Advertisement
imBEheAR

Logowanie

Jan 19th, 2022
942
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. @Singleton
 2. public class UserRepository implements Listener {
 3.  
 4.     private final Set<UUID> premiumAccount = Sets.newHashSet();
 5.     private final ConcurrentMap<UUID, String> firstPassword = Maps.newConcurrentMap();
 6.     private final ConcurrentMap<UUID, RegisteredUser> userCache = Maps.newConcurrentMap();
 7.     private final Set<UUID> locked = Sets.newHashSet();
 8.     private final Set<UUID> registering = Sets.newHashSet();
 9.  
 10.     private final RegisteredUserDatabase userDatabase;
 11.     private final SpigotMessenger spigotMessenger;
 12.  
 13.     @Inject
 14.     public UserRepository(RegisteredUserDatabase userDatabase, SpigotMessenger spigotMessenger) {
 15.         this.userDatabase = userDatabase;
 16.         this.spigotMessenger = spigotMessenger;
 17.     }
 18.  
 19.     @EventHandler
 20.     public void handlePlayerJoin(PlayerJoinEvent event) {
 21.  
 22.         Player player = event.getPlayer();
 23.  
 24.         locked.add(player.getUniqueId());
 25.         player.addPotionEffect(new PotionEffect(PotionEffectType.BLINDNESS, 999999, 10));
 26.         player.addPotionEffect(new PotionEffect(PotionEffectType.SLOW, 999999, 10));
 27.  
 28.         userDatabase.loadUser(player.getUniqueId(), user -> {
 29.             if (user == null) {
 30.                 registering.add(player.getUniqueId());
 31.  
 32.                 player.sendMessage("§6Prosimy o wprowadzenie hasła na czacie, bez żadnych komend.");
 33.                 player.sendMessage("§eWybierz silne hasło! Nie odpowiadamy za włamania.");
 34.  
 35.                 return;
 36.             }
 37.  
 38.             player.sendMessage("§aWitaj ponownie na naszym serwerze!");
 39.  
 40.             player.sendMessage("§7Prosimy o wprowadzenie hasła do konta na czacie.");
 41.             userCache.put(player.getUniqueId(), user);
 42.         });
 43.  
 44.     }
 45.  
 46.     @EventHandler
 47.     public void handlePlayerQuit(PlayerQuitEvent event) {
 48.         removeAll(event.getPlayer());
 49.     }
 50.  
 51.     @EventHandler
 52.     public void handlePlayerMove(PlayerMoveEvent event) {
 53.         Player player = event.getPlayer();
 54.         if (!locked.contains(player.getUniqueId())) {
 55.             return;
 56.         }
 57.         player.teleport(event.getFrom());
 58.     }
 59.  
 60.     @EventHandler
 61.     public void handleAsyncPlayerChat(AsyncPlayerChatEvent event) {
 62.         Player player = event.getPlayer();
 63.         String message = event.getMessage().replace("%", "%%");
 64.  
 65.         if (!locked.contains(player.getUniqueId())) {
 66.             return;
 67.         }
 68.  
 69.         event.setCancelled(true);
 70.  
 71.         if (firstPassword.containsKey(player.getUniqueId())) {
 72.             String password = firstPassword.get(player.getUniqueId());
 73.  
 74.             if (!password.equals(message)) {
 75.                 ServerMainThread.RunParallel.run(() -> {
 76.                     player.kickPlayer("§cWprowadziłeś dwa różne hasła. Spróbuj ponownie.");
 77.                 });
 78.                 return;
 79.             }
 80.  
 81.             player.sendMessage("§aPomyślnie utworzyłeś konto! Miłej gry :)");
 82.  
 83.             String salt = BCrypt.gensalt();
 84.  
 85.             userDatabase.registerUser(new RegisteredUser(
 86.                     player.getUniqueId(), player.getName(),
 87.                     premiumAccount.contains(player.getUniqueId()),
 88.                     salt,
 89.                     BCrypt.hashpw(password, salt)));
 90.  
 91.             removeAll(player);
 92.             spigotMessenger.movePlayerToLobby(player);
 93.         } else if (registering.contains(player.getUniqueId())) {
 94.             firstPassword.put(player.getUniqueId(), message);
 95.             player.sendMessage("§7Prosimy o powtórzenie hasła.");
 96.         } else {
 97.             RegisteredUser user = userCache.get(player.getUniqueId());
 98.             if (BCrypt.checkpw(message, user.getHashedPassword())) {
 99.                 player.sendMessage("§aHasło przyjęte! Przenoszenie na ostatnią lokalizacje sektorów...");
 100.                 removeAll(player);
 101.                 spigotMessenger.movePlayerToLobby(player);
 102.                 return;
 103.             }
 104.  
 105.             ServerMainThread.RunParallel.run(() -> {
 106.                 player.kickPlayer("§cWprowadzono błędne hasło. Spróbuj ponownie.");
 107.             });
 108.         }
 109.     }
 110.  
 111.     private void removeAll(Player player) {
 112.         ServerMainThread.RunParallel.run(() -> {
 113.             for (PotionEffect potionEffect : player.getActivePotionEffects()) {
 114.                 player.removePotionEffect(potionEffect.getType());
 115.             }
 116.         });
 117.         premiumAccount.remove(player.getUniqueId());
 118.         userCache.remove(player.getUniqueId());
 119.         firstPassword.remove(player.getUniqueId());
 120.         registering.remove(player.getUniqueId());
 121.         locked.remove(player.getUniqueId());
 122.     }
 123.  
 124. }
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement