Advertisement
Guest User

napiste-zpravu

a guest
Oct 28th, 2016
243
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.23 KB | None | 0 0
  1. ===========================================
  2.  
  3. ímejl: hyipcontact zavináč centrum tečka cz
  4.  
  5. Prosím napište své dotazy, případně v který den si chcete předmět vyzvednout. Děkuji
  6.  
  7. ===========================================
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement