._setDomainName','.badoo.com'], ['t._set', 'page','/connections/visitors'],  ['t._setSampleRate', '20'],   ['t._setCustomVar', 1, 'Gender', 'M', 1],  ['t._setCustomVar', 2, 'Sexuality', 'OpenMinded', 1],  ['t._setCustomVar', 3, 'Age', '34', 1],  ['t._setCustomVar', 4, 'Registration City', 'Prague', 1],  ['t._setCustomVar', 5, 'Relationship Status', 'Single', 1],  ['t._setCustomVar', 6, 'Interested In', 'Dating_Women', 1],  ['t._setCustomVar', 7, 'Date registered', '01/05/2012', 1],  ['t._setCustomVar', 8, 'Verified status', 'Yes', 1],  ['t._setCustomVar', 9, 'Is web user', 'Yes', 1],  ['t._setCustomVar', 10, 'Is mobile app user', 'No', 1],  ['t._setCustomVar', 11, 'Is mobile web user', 'No', 1],  ['t._setCustomVar', 12, 'Date of last SPP Renewal', '11/30/-0001', 1],  ['t._setCustomVar', 13, 'SPP', 'No', 1],  ['t._setCustomVar', 14, 'Number of
 54. purchase transactions', 'No', 1],  ['t._setCustomVar', 15, 'Has uploaded a photo', 'Yes', 1],  ['t._setCustomVar', 16, 'Average photo rating', '7.44444', 1],  ['t._setCustomVar', 17, 'Partner ID', '1', 1],  ['t._setCustomVar', 18, 'Has user ID', '265814515', 1],  ['t._setCustomVar', 19, 'Number of unique friends ever added', '1', 1],  ['t._setCustomVar', 20, 'Number of mutual attractions to date', '0', 1],  ['t._setCustomVar', 21, 'Email subscription active', 'Yes', 1],  ['t._trackPageview'] ); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.src = 'http://www.google-analytics.com/ga.js'; ga.setAttribute('async', 'true'); document.documentElement.firstChild.appendChild(ga); })(); </script>      <div id="ft_prt"></div>    <br clear="all"><div id="ss"><style type="text/css">
 55. div#ss{margin-top: 20px;}
 56. div#ss table{border-collapse: collapse;}
 57. div#ss table td, div#ss table th {
 58. border: 1px solid #000; font-size: 8pt; vertical-align: baseline;text-align: left;color: #000;}
 59. div#ss table th {background-color: #ccf; font-weight: bold;}
 60. div#ss table td {background-color: #ccc;}
 61. .err_element {background-color: #ffcc00;}
 62. div.statslow_bt { font-weight: normal !important; }
 63. </style>
 64. <script>
 65. function StatSlowRestore(name)
 66. {
 67.  if (document.getElementById(name) != null && document.cookie.indexOf("StatSlow_"+name+"=0") >= 0)
 68.  document.getElementById(name).style.display="none"
 69. }
 70. function StatSlowToggle(name,el)
 71. {
 72. el=el?el.nextSibling.nextSibling:document.getElementById(name);
 73.  status = el.style.display == "none" ? 1 : 0
 74.  document.cookie="StatSlow_"+name+"="+status+"; path=/;"
 75.  el.style.display = (status == 1 ? "" : "none")
 76.  return false;
 77. }
 78. function StatSlowBtToggle(id)
 79. {
 80.  el=document.getElementById(id);
 81.  el.style.display = (el.style.display == "none" ? "" : "none")
 82.  return false;
 83. }
 84. </script><table cellpadding="3" width="250"><tbody><tr><th>Total time (ms)</th><td>454.224</td></tr><tr><th>Memory peak usage</th><td>10,752 Kb</td></tr><tr><th>CPU user</th><td>264.017</td></tr><tr><th>CPU system</th><td>28.002</td></tr><tr><th>CB:CLP:INITFOLDERHELPER (1)</th><td>2.318 [0.51%]</td></tr><tr><th>CB:CLP:INITSITEHTML5LOCATIONJSVARS (1)</th><td>100.140 [22.05%]</td></tr><tr><th>CB:CLP:INITURLS (1)</th><td>0.207 [0.05%]</td></tr><tr><th>CB:CLP:INITVARS (1)</th><td>2.429 [0.53%]</td></tr><tr><th>CB:CLP:RENDER_PAGE (1)</th><td>122.273 [26.92%]</td></tr><tr><th>CB:CLP:SAVELASTFOLDERLIST (1)</th><td>0.128 [0.03%]</td></tr><tr><th>CB:CLP:VIEW_INIT (1)</th><td>168.066 [37.00%]</td></tr><tr><th>CB:CONLP:INIT (1)</th><td>0.932 [0.21%]</td></tr><tr><th>CB:CONLP:INITSITEHTML5LOCATIONJSVARS (1)</th><td>0.715 [0.16%]</td></tr><tr><th>CB:SPAMCHECKER (1)</th><td>1.022 [0.22%]</td></tr><tr><th>CB:CHECKDBSDOWN (1)</th><td>0.222 [0.05%]</td></tr><tr><th>CB:CHECKDOWN (1)</th><td>0.853 [0.19%]</td></tr><tr><th>CB:
 85. CHECKLANGUAGETOGGLE (1)</th><td>0.311 [0.07%]</td></tr><tr><th>CB:CHECKNEWMESSAGES (1)</th><td>1.716 [0.38%]</td></tr><tr><th>CB:CHECKPLATFORMREDIRECT (1)</th><td>0.033 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:CHECKSPPFREEWEEKCLICK (1)</th><td>0.017 [0.00%]</td></tr><tr><th>CB:CLEANNOTIFYD (1)</th><td>0.698 [0.15%]</td></tr><tr><th>CB:CLEARLASTVISITEDPROFILE (1)</th><td>0.026 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:COLLECTCOOKIESTATS (1)</th><td>0.023 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:COLLECTGEOIPSTATS (1)</th><td>0.061 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:HANDLEMODERATIONALERT (1)</th><td>0.299 [0.07%]</td></tr><tr><th>CB:INITAUTHENTICATEDUSER (1)</th><td>9.051 [1.99%]</td></tr><tr><th>CB:INITBANNED (1)</th><td>0.129 [0.03%]</td></tr><tr><th>CB:INITCURRENTURLSCHEME (1)</th><td>0.020 [0.00%]</td></tr><tr><th>CB:INITFRAMEALLOW (1)</th><td>0.075 [0.02%]</td></tr><tr><th>CB:INITHOSTANDLOGIN (1)</th><td>0.348 [0.08%]</td></tr><tr><th>CB:INITLANGUAGE (1)</th><td>4.705 [1.04%]</td></tr><tr><th>CB:INITPARTNER (1)</th><td>0.269 [0.06%]</td></tr><tr><th>CB:
 86. INITPARTNERLINK (1)</th><td>0.019 [0.00%]</td></tr><tr><th>CB:INITPLATFORM (1)</th><td>0.441 [0.10%]</td></tr><tr><th>CB:INITPROMOBLOCKS (1)</th><td>9.314 [2.05%]</td></tr><tr><th>CB:INITSHUTDOWN (1)</th><td>0.042 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:INITUSER (1)</th><td>4.292 [0.94%]</td></tr><tr><th>CB:INITUSERFACTORY (1)</th><td>0.121 [0.03%]</td></tr><tr><th>CB:INITVIEWFACTORY (1)</th><td>0.384 [0.08%]</td></tr><tr><th>CB:INITWEBAPP (1)</th><td>0.022 [0.00%]</td></tr><tr><th>CB:LOGIMAGEQUERIES (1)</th><td>0.101 [0.02%]</td></tr><tr><th>CB:PROCESSREFERERLINK (1)</th><td>0.075 [0.02%]</td></tr><tr><th>CB:SAVEIPSLOG (1)</th><td>0.063 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:SECURITYCHECK (1)</th><td>0.129 [0.03%]</td></tr><tr><th>CB:SENDHEADERS (1)</th><td>0.144 [0.03%]</td></tr><tr><th>CB:SETALLVARS (1)</th><td>1.101 [0.24%]</td></tr><tr><th>CB:SETGLOBALVARS (1)</th><td>0.059 [0.01%]</td></tr><tr><th>CB:SETGLOBALVIEWVARS (1)</th><td>0.076 [0.02%]</td></tr><tr><th>CB:SETPAGE (1)</th><td>0.022 [0.00%]</td></tr><tr><th>CB:
 87. TRACKBIACTIVITY (1)</th><td>2.143 [0.47%]</td></tr><tr><th>ASEARCH_CONNECT (1)</th><td>0.315 [0.07%]</td></tr><tr><th>ASEARCH_GET_ANKETA (1)</th><td>4.175 [0.92%]</td></tr><tr><th>CONTACTD_CONNECT (1)</th><td>0.327 [0.07%]</td></tr><tr><th>CONTACTD_FILTER_LIST_MULTI (1)</th><td>0.172 [0.04%]</td></tr><tr><th>CONTACTD_UACTIVE (1)</th><td>0.162 [0.04%]</td></tr><tr><th>DB::BEGIN (1)</th><td>0.187 [0.04%]</td></tr><tr><th>DB::COMMIT (1)</th><td>0.195 [0.04%]</td></tr><tr><th>DB::CONNECT (2)</th><td>1.618 [0.36%]</td></tr><tr><th>DB::INSERT (1)</th><td>0.331 [0.07%]</td></tr><tr><th>DB::SELECT (11)</th><td>111.091 [24.46%]</td></tr><tr><th>DB::UPDATE (1)</th><td>0.285 [0.06%]</td></tr><tr><th>FCGI::SET_DELAYED (1)</th><td>0.008 [0.00%]</td></tr><tr><th>HITD_CONNECT (1)</th><td>0.315 [0.07%]</td></tr><tr><th>HITD_COUNTERS (3)</th><td>0.641 [0.14%]</td></tr><tr><th>HITD_GET (1)</th><td>0.200 [0.04%]</td></tr><tr><th>HITD_VIEW (1)</th><td>0.168 [0.04%]</td></tr><tr><th>HSC_CONNECT (2)</th><td>1.340 [0.30%]</td></
 88. tr><tr><th>HSC_FIND (20)</th><td>11.222 [2.47%]</td></tr><tr><th>HSC_OPEN_INDEX (11)</th><td>9.806 [2.16%]</td></tr><tr><th>LACCESS_GPB_CONNECT (1)</th><td>0.324 [0.07%]</td></tr><tr><th>LACCESS_GPB_GET (2)</th><td>1.115 [0.25%]</td></tr><tr><th>MEETMAKER_CONNECT (1)</th><td>0.370 [0.08%]</td></tr><tr><th>MEETMAKER_FOLDER_LIST (2)</th><td>0.563 [0.12%]</td></tr><tr><th>MEETMAKER_USER_COUNTERS_GET (1)</th><td>0.224 [0.05%]</td></tr><tr><th>MEMCACHE_CONNECT (9)</th><td>2.836 [0.62%]</td></tr><tr><th>MEMCACHE_CONNECT_CPP (1)</th><td>0.317 [0.07%]</td></tr><tr><th>MEMCACHE_DELETE (1)</th><td>0.171 [0.04%]</td></tr><tr><th>MEMCACHE_GET (50)</th><td>14.063 [3.10%]</td></tr><tr><th>MEMCACHE_SET (13)</th><td>3.945 [0.87%]</td></tr><tr><th>MNOTIFY2_DELETE (1)</th><td>0.203 [0.04%]</td></tr><tr><th>MNOTIFY2_PCONNECT (1)</th><td>0.028 [0.01%]</td></tr><tr><th>NEW_SSTOR_CONNECT (1)</th><td>0.303 [0.07%]</td></tr><tr><th>NEW_SSTOR_GET (1)</th><td>1.392 [0.31%]</td></tr><tr><th>SCRIBE_RECEIVE (3)</th><td>0.584 [0.13%]</
 89. td></tr><tr><th>SCRIBE_SEND (3)</th><td>0.620 [0.14%]</td></tr><tr><th>SPOTLIGHT_CONNECT (1)</th><td>0.321 [0.07%]</td></tr><tr><th>SPOTLIGHT_GET (1)</th><td>1.894 [0.42%]</td></tr></tbody></table><br><a href="#" onclick="return StatSlowToggle('Details',this);"><b>Details</b></a>
 90.                 <table id="Details" cellpadding="3" width="600">
 91.                 <script>StatSlowRestore("Details")</script><tbody><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1df25c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1df25c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 92. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 93. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Application.php(86): ContactsBenchmark::start('initPlatform')<br>
 94. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(47): Application-&gt;init()<br>
 95. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 96. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 97. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 98. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 99. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 100. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 101. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 102. #11 {main}</div></th><td>0.441</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1dfeee");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1dfeee">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 103. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 104. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(49): ContactsBenchmark::start('initWebApp')<br>
 105. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 106. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 107. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 108. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 109. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 110. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 111. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 112. #10 {main}</div></th><td>0.022</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1dff95");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1dff95">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 113. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 114. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(53): ContactsBenchmark::start('initUserFactory')<br>
 115. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 116. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 117. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 118. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 119. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 120. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 121. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 122. #10 {main}</div></th><td>0.121</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1dfffe");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1dfffe">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 123. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 124. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(57): ContactsBenchmark::start('initShutDown')<br>
 125. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 126. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 127. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 128. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 129. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 130. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 131. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 132. #10 {main}</div></th><td>0.042</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e006a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e006a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 133. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 134. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(61): ContactsBenchmark::start('initPartner')<br>
 135. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 136. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 137. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 138. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 139. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 140. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 141. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 142. #10 {main}</div></th><td>0.269</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e00d1");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e00d1">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 143. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 144. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(65): ContactsBenchmark::start('initHostAndLogi...')<br>
 145. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 146. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 147. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 148. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 149. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 150. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 151. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 152. #10 {main}</div></th><td>0.348</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0144");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0144">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 153. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 154. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(69): ContactsBenchmark::start('initLanguage')<br>
 155. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 156. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 157. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 158. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 159. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 160. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 161. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 162. #10 {main}</div></th><td>4.705</td><td>4.000</td></tr><tr><th>Making connection using gpb(new_sstor) sstor8.mlan:16585&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e01b9");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e01b9">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 163. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(290): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 164. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(123): GPBS-&gt;getConnect()<br>
 165. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionStoreGPB.php(99): GPBS-&gt;call('get', Array)<br>
 166. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionStoreGPB.php(327): SessionStoreGPB-&gt;callServiceMethod(7, 'get', Array)<br>
 167. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Session.php(342): SessionStoreGPB-&gt;getSession('7InZJl5rVAAX1Yz...')<br>
 168. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(155): Session-&gt;start(false, false)<br>
 169. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(403): SessionPage-&gt;initSession()<br>
 170. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(70): SessionPage-&gt;initLanguage()<br>
 171. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 172. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 173. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 174. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 175. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 176. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 177. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 178. #16 {main}</div></th><td>0.303</td><td>0</td></tr><tr><th>new_sstor(get),sstor8.mlan:16585<br>
 179. Array<br>
 180. (<br>
 181.     [sess_id] =&gt; InZJl5rVAAX1Yze1KCnLg5VSSr3Ci6mG<br>
 182.     [header_only] =&gt; <br>
 183. )<br>
 184. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0238");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0238">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 185. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 186. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionStoreGPB.php(99): GPBS-&gt;call('get', Array)<br>
 187. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionStoreGPB.php(327): SessionStoreGPB-&gt;callServiceMethod(7, 'get', Array)<br>
 188. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Session.php(342): SessionStoreGPB-&gt;getSession('7InZJl5rVAAX1Yz...')<br>
 189. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(155): Session-&gt;start(false, false)<br>
 190. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(403): SessionPage-&gt;initSession()<br>
 191. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(70): SessionPage-&gt;initLanguage()<br>
 192. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 193. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 194. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 195. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 196. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 197. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 198. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 199. #15 {main}</div></th><td>1.392</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e02a8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e02a8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 200. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 201. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(73): ContactsBenchmark::start('setGlobalVars')<br>
 202. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 203. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 204. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 205. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 206. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 207. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 208. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 209. #10 {main}</div></th><td>0.059</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0309");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0309">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 210. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 211. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(77): ContactsBenchmark::start('initViewFactory')<br>
 212. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 213. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 214. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 215. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 216. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 217. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 218. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 219. #10 {main}</div></th><td>0.384</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e036a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e036a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 220. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 221. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(81): ContactsBenchmark::start('sendHeaders')<br>
 222. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 223. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 224. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 225. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 226. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 227. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 228. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 229. #10 {main}</div></th><td>0.144</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e03d3");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e03d3">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 230. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 231. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(85): ContactsBenchmark::start('checkDown')<br>
 232. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 233. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 234. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 235. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 236. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 237. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 238. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 239. #10 {main}</div></th><td>0.853</td><td>4.000</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_authorizer2] authorizer.mlan:11717&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0439");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0439">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 240. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 241. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(1118): MCacheConnection-&gt;connect('authorizer2')<br>
 242. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(157): MCache::auth_check()<br>
 243. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(86): WebPage-&gt;checkDown()<br>
 244. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 245. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 246. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 247. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 248. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 249. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 250. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 251. #12 {main}</div></th><td>0.317</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e04a2");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e04a2">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 252. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 253. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(89): ContactsBenchmark::start('setGlobalViewVa...')<br>
 254. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 255. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 256. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 257. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 258. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 259. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 260. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 261. #10 {main}</div></th><td>0.076</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0517");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0517">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 262. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 263. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(93): ContactsBenchmark::start('setPage')<br>
 264. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 265. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 266. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 267. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 268. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 269. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 270. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 271. #10 {main}</div></th><td>0.022</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0578");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0578">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 272. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 273. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/WebPage.php(97): ContactsBenchmark::start('logImageQueries')<br>
 274. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(575): WebPage-&gt;init()<br>
 275. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 276. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 277. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 278. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 279. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 280. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 281. #10 {main}</div></th><td>0.101</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e05d8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e05d8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 282. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 283. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(577): ContactsBenchmark::start('setAllVars')<br>
 284. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 285. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 286. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 287. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 288. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 289. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 290. #9 {main}</div></th><td>1.101</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e063a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e063a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 291. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 292. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(581): ContactsBenchmark::start('initFrameAllow')<br>
 293. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 294. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 295. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 296. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 297. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 298. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 299. #9 {main}</div></th><td>0.075</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e06a0");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e06a0">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 300. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 301. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SessionPage.php(585): ContactsBenchmark::start('processRefererL...')<br>
 302. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(25): SessionPage-&gt;init()<br>
 303. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 304. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 305. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 306. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 307. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 308. #9 {main}</div></th><td>0.075</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0702");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0702">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 309. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 310. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(26): ContactsBenchmark::start('initUser')<br>
 311. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 312. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 313. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 314. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 315. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 316. #8 {main}</div></th><td>4.292</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main6] memcached6.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e075e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e075e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 317. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 318. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main6', 1)<br>
 319. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 320. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 321. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1233): MCache::get('u_265814515', 265814515)<br>
 322. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(294): User-&gt;getUserData(265814515, 'R')<br>
 323. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(362): User-&gt;User(265814515)<br>
 324. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(27): UserPage-&gt;initUser()<br>
 325. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 326. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 327. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 328. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 329. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 330. #13 {main}</div></th><td>0.275</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=u_265814515" target="_blank">u_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e07ce");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e07ce">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 331. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 332. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 333. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 334. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1233): MCache::get('u_265814515', 265814515)<br>
 335. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(294): User-&gt;getUserData(265814515, 'R')<br>
 336. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(362): User-&gt;User(265814515)<br>
 337. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(27): UserPage-&gt;initUser()<br>
 338. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 339. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 340. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 341. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 342. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 343. #12 {main}</div></th><td>0.470</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection using gpb(contactd) contact2.mlan:10020&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0846");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0846">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 344. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(290): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 345. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(123): GPBS-&gt;getConnect()<br>
 346. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GpbsDaemon.php(123): GPBS-&gt;call('uactive', Array)<br>
 347. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Contactd/ContactdGpbs.php(112): GpbsDaemon-&gt;_call('uactive', Array)<br>
 348. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Contactd/Contactd.php(39): ContactdGpbs-&gt;uactive(265814515)<br>
 349. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(394): Contactd::sendActivity(265814515)<br>
 350. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(373): UserPage-&gt;executeContactdSendActivity()<br>
 351. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(27): UserPage-&gt;initUser()<br>
 352. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 353. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 354. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 355. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 356. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 357. #14 {main}</div></th><td>0.327</td><td>0</td></tr><tr><th>contactd(uactive),contact2.mlan:10020<br>
 358. Array<br>
 359. (<br>
 360.     [uid] =&gt; 265814515<br>
 361. )<br>
 362. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e08ca");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e08ca">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 363. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 364. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GpbsDaemon.php(123): GPBS-&gt;call('uactive', Array)<br>
 365. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Contactd/ContactdGpbs.php(112): GpbsDaemon-&gt;_call('uactive', Array)<br>
 366. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Contactd/Contactd.php(39): ContactdGpbs-&gt;uactive(265814515)<br>
 367. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(394): Contactd::sendActivity(265814515)<br>
 368. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(373): UserPage-&gt;executeContactdSendActivity()<br>
 369. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(27): UserPage-&gt;initUser()<br>
 370. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 371. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 372. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 373. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 374. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 375. #13 {main}</div></th><td>0.162</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0972");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0972">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 376. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 377. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(30): ContactsBenchmark::start('trackBIActivity')<br>
 378. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 379. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 380. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 381. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 382. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 383. #8 {main}</div></th><td>2.143</td><td>0</td></tr><tr><th>Sending data to scribe(1 messages)&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e09ec");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e09ec">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 384. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(44): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 385. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(22): scribeClient-&gt;send_Log(Array)<br>
 386. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(62): scribeClient-&gt;Log(Array)<br>
 387. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(38): StatsEvents::saveRawData('stat_events', Array)<br>
 388. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(20):
 389. StatsEvents::sendNamedEvent('bi_page_visited', 426995517, Array,
 390. 'stat_events')<br>
 391. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/BI/BIActivity.php(99): StatsEvents::sendEvent('bi_page_visited', 426995517, Array)<br>
 392. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/BI/BIActivity.php(81): BIActivity::addLog(265814515, '65', Array)<br>
 393. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(190): BIActivity::addCounter(265814515, '65', 'page_visited')<br>
 394. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(31): UserPage-&gt;trackBIActivity()<br>
 395. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 396. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 397. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 398. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 399. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 400. #15 {main}</div></th><td>0.254</td><td>0</td></tr><tr><th>Reading data from scribe&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0a67");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0a67">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 401. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(77): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 402. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(23): scribeClient-&gt;recv_Log()<br>
 403. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(62): scribeClient-&gt;Log(Array)<br>
 404. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(38): StatsEvents::saveRawData('stat_events', Array)<br>
 405. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(20):
 406. StatsEvents::sendNamedEvent('bi_page_visited', 426995517, Array,
 407. 'stat_events')<br>
 408. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/BI/BIActivity.php(99): StatsEvents::sendEvent('bi_page_visited', 426995517, Array)<br>
 409. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/BI/BIActivity.php(81): BIActivity::addLog(265814515, '65', Array)<br>
 410. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(190): BIActivity::addCounter(265814515, '65', 'page_visited')<br>
 411. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(31): UserPage-&gt;trackBIActivity()<br>
 412. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 413. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 414. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 415. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 416. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 417. #15 {main}</div></th><td>0.223</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0aca");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0aca">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 418. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 419. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(34): ContactsBenchmark::start('saveIpsLog')<br>
 420. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 421. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 422. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 423. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 424. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 425. #8 {main}</div></th><td>0.063</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0b2f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0b2f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 426. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 427. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(38): ContactsBenchmark::start('securityCheck')<br>
 428. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 429. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 430. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 431. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 432. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 433. #8 {main}</div></th><td>0.129</td><td>4.001</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0b92");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0b92">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 434. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 435. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(42): ContactsBenchmark::start('checkDbsDown')<br>
 436. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 437. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 438. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 439. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 440. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 441. #8 {main}</div></th><td>0.222</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0c41");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0c41">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 442. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 443. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(46): ContactsBenchmark::start('initBanned')<br>
 444. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 445. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 446. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 447. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 448. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 449. #8 {main}</div></th><td>0.129</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0cb4");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0cb4">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 450. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 451. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(50): ContactsBenchmark::start('checkPlatformRe...')<br>
 452. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 453. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 454. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 455. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 456. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 457. #8 {main}</div></th><td>0.033</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0d29");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0d29">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 458. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 459. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(54): ContactsBenchmark::start('checkLanguageTo...')<br>
 460. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 461. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 462. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 463. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 464. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 465. #8 {main}</div></th><td>0.311</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0d8d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0d8d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 466. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 467. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(58): ContactsBenchmark::start('collectCookieSt...')<br>
 468. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 469. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 470. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 471. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 472. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 473. #8 {main}</div></th><td>0.023</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0df8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0df8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 474. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 475. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(62): ContactsBenchmark::start('collectGeoIPSta...')<br>
 476. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 477. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 478. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 479. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 480. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 481. #8 {main}</div></th><td>0.061</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0e51");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0e51">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 482. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 483. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(66): ContactsBenchmark::start('initCurrentUrlS...')<br>
 484. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 485. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 486. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 487. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 488. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 489. #8 {main}</div></th><td>0.020</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0eb7");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0eb7">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 490. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 491. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(74): ContactsBenchmark::start('initAuthenticat...')<br>
 492. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 493. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 494. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 495. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 496. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 497. #8 {main}</div></th><td>9.051</td><td>4.000</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=1%3Auc_265814515" target="_blank">1:uc_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0f15");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0f15">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 498. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 499. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 500. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 501. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserCounter.php(47): MCache::get('1:uc_265814515', 265814515)<br>
 502. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(459): UserCounter::get(Object(User))<br>
 503. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(545): UserPage-&gt;redirectUserForDataUpdate()<br>
 504. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 505. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 506. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 507. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 508. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 509. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 510. #12 {main}</div></th><td>0.575</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient connect to spam.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e0f92");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e0f92">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 511. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(110): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 512. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/DBKeyValueStorage.php(109): HandlerSocket\Client-&gt;connect('r')<br>
 513. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/DBKeyValueStorage.php(66): DBKeyValueStorage-&gt;getHsConnection()<br>
 514. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(49): DBKeyValueStorage-&gt;get('89.235.49.25', NULL)<br>
 515. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(37): SpamBlackList-&gt;find('89.235.49.25')<br>
 516. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BannedNetworks.php(40): SpamBlackList-&gt;findIP('89.235.49.25')<br>
 517. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1769): BannedNetworks::ipIsBanned()<br>
 518. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1753): User::locationIsIsolated('65')<br>
 519. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(494): User-&gt;isInIsolatedLocation()<br>
 520. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(545): UserPage-&gt;redirectUserForDataUpdate()<br>
 521. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 522. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 523. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 524. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 525. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 526. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 527. #17 {main}</div></th><td>0.965</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at spam.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e100d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e100d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 528. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 529. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 0)<br>
 530. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 531. HandlerSocket\Client-&gt;find(0, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 532. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/DBKeyValueStorage.php(69): HandlerSocket\Client-&gt;select(Array, 0)<br>
 533. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(49): DBKeyValueStorage-&gt;get('89.235.49.25', NULL)<br>
 534. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(37): SpamBlackList-&gt;find('89.235.49.25')<br>
 535. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BannedNetworks.php(40): SpamBlackList-&gt;findIP('89.235.49.25')<br>
 536. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1769): BannedNetworks::ipIsBanned()<br>
 537. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1753): User::locationIsIsolated('65')<br>
 538. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(494): User-&gt;isInIsolatedLocation()<br>
 539. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(545): UserPage-&gt;redirectUserForDataUpdate()<br>
 540. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 541. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 542. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 543. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 544. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 545. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 546. #18 {main}</div></th><td>1.064</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at spam.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1091");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1091">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 547. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 548. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 549. HandlerSocket\Client-&gt;find(0, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 550. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/DBKeyValueStorage.php(69): HandlerSocket\Client-&gt;select(Array, 0)<br>
 551. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(49): DBKeyValueStorage-&gt;get('89.235.49.25', NULL)<br>
 552. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(37): SpamBlackList-&gt;find('89.235.49.25')<br>
 553. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BannedNetworks.php(40): SpamBlackList-&gt;findIP('89.235.49.25')<br>
 554. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1769): BannedNetworks::ipIsBanned()<br>
 555. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1753): User::locationIsIsolated('65')<br>
 556. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(494): User-&gt;isInIsolatedLocation()<br>
 557. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(545): UserPage-&gt;redirectUserForDataUpdate()<br>
 558. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 559. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 560. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 561. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 562. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 563. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 564. #17 {main}</div></th><td>0.296</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at spam.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e148a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e148a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 565. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 566. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 567. HandlerSocket\Client-&gt;find(0, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 568. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/DBKeyValueStorage.php(69): HandlerSocket\Client-&gt;select(Array, 0)<br>
 569. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(54): DBKeyValueStorage-&gt;get('hippy.cz', NULL)<br>
 570. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/SpamBlackList.php(42): SpamBlackList-&gt;find('vitex@hippy.cz')<br>
 571. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BannedNetworks.php(56): SpamBlackList-&gt;findDomain('vitex@hippy.cz')<br>
 572. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1770): BannedNetworks::domainIsBanned('vitex@hippy.cz')<br>
 573. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/User.php(1753): User::locationIsIsolated('65')<br>
 574. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(494): User-&gt;isInIsolatedLocation()<br>
 575. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(545): UserPage-&gt;redirectUserForDataUpdate()<br>
 576. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 577. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 578. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 579. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 580. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 581. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 582. #17 {main}</div></th><td>0.411</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main2] memcached2.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e14f9");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e14f9">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 583. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 584. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main2', 1)<br>
 585. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 586. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main2', Array, '', false, 1)<br>
 587. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/TimeZonesCached.php(78): MCache::get('2:ctz_890861', 890861)<br>
 588. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/TimeZonesCached.php(68): TimeZonesCached-&gt;_getCityTz('890861')<br>
 589. #6
 590. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/TimeZonesCached.php(59):
 591. TimeZonesCached-&gt;_getByCity('890861', Object(Platform))<br>
 592. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(209): TimeZonesCached::getByCity('890861', Object(Platform))<br>
 593. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(566): UserPage-&gt;setTimeZone()<br>
 594. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 595. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 596. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 597. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 598. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 599. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 600. #15 {main}</div></th><td>0.310</td><td>0</td></tr><tr><th>main2,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=2%3Actz_890861" target="_blank">2:ctz_890861</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1557");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1557">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 601. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 602. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 603. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main2', Array, '', false, 1)<br>
 604. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/TimeZonesCached.php(78): MCache::get('2:ctz_890861', 890861)<br>
 605. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/TimeZonesCached.php(68): TimeZonesCached-&gt;_getCityTz('890861')<br>
 606. #5
 607. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/TimeZonesCached.php(59):
 608. TimeZonesCached-&gt;_getByCity('890861', Object(Platform))<br>
 609. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(209): TimeZonesCached::getByCity('890861', Object(Platform))<br>
 610. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(566): UserPage-&gt;setTimeZone()<br>
 611. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(75): UserPage-&gt;initAuthenticatedUser()<br>
 612. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 613. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 614. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 615. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 616. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 617. #14 {main}</div></th><td>0.154</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e15be");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e15be">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 618. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 619. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(78): ContactsBenchmark::start('SpamChecker')<br>
 620. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 621. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 622. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 623. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 624. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 625. #8 {main}</div></th><td>1.022</td><td>4.000</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e161f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e161f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 626. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 627. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(83): ContactsBenchmark::start('cleanNotifyD')<br>
 628. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 629. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 630. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 631. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 632. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 633. #8 {main}</div></th><td>0.698</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection using gpb(mnotify2) mnotifytwo4.mlan:39040&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e168f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e168f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 634. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(290): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 635. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(123): GPBS-&gt;getConnect()<br>
 636. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GpbsDaemon.php(123): GPBS-&gt;call('delete', Array)<br>
 637. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Mnotify/NotifyD.php(280): GpbsDaemon-&gt;_call('delete', Array, Array)<br>
 638. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(121): NotifyD-&gt;delete(265814515)<br>
 639. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(84): UserPage-&gt;cleanNotifyD()<br>
 640. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 641. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 642. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 643. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 644. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 645. #12 {main}</div></th><td>0.028</td><td>0</td></tr><tr><th>mnotify2(delete),mnotifytwo4.mlan:39040<br>
 646. Array<br>
 647. (<br>
 648.     [uid] =&gt; 265814515<br>
 649. )<br>
 650. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e16fd");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e16fd">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 651. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 652. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GpbsDaemon.php(123): GPBS-&gt;call('delete', Array)<br>
 653. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Mnotify/NotifyD.php(280): GpbsDaemon-&gt;_call('delete', Array, Array)<br>
 654. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(121): NotifyD-&gt;delete(265814515)<br>
 655. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(84): UserPage-&gt;cleanNotifyD()<br>
 656. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 657. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 658. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 659. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 660. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 661. #11 {main}</div></th><td>0.203</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e175e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e175e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 662. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 663. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(87): ContactsBenchmark::start('checkSppFreeWee...')<br>
 664. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(24): UserPage-&gt;init()<br>
 665. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 666. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 667. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 668. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 669. #8 {main}</div></th><td>0.017</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e17bc");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e17bc">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 670. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 671. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(26): ContactsBenchmark::start('initPartnerLink')<br>
 672. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 673. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 674. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 675. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 676. #7 {main}</div></th><td>0.019</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e181f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e181f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 677. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 678. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(32): ContactsBenchmark::start('checkNewMessage...')<br>
 679. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 680. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 681. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 682. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 683. #7 {main}</div></th><td>1.716</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=mess_unread_num_265814515" target="_blank">mess_unread_num_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1875");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1875">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 684. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 685. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 686. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 687. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(249): MCache::get('mess_unread_num...', 265814515)<br>
 688. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessageReader.php(89):
 689. MessagerCommon::getFromMCache('mess_unread_num...', '093', 265814515,
 690. Array)<br>
 691. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/UnreadMessagesData.php(34): MessageReader::getUnreadMessagesNumber(265814515)<br>
 692. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(130): UnreadMessagesData::init(Object(User))<br>
 693. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(33): CommonPage-&gt;checkNewMessages()<br>
 694. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 695. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 696. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 697. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 698. #12 {main}</div></th><td>0.179</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=mess_last_id_265814515" target="_blank">mess_last_id_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e18cc");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e18cc">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 699. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 700. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 701. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 702. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(249): MCache::get('mess_last_id_26...', 265814515)<br>
 703. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessageReader.php(98):
 704. MessagerCommon::getFromMCache('mess_last_id_%s', '093', 265814515,
 705. Array)<br>
 706. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/UnreadMessagesData.php(36): MessageReader::getLastMessageId(265814515)<br>
 707. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(130): UnreadMessagesData::init(Object(User))<br>
 708. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(33): CommonPage-&gt;checkNewMessages()<br>
 709. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 710. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 711. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 712. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 713. #12 {main}</div></th><td>0.140</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1930");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1930">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 714. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 715. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(36): ContactsBenchmark::start('initPromoBlocks')<br>
 716. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 717. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 718. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 719. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 720. #7 {main}</div></th><td>9.314</td><td>8.001</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main4] memcached4.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1994");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1994">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 721. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 722. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main4', 1)<br>
 723. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 724. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main4', Array, '', false, 1)<br>
 725. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(37): MCache::get('uproxy150858575...', 1508585753)<br>
 726. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(24): UserProxyInfo::getIpInfo('89.235.49.25')<br>
 727. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(288): UserProxyInfo::isPublicProxy('89.235.49.25')<br>
 728. #7
 729. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(84):
 730.  PromoSpotlightFree::isAvailableForUser(Object(User))<br>
 731. #8
 732. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(161):
 733.  PromoSpotlightFree-&gt;isActive(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 734. #9
 735. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(177):
 736.  PromoServiceMngr-&gt;detectPromoService(Object(User), Object(Session),
 737. Array)<br>
 738. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(111):
 739. PromoServiceMngr-&gt;processLogic(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 740. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(38): UserPage-&gt;initPromoBlocks(true)<br>
 741. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 742. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 743. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 744. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 745. #16 {main}</div></th><td>0.309</td><td>0</td></tr><tr><th>main4,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=uproxy1508585753" target="_blank">uproxy1508585753</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e19f5");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e19f5">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 746. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 747. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 748. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main4', Array, '', false, 1)<br>
 749. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(37): MCache::get('uproxy150858575...', 1508585753)<br>
 750. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(24): UserProxyInfo::getIpInfo('89.235.49.25')<br>
 751. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(288): UserProxyInfo::isPublicProxy('89.235.49.25')<br>
 752. #6
 753. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(84):
 754.  PromoSpotlightFree::isAvailableForUser(Object(User))<br>
 755. #7
 756. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(161):
 757.  PromoSpotlightFree-&gt;isActive(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 758. #8
 759. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(177):
 760.  PromoServiceMngr-&gt;detectPromoService(Object(User), Object(Session),
 761. Array)<br>
 762. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(111):
 763. PromoServiceMngr-&gt;processLogic(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 764. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(38): UserPage-&gt;initPromoBlocks(true)<br>
 765. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 766. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 767. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 768. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 769. #15 {main}</div></th><td>0.200</td><td>0</td></tr><tr><th>[spam.mlan] connect to spam.mlan&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1ab4");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1ab4">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 770. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(237): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 771. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(227): DB-&gt;connect()<br>
 772. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(324): DB-&gt;setConnect()<br>
 773. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(709): DB-&gt;query('SELECT SQL_NO_C...', Array)<br>
 774. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(38): DB-&gt;getRow('SELECT SQL_NO_C...')<br>
 775. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(24): UserProxyInfo::getIpInfo('89.235.49.25')<br>
 776. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(288): UserProxyInfo::isPublicProxy('89.235.49.25')<br>
 777. #8
 778. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(84):
 779.  PromoSpotlightFree::isAvailableForUser(Object(User))<br>
 780. #9
 781. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(161):
 782.  PromoSpotlightFree-&gt;isActive(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 783. #10
 784. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(177):
 785.  PromoServiceMngr-&gt;detectPromoService(Object(User), Object(Session),
 786. Array)<br>
 787. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(111):
 788. PromoServiceMngr-&gt;processLogic(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 789. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(38): UserPage-&gt;initPromoBlocks(true)<br>
 790. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 791. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 792. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 793. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 794. #17 {main}</div></th><td>0.906</td><td>0</td></tr><tr><th>[spam.mlan] SELECT SQL_NO_CACHE * FROM Spam.UsersProxy FORCE INDEX(PRIMARY) WHERE ip=0x59eb3119&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1b43");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1b43">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 795. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 796. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(709): DB-&gt;query('SELECT SQL_NO_C...', Array)<br>
 797. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(38): DB-&gt;getRow('SELECT SQL_NO_C...')<br>
 798. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(24): UserProxyInfo::getIpInfo('89.235.49.25')<br>
 799. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(288): UserProxyInfo::isPublicProxy('89.235.49.25')<br>
 800. #6
 801. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(84):
 802.  PromoSpotlightFree::isAvailableForUser(Object(User))<br>
 803. #7
 804. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(161):
 805.  PromoSpotlightFree-&gt;isActive(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 806. #8
 807. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(177):
 808.  PromoServiceMngr-&gt;detectPromoService(Object(User), Object(Session),
 809. Array)<br>
 810. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(111):
 811. PromoServiceMngr-&gt;processLogic(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 812. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(38): UserPage-&gt;initPromoBlocks(true)<br>
 813. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 814. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 815. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 816. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 817. #15 {main}</div></th><td>0.600</td><td>0</td></tr><tr><th>main4,memcache_set,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=uproxy1508585753" target="_blank">uproxy1508585753</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1bab");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1bab">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 818. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 819. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(574):
 820. MCache::_memcache_command('memcache_set', 'main4', Array, 'memcache set
 821. fa...', false, 1)<br>
 822. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(39): MCache::set('uproxy150858575...', Array, 0, 1508585753)<br>
 823. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Spam/UserProxyInfo.php(24): UserProxyInfo::getIpInfo('89.235.49.25')<br>
 824. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(288): UserProxyInfo::isPublicProxy('89.235.49.25')<br>
 825. #6
 826. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoSpotlightFree.php(84):
 827.  PromoSpotlightFree::isAvailableForUser(Object(User))<br>
 828. #7
 829. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(161):
 830.  PromoSpotlightFree-&gt;isActive(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 831. #8
 832. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/PromoService/PromoServiceMngr.php(177):
 833.  PromoServiceMngr-&gt;detectPromoService(Object(User), Object(Session),
 834. Array)<br>
 835. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/UserPage.php(111):
 836. PromoServiceMngr-&gt;processLogic(Object(User), Object(Session), Array)<br>
 837. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(38): UserPage-&gt;initPromoBlocks(true)<br>
 838. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 839. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 840. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 841. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 842. #15 {main}</div></th><td>0.208</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1c2a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1c2a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 843. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 844. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/CommonPage.php(42): ContactsBenchmark::start('clearLastVisite...')<br>
 845. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(63): CommonPage-&gt;init()<br>
 846. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 847. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 848. #6 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 849. #7 {main}</div></th><td>0.026</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1ca0");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1ca0">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 850. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 851. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(66): ContactsBenchmark::start('handleModeratio...')<br>
 852. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 853. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 854. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 855. #6 {main}</div></th><td>0.299</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1d06");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1d06">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 856. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 857. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(70): ContactsBenchmark::start('CLP:initVars')<br>
 858. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 859. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 860. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 861. #6 {main}</div></th><td>2.429</td><td>4.000</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=pl_265814515_870082" target="_blank">pl_265814515_870082</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1d63");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1d63">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 862. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 863. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 864. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 865. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Photos/Reader.php(452): MCache::get('pl_265814515_87...', 265814515)<br>
 866. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Photos/Util.php(821): PhotoReader-&gt;getList()<br>
 867. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(55): PhotoUtil::getModeratedPhotosCount(Object(User), true)<br>
 868. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(42): FolderAction-&gt;init()<br>
 869. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(114): FolderAction-&gt;FolderAction(Object(User), 'recent')<br>
 870. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(67): ContactListPage-&gt;initVars()<br>
 871. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(71): ConnectionListPage-&gt;initVars()<br>
 872. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 873. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 874. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 875. #13 {main}</div></th><td>0.362</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1dbe");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1dbe">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 876. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 877. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(74): ContactsBenchmark::start('CLP:initUrls')<br>
 878. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 879. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 880. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 881. #6 {main}</div></th><td>0.207</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1e1d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1e1d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 882. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 883. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(78): ContactsBenchmark::start('CLP:initFolderH...')<br>
 884. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(38): ContactListPage-&gt;init()<br>
 885. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 886. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 887. #6 {main}</div></th><td>2.318</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1e7e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1e7e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 888. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 889. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(40): ContactsBenchmark::start('ConLP:init')<br>
 890. #3 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 891. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 892. #5 {main}</div></th><td>0.932</td><td>4.000</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,array (
 893.   0 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=2%3Asys_folders_265814515" target="_blank">2:sys_folders_265814515</a>',
 894.   1 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Afriend_counters_265814515" target="_blank">3:friend_counters_265814515</a>',
 895.   2 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Asubs_265814515" target="_blank">3:subs_265814515</a>',
 896.   3 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=2%3Amy_fans_265814515" target="_blank">2:my_fans_265814515</a>',
 897.   5 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=uvmonth_265814515" target="_blank">uvmonth_265814515</a>',
 898.   6 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=2%3Agivers_cnt_265814515" target="_blank">2:givers_cnt_265814515</a>',
 899.   7 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Afolders_265814515" target="_blank">3:folders_265814515</a>',
 900.   8 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=move_folders_265814515" target="_blank">move_folders_265814515</a>',
 901.   9 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=p_265814515" target="_blank">p_265814515</a>',
 902.   10 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=rub" target="_blank">rub</a>',
 903. )&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e1eda");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e1eda">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 904. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 905. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(624): MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array)<br>
 906. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(57): MCache::multi_get(Array, 265814515)<br>
 907. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 908. #5 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 909. #6 {main}</div></th><td>0.354</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2160");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2160">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 910. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 911. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ConnectionListPage.php(60): ContactsBenchmark::start('ConLP:initSiteH...')<br>
 912. #3 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(28): ConnectionListPage-&gt;init()<br>
 913. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(90): VisitorsPage-&gt;init()<br>
 914. #5 {main}</div></th><td>0.715</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e26a1");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e26a1">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 915. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 916. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(379): ContactsBenchmark::start('CLP:initSiteHTM...')<br>
 917. #3 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 918. #4 {main}</div></th><td>100.140</td><td>16.001</td></tr><tr><th>Sending data to scribe(1 messages)&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e271a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e271a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 919. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(44): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 920. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(22): scribeClient-&gt;send_Log(Array)<br>
 921. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(62): scribeClient-&gt;Log(Array)<br>
 922. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(38): StatsEvents::saveRawData('stat_events', Array)<br>
 923. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(20):
 924. StatsEvents::sendNamedEvent('bda_push_users', 4820499760153075, Array,
 925. 'stat_events')<br>
 926. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(327):
 927. StatsEvents::sendEvent('bda_push_users', 4820499760153075, Array)<br>
 928. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(51): LocatorPush-&gt;logPushTries(1)<br>
 929. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Push/ClearVisitors.php(31): LocatorPush-&gt;__construct(265814515)<br>
 930. #9 [internal function]: LocatorPushClearVisitors::sendForSignal(Object(Signal))<br>
 931. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Signals.php(138): call_user_func_array(Array, Array)<br>
 932. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(45): SignalDispatcher-&gt;send(Object(Signal))<br>
 933. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(37): VisitorsPage-&gt;updateVisitorsPageViewTs()<br>
 934. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 935. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 936. #15 {main}</div></th><td>0.216</td><td>0</td></tr><tr><th>Reading data from scribe&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2781");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2781">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 937. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(77): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 938. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(23): scribeClient-&gt;recv_Log()<br>
 939. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(62): scribeClient-&gt;Log(Array)<br>
 940. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(38): StatsEvents::saveRawData('stat_events', Array)<br>
 941. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(20):
 942. StatsEvents::sendNamedEvent('bda_push_users', 4820499760153075, Array,
 943. 'stat_events')<br>
 944. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(327):
 945. StatsEvents::sendEvent('bda_push_users', 4820499760153075, Array)<br>
 946. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(51): LocatorPush-&gt;logPushTries(1)<br>
 947. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Push/ClearVisitors.php(31): LocatorPush-&gt;__construct(265814515)<br>
 948. #9 [internal function]: LocatorPushClearVisitors::sendForSignal(Object(Signal))<br>
 949. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Signals.php(138): call_user_func_array(Array, Array)<br>
 950. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(45): SignalDispatcher-&gt;send(Object(Signal))<br>
 951. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(37): VisitorsPage-&gt;updateVisitorsPageViewTs()<br>
 952. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 953. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 954. #15 {main}</div></th><td>0.168</td><td>0</td></tr><tr><th>Sending data to scribe(1 messages)&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e27ff");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e27ff">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 955. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(44): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 956. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(22): scribeClient-&gt;send_Log(Array)<br>
 957. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(62): scribeClient-&gt;Log(Array)<br>
 958. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(38): StatsEvents::saveRawData('stat_events', Array)<br>
 959. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(20):
 960. StatsEvents::sendNamedEvent('bda_push_uniq', 4820499494338560, Array,
 961. 'stat_events')<br>
 962. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(328):
 963. StatsEvents::sendEvent('bda_push_uniq', 4820499494338560, Array)<br>
 964. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(51): LocatorPush-&gt;logPushTries(1)<br>
 965. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Push/ClearVisitors.php(31): LocatorPush-&gt;__construct(265814515)<br>
 966. #9 [internal function]: LocatorPushClearVisitors::sendForSignal(Object(Signal))<br>
 967. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Signals.php(138): call_user_func_array(Array, Array)<br>
 968. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(45): SignalDispatcher-&gt;send(Object(Signal))<br>
 969. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(37): VisitorsPage-&gt;updateVisitorsPageViewTs()<br>
 970. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 971. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 972. #15 {main}</div></th><td>0.150</td><td>0</td></tr><tr><th>Reading data from scribe&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2870");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2870">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 973. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(77): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 974. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/ScribeClient.php(23): scribeClient-&gt;recv_Log()<br>
 975. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(62): scribeClient-&gt;Log(Array)<br>
 976. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(38): StatsEvents::saveRawData('stat_events', Array)<br>
 977. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Stats/StatsEvents.php(20):
 978. StatsEvents::sendNamedEvent('bda_push_uniq', 4820499494338560, Array,
 979. 'stat_events')<br>
 980. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(328):
 981. StatsEvents::sendEvent('bda_push_uniq', 4820499494338560, Array)<br>
 982. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(51): LocatorPush-&gt;logPushTries(1)<br>
 983. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Push/ClearVisitors.php(31): LocatorPush-&gt;__construct(265814515)<br>
 984. #9 [internal function]: LocatorPushClearVisitors::sendForSignal(Object(Signal))<br>
 985. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Signals.php(138): call_user_func_array(Array, Array)<br>
 986. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(45): SignalDispatcher-&gt;send(Object(Signal))<br>
 987. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(37): VisitorsPage-&gt;updateVisitorsPageViewTs()<br>
 988. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 989. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 990. #15 {main}</div></th><td>0.193</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection using gpb(laccess_gpb) laccess.mlan:11810&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e28df");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e28df">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 991. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(290): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 992. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(123): GPBS-&gt;getConnect()<br>
 993. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(211): GPBS-&gt;call('get', Array)<br>
 994. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(267): Laccess-&gt;callServiceMethod('get', Array)<br>
 995. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(483): Laccess-&gt;getValue(265814515)<br>
 996. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(135): Laccess::get(265814515)<br>
 997. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Push/ClearVisitors.php(33): LocatorPush-&gt;onlineInBDA()<br>
 998. #8 [internal function]: LocatorPushClearVisitors::sendForSignal(Object(Signal))<br>
 999. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Signals.php(138): call_user_func_array(Array, Array)<br>
 1000. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(45): SignalDispatcher-&gt;send(Object(Signal))<br>
 1001. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(37): VisitorsPage-&gt;updateVisitorsPageViewTs()<br>
 1002. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1003. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1004. #14 {main}</div></th><td>0.324</td><td>0</td></tr><tr><th>laccess_gpb(get),laccess.mlan:11810<br>
 1005. Array<br>
 1006. (<br>
 1007.     [user_id] =&gt; Array<br>
 1008.         (<br>
 1009.             [0] =&gt; 265814515<br>
 1010.         )<br>
 1011. <br>
 1012. )<br>
 1013. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e294a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e294a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1014. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1015. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(211): GPBS-&gt;call('get', Array)<br>
 1016. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(267): Laccess-&gt;callServiceMethod('get', Array)<br>
 1017. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(483): Laccess-&gt;getValue(265814515)<br>
 1018. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/core/Push.php(135): Laccess::get(265814515)<br>
 1019. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Push/ClearVisitors.php(33): LocatorPush-&gt;onlineInBDA()<br>
 1020. #7 [internal function]: LocatorPushClearVisitors::sendForSignal(Object(Signal))<br>
 1021. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Signals.php(138): call_user_func_array(Array, Array)<br>
 1022. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(45): SignalDispatcher-&gt;send(Object(Signal))<br>
 1023. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(37): VisitorsPage-&gt;updateVisitorsPageViewTs()<br>
 1024. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1025. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1026. #13 {main}</div></th><td>0.355</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan] connect to dbs114.mlan&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e29c5");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e29c5">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1027. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(237): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1028. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(227): DB-&gt;connect()<br>
 1029. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(324): DB-&gt;setConnect()<br>
 1030. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(741): DB-&gt;query('SELECT ?       ...', Array)<br>
 1031. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(210): DB-&gt;getAssoc('SELECT ?       ...', Array)<br>
 1032. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderReader.php(146):
 1033. MessagerCommon::_abstractQueryForUser(265814515, 'SELECT ?       ...',
 1034. Array, 'getAssoc')<br>
 1035. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderReader.php(90):
 1036. FolderReader-&gt;_execSelectForUserSpot(265814515, 'SELECT ?       ...',
 1037.  Array, 'getAssoc')<br>
 1038. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(187): FolderReader-&gt;getUserFolders(265814515)<br>
 1039. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(149): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1040. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(152): FolderPageHelper-&gt;loadFolders()<br>
 1041. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(137): ContactListPage-&gt;loadFolders()<br>
 1042. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1043. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1044. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1045. #15 {main}</div></th><td>0.712</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan] SELECT <br>
 1046.         folder_id, <br>
 1047.         folder_type, <br>
 1048.         contacts, <br>
 1049.         name, <br>
 1050.         messages_unread, <br>
 1051.         updated,<br>
 1052.         alerts_set <br>
 1053.     FROM <br>
 1054.         Spot266.Folders26608 <br>
 1055.     WHERE <br>
 1056.         user_id     =  265814515 AND <br>
 1057.         status      = "Active"   AND<br>
 1058.         folder_type IN ('Deleted', 'Favorites', 'Friends', 'Recent', 'Blacklist', 'MeetAndMatch')&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2a4b");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2a4b">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1059. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1060. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(741): DB-&gt;query('SELECT ?       ...', Array)<br>
 1061. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(210): DB-&gt;getAssoc('SELECT ?       ...', Array)<br>
 1062. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderReader.php(146):
 1063. MessagerCommon::_abstractQueryForUser(265814515, 'SELECT ?       ...',
 1064. Array, 'getAssoc')<br>
 1065. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderReader.php(90):
 1066. FolderReader-&gt;_execSelectForUserSpot(265814515, 'SELECT ?       ...',
 1067.  Array, 'getAssoc')<br>
 1068. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(187): FolderReader-&gt;getUserFolders(265814515)<br>
 1069. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(149): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1070. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(152): FolderPageHelper-&gt;loadFolders()<br>
 1071. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(137): ContactListPage-&gt;loadFolders()<br>
 1072. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1073. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1074. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1075. #13 {main}</div></th><td>0.574</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_set,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Afolders_265814515" target="_blank">3:folders_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2aaf");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2aaf">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1076. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1077. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(574):
 1078. MCache::_memcache_command('memcache_set', 'main6', Array, 'memcache set
 1079. fa...', false, 1)<br>
 1080. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(273): MCache::set('3:folders_26581...', Array, 0, 265814515)<br>
 1081. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderReader.php(92):
 1082. MessagerCommon::setToMCache('3:folders_%s', '092', Array, 0, 265814515,
 1083. Array)<br>
 1084. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(187): FolderReader-&gt;getUserFolders(265814515)<br>
 1085. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(149): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1086. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(152): FolderPageHelper-&gt;loadFolders()<br>
 1087. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(137): ContactListPage-&gt;loadFolders()<br>
 1088. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1089. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1090. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1091. #12 {main}</div></th><td>0.353</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Amy_fans_265814515" target="_blank">3:my_fans_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2b05");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2b05">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1092. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1093. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1094. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1095. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Fans/Fans.php(41): MCache::get('3:my_fans_26581...', 265814515)<br>
 1096. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(194): Fans::getFansCounter(Object(User))<br>
 1097. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(149): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1098. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(152): FolderPageHelper-&gt;loadFolders()<br>
 1099. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(137): ContactListPage-&gt;loadFolders()<br>
 1100. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1101. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1102. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1103. #11 {main}</div></th><td>0.135</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan] SELECT COUNT(contact_id) AS total_fans, SUM(IF (bit_mask &amp; 0x20, 1, 0)) AS new_fans<br>
 1104.      FROM Spot266.Contacts26608 WHERE user_id   = 265814515 AND folder_id &lt;&gt; 870080<br>
 1105.      AND (contact_folder_type   = "Favorites" ) AND user_status IN ("Registered", "Deleted")&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2b74");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2b74">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1106. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1107. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(709): DB-&gt;query('SELECT COUNT(co...', Array)<br>
 1108. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Fans/Fans.php(54): DB-&gt;getRow('SELECT COUNT(co...', Array)<br>
 1109. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(194): Fans::getFansCounter(Object(User))<br>
 1110. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(149): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1111. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(152): FolderPageHelper-&gt;loadFolders()<br>
 1112. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(137): ContactListPage-&gt;loadFolders()<br>
 1113. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1114. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1115. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1116. #11 {main}</div></th><td>48.537</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_set,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Amy_fans_265814515" target="_blank">3:my_fans_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2bdc");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2bdc">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1117. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1118. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(574):
 1119. MCache::_memcache_command('memcache_set', 'main6', Array, 'memcache set
 1120. fa...', false, 1)<br>
 1121. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Fans/Fans.php(57): MCache::set('3:my_fans_26581...', Array, 43200, 265814515)<br>
 1122. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(194): Fans::getFansCounter(Object(User))<br>
 1123. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(149): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1124. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(152): FolderPageHelper-&gt;loadFolders()<br>
 1125. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(137): ContactListPage-&gt;loadFolders()<br>
 1126. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1127. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1128. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1129. #11 {main}</div></th><td>0.159</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Afolders_265814515" target="_blank">3:folders_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2c37");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2c37">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1130. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1131. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1132. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1133. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(249): MCache::get('3:folders_26581...', 265814515)<br>
 1134. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderReader.php(89):
 1135. MessagerCommon::getFromMCache('3:folders_%s', '092', 265814515, Array)<br>
 1136. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(187): FolderReader-&gt;getUserFolders(265814515)<br>
 1137. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(60): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1138. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1139. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1140. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1141. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1142. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1143. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1144. #13 {main}</div></th><td>0.243</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Amy_fans_265814515" target="_blank">3:my_fans_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2c9c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2c9c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1145. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1146. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1147. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1148. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Fans/Fans.php(41): MCache::get('3:my_fans_26581...', 265814515)<br>
 1149. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(194): Fans::getFansCounter(Object(User))<br>
 1150. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(60): FolderAction-&gt;loadFolders()<br>
 1151. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1152. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1153. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1154. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1155. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1156. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1157. #12 {main}</div></th><td>0.172</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_65_web_SPP_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_65_web_SPP_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2cf7");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2cf7">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1158. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1159. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1160. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1161. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', '65')<br>
 1162. #4
 1163. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 1164.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache('65', 'SPP')<br>
 1165. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(159): BillingFacade-&gt;isBillingCountry('65', 'SPP')<br>
 1166. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(100): BillingFacade-&gt;isCountryProvideSpp('65')<br>
 1167. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(19): SPPUtils::activatedCommercialForCountry('65')<br>
 1168. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(103): SPPUtils::activatedForCountry('65')<br>
 1169. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(70): FolderAction-&gt;loadVisitorsCounter()<br>
 1170. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1171. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1172. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1173. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1174. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1175. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1176. #16 {main}</div></th><td>0.182</td><td>0</td></tr><tr><th>hitd connect:hitd2.mlan:5555&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2d6c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2d6c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1177. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Avisit/HitDaemon.php(80): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1178. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Avisit/HitDaemon.php(208): HitDaemon::getConnect(265814515)<br>
 1179. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(104): HitDaemon::getCounters(265814515, 0, false)<br>
 1180. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(70): FolderAction-&gt;loadVisitorsCounter()<br>
 1181. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1182. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1183. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1184. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1185. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1186. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1187. #11 {main}</div></th><td>0.315</td><td>0</td></tr><tr><th>hitd getCounters:C 1 265814515 0 0<br>
 1188. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2dd4");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2dd4">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1189. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Avisit/HitDaemon.php(226): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1190. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(104): HitDaemon::getCounters(265814515, 0, false)<br>
 1191. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(70): FolderAction-&gt;loadVisitorsCounter()<br>
 1192. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1193. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1194. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1195. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1196. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1197. #9 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1198. #10 {main}</div></th><td>0.160</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=uvotersn_265814515" target="_blank">uvotersn_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2e2a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2e2a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1199. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1200. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1201. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1202. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1244): MCache::get('uvotersn_265814...', 265814515)<br>
 1203. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1079): Rating-&gt;mcacheListVoters(265814515)<br>
 1204. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(137): Rating-&gt;listUserVoters(Object(User))<br>
 1205. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(75): FolderAction-&gt;loadVotersCounters()<br>
 1206. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1207. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1208. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1209. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1210. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1211. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1212. #13 {main}</div></th><td>0.136</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=rzone_65" target="_blank">rzone_65</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2e83");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2e83">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1213. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1214. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1215. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1216. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/RatingZone.php(238): MCache::get('rzone_65', '65')<br>
 1217. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/RatingZone.php(104): RatingZone-&gt;_mcacheGet('65')<br>
 1218. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1085): RatingZone-&gt;get('65')<br>
 1219. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(137): Rating-&gt;listUserVoters(Object(User))<br>
 1220. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(75): FolderAction-&gt;loadVotersCounters()<br>
 1221. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1222. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1223. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1224. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1225. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1226. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1227. #14 {main}</div></th><td>0.238</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan]
 1228. select photo_id, vote_user_id, vote, is_new from Spot266.PhotoVotes26608
 1229.  where user_id=265814515 and status='Active'<br>
 1230.                                                 and type!='Skip' order by created&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2efd");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2efd">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1231. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1232. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(700): DB-&gt;query('select #columns...', Array)<br>
 1233. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(706): DB-&gt;getQueryData('select #columns...', Array)<br>
 1234. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(411): DB-&gt;getAll('select #columns...', Array)<br>
 1235. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1092): Rating-&gt;getUserPhotoVotes(Object(User), Array)<br>
 1236. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(137): Rating-&gt;listUserVoters(Object(User))<br>
 1237. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(75): FolderAction-&gt;loadVotersCounters()<br>
 1238. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1239. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1240. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1241. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1242. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1243. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1244. #14 {main}</div></th><td>21.224</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,array (
 1245.   0 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=p_265814515_1016700" target="_blank">p_265814515_1016700</a>',
 1246.   1 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=p_265814515_1016704" target="_blank">p_265814515_1016704</a>',
 1247.   2 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=p_265814515_1016706" target="_blank">p_265814515_1016706</a>',
 1248.   3 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=p_265814515_1016709" target="_blank">p_265814515_1016709</a>',
 1249. )&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2f61");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2f61">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1250. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1251. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(700):
 1252. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1253. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Photos/Reader.php(548): MCache::get(Array, 265814515)<br>
 1254. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1154): PhotoReader-&gt;getMulti(Array)<br>
 1255. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(137): Rating-&gt;listUserVoters(Object(User))<br>
 1256. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(75): FolderAction-&gt;loadVotersCounters()<br>
 1257. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1258. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1259. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1260. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1261. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1262. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1263. #13 {main}</div></th><td>0.333</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_set,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=uvotersn_265814515" target="_blank">uvotersn_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e2fbd");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e2fbd">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1264. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1265. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(574):
 1266. MCache::_memcache_command('memcache_set', 'main6', Array, 'memcache set
 1267. fa...', false, 1)<br>
 1268. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1238): MCache::set('uvotersn_265814...', Array, 3600, 265814515)<br>
 1269. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Rating/Rating.php(1231): Rating-&gt;mcacheSetVoters(265814515, Array)<br>
 1270. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(137): Rating-&gt;listUserVoters(Object(User))<br>
 1271. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(75): FolderAction-&gt;loadVotersCounters()<br>
 1272. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1273. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1274. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1275. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1276. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1277. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1278. #13 {main}</div></th><td>0.424</td><td>4.000</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Amfldrcc_265814515" target="_blank">3:mfldrcc_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3031");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3031">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1279. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1280. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1281. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 1282. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Comments/CommentsHelper.php(1103): MCache::get('3:mfldrcc_26581...', 265814515)<br>
 1283. #4
 1284. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Comments/CommentsHelper.php(1068):
 1285. CommentsHelper::getMCacheCommentsForFolderCount(265814515)<br>
 1286. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(154):
 1287. CommentsHelper-&gt;getCommentsForFolderCount('2012-10-23 00:0...')<br>
 1288. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(79): FolderAction-&gt;loadCommentsCounters()<br>
 1289. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1290. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1291. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1292. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1293. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1294. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1295. #13 {main}</div></th><td>0.133</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection using gpb(meetmaker) meetmaker-cz.mlan:11065&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e30a1");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e30a1">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1296. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(290): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1297. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(123): GPBS-&gt;getConnect()<br>
 1298. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/MeetMaker/MeetMakerServiceGPBS.php(153): GPBS-&gt;call('user_counters_g...', Array)<br>
 1299. #4
 1300. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/MeetMaker/MeetMakerServiceGPBS.php(368):
 1301.  MeetMakerService-&gt;callServiceMethod('user_counters_g...', Array)<br>
 1302. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/MeetMaker/MeetD.php(163): MeetMakerService-&gt;getCounters(265814515)<br>
 1303. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(165): MeetD-&gt;getCounters(265814515)<br>
 1304. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(84): FolderAction-&gt;loadMeetMakerCounters()<br>
 1305. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1306. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1307. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1308. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1309. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1310. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1311. #14 {main}</div></th><td>0.370</td><td>0</td></tr><tr><th>meetmaker(user_counters_get),meetmaker-cz.mlan:11065<br>
 1312. Array<br>
 1313. (<br>
 1314.     [user_id] =&gt; 265814515<br>
 1315. )<br>
 1316. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e310f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e310f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1317. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1318. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/MeetMaker/MeetMakerServiceGPBS.php(153): GPBS-&gt;call('user_counters_g...', Array)<br>
 1319. #3
 1320. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/MeetMaker/MeetMakerServiceGPBS.php(368):
 1321.  MeetMakerService-&gt;callServiceMethod('user_counters_g...', Array)<br>
 1322. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/MeetMaker/MeetD.php(163): MeetMakerService-&gt;getCounters(265814515)<br>
 1323. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(165): MeetD-&gt;getCounters(265814515)<br>
 1324. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(84): FolderAction-&gt;loadMeetMakerCounters()<br>
 1325. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1326. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1327. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1328. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1329. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1330. #12 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1331. #13 {main}</div></th><td>0.224</td><td>0</td></tr><tr><th>main4,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=3%3Atotals" target="_blank">3:totals</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e316b");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e316b">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1332. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1333. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 1334. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main4', Array, '', false, 1)<br>
 1335. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Search/SearchTotals.php(227): MCache::get('3:totals', 3)<br>
 1336. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Search/SearchTotals.php(157): SearchTotals-&gt;getTotalsFromMCache()<br>
 1337. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Search/SearchTotals.php(113): SearchTotals-&gt;init()<br>
 1338. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(93): SearchTotals-&gt;get()<br>
 1339. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/FolderAction.php(87): FolderAction-&gt;getSearchTotals()<br>
 1340. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(20): FolderAction-&gt;loadFilterCounters()<br>
 1341. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1342. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1343. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1344. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1345. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1346. #14 {main}</div></th><td>0.166</td><td>0</td></tr><tr><th>hitd getHit:G 1 M 265814515 0 10 0 1<br>
 1347. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e31d4");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e31d4">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1348. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Avisit/HitDaemon.php(299): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1349. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactReader.php(210): HitDaemon::getHits(265814515, 0, 'month', 0, 10, false)<br>
 1350. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactReader.php(244):
 1351.  ContactReader-&gt;getVisitorsFromHitd(Object(User), 2, 1, 10, NULL)<br>
 1352. #4
 1353. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactListHelper.php(444):
 1354.  ContactReader-&gt;getUsersVisitors(Object(User), 2, 1, 10, NULL)<br>
 1355. #5
 1356. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(27):
 1357.  ContactListHelper-&gt;loadVisitors(Object(User), 'month')<br>
 1358. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1359. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1360. #8 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1361. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1362. #10 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1363. #11 {main}</div></th><td>0.200</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan]
 1364. SELECT * FROM Spot266.Contacts26608 WHERE contact_user_id IN
 1365. (142407336,251340919,145927012,197386188,241518496,198409243,143447034,281885149,298794904,295861391)
 1366.  AND user_id=265814515&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3250");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3250">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1367. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1368. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(741): DB-&gt;query('SELECT * FROM S...', Array)<br>
 1369. #3
 1370. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/MessagerCommon.php(208):
 1371. DB-&gt;getAssoc('SELECT * FROM S...', Array, 'contact_user_id')<br>
 1372. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactReader.php(510):
 1373.  MessagerCommon::_abstractQueryForUser(265814515, 'SELECT * FROM S...',
 1374. Array, 'getAssoc', 'contact_user_id')<br>
 1375. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactReader.php(223):
 1376.  ContactReader-&gt;_abstractQuery(265814515, 'SELECT * FROM S...',
 1377. Array, 'getAssoc', 'contact_user_id')<br>
 1378. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactReader.php(244):
 1379.  ContactReader-&gt;getVisitorsFromHitd(Object(User), 2, 1, 10, NULL)<br>
 1380. #7
 1381. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/ContactListHelper.php(444):
 1382.  ContactReader-&gt;getUsersVisitors(Object(User), 2, 1, 10, NULL)<br>
 1383. #8
 1384. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(27):
 1385.  ContactListHelper-&gt;loadVisitors(Object(User), 'month')<br>
 1386. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(136): VisitorsFolderHelper-&gt;loadList()<br>
 1387. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(140): FolderPageHelper-&gt;loadContactsList()<br>
 1388. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(38): ContactListPage-&gt;loadData()<br>
 1389. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(380): VisitorsPage-&gt;loadData()<br>
 1390. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1391. #14 {main}</div></th><td>0.493</td><td>0</td></tr><tr><th>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e32ad");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e32ad">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1392. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/ContactsBenchmark.php(35): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1393. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(164): ContactsBenchmark::start('CLP:view_init')<br>
 1394. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1395. #4 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1396. #5 {main}</div></th><td>168.066</td><td>104.007</td></tr><tr><th>hitd markViewed:M 265814515 142407336 0<br>
 1397. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e330f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e330f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1398. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Avisit/HitDaemon.php(489): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1399. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(139): HitDaemon::markViewed(265814515, '142407336', 0)<br>
 1400. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(146): VisitorsFolderHelper::markRead(265814515, Array)<br>
 1401. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1402. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1403. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1404. #7 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1405. #8 {main}</div></th><td>0.168</td><td>0</td></tr><tr><th>asearch connect:asearch-s2.mlan:11511&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e33fc");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e33fc">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1406. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(163): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1407. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BaseSearch.php(505):
 1408. StatSlow::timer_start_params('asearch_connect', 'asearch-s2.mlan',
 1409. 'asearch connect...')<br>
 1410. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BaseSearch.php(765): BaseSearch::selectHost(Array, 'base_0', '11511', 10)<br>
 1411. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BaseSearch.php(204): BaseSearch::getMainConnect(0)<br>
 1412. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Search/BaseSearchCached.php(33): BaseSearch::getAnketas(Array, '16', 0)<br>
 1413. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserLoader.php(73): BaseSearchCached::getAnketas(Array, '16')<br>
 1414. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatAsearch.php(38): UserLoader::getList(Array, '16', Array)<br>
 1415. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(148): ContactListFormatAsearch-&gt;loadData()<br>
 1416. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(97): ContactList-&gt;preLoadData()<br>
 1417. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1418. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1419. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1420. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1421. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1422. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1423. #16 {main}</div></th><td>0.315</td><td>0</td></tr><tr><th>asearch get_anketa:asearch-s2.mlan<br>
 1424. Array<br>
 1425. (<br>
 1426.     [0] =&gt; 142407336<br>
 1427.     [1] =&gt; 251340919<br>
 1428.     [2] =&gt; 145927012<br>
 1429.     [3] =&gt; 197386188<br>
 1430.     [4] =&gt; 241518496<br>
 1431.     [5] =&gt; 198409243<br>
 1432.     [6] =&gt; 143447034<br>
 1433.     [7] =&gt; 281885149<br>
 1434.     [8] =&gt; 298794904<br>
 1435.     [9] =&gt; 295861391<br>
 1436. )<br>
 1437. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e347a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e347a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1438. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(163): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1439. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/BaseSearch.php(214):
 1440. StatSlow::timer_start_params('asearch_get_ank...', 'asearch-s2.mlan',
 1441. 'asearch get_ank...')<br>
 1442. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Search/BaseSearchCached.php(33): BaseSearch::getAnketas(Array, '16', 0)<br>
 1443. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserLoader.php(73): BaseSearchCached::getAnketas(Array, '16')<br>
 1444. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatAsearch.php(38): UserLoader::getList(Array, '16', Array)<br>
 1445. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(148): ContactListFormatAsearch-&gt;loadData()<br>
 1446. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(97): ContactList-&gt;preLoadData()<br>
 1447. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1448. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1449. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1450. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1451. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1452. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1453. #14 {main}</div></th><td>4.175</td><td>4.001</td></tr><tr><th>laccess_gpb(get),laccess.mlan:11810<br>
 1454. Array<br>
 1455. (<br>
 1456.     [user_id] =&gt; Array<br>
 1457.         (<br>
 1458.             [0] =&gt; 142407336<br>
 1459.             [1] =&gt; 251340919<br>
 1460.             [2] =&gt; 145927012<br>
 1461.             [3] =&gt; 197386188<br>
 1462.             [4] =&gt; 241518496<br>
 1463.             [5] =&gt; 198409243<br>
 1464.             [6] =&gt; 143447034<br>
 1465.             [7] =&gt; 281885149<br>
 1466.             [8] =&gt; 298794904<br>
 1467.             [9] =&gt; 295861391<br>
 1468.         )<br>
 1469. <br>
 1470. )<br>
 1471. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e34f2");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e34f2">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1472. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1473. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(211): GPBS-&gt;call('get', Array)<br>
 1474. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(267): Laccess-&gt;callServiceMethod('get', Array)<br>
 1475. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/Laccess.php(476): Laccess-&gt;getValue(Array)<br>
 1476. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserLoader.php(149): Laccess::get(Array)<br>
 1477. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatAsearch.php(38): UserLoader::getList(Array, '16', Array)<br>
 1478. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(148): ContactListFormatAsearch-&gt;loadData()<br>
 1479. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(97): ContactList-&gt;preLoadData()<br>
 1480. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1481. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1482. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1483. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1484. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1485. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1486. #15 {main}</div></th><td>0.760</td><td>0</td></tr><tr><th>contactd(filter_list_multi),contact2.mlan:10020<br>
 1487. Array<br>
 1488. (<br>
 1489.     [uid] =&gt; 265814515<br>
 1490.     [cuids] =&gt; Array<br>
 1491.         (<br>
 1492.             [0] =&gt; 142407336<br>
 1493.             [1] =&gt; 251340919<br>
 1494.             [2] =&gt; 145927012<br>
 1495.             [3] =&gt; 197386188<br>
 1496.             [4] =&gt; 241518496<br>
 1497.             [5] =&gt; 198409243<br>
 1498.             [6] =&gt; 143447034<br>
 1499.             [7] =&gt; 281885149<br>
 1500.             [8] =&gt; 298794904<br>
 1501.             [9] =&gt; 295861391<br>
 1502.         )<br>
 1503. <br>
 1504. )<br>
 1505. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3571");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3571">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1506. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GPBS.php(148): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1507. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/GpbsDaemon.php(123): GPBS-&gt;call('filter_list_mul...', Array)<br>
 1508. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Contactd/ContactdGpbs.php(226): GpbsDaemon-&gt;_call('filter_list_mul...', Array)<br>
 1509. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Contactd/Contactd.php(237): ContactdGpbs-&gt;filterListMulti(265814515, Array)<br>
 1510. #5
 1511. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatRelations.php(39):
 1512.  Contactd::getRelationsForUsers(265814515, Array)<br>
 1513. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(148): ContactListFormatRelations-&gt;loadData()<br>
 1514. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(97): ContactList-&gt;preLoadData()<br>
 1515. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1516. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1517. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1518. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1519. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1520. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1521. #14 {main}</div></th><td>0.172</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient connect to interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e35ee");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e35ee">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1522. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(110): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1523. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(290): HandlerSocket\Client-&gt;connect('r')<br>
 1524. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1525. HandlerSocket\Client-&gt;find(1, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1526. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('142407336', 1)<br>
 1527. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('142407336', 0)<br>
 1528. #6
 1529. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1530. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('142407336', 0)<br>
 1531. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1532. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1533. #9
 1534. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1535.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '142407336', 1)<br>
 1536. #10
 1537. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1538. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1539. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(142407336)<br>
 1540. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1541. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1542. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1543. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1544. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1545. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1546. #18 {main}</div></th><td>0.375</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e366c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e366c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1547. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1548. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 1)<br>
 1549. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1550. HandlerSocket\Client-&gt;find(1, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1551. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('142407336', 1)<br>
 1552. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('142407336', 0)<br>
 1553. #6
 1554. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1555. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('142407336', 0)<br>
 1556. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1557. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1558. #9
 1559. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1560.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '142407336', 1)<br>
 1561. #10
 1562. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1563. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1564. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(142407336)<br>
 1565. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1566. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1567. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1568. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1569. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1570. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1571. #18 {main}</div></th><td>1.389</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e36e3");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e36e3">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1572. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1573. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1574. HandlerSocket\Client-&gt;find(1, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1575. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('142407336', 1)<br>
 1576. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('142407336', 0)<br>
 1577. #5
 1578. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1579. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('142407336', 0)<br>
 1580. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1581. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1582. #8
 1583. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1584.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '142407336', 1)<br>
 1585. #9
 1586. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1587. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1588. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(142407336)<br>
 1589. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1590. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1591. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1592. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1593. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1594. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1595. #17 {main}</div></th><td>0.617</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3762");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3762">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1596. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1597. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 2)<br>
 1598. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1599. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1600. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1601. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1602. #6
 1603. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1604. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1605. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1606. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1607. #9
 1608. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1609.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '142407336', 1)<br>
 1610. #10
 1611. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1612. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1613. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(142407336)<br>
 1614. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1615. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1616. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1617. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1618. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1619. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1620. #18 {main}</div></th><td>1.252</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e37e2");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e37e2">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1621. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1622. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1623. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1624. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1625. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1626. #5
 1627. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1628. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1629. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1630. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1631. #8
 1632. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1633.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '142407336', 1)<br>
 1634. #9
 1635. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1636. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1637. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(142407336)<br>
 1638. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1639. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1640. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1641. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1642. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1643. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1644. #17 {main}</div></th><td>1.573</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e385b");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e385b">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1645. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1646. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 3)<br>
 1647. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1648. HandlerSocket\Client-&gt;find(3, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1649. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('251340919', 3)<br>
 1650. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('251340919', 0)<br>
 1651. #6
 1652. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1653. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('251340919', 0)<br>
 1654. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1655. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1656. #9
 1657. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1658.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '251340919', 1)<br>
 1659. #10
 1660. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1661. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1662. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(251340919)<br>
 1663. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1664. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1665. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1666. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1667. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1668. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1669. #18 {main}</div></th><td>0.865</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e38cf");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e38cf">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1670. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1671. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1672. HandlerSocket\Client-&gt;find(3, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1673. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('251340919', 3)<br>
 1674. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('251340919', 0)<br>
 1675. #5
 1676. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1677. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('251340919', 0)<br>
 1678. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1679. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1680. #8
 1681. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1682.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '251340919', 1)<br>
 1683. #9
 1684. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1685. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1686. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(251340919)<br>
 1687. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1688. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1689. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1690. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1691. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1692. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1693. #17 {main}</div></th><td>0.327</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e394b");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e394b">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1694. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1695. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1696. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1697. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1698. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1699. #5
 1700. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1701. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1702. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1703. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1704. #8
 1705. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1706.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '251340919', 1)<br>
 1707. #9
 1708. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1709. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1710. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(251340919)<br>
 1711. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1712. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1713. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1714. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1715. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1716. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1717. #17 {main}</div></th><td>0.262</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e39c8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e39c8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1718. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1719. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 4)<br>
 1720. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1721. HandlerSocket\Client-&gt;find(4, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1722. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('197386188', 4)<br>
 1723. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('197386188', 0)<br>
 1724. #6
 1725. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1726. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('197386188', 0)<br>
 1727. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1728. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1729. #9
 1730. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1731.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '197386188', 1)<br>
 1732. #10
 1733. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1734. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1735. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(197386188)<br>
 1736. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1737. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1738. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1739. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1740. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1741. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1742. #18 {main}</div></th><td>0.308</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3a3e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3a3e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1743. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1744. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1745. HandlerSocket\Client-&gt;find(4, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1746. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('197386188', 4)<br>
 1747. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('197386188', 0)<br>
 1748. #5
 1749. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1750. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('197386188', 0)<br>
 1751. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1752. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1753. #8
 1754. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1755.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '197386188', 1)<br>
 1756. #9
 1757. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1758. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1759. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(197386188)<br>
 1760. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1761. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1762. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1763. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1764. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1765. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1766. #17 {main}</div></th><td>0.321</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3ab8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3ab8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1767. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1768. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1769. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1770. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1771. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1772. #5
 1773. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1774. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1775. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1776. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1777. #8
 1778. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1779.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '197386188', 1)<br>
 1780. #9
 1781. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1782. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1783. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(197386188)<br>
 1784. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1785. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1786. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1787. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1788. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1789. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1790. #17 {main}</div></th><td>1.571</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3b2e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3b2e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1791. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1792. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 5)<br>
 1793. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1794. HandlerSocket\Client-&gt;find(5, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1795. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('241518496', 5)<br>
 1796. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('241518496', 0)<br>
 1797. #6
 1798. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1799. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('241518496', 0)<br>
 1800. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1801. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1802. #9
 1803. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1804.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '241518496', 1)<br>
 1805. #10
 1806. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1807. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1808. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(241518496)<br>
 1809. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1810. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1811. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1812. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1813. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1814. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1815. #18 {main}</div></th><td>1.083</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3ba8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3ba8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1816. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1817. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1818. HandlerSocket\Client-&gt;find(5, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1819. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('241518496', 5)<br>
 1820. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('241518496', 0)<br>
 1821. #5
 1822. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1823. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('241518496', 0)<br>
 1824. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1825. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1826. #8
 1827. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1828.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '241518496', 1)<br>
 1829. #9
 1830. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1831. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1832. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(241518496)<br>
 1833. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1834. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1835. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1836. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1837. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1838. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1839. #17 {main}</div></th><td>0.287</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3c1c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3c1c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1840. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1841. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1842. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1843. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1844. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1845. #5
 1846. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1847. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1848. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1849. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1850. #8
 1851. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1852.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '241518496', 1)<br>
 1853. #9
 1854. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1855. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1856. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(241518496)<br>
 1857. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1858. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1859. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1860. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1861. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1862. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1863. #17 {main}</div></th><td>0.287</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3c8f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3c8f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1864. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1865. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 6)<br>
 1866. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1867. HandlerSocket\Client-&gt;find(6, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1868. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('198409243', 6)<br>
 1869. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('198409243', 0)<br>
 1870. #6
 1871. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1872. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('198409243', 0)<br>
 1873. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1874. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1875. #9
 1876. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1877.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '198409243', 1)<br>
 1878. #10
 1879. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1880. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1881. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(198409243)<br>
 1882. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1883. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1884. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1885. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1886. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1887. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1888. #18 {main}</div></th><td>0.583</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3d07");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3d07">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1889. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1890. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1891. HandlerSocket\Client-&gt;find(6, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1892. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('198409243', 6)<br>
 1893. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('198409243', 0)<br>
 1894. #5
 1895. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1896. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('198409243', 0)<br>
 1897. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1898. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1899. #8
 1900. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1901.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '198409243', 1)<br>
 1902. #9
 1903. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1904. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1905. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(198409243)<br>
 1906. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1907. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1908. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1909. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1910. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1911. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1912. #17 {main}</div></th><td>0.273</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3d79");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3d79">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1913. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1914. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1915. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1916. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1917. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1918. #5
 1919. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1920. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1921. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1922. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1923. #8
 1924. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1925.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '198409243', 1)<br>
 1926. #9
 1927. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1928. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1929. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(198409243)<br>
 1930. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1931. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1932. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1933. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1934. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1935. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1936. #17 {main}</div></th><td>0.287</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3df4");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3df4">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1937. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1938. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 7)<br>
 1939. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1940. HandlerSocket\Client-&gt;find(7, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1941. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('143447034', 7)<br>
 1942. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('143447034', 0)<br>
 1943. #6
 1944. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1945. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('143447034', 0)<br>
 1946. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1947. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1948. #9
 1949. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1950.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '143447034', 1)<br>
 1951. #10
 1952. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1953. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1954. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(143447034)<br>
 1955. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1956. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1957. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1958. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1959. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1960. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1961. #18 {main}</div></th><td>1.534</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3e66");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3e66">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1962. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1963. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1964. HandlerSocket\Client-&gt;find(7, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1965. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('143447034', 7)<br>
 1966. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('143447034', 0)<br>
 1967. #5
 1968. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1969. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('143447034', 0)<br>
 1970. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1971. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1972. #8
 1973. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1974.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '143447034', 1)<br>
 1975. #9
 1976. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 1977. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 1978. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(143447034)<br>
 1979. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 1980. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 1981. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 1982. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 1983. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 1984. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 1985. #17 {main}</div></th><td>0.300</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3ede");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3ede">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 1986. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 1987. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 1988. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 1989. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 1990. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1991. #5
 1992. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 1993. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 1994. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 1995. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 1996. #8
 1997. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 1998.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '143447034', 1)<br>
 1999. #9
 2000. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2001. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2002. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(143447034)<br>
 2003. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2004. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2005. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2006. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2007. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2008. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2009. #17 {main}</div></th><td>0.857</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e3f58");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e3f58">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2010. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2011. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 8)<br>
 2012. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2013. HandlerSocket\Client-&gt;find(8, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2014. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('281885149', 8)<br>
 2015. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('281885149', 0)<br>
 2016. #6
 2017. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2018. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('281885149', 0)<br>
 2019. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2020. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2021. #9
 2022. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2023.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '281885149', 1)<br>
 2024. #10
 2025. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2026. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2027. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(281885149)<br>
 2028. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2029. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2030. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2031. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2032. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2033. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2034. #18 {main}</div></th><td>0.616</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e40ff");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e40ff">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2035. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2036. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2037. HandlerSocket\Client-&gt;find(8, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2038. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('281885149', 8)<br>
 2039. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('281885149', 0)<br>
 2040. #5
 2041. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2042. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('281885149', 0)<br>
 2043. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2044. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2045. #8
 2046. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2047.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '281885149', 1)<br>
 2048. #9
 2049. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2050. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2051. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(281885149)<br>
 2052. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2053. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2054. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2055. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2056. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2057. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2058. #17 {main}</div></th><td>0.341</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4178");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4178">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2059. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2060. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2061. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2062. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 2063. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 2064. #5
 2065. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2066. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 2067. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2068. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2069. #8
 2070. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2071.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '281885149', 1)<br>
 2072. #9
 2073. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2074. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2075. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(281885149)<br>
 2076. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2077. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2078. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2079. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2080. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2081. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2082. #17 {main}</div></th><td>1.197</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e41f2");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e41f2">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2083. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2084. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 9)<br>
 2085. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2086. HandlerSocket\Client-&gt;find(9, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2087. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('298794904', 9)<br>
 2088. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('298794904', 0)<br>
 2089. #6
 2090. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2091. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('298794904', 0)<br>
 2092. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2093. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2094. #9
 2095. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2096.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '298794904', 1)<br>
 2097. #10
 2098. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2099. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2100. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(298794904)<br>
 2101. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2102. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2103. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2104. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2105. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2106. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2107. #18 {main}</div></th><td>0.390</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e426c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e426c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2108. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2109. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2110. HandlerSocket\Client-&gt;find(9, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2111. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('298794904', 9)<br>
 2112. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('298794904', 0)<br>
 2113. #5
 2114. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2115. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('298794904', 0)<br>
 2116. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2117. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2118. #8
 2119. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2120.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '298794904', 1)<br>
 2121. #9
 2122. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2123. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2124. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(298794904)<br>
 2125. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2126. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2127. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2128. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2129. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2130. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2131. #17 {main}</div></th><td>0.376</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e42e5");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e42e5">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2132. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2133. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2134. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2135. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 2136. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 2137. #5
 2138. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2139. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 2140. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2141. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2142. #8
 2143. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2144.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '298794904', 1)<br>
 2145. #9
 2146. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2147. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2148. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(298794904)<br>
 2149. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2150. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2151. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2152. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2153. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2154. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2155. #17 {main}</div></th><td>0.878</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient open index at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e435c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e435c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2156. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(207): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2157. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(292): HandlerSocket\Client-&gt;open_index('r', 10)<br>
 2158. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2159. HandlerSocket\Client-&gt;find(10, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2160. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('295861391', 10)<br>
 2161. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('295861391', 0)<br>
 2162. #6
 2163. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2164. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('295861391', 0)<br>
 2165. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2166. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2167. #9
 2168. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2169.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '295861391', 1)<br>
 2170. #10
 2171. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2172. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2173. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(295861391)<br>
 2174. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2175. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2176. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2177. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2178. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2179. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2180. #18 {main}</div></th><td>0.722</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e43d6");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e43d6">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2181. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2182. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2183. HandlerSocket\Client-&gt;find(10, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2184. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select('295861391', 10)<br>
 2185. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select('295861391', 0)<br>
 2186. #5
 2187. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2188. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select('295861391', 0)<br>
 2189. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2190. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2191. #8
 2192. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2193.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '295861391', 1)<br>
 2194. #9
 2195. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2196. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2197. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(295861391)<br>
 2198. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2199. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2200. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2201. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2202. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2203. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2204. #17 {main}</div></th><td>0.456</td><td>0</td></tr><tr><th>HandlerSocketClient find at interestshs.mlan:9998&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e444a");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e444a">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2205. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(304): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2206. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/HandlerSocket.php(357):
 2207. HandlerSocket\Client-&gt;find(2, '=', Array, 1, 0, Array, Array)<br>
 2208. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/SimpleShardingHSClient.php(50): HandlerSocket\Client-&gt;select(265814515, 2)<br>
 2209. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/InterestsHSClient.php(19): SimpleShardingHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 2210. #5
 2211. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(77):
 2212. HandlerSocket\InterestsHSClient-&gt;select(265814515, 0)<br>
 2213. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterestsHS.php(112): UserInterestsHS-&gt;loadUsersInterests(Array)<br>
 2214. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Interests/UserInterests.php(344): UserInterestsHS-&gt;getInterestsMulti(Array)<br>
 2215. #8
 2216. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactListFormatInterestsMatched.php(47):
 2217.  UserInterests-&gt;getMatchedInterests(265814515, '295861391', 1)<br>
 2218. #9
 2219. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(156):
 2220. ContactListFormatInterestsMatched-&gt;affectUser(Array)<br>
 2221. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ContactList/ContactList.php(99): ContactList-&gt;prepareListItem(295861391)<br>
 2222. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(217): ContactList-&gt;prepareList()<br>
 2223. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2224. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2225. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2226. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2227. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2228. #17 {main}</div></th><td>0.305</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_65_web_Gift_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_65_web_Gift_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e44aa");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e44aa">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2229. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2230. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2231. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2232. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', '65')<br>
 2233. #4
 2234. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2235.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache('65', 'Gift')<br>
 2236. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(186): BillingFacade-&gt;isBillingCountry('65', 'Gift')<br>
 2237. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Gifts/Utils.php(78): BillingFacade-&gt;isCountryProvideGift('65')<br>
 2238. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Gifts/Utils.php(53): GiftsUtils-&gt;checkProviders(Object(User))<br>
 2239. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(431): GiftsUtils-&gt;canUserSend(Object(User))<br>
 2240. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(90): FolderPageHelper-&gt;_setListViewParams()<br>
 2241. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(221): VisitorsFolderHelper-&gt;_setListViewParams()<br>
 2242. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2243. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2244. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2245. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2246. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2247. #16 {main}</div></th><td>0.154</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan] select u.percentage, pf.*, pt.* from Spot266.UserCounter26608 as u<br>
 2248.     left outer join Spot266.UserDataFixed26608 as pf<br>
 2249.     on u.user_id = pf.user_id<br>
 2250.     left outer join Spot266.UserDataText26608 as pt<br>
 2251.     on u.user_id=pt.user_id<br>
 2252.     where u.user_id=265814515&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4533");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4533">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2253. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2254. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(709): DB-&gt;query('select u.percen...', Array)<br>
 2255. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(173): DB-&gt;getRow('select u.percen...', Array)<br>
 2256. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(134): Profile-&gt;fetchDataFromDB()<br>
 2257. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(119): Profile-&gt;fetchDataFromDBAndCache()<br>
 2258. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(52): Profile-&gt;fetchData()<br>
 2259. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/ProfileUtils.php(163): Profile-&gt;Profile(Object(User))<br>
 2260. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/ProfileUtils.php(97): ProfileUtils::getUserSexuality(265814515)<br>
 2261. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SpotLight/Utils.php(14): ProfileUtils::getSexualityTypeByUserData(Array, Array)<br>
 2262. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SpotLight/SpotLightService.php(36): SpotLightUtils::spolightTypeForUserData(Array)<br>
 2263. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(163): SpotLightService::getSpotLightIdByUserData(Array)<br>
 2264. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(19): SpotLightView::getID()<br>
 2265. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(101): SpotLightView::isVisible()<br>
 2266. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(221): VisitorsFolderHelper-&gt;_setListViewParams()<br>
 2267. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2268. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2269. #17 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2270. #18 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2271. #19 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2272. #20 {main}</div></th><td>10.613</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_set,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=p_265814515" target="_blank">p_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e459d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e459d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2273. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2274. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(574):
 2275. MCache::_memcache_command('memcache_set', 'main6', Array, 'memcache set
 2276. fa...', false, 1)<br>
 2277. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(140): MCache::set('p_265814515', Array, 21600, 265814515, 0, true)<br>
 2278. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(119): Profile-&gt;fetchDataFromDBAndCache()<br>
 2279. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/Profile.php(52): Profile-&gt;fetchData()<br>
 2280. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/ProfileUtils.php(163): Profile-&gt;Profile(Object(User))<br>
 2281. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Profile/ProfileUtils.php(97): ProfileUtils::getUserSexuality(265814515)<br>
 2282. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SpotLight/Utils.php(14): ProfileUtils::getSexualityTypeByUserData(Array, Array)<br>
 2283. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SpotLight/SpotLightService.php(36): SpotLightUtils::spolightTypeForUserData(Array)<br>
 2284. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(163): SpotLightService::getSpotLightIdByUserData(Array)<br>
 2285. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(19): SpotLightView::getID()<br>
 2286. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(101): SpotLightView::isVisible()<br>
 2287. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(221): VisitorsFolderHelper-&gt;_setListViewParams()<br>
 2288. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2289. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2290. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2291. #17 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2292. #18 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2293. #19 {main}</div></th><td>0.637</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_65_web_Spotlight_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_65_web_Spotlight_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e460e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e460e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2294. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2295. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2296. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2297. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', '65')<br>
 2298. #4
 2299. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2300.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache('65', 'Spotlight')<br>
 2301. #5
 2302. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(177):
 2303.  BillingFacade-&gt;isBillingCountry('65', 'Spotlight')<br>
 2304. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(27): BillingFacade-&gt;isCountryProvideSpotlight('65')<br>
 2305. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(45): SpotLightView::checkProviders(Object(User))<br>
 2306. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/SpotLightView.php(20): SpotLightView::isEnabled()<br>
 2307. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(101): SpotLightView::isVisible()<br>
 2308. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(221): VisitorsFolderHelper-&gt;_setListViewParams()<br>
 2309. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2310. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2311. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2312. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2313. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2314. #16 {main}</div></th><td>0.157</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_65_web_ReadyToChat_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_65_web_ReadyToChat_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4668");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4668">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2315. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2316. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2317. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2318. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', '65')<br>
 2319. #4
 2320. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2321.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache('65', 'ReadyToChat')<br>
 2322. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ReadyToChat/ReadyToChat.php(52): BillingFacade-&gt;isBillingCountry('65', 'ReadyToChat')<br>
 2323. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/ReadyToChat/ReadyToChat.php(64): ReadyToChat::isEnabledForCountry('65')<br>
 2324. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(109): ReadyToChat::isEnabledForUser(Object(User))<br>
 2325. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(221): VisitorsFolderHelper-&gt;_setListViewParams()<br>
 2326. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2327. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2328. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2329. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2330. #13 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2331. #14 {main}</div></th><td>0.284</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_65_web_Riseup_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_65_web_Riseup_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e46cb");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e46cb">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2332. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2333. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2334. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2335. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', '65')<br>
 2336. #4
 2337. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2338.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache('65', 'Riseup')<br>
 2339. #5
 2340. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(168):
 2341.  BillingFacade-&gt;isBillingCountry('65', 'Riseup')<br>
 2342. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(370): BillingFacade-&gt;isCountryProvideRiseup('65')<br>
 2343. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(179): IconsView-&gt;regionHasMaketop()<br>
 2344. #8 [internal function]: IconsView-&gt;processMaketop()<br>
 2345. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(439): call_user_func(Array)<br>
 2346. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(452): IconsView-&gt;parse()<br>
 2347. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(338): IconsView::staticParse(Array)<br>
 2348. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2349. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2350. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2351. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2352. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2353. #17 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2354. #18 {main}</div></th><td>0.132</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=16%3Averified_services_list_265814515" target="_blank">16:verified_services_list_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4721");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4721">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2355. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2356. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2357. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2358. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedCache.php(24): MCache::get('16:verified_ser...', 265814515)<br>
 2359. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(583): VerifiedCache::getServicesList(Object(User))<br>
 2360. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(125): VerifiedUtils-&gt;loadVerifiedServicesFromCache()<br>
 2361. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(51): VerifiedUtils-&gt;getAllVerifiedServices()<br>
 2362. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(28): VerifiedUtils-&gt;__construct(Object(User))<br>
 2363. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(1010): VerifiedUtils::instance(Object(User))<br>
 2364. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(346): ContactListView-&gt;_buildVerified(Array)<br>
 2365. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2366. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2367. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2368. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2369. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2370. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2371. #16 {main}</div></th><td>0.165</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan] SELECT uin, name from Spot266.UserUins26608 where user_id=265814515&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4796");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4796">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2372. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2373. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(700): DB-&gt;query('SELECT uin, nam...', Array)<br>
 2374. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(706): DB-&gt;getQueryData('SELECT uin, nam...', Array)<br>
 2375. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/Services/VerifiedServiceDB.php(123): DB-&gt;getAll('SELECT uin, nam...', Array)<br>
 2376. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(569): VerifiedServiceDB::getServices(Object(User))<br>
 2377. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(129): VerifiedUtils-&gt;loadVerifiedServicesFromSpot()<br>
 2378. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(51): VerifiedUtils-&gt;getAllVerifiedServices()<br>
 2379. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(28): VerifiedUtils-&gt;__construct(Object(User))<br>
 2380. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(1010): VerifiedUtils::instance(Object(User))<br>
 2381. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(346): ContactListView-&gt;_buildVerified(Array)<br>
 2382. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2383. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2384. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2385. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2386. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2387. #16 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2388. #17 {main}</div></th><td>0.329</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_set,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=16%3Averified_services_list_265814515" target="_blank">16:verified_services_list_265814515</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e47ec");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e47ec">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2389. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2390. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(574):
 2391. MCache::_memcache_command('memcache_set', 'main6', Array, 'memcache set
 2392. fa...', false, 1)<br>
 2393. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedCache.php(36):
 2394. MCache::set('16:verified_ser...', Array, 21600, 265814515)<br>
 2395. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(139): VerifiedCache::setServicesList(Object(User), Array)<br>
 2396. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(51): VerifiedUtils-&gt;getAllVerifiedServices()<br>
 2397. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Verified/VerifiedUtils.php(28): VerifiedUtils-&gt;__construct(Object(User))<br>
 2398. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(1010): VerifiedUtils::instance(Object(User))<br>
 2399. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(346): ContactListView-&gt;_buildVerified(Array)<br>
 2400. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2401. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2402. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2403. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2404. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2405. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2406. #15 {main}</div></th><td>0.178</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main10] memcached10.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4846");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4846">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2407. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2408. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main10', 1)<br>
 2409. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2410. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main10', Array, '', false, 1)<br>
 2411. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_89146...', 891469)<br>
 2412. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(891469)<br>
 2413. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(891469)<br>
 2414. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2415. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2416. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2417. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2418. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2419. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2420. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2421. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2422. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2423. #16 {main}</div></th><td>0.342</td><td>0</td></tr><tr><th>main10,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_891469" target="_blank">bda_c_l_l_891469</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e489d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e489d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2424. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2425. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2426. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main10', Array, '', false, 1)<br>
 2427. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_89146...', 891469)<br>
 2428. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(891469)<br>
 2429. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(891469)<br>
 2430. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2431. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2432. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2433. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2434. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2435. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2436. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2437. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2438. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2439. #15 {main}</div></th><td>0.225</td><td>0</td></tr><tr><th>main2,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_890861" target="_blank">bda_c_l_l_890861</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e48f8");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e48f8">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2440. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2441. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2442. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main2', Array, '', false, 1)<br>
 2443. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_89086...', 890861)<br>
 2444. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(890861)<br>
 2445. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords('890861')<br>
 2446. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(249): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(User))<br>
 2447. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2448. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2449. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2450. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2451. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2452. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2453. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2454. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2455. #15 {main}</div></th><td>0.177</td><td>0</td></tr><tr><th>main2,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_891291" target="_blank">bda_c_l_l_891291</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e494e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e494e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2456. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2457. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2458. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main2', Array, '', false, 1)<br>
 2459. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_89129...', 891291)<br>
 2460. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(891291)<br>
 2461. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(891291)<br>
 2462. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2463. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2464. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2465. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2466. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2467. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2468. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2469. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2470. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2471. #15 {main}</div></th><td>0.169</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main1] memcached1.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e49ae");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e49ae">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2472. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2473. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main1', 1)<br>
 2474. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2475. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main1', Array, '', false, 1)<br>
 2476. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_90068...', 900680)<br>
 2477. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(900680)<br>
 2478. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(900680)<br>
 2479. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2480. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2481. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2482. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2483. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2484. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2485. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2486. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2487. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2488. #16 {main}</div></th><td>0.468</td><td>0</td></tr><tr><th>main1,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_900680" target="_blank">bda_c_l_l_900680</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4a04");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4a04">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2489. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2490. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2491. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main1', Array, '', false, 1)<br>
 2492. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_90068...', 900680)<br>
 2493. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(900680)<br>
 2494. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(900680)<br>
 2495. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2496. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2497. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2498. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2499. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2500. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2501. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2502. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2503. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2504. #15 {main}</div></th><td>3.464</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main9] memcached9.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4a5e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4a5e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2505. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2506. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main9', 1)<br>
 2507. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2508. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main9', Array, '', false, 1)<br>
 2509. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_88562...', 885628)<br>
 2510. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(885628)<br>
 2511. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(885628)<br>
 2512. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2513. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2514. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2515. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2516. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2517. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2518. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2519. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2520. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2521. #16 {main}</div></th><td>0.231</td><td>0</td></tr><tr><th>main9,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_885628" target="_blank">bda_c_l_l_885628</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4ab4");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4ab4">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2522. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2523. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2524. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main9', Array, '', false, 1)<br>
 2525. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_88562...', 885628)<br>
 2526. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(885628)<br>
 2527. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(885628)<br>
 2528. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2529. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2530. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2531. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2532. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2533. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2534. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2535. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2536. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2537. #15 {main}</div></th><td>0.130</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main3] memcached3.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4b27");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4b27">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2538. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2539. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main3', 1)<br>
 2540. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2541. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main3', Array, '', false, 1)<br>
 2542. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_89231...', 892312)<br>
 2543. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(892312)<br>
 2544. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(892312)<br>
 2545. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2546. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2547. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2548. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2549. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2550. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2551. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2552. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2553. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2554. #16 {main}</div></th><td>0.330</td><td>0</td></tr><tr><th>main3,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_892312" target="_blank">bda_c_l_l_892312</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4b7d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4b7d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2555. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2556. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2557. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main3', Array, '', false, 1)<br>
 2558. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_89231...', 892312)<br>
 2559. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(892312)<br>
 2560. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(892312)<br>
 2561. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2562. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2563. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2564. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2565. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2566. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2567. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2568. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2569. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2570. #15 {main}</div></th><td>0.158</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main8] memcached8.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4bd7");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4bd7">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2571. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2572. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main8', 1)<br>
 2573. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2574. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main8', Array, '', false, 1)<br>
 2575. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_77147', 77147)<br>
 2576. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(77147)<br>
 2577. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(77147)<br>
 2578. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2579. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2580. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2581. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2582. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2583. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2584. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2585. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2586. #15 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2587. #16 {main}</div></th><td>0.277</td><td>0</td></tr><tr><th>main8,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_77147" target="_blank">bda_c_l_l_77147</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4c2c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4c2c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2588. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2589. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2590. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main8', Array, '', false, 1)<br>
 2591. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_77147', 77147)<br>
 2592. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(77147)<br>
 2593. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(77147)<br>
 2594. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2595. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2596. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2597. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2598. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2599. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2600. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2601. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2602. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2603. #15 {main}</div></th><td>0.143</td><td>0</td></tr><tr><th>main9,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_48_web_SPP_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_48_web_SPP_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4c8f");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4c8f">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2604. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2605. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2606. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main9', Array, '', false, 1)<br>
 2607. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', 48)<br>
 2608. #4
 2609. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2610.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache(48, 'SPP')<br>
 2611. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(159): BillingFacade-&gt;isBillingCountry(48, 'SPP')<br>
 2612. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(100): BillingFacade-&gt;isCountryProvideSpp(48)<br>
 2613. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(19): SPPUtils::activatedCommercialForCountry(48)<br>
 2614. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/Tire.php(52): SPPUtils::activatedForCountry(48)<br>
 2615. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(238): Tire::isVeryPopularEnabledForCountry(48)<br>
 2616. #10 [internal function]: IconsView-&gt;processVeryPopular()<br>
 2617. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(439): call_user_func(Array)<br>
 2618. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(452): IconsView-&gt;parse()<br>
 2619. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(338): IconsView::staticParse(Array)<br>
 2620. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2621. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2622. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2623. #17 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2624. #18 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2625. #19 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2626. #20 {main}</div></th><td>0.129</td><td>0</td></tr><tr><th>main8,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_68367" target="_blank">bda_c_l_l_68367</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4ce7");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4ce7">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2627. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2628. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2629. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main8', Array, '', false, 1)<br>
 2630. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_68367', 68367)<br>
 2631. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(68367)<br>
 2632. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(68367)<br>
 2633. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2634. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2635. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2636. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2637. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2638. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2639. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2640. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2641. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2642. #15 {main}</div></th><td>0.155</td><td>0</td></tr><tr><th>Making connection to memcache[1_main7] memcached7.mlan:11211&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4d42");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4d42">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2643. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(300): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2644. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(442): MCacheConnection-&gt;connect('main7', 1)<br>
 2645. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2646. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main7', Array, '', false, 1)<br>
 2647. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', 66)<br>
 2648. #5
 2649. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2650.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache(66, 'SPP')<br>
 2651. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(159): BillingFacade-&gt;isBillingCountry(66, 'SPP')<br>
 2652. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(100): BillingFacade-&gt;isCountryProvideSpp(66)<br>
 2653. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(19): SPPUtils::activatedCommercialForCountry(66)<br>
 2654. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/Tire.php(52): SPPUtils::activatedForCountry(66)<br>
 2655. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(238): Tire::isVeryPopularEnabledForCountry(66)<br>
 2656. #11 [internal function]: IconsView-&gt;processVeryPopular()<br>
 2657. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(439): call_user_func(Array)<br>
 2658. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(452): IconsView-&gt;parse()<br>
 2659. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(338): IconsView::staticParse(Array)<br>
 2660. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2661. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2662. #17 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2663. #18 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2664. #19 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2665. #20 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2666. #21 {main}</div></th><td>0.294</td><td>0</td></tr><tr><th>main7,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_66_web_SPP_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_66_web_SPP_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4db6");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4db6">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2667. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2668. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2669. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main7', Array, '', false, 1)<br>
 2670. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', 66)<br>
 2671. #4
 2672. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2673.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache(66, 'SPP')<br>
 2674. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(159): BillingFacade-&gt;isBillingCountry(66, 'SPP')<br>
 2675. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(100): BillingFacade-&gt;isCountryProvideSpp(66)<br>
 2676. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(19): SPPUtils::activatedCommercialForCountry(66)<br>
 2677. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/Tire.php(52): SPPUtils::activatedForCountry(66)<br>
 2678. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(238): Tire::isVeryPopularEnabledForCountry(66)<br>
 2679. #10 [internal function]: IconsView-&gt;processVeryPopular()<br>
 2680. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(439): call_user_func(Array)<br>
 2681. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(452): IconsView-&gt;parse()<br>
 2682. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(338): IconsView::staticParse(Array)<br>
 2683. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2684. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2685. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2686. #17 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2687. #18 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2688. #19 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2689. #20 {main}</div></th><td>0.134</td><td>0</td></tr><tr><th>main3,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=bda_c_l_l_4602" target="_blank">bda_c_l_l_4602</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4e0b");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4e0b">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2690. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2691. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2692. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main3', Array, '', false, 1)<br>
 2693. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Location/CityReader.php(469): MCache::get('bda_c_l_l_4602', 4602)<br>
 2694. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(621): CityReader-&gt;getCityCoord(4602)<br>
 2695. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Locator/Utils.php(584): Locator_Utils::getCityCoords(4602)<br>
 2696. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(248): Locator_Utils::getBMABDAUserCoords(Object(stdClass))<br>
 2697. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatusView.php(120): StatusView-&gt;parseDistanceBlock(Array, false)<br>
 2698. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(294): StatusView::getDistanceBlock(Array, false)<br>
 2699. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2700. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2701. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2702. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2703. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2704. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2705. #15 {main}</div></th><td>0.164</td><td>0</td></tr><tr><th>main10,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_69_web_SPP_PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_69_web_SPP_PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4e69");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4e69">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2706. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2707. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2708. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main10', Array, '', false, 1)<br>
 2709. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', 69)<br>
 2710. #4
 2711. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2712.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache(69, 'SPP')<br>
 2713. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(159): BillingFacade-&gt;isBillingCountry(69, 'SPP')<br>
 2714. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(100): BillingFacade-&gt;isCountryProvideSpp(69)<br>
 2715. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/SPP/Utils.php(19): SPPUtils::activatedCommercialForCountry(69)<br>
 2716. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Messager/Tire.php(52): SPPUtils::activatedForCountry(69)<br>
 2717. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(238): Tire::isVeryPopularEnabledForCountry(69)<br>
 2718. #10 [internal function]: IconsView-&gt;processVeryPopular()<br>
 2719. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(439): call_user_func(Array)<br>
 2720. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_views/IconsView.php(452): IconsView-&gt;parse()<br>
 2721. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_views/ContactListView.php(338): IconsView::staticParse(Array)<br>
 2722. #14 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/FolderPageHelper.php(223): ContactListView-&gt;parse()<br>
 2723. #15 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Folders/VisitorsFolderHelper.php(147): FolderPageHelper-&gt;prepareList()<br>
 2724. #16 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(357): VisitorsFolderHelper-&gt;prepareList()<br>
 2725. #17 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(170): ContactListPage-&gt;prepareList()<br>
 2726. #18 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2727. #19 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2728. #20 {main}</div></th><td>0.182</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,array (
 2729.   0 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=user_popularity_new_contacts_265814515" target="_blank">user_popularity_new_contacts_265814515</a>',
 2730.   1 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=user_popularity_want_you_265814515" target="_blank">user_popularity_want_you_265814515</a>',
 2731.   2 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=user_popularity_profile_visitors_265814515" target="_blank">user_popularity_profile_visitors_265814515</a>',
 2732.   3 =&gt; '<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=user_popularity_265814515" target="_blank">user_popularity_265814515</a>',
 2733. )&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4ec0");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4ec0">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2734. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2735. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(624): MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array)<br>
 2736. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(489): MCache::multi_get(Array, 265814515)<br>
 2737. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(438): UserPopularity::getUserPopularityCached(Object(User))<br>
 2738. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatisticsView.php(127): UserPopularity::getUserPopularityBlock(Object(User))<br>
 2739. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatisticsView.php(32): StatisticsView-&gt;_preparePopularityBlock()<br>
 2740. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/SidebarBuilder.php(63): StatisticsView::getStatisticsBlock(false, false)<br>
 2741. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(450): SidebarBuilder-&gt;setUpFoldersBlock()<br>
 2742. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(178): ContactListPage-&gt;parseSidebarBlock()<br>
 2743. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2744. #11 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2745. #12 {main}</div></th><td>0.133</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=is_bil_country_65_web__PRODUCTION" target="_blank">is_bil_country_65_web__PRODUCTION</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4f1c");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4f1c">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2746. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2747. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2748. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2749. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/WebBillingFacade.php(14): MCache::get('is_bil_country_...', '65')<br>
 2750. #4
 2751. /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Billing/facades/BillingFacade.php(336):
 2752.  WebBillingFacade-&gt;_isBillingCountryFromCache('65', NULL)<br>
 2753. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(159): BillingFacade-&gt;isBillingCountry('65')<br>
 2754. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(499): UserPopularity::activatedForUser(Object(User))<br>
 2755. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(438): UserPopularity::getUserPopularityCached(Object(User))<br>
 2756. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatisticsView.php(127): UserPopularity::getUserPopularityBlock(Object(User))<br>
 2757. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatisticsView.php(32): StatisticsView-&gt;_preparePopularityBlock()<br>
 2758. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/SidebarBuilder.php(63): StatisticsView::getStatisticsBlock(false, false)<br>
 2759. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(450): SidebarBuilder-&gt;setUpFoldersBlock()<br>
 2760. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(178): ContactListPage-&gt;parseSidebarBlock()<br>
 2761. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2762. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2763. #15 {main}</div></th><td>0.147</td><td>0</td></tr><tr><th>main6,memcache_get,<a href="http://staffpass.com/system/mcache.phtml?act=del&amp;cache_id=user_popularity_points_table_65_M" target="_blank">user_popularity_points_table_65_M</a>&nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e4f7d");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e4f7d">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2764. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(484): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2765. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/MCache.php(679):
 2766. MCache::_memcache_command('memcache_get', 'main6', Array, '', false, 1)<br>
 2767. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularityConfig.php(22): MCache::get('user_popularity...', '65')<br>
 2768. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(137): UserPopularityConfig::getPointsTable('65', 'M')<br>
 2769. #5 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(180): UserPopularity-&gt;init()<br>
 2770. #6 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(516): UserPopularity::getUserPopularity(Object(User))<br>
 2771. #7 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(438): UserPopularity::getUserPopularityCached(Object(User))<br>
 2772. #8 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatisticsView.php(127): UserPopularity::getUserPopularityBlock(Object(User))<br>
 2773. #9 /local/mcode/loop/8301/www/_views/StatisticsView.php(32): StatisticsView-&gt;_preparePopularityBlock()<br>
 2774. #10 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/Misc/SidebarBuilder.php(63): StatisticsView::getStatisticsBlock(false, false)<br>
 2775. #11 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(450): SidebarBuilder-&gt;setUpFoldersBlock()<br>
 2776. #12 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(178): ContactListPage-&gt;parseSidebarBlock()<br>
 2777. #13 /local/mcode/loop/8301/www/_pages/ContactListPage.php(383): ContactListPage-&gt;processViewStage()<br>
 2778. #14 /local/mcode/loop/8301/www/www/connections/visitors.phtml(91): ContactListPage-&gt;run()<br>
 2779. #15 {main}</div></th><td>0.203</td><td>0</td></tr><tr><th>[dbs114.mlan] SELECT<br>
 2780.     COUNT(contact_id) AS cnt<br>
 2781. FROM<br>
 2782.     Spot266.Contacts26608<br>
 2783. WHERE<br>
 2784.     user_id=265814515<br>
 2785.     AND created &gt;='2012-11-22 22:38:41'<br>
 2786.     AND created &lt;='2012-11-23 22:38:41'<br>
 2787.     AND have_chat="Yes"<br>
 2788.     AND messages_total&gt;0<br>
 2789.     AND contact_initiate_user_id &lt;&gt; user_id<br>
 2790.     AND init_status="None"<br>
 2791.     AND last_message_type &lt;&gt;"Match"<br>
 2792. &nbsp;[<a href="#" onclick='return StatSlowBtToggle("bt_50affaf1e500e");'>backtrace</a>]&nbsp;<div class="statslow_bt" style="display: none;" id="bt_50affaf1e500e">#0 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/StatSlow.php(115): StatSlow::get_timer_backtrace()<br>
 2793. #1 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(354): StatSlow::timer_start(Array)<br>
 2794. #2 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/core/DB.php(731): DB-&gt;query('SELECT?    COUN...', Array)<br>
 2795. #3 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(285): DB-&gt;getOne('SELECT?    COUN...', Array)<br>
 2796. #4 /local/mcode/loop/8301/www/_packages/User/UserPopularity.php(252): UserPopularity-&gt;getCntNewContacts()<br>
 2797. #5 /local/mcode/loo