daily pastebin goal
68%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 16th, 2018 198 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. options:
 2.     prefix: &8&l|| &4&lBAN &8&l||
 3.     perm: &cBANNED%nl% %nl%&7Banned af: &f%{bannedaf::%uuid of player%}%%nl%&7Dato: &f%{bandate::%uuid of player%}%%nl%&7Grund: &f%{bangrund::%uuid of player%}%%nl%&7udløber om: &f%{expires}%
 4.     permarg: &cBANNED%nl% %nl%&7Banned af: &f%{bannedaf::%uuid of arg 1%}%%nl%&7Dato: &f%{bandate::%uuid of arg 1%}%%nl%&7Grund: &f%{bangrund::%uuid of arg 1%}%%nl%&7udløber om: &f%{expires}%
 5.     grund: &cBANNED%nl% %nl%&7Banned af: &f%{bannedaf::%uuid of player%}%%nl%&7Dato: &f%{bandate::%uuid of player%}%%nl%&7Grund: &f%{bangrund::%uuid of player%}%%nl%&7udløber om: &f%{expires}%
 6.     grundarg: &cBANNED%nl% %nl%&7Banned af: &f%{bannedaf::%uuid of arg 1%}%%nl%&7Dato: &f%{bandate::%uuid of arg 1%}%%nl%&7Grund: &f%{bangrund::%uuid of arg 1%}%%nl%&7udløber om: &f%{expires}%
 7.    
 8. command /ban [<offline player>] [<text>]:
 9.     permission: ban.sk
 10.     permission message: {@prefix} &cDu har ikke tilladelse til dette!
 11.     trigger:
 12.         if arg 1 is set:
 13.             if {bangrund::%uuid of arg 1%} is not set:
 14.                 if arg 2 is "hack":
 15.                     set {bannedaf::%uuid of arg 1%} to player #Hvem der bannede personnen
 16.                     set {bandato::%uuid of arg 1%} to now #til on connect længere nede
 17.                     set {bandate::%uuid of arg 1%} to now #til /baninfo <spiller>
 18.                     add 7 days to {bandato::%uuid of arg 1%} #til hvorlang tid han skal bannes for grunden hack
 19.                     set {bangrund::%uuid of arg 1%} to "misbrug af hack" #til /baninfo og bare generelt grunden hack
 20.                     set {bannedaffør::%uuid of arg 1%} to player #til hvis en spiller er unbannet men har været banned før, så skriver den hvilken person som sidst bannede ham.. inde i /baninfo <spiller>
 21.                     add 1 to {bannedfør::%uuid of arg 1%} #til hvis en person er unbanned men har været banned så skriver den hvormange gange han har været banned i /baninfo <spiller>
 22.                     add arg 1 to {banlist::*} #til /banlist
 23.                     wait 1 tick
 24.                     kick arg 1 due to "{@grundarg}"
 25.                     broadcast "{@prefix} &c%command sender% &7bannede &c%arg 1% &7med grunden: &cmisbrug af hack &7(&c7 dage&7)"
 26.                     stop
 27.                 if arg 2 is "bug":
 28.                     set {bannedaf::%uuid of arg 1%} to player #Hvem der bannede personnen
 29.                     set {bandato::%uuid of arg 1%} to now #til on connect længere nede
 30.                     set {bandate::%uuid of arg 1%} to now #til /baninfo <spiller>
 31.                     add 4 days to {bandato::%uuid of arg 1%} #til hvorlang tid han skal bannes for grunden bug
 32.                     set {bangrund::%uuid of arg 1%} to "misbrug af bug" #til /baninfo og bare generelt grunden bug
 33.                     set {bannedaffør::%uuid of arg 1%} to player #til hvis en spiller er unbannet men har været banned før, så skriver den hvilken person som sidst bannede ham.. inde i /baninfo <spiller>
 34.                     add 1 to {bannedfør::%uuid of arg 1%} #til hvis en person er unbanned men har været banned så skriver den hvormange gange han har været banned i /baninfo <spiller>
 35.                     add arg 1 to {banlist::*} #til /banlist
 36.                     wait 1 tick
 37.                     kick arg 1 due to "{@grundarg}"
 38.                     broadcast "{@prefix} &c%command sender% &7bannede &c%arg 1% &7med grunden: &cmisbrug af bug &7(&c4 dage&7)"
 39.                     stop
 40.                 if arg 2 is "pvp":
 41.                     set {bannedaf::%uuid of arg 1%} to player #Hvem der bannede personnen
 42.                     set {bandato::%uuid of arg 1%} to now #til on connect længere nede
 43.                     set {bandate::%uuid of arg 1%} to now #til /baninfo <spiller>
 44.                     add 1 hour to {bandato::%uuid of arg 1%} #til hvorlang tid han skal bannes for grunden pvp
 45.                     set {bangrund::%uuid of arg 1%} to "pvp-log" #til /baninfo og bare generelt grunden pvp
 46.                     set {bannedaffør::%uuid of arg 1%} to player #til hvis en spiller er unbannet men har været banned før, så skriver den hvilken person som sidst bannede ham.. inde i /baninfo <spiller>
 47.                     add 1 to {bannedfør::%uuid of arg 1%} #til hvis en person er unbanned men har været banned så skriver den hvormange gange han har været banned i /baninfo <spiller>
 48.                     add arg 1 to {banlist::*} #til /banlist
 49.                     wait 1 tick
 50.                     kick arg 1 due to "{@grundarg}"
 51.                     broadcast "{@prefix} &c%command sender% &7bannede &c%arg 1% &7med grunden: &cpvp-log &7(&c1 time&7)"
 52.                     stop
 53.                 if arg 2 is "xray":
 54.                     set {bannedaf::%uuid of arg 1%} to player #Hvem der bannede personnen
 55.                     set {bandato::%uuid of arg 1%} to now #til on connect længere nede
 56.                     set {bandate::%uuid of arg 1%} to now #til /baninfo <spiller>
 57.                     add 4 days to {bandato::%uuid of arg 1%} #til hvorlang tid han skal bannes for grunden provo
 58.                     set {bangrund::%uuid of arg 1%} to "misbrug af x-ray" #til /baninfo og bare generelt grunden provo
 59.                     set {bannedaffør::%uuid of arg 1%} to player #til hvis en spiller er unbannet men har været banned før, så skriver den hvilken person som sidst bannede ham.. inde i /baninfo <spiller>
 60.                     add 1 to {bannedfør::%uuid of arg 1%} #til hvis en person er unbanned men har været banned så skriver den hvormange gange han har været banned i /baninfo <spiller>
 61.                     add arg 1 to {banlist::*} #til /banlist
 62.                     wait 1 tick
 63.                     kick arg 1 due to "{@grundarg}"
 64.                     broadcast "{@prefix} &c%command sender% &7bannede &c%arg 1% &7med grunden: &cmisbrug af xray &7(&c4 dage&7)"
 65.                     stop
 66.                 if arg 2 is "test":
 67.                     set {bannedaf::%uuid of arg 1%} to player #Hvem der bannede personnen
 68.                     set {bandato::%uuid of arg 1%} to now #til on connect længere nede
 69.                     set {bandate::%uuid of arg 1%} to now #til /baninfo <spiller>
 70.                     add 20 seconds to {bandato::%uuid of arg 1%} #til hvorlang tid han skal bannes for grunden test
 71.                     set {bangrund::%uuid of arg 1%} to "test" #til /baninfo og bare generelt grunden provo
 72.                     set {bannedaffør::%uuid of arg 1%} to player #til hvis en spiller er unbannet men har været banned før, så skriver den hvilken person som sidst bannede ham.. inde i /baninfo <spiller>
 73.                     add 1 to {bannedfør::%uuid of arg 1%} #til hvis en person er unbanned men har været banned så skriver den hvormange gange han har været banned i /baninfo <spiller>
 74.                     add arg 1 to {banlist::*} #til /banlist
 75.                     wait 1 tick
 76.                     kick arg 1 due to "{@grundarg}"
 77.                     broadcast "{@prefix} &c%command sender% &7bannede &c%arg 1% &7med grunden: &ctest &7(&c20 seconds&7)"
 78.                     stop
 79.                 if arg 2 is "perm":
 80.                     set {bannedaf::%uuid of arg 1%} to player
 81.                     set {bangrund::%uuid of arg 1%} to "Permanent banned"
 82.                     set {bandate::%uuid of arg 1%} to now
 83.                     set {bandato::%uuid of arg 1%} to now
 84.                     set {bannedaffør::%uuid of arg 1%} to player
 85.                     add 1 to {bannedfør::%uuid of arg 1%}
 86.                     add arg 1 to {banlist::*}
 87.                     wait 1 tick
 88.                     kick arg 1 due to "{@permarg}"
 89.                     broadcast "{@prefix} &c%command sender% &7bannede &c%arg 1% &7med grunden: &c%arg 2% &7(&cPermanent&7)"
 90.                 else:
 91.                     message "{@prefix} &cDu mangler en grund"
 92.                     message "{@prefix} &cGrunde: hack, bug, pvp, xray, perm"
 93.             else:
 94.                 message "{@prefix} &c%arg 1% &7er allerede banned med grunden: &7(&c%{bangrund::%uuid of arg 1%}%&7)"
 95.         else:  
 96.             message "{@prefix} &cDu mangler en spiller!"
 97.            
 98. command /unban [<offline player>]:
 99.     permission: ban.sk
 100.     permission message: {@prefix} &cDu har ikke tilladelse til dette
 101.     trigger:
 102.         if arg 1 is set:
 103.             delete {bannedaf::%uuid of arg 1%}
 104.             delete {bandato::%uuid of arg 1%}
 105.             delete {bangrund::%uuid of arg 1%}
 106.             remove arg 1 from {banlist::*}
 107.             wait 1 tick
 108.             message "{@prefix} &7Du unbannede &c%arg 1%"
 109.         else:
 110.             message "{@prefix} &cDu mangler en spiller!"
 111.            
 112. command /baninfo [<offline player>]:
 113.     permission: ban.sk
 114.     permission message: {@prefix} &cDu har ikke tilladelse til dette!
 115.     trigger:
 116.         if arg 1 is set:
 117.             if {bandato::%uuid of arg 1%} is set:
 118.                 wait 1 tick
 119.                 send "&7&m+------------------+" to player
 120.                 send "&cViser %arg 1%'s ban information." to player
 121.                 send " " to player
 122.                 send "&cBanned af: &7%{bannedaf::%uuid of arg 1%}%" to player
 123.                 send "&cBan dato: &7%{bandate::%uuid of arg 1%}%" to player
 124.                 send "&cBan grund: &7%{bangrund::%uuid of arg 1%}%" to player
 125.                 send "&cUdløber om: &7%{expires}%" to player
 126.                 send " " to player
 127.                 send "&7&m+------------------+" to player
 128.             else:
 129.                 if {bannedfør::%uuid of arg 1%} is not set:
 130.                     send "&2&m+------------------+" to player
 131.                     send " " to player
 132.                     send "&c%arg 1% er ikke bannet" to player
 133.                     send "&cBanned før: &70 gange"
 134.                     send " " to player
 135.                     send "&2&m+------------------+" to player
 136.                     stop
 137.                 else:
 138.                     if {bannedfør::%uuid of arg 1%} is less than 2:
 139.                         send "&2&m+------------------+" to player
 140.                         send " " to player
 141.                         send "&c%arg 1% er ikke bannet" to player
 142.                         send "&cBanned før: &7%{bannedfør::%uuid of arg 1%}% gang"
 143.                         send "&cSidst banned af: &7%{bannedaffør::%uuid of arg 1%}%"
 144.                         send " " to player
 145.                         send "&2&m+------------------+" to player
 146.                         stop
 147.                     else:
 148.                         if {bannedfør::%uuid of arg 1%} is more than 1:
 149.                             send "&2&m+------------------+" to player
 150.                             send " " to player
 151.                             send "&c%arg 1% er ikke bannet" to player
 152.                             send "&cBanned før: &7%{bannedfør::%uuid of arg 1%}% gange"
 153.                             send "&cSidst banned af: &7%{bannedaffør::%uuid of arg 1%}%"
 154.                             send " " to player
 155.                             send "&2&m+------------------+" to player
 156.                             stop
 157.         else:
 158.             send "{@prefix} &cDu mangler en spiller" to player
 159.  
 160. command /banlist:
 161.     permission: ban.sk
 162.     permission message: {@prefix} &cDu har ikke tilladelse til dette!
 163.     trigger:
 164.         send "&7&m+------------------+" to player
 165.         send "&cBannede folk" to player
 166.         send " " to player 
 167.         send "%{banlist::*}%" to player    
 168.         send " " to player
 169.         send "&7&m+------------------+" to player
 170.        
 171. command /resetbanlist:
 172.     permission: ban.sk
 173.     permission message: {@prefix} &cDu har ikke tilladelse til dette!
 174.     trigger:
 175.         delete {banlist::*}
 176.         message "{@prefix} &cDu slettede alle fra &7(&cban listen&7)"
 177.        
 178. command /resetban [<offline player>]:
 179.     permission: ban.sk
 180.     permission message: {@prefix} &cDu har ikke tilladelse til dette!
 181.     trigger:
 182.         if arg 1 is set:
 183.             delete {bannedfør::%uuid of arg 1%}
 184.             wait 1 tick
 185.             message "{@prefix} &7Du ressatte &c%arg 1%'s &7banned før stats!"
 186.         else:
 187.             message "{@prefix} &cDu mangler en spiller"
 188.            
 189. on connect:
 190.     if {bandato::%uuid of player%} is set:
 191.         if {bangrund::%uuid of player%} is "misbrug af hack":
 192.             set {expires} to difference between {bandate::%uuid of player%} and now
 193.             if {expires} is more or equal to 7 days:
 194.                 remove player from {banlist::*}
 195.                 delete {bannedaf::%uuid of player%}
 196.                 delete {bandato::%uuid of player%}
 197.                 delete {bangrund::%uuid of player%}
 198.                 stop
 199.             else:
 200.                 set {expires} to difference between {bandato::%uuid of player%} and now
 201.                 kick player due to "{@grund}"
 202.                 stop
 203.         if {bangrund::%uuid of player%} is "misbrug af bug":
 204.             set {expires} to difference between {bandate::%uuid of player%} and now
 205.             if {expires} is more or equal to 4 days:
 206.                 delete {bannedaf::%uuid of player%}
 207.                 delete {bandato::%uuid of player%}
 208.                 delete {bangrund::%uuid of player%}
 209.                 stop
 210.             else:
 211.                 set {expires} to difference between {bandato::%uuid of player%} and now
 212.                 kick player due to "{@grund}"
 213.                 stop
 214.         if {bangrund::%uuid of player%} is "pvp-log":
 215.             set {expires} to difference between {bandate::%uuid of player%} and now
 216.             if {expires} is more or equal to 1 hour:
 217.                 delete {bannedaf::%uuid of player%}
 218.                 delete {bandato::%uuid of player%}
 219.                 delete {bangrund::%uuid of player%}
 220.                 stop
 221.             else:
 222.                 set {expires} to difference between {bandato::%uuid of player%} and now
 223.                 kick player due to "{@grund}"
 224.                 stop
 225.         if {bangrund::%uuid of player%} is "misbrug af x-ray":
 226.             set {expires} to difference between {bandate::%uuid of player%} and now
 227.             if {expires} is more or equal to 4 days:
 228.                 delete {bannedaf::%uuid of player%}
 229.                 delete {bandato::%uuid of player%}
 230.                 delete {bangrund::%uuid of player%}
 231.                 stop
 232.             else:
 233.                 set {expires} to difference between {bandato::%uuid of player%} and now
 234.                 kick player due to "{@grund}"
 235.                 stop
 236.         if {bangrund::%uuid of player%} is "test":
 237.             set {expires} to difference between {bandate::%uuid of player%} and now
 238.             if {expires} is more or equal to 20 seconds:
 239.                 delete {bannedaf::%uuid of player%}
 240.                 delete {bandato::%uuid of player%}
 241.                 delete {bangrund::%uuid of player%}
 242.                 stop
 243.             else:
 244.                 set {expires} to difference between {bandate::%uuid of player%} and now
 245.                 kick player due to "{@grund}"
 246.                 stop
 247.         if {bangrund::%uuid of player%} is "Permanent banned":
 248.             set {expires} to "Permanent banned"
 249.             kick player due to "{@perm}"
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top