daily pastebin goal
24%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 15th, 2019 16 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. TRANSKRYPCJA
 2. ther's another incredibly important part of Mario 3 speedruns. The Overworld Hammer Brothers.
 3. These guys move from space to space after you complete a level or die.
 4. If you run into them, you fight them to pickup whatever item they have.
 5. Sometimes like here in World 1 you have no choice but the fight the bro and are forced to pick-up the Star that he always has.
 6. And then the situation like World 2. There is 2 Hammer Brothers here.
 7. One of them has a Music Box which stops Hammer Bros from moving acros the map for a bit and one of them has a hammer which is used to brake blocks on the overworld map to skip playing certain levels.
 8. Since you don't neccessary need to pick up the Music Box here. It can be a deal to avoid fighting this Hammer Brother by navigating around him on the map. Because each additional Hammer Bro fithg takes 10 to 15 seconds.
 9. However sometimes Mitch couldn't tell wchich Hammer Bro was which.
 10. And sometimes they are in his way regardless.
 11. In this particular run the Hammer Bro with tahe Music Box was up in the corner.
 12. Since Mitch moved around the bottom of the map he was able to avoid it.
 13. Fight the Hammer Bro with the Hammer and finish the World.
 14. World 3 throught 5 can be summarized as fighting some Hammer Brothers, skipping others and flying through levels as much as you can. With all the overworld action it's sometimes hard to appriceate the crazy school that goes into the levels themselves.
 15. Although some parts are slower than optimal, the ability tu bild up P-speed while trying to avoid touching any enemies is remarkable. Since Mitch did most of this run as small Mario, touching any enemie would have killed him.
 16. World 6 featured a bit of a starange moments. Mitch was flying throught the World as normal and then suddenly turned around and backtracked all the way to the Mushroom-House to pick up the Hammer Suit. You might think that this had something to do with the manipulating the RNG or it saved him time somehow but no he just forgot to pick it up initially and had to go back and get it.
 17. World 7 features a bit of everything. Mitch had been fighting several Hammer Brothers in the previous worlds to pick up items like P-Wings to fly over levels, Clouds to skip levels and even the occasional Invisibility Star.
 18. He used a bunch of these items here in World 7 to skip his way many of the levels.
 19. And finally there is World 8. Most of it is actually on the team side. There are several auto-scrolling levels where you simply have to wait for the screen to move to the end of the stage. But eventually Mitch came to the Hands. These five boxes on the overworld map, or specifically these 3 make up the hands in World 8.
 20. When Mario moves over one there is 50-50 chance that the hand will appear and pull him down into the 15 to 20 second stage that must be beaten.
 21.  
 22. Given that there is 3 chances for the hand to pull you down. This means that 12.5 % of the time you'll be able to pass by without getting pull down at all. It's called getting no hands.
 23. Working out the propabilities. You'll find that 3/8th of the time you'll get one hand losing 15 to 20 seconds and
 24. 3/8th of the time you'll get 2 hands losing 35 to 40 seconds and of course another 8th of the time you'll get all three hands and lose around a minute. Mitch got 2 hands in this run which lost him some time but since it was very end of an hour long run he really didn't mind all that mutch. After a few more tricky stages and a couple of auto-
 25. scrollers Mitch had made it to the last level. The fight with Bowser normally involves waitng for him to jump and break the blocks bellow. This takes quite bit of time but remmember that hammer suit that Mitch picked up in World 6. The Bowser fight is why he picked it up in the first place. Hammers do an increddible amount of damage to
 26. Bowser. It turned the fight that would have dragged on and on, into this.
 27. All and all this was quite an impressive run for the time. Impressive enough that Speed Demos Archive decided to publish it on thier website. Mitch didn't die a single time and showed off some really fast strategies. It's also
 28. worth noting that instead of playing on an actuall NES, Mitch played it on a Wii Virtulal Console port of Super Mario Bros 3. Just keep that in mind for later. One thing that was crystal clear after Mitch pull off this run was the fact that Super Mario Brothers 3 warpless was a brutal category.
 29.  
 30. Wandering Hammer Brothers and the Hands could add dozens of seconds onto your run from bad luck alone.
 31. Not to mention the P-Speed strategies and level after level of an hour long run. It was intimidating to try running it again and very few people did back then. Mitch would end up playing the category some more category year later and
 32.  
 33. ended up beating his own record by about 45 seconds. There was not to much that was different about it. The improvements can be generalized into Mitch simply getting better at the game over that period of time. There were fewer mistakes overall and the run was slightly smoother. What these two runs essentialy did however was establish
 34.  
 35. Mitch as the top runner of Super Mario Bros 3 warpless.
 36. A couple of months then pass. We are in eairly 2012 which is when a website called SpeedRunsLive was in its hayday. SpeedRunsLive was the headquatters of speedrun races. Two or more players could connect to a server and have a race
 37.  
 38. room keep track of the total time as they raced to beat the game as fast as possible.
 39.  
 40.  
 41. speedrun - sprint
 42. Hammer Brothers - Bracia Młotek
 43. Overworld - mapa świata
 44. Star - Gwiazda
 45. Invisibility Star - Gwiazda Nieśmiertelności
 46. Music Box - Pozytywka
 47. Mitch - Mieczysław
 48. P-speed - prędkość P
 49. level - poziom, plansza
 50. Mushroom-House - Dom Grzybowy
 51. Hammer Suit - Strój Młotkowy
 52. RNG - GLL
 53. P-Wings - Skrzydła-P
 54. Cloud - Chmura
 55. Getting No Hands - Przejście Bez Rąk
 56. Bowser - Bałzer
 57.  
 58. Jest jeszcze inny bardzo ważny aspekt sprintów gry Mario 3. Jest nim strategia względem Braci Młotek.
 59. Wykonują oni ruch po każdym ukończonym przez gracza poziomie lub po jego śmierci a kiedy się z nimi spotkasz rozpoczynasz walkę, po której zdobywasz przedmiot, który ze sobą mają. Czasami, jak na przykład w Świecie 1 jesteś zmuszony walczyć z jednym z braci i zabrać ze sobą Gwiazdę, którą zawsze posiada. Świat 2 natomiast zawiera dwóch z nich jednocześnie na swojej mapie. Jeden z nich posiada Pozytywkę, której użycie powoduje zatrzymanie na jakiś czas poruszania się Braci na Mapie Świata a drugi posiada Młotek, którym można skruszyć kamienie blokujące niektóre ścieżki aby umożliwić uniknięcie pokonywania niektórych poziomów. Jeżeli chodzi o pozytywkę to jest ona czymś opcjonalnym więc uniknięcie walki z Bratem ją posiadającym poprzez okrążenie go jakoś na mapiepozwoli zaoszczędzić trochę czasu ze wzgledu na to, że każda kolejna walka z nim to dodatkowe 10 do 15 sekund. Pechowo Mitch czasami nie był w stanie rozpoznać, który z braci posiada, który przedmiot a czasami obaj i tak byli na jego drodze. Akurat w tym sprincie Brat z Pozytywką był u góry w rogu a Mitch poruszając się po dolnej części mapy był w stanie go ominąć aby potem powalczyć z Bratem posiadającym Młotek i ukończyć obecny Świat.
 60.  
 61. Światy od 3 do 5 to w sumie mniej więcej walki z niektórymi Braćmi, pomijanie innych i przebiegnięcie przez poziom najszybciej jak potrafisz. Z całym tym zamieszaniem na mapie świata łatwo zapomnieć aby docenić technikę i biegłość, która wykazywana jest na każdym poziomie.
 62. Jakkolwiek niektórym fragmentom nadal brakuje trochę do optymalności to wykazana umiejętność aby osiągnąć prędkość P podczas unikania kontaktu z przeciwnikami jest godna podziwu a ponieważ Mitch pokonał te plansze jako mały Mario to dotknięcie, któregokolwiek z nich zabiłoby go natychmiast.
 63. W Świecie 6 pojawiło się kilka dziwnych momentów. Mitch biegnąc sobie przez świat jak gdyby nigdy nic, nagle zawrócił i cofnął się aż do Grzybowego Domu aby zabrać ze sobą Strój Młotkowy. Możesz podejrzewać, że to mogła być jakaś manipulacja RNG lub, że to pozwoliło mu zaoszczędzić czas jednak było inaczej, po prostu zapomniał go wcześniej zabrać i musiał się po niego wrócić.
 64.  
 65. Świat 7 to mieszanina wszystkiego. Mitch walczył z różnymi Braćmi Młotkowymi w poprzednich Światach aby zdobyć przedmioty takie jak Skrzydła-P aby przelecieć przy ich wykorzystaniu przez plansze, Chmury aby pominąć, niektóre z nich i czasami Gwiazdę Nieśmiertelności. Wykorzystał je tutaj aby pominąć wiele z plansz w 7 Świecie.
 66.  
 67. Wreszczie Świat 8. ***(team side)***. Jest tutaj kilka samo-przewijających się plansz, na których musisz poczekać aż ekran dotrze do jej końca. W końcu Mitch dotarł do Dłoni. Te pięć kwadratów na mapie świata a bardziej precyzyjnie te trzy konkretne tworzą dłonie w Świecie 8. Kiedy Mario porusza się przez te kwadraty, na każdym z nich jest 50% szansy, że wyłoni się dłoń i go zabierze do poziomu, którego pokonanie trwa od około 15 do 20 sekund. Biorąc od uwagę, że są 3 szanse na bycie zabranym przez Rękę, oznacza to, że jest 12,5% szansy na przejście bez tracenia czasu. Nazywa się to Przejście Bez Rąk. Podliczając wszystkie możliwe prawdopodobieństwa zobaczymy, że w 3/8 przypadków zostaniesz zabrany przez jedną rękę w wyniku czego tracąc od 15 do 20 sekund oraz w kolejne 3/8 przypadków zostaniesz zabrany przez dwie ręce co spowoduje stratę od 35 do 40 sekund a w 1/8 przypadków będą to wszystkie trzy Ręce zabierające około minuty. Mitch trafił na dwie ręce w swoim sprincie co zabrało mu trochę czasu jednak ze względu to już była końcówka godzinnej rozgrywki nie przejmował się tym zbytnio. Po kilku kolejnych zręcznościowych planszach i kilku automatycznie przewijanych dotarł on do ostatniego poziomu. Walka z Bałzerem zwykle polega na czekaniu aż skoczy i zacznie rozkruszać podłogę pod stopami jednak trwa to dosyć długo. Przypomnij jednak sobie o Stroju Młotkowym, który Mitch zabrał w Świecie 6 ponieważ zrobił to właśnie ze względu na tę walkę. Młotki zadają olbrzymie obrażenia Bałzerowi co zamienia walkę, która by się ciągnęła w to.
 68. Podsumowując był to imponujący sprint jak na tamte czasy. Wystarczająco imponujący aby Speed Demos Archive zdecydowało się go opublikować na swojej stronie. Mitch nie umarł ani razu i zaprezentował wyjątkowo szybkie strategie. Warto zwrócić uwagę, że grał on na emulatorze porcie Super Mario Bros 3 w Wirtualnej Konsolii Wii zamiast na NESie. Zapamietaj to, ponieważ wrócimy jeszcze do tego aspektu. Wnioskami, które można było wyciągnąć po dokonaniu Mitcha było stwierdzenie, że Super Mario Brothers 3 warpless jest brutalną kategorią.
 69.  
 70. Poruszający się Bracia Młotkowi i Ręce mogły zabrać wiele sekund ze sprintu jedynie ze względu na pecha, którego miało by się podczas niego. Nie wspominając o strategiach na utrzymanie prędkości-P oraz konieczności koncenracji na każdym kolejnym poziomie w grze, która trwa około godziny. Coś takiego odstraszało przed kolejnymi próbami, których niewielu się wtedy podejmowało. Mitch ponownie podjął wyzwanie rok później i pobił swój rekord o około 45 sekund. Sam sprint niewiele różnił się od poprzedniego. Postępy polegały w sumie na staniu się przez niego bardziej biegłym w samej grze. Poczynił też mniej błędów a sam sprint był bardziej płynny. Co ważne jednak to to, że oba osiągnięcia uczyniły z Mitcha najlepszego gracza w Super Mario Bros 3 w kategorii warpless.
 71.  
 72. Następnie minęło kilka miesięcy. Jesteśmy na początku roku 2012 kiedy to strona SpeedRunsLive jest swoim złotym okresie. SpeedRunsLive było centrum, wokół którego zbierały się wyścigi sprintowe. Dwóch lub więcej graczy mogło połączyć się z serwerem aby stworzyć pokój, w którym mierzony był czas podczas swoich prób przejścia jak najszybciej gry, w którą grali.
 73.  
 74.  
 75. TEXT
 76.  
 77. Whether your interest is in winning arguments online or considerably deepening your knowledge of world cultural and intellectual history, you will be very well-served by at least one government agency from now into the foreseeable future. Thanks to the expiration of the so-called "Micky Mouse Protection Act," the U.S. Copyright Office will release a year’s worth of art, literature, scholarship, photography, film, etc. into the public domain, starting with 1923 this year then moving through the 20th century each subsequent year.
 78.  
 79. Jeżeli lubisz mieć solidne oparcie swoich argumentów, którymi starasz się dominować w internetowych dyskusjach lub chciałbyś znacząco pogłębić swoją wiedzę światowej historii kulturalnej i intelektualnej to będziesz zadowolony z powodu tego co przynajmniej jedna z agencji rządowych rozpocznie udostępniać. Ze względu na wygaśnięcie aktu prawnego, który nazywany był "Micky Mouse Protection Act", Biuro Ochrony Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych rozpocznie przekazywanie do domeny publicznej olbrzymiej ilości materiałów związanych ze sztuką, literaturą, materiałów akademickich, zdjęciowych, filmowych, itp. Rozpocznie obecnie od materiałów z 1923 roku aby z każdym kolejnym rokiem publikować z następnego roku aż dojdzie do końca XX wieku.
 80.  
 81. COMMENTS
 82. silveira
 83. That's amazing. What scaling algorithm does it use?
 84.  
 85. svalorzen
 86. I don't think it's scaling. Go on the Zeus example and play with it. You'd be suprised. This is beautiful.
 87.  
 88. kenbellows
 89. There's certainly more than just scaling involved, but there's definitely scaling in there.
 90.  
 91. S4M
 92. I have the feeling is that the algorithm involves different pictures that superficially look the same but represent different things, and the code decides which picture to show according to the coordinates of the mouse, and them rescale it.
 93.  
 94. I tried briefly to read the code to see if I was right but failed so - I;m not good at reading other people's code :( - so someone please correct me if I'm wrong.
 95.  
 96. gtfierro
 97. If you look at the "image" description files (e.g. http://essenmitsosse.de/pixel/scripts/zeus.px, linked by another comment), then it looks like the files define a set of constraings on the "components" in an image such as Zeu's arm, the bird beak, the cow's leg, etc. When the mouse moves, my guess is those constraints determine which components are rendered and where they appear on screen.
 98.  
 99. silveira
 100. To jest niesamowite. Ciekawe jaki algorytm skalujący jest wykorzystany?
 101.  
 102. svalorzen
 103. Mam wrażenie, że to jest coś innego niż skalowanie. Rzuć okiem na przykład o nazwie Zeus i pobaw się nim trochę. Będziesz zaskoczony, jest wspaniały.
 104.  
 105. kenbellows
 106. Na pewno skalowanie jest tylko jedną z wykorzystywanych rzeczy i jest ono tam na pewno.
 107.  
 108. S4M
 109. Podejrzewam, że wlgorytm wykorzystuje różne obrazki, które poniekąd wyglądają identycznie ale przedstawiają inne rzeczy a kod algorytmu decyduje, który obrazek pokazać opierając się na współrzędnych myszki a potem go zeskalować.
 110.  
 111. Próbowałem przez krótki czas wczytać się w kod aby przekonać się czy myślę poprawnie jednak mi się nie udało - Kiepsko mi idzie czytanie kodu napisanego przez innych :( - więc niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę.
 112.  
 113. gtfierro
 114. Jeżeli obejrzysz pliki opisujące "obrazek" (np. http://essenmitsosse.de/pixel/scripts/zeus.px, link z innego komentarza), to wtedy wygląda to jakby pliki definiowały zbiór ograniczeń na "elementach", z których składa się obrazek jak na przykład ramię Zeusa, dziób ptaka, noga krowy, itp. Kiedy mysz się porusza, podejrzewam, że te na podstawie tych ograniczeń jest decydowane, które komponenty narysować oraz ich miejsce na obrazku.
 115.  
 116. POLSKI NA ANGIELSKI
 117.  
 118. TRANSKRYPCJA
 119. Witajcie.
 120. Zabieramy się dzisiaj za malowanie kwiatów. Będą to fioletowe irysy na pięknym, zielonym, naturalnym tle.
 121. Tło zrobimy bardzo szybką techniką za pomocą gąbki kuchennej, która jest lekko nawilżona w wodzie.
 122. Na palecie pojawiają się następujace barwy: ciemny fiolet, biel, jasny zielony, ciemno zielony, ciemny brąz, czerń,
 123.  
 124. Siena, ciemna żółć oraz jasna żółć. Wszystkie te kolory napewno nam się przydadzą.
 125. W jaki sposób zrobimy tło. Podzielimy sobie to tło na dwie strefy. Ta część górna oraz dolna będą ciemne. Ciemna zieleń z czernią z odrobiną ambru leciutko dodamy również fioletu, żeby pasowało nam później do naszych kwiatów a
 126.  
 127. następnie rozświetlimy smugą światła a potem będziemy już malować same irysy. Zabieramy się do pracy.
 128. Pamiętajmy, że płótno na początku potrzebuje sporo wody w związku z tym będę co jakiś czas maczać gąbeczkę w wodzie. Użyjemy teraz pędzla do tła. Szeroki nylonowiec. Wprowadzamy jasne barwy. Dobrze. Tło do naszych irysów
 129.  
 130. jest w zasadzie gotowe. Sami widzicie, że w bardzo szybciutko prosto rozmazane pędzlem dopóki farba jest jeszcze wilgotna. Zabieramy się za malowanie kwiatów. Podobnie jak w poprzedniej lekcji użyjemy pędzla nylonowego, płaskiego stosując trzy kolory. Róż, biel oraz fiolet. Rozcieramy kolory na palecie tak aby pojawił się piękny
 131.  
 132. łagodny melanż. Przykładamy pędzel delikatnie do płótna i zabieramy się do pracy. Połowa płatka pierwszego została już namalowana. Wprowadzam teraz kolejny płatek, który będzie lekko przysłaniał ten z tyłu. Umyjemy teraz pędzel, musimy tą czynność powtarzać dosyć często podczas malowania techniką wachlarzykową ponieważ kiedy farba się zbrudzi
 133.  
 134.  zaczynają nam brzydko te kolory łączyć i w zasadzie nie widać żadnych różnic. Jeszcze raz pobieramy sobie trzy kolory i pracujemy nad kolejnymi płatkami. Musimy teraz troszeczkę pomanewrować ręką. Przejdę nieco z tej strony aby ten boczne płatki pięknie układały się w dół naturalnie. Leciutki ruch ręki. Dobrze, środki kwiatów będą w
 135.  
 136. kolorze ciemno-żółtym z odrobiną pomarańczy. Leciutko, szczecineczkiem, delikatnie w środku kilka kropeczek. Pozostały nam łodyżki, potrzebny będzie teraz ciemno-zielony kolor, odrobina czerni i kapeczka jasnej zieleni z ochrą. Takie kolory powinny się pojawić na dwóch skrajnych częściach naszego pędzelka. Pamiętamy o tym, że łodyżkę
 137.  
 138. malujemy przekręcając zupełnie pędzel w pozycji bocznej wówczas uzyskamy ładną cienką linię. Kiedy będziemy chcieli aby ta linia była nieco grubsza po prostu przysikamy w danym miejscu pędzel. I pozostały liście. Do liści użyjemy szerokiego pędzla, przyda nam się zmiana palety. Jasny zielony, ciemno zielony sprawdzamy sobie jak to będzie
 139.  
 140. wyglądało, może dodajmy odrobinę ciemnego fioletu do ciemnej zieleni, wówczas ten kolor bardzo łądnie nam się połączy z kwiatami i od dołu najpierwsz szeroko i zawężamy pędzel do góry. Liście są delikatnie powyginane cały czas nawilżamy pędzel on nie może być suchy ponieważ niestety ale nie wyjdzie nam efekt takiego ładnego listka. On
 141.  
 142. musi mieć gładkie krawędzie nie poszarpane a więc sporo wody. Tutaj dodałam troszeczkę więcej fioletu. Chciałabym, żeby ten kolor troszeczkę się gdzieś pojawiał. Pamiętajmy o tym, że takie zjawisko kiedy pojawia się inny kolor w obrazie, na który oddziaływują znowu inne barwy nazywa się relatywizmem barwnym i to właśnie dzieje się w tym
 143.  
 144. obrazie ponieważ mamy fioletowe kwiaty ten fiolet ma prawo ingerować zarówno w tle jak i w reszcie obrazu czyli także w liściach. Dobrze. Na tym możemy dzisiaj skończyć malowanie irysów i zastosowanie techniki wachlarzykowej bezpośrednio na obrazie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i przypominam jeśli podoba wam się nasz program
 145.  
 146. subskrybujcie go.
 147.  
 148. Hello.
 149. Today we are going to paint some flowers. We will paint some Irises on a beautifull, natural green background which we will do rapidly using moist kitchen sponge. We will put those colors on our palette: dark purple, white, light green, dark green, dark brown, black, Siena, dark yellow and light yellow. All those colors will be used in some way.
 150.  
 151. How are we going to make the background. Let's divide the background into two areas. This upper part and lower one will be dark. Dark green mixed with black and a little bit of amber and a touch of purple to make it get along with the flowers and then we brighten it up with a gleam and we will be left with the flowers to paint. Let's get to work. Remember that the canvas needs a lot of water at the beginning so I will be moisting the sponge from time to time using the water. Now we will use the brush. Wide nylon one. We are introducing light paints. Good. Background for our Irises is complete. As you can see that rapidly and easily smeared with the brush when the paint is still wet. Let's start painting the flowers. Similarly to the previous lesson we will use flat, nylon brush using three colors. Pink, white and purple. We mix them together to get beautifull, light blend. We take our brush and get started. Half of a petalis done and I'm starting to paint the next one. This one will be partly covering the one in the back. Let's now clean our brush and we have to remember to do it often when following the wave technique because when the paint gets dirty it starts to blend our colors in an unlpeasant way and we slowly stop getting the effect we want to achive. Now, let's get those three colors once again and do another petals. We have to now maneuver a little with our hand. I'll step over here so those petals on the sides will naturally face down. Light move of a hand. Good, the middle of the flowers will be dark-yellow with a little bit of orange. Lightly with bristles softli in the middle few dots. All that's left are stalks. Now we'll need dark-green, a little bit of black anda touch of light-green with ocher. Those colors should be placed on both the side edges of our brush. We have to keep in mind that we paint the stalk by turning the brush vertically so that way we are going to get nice, thin line. When wantiing to get the stalk a little thicker then we just push the brush a little harder. Now the leaves. To paint them we are going to use wide brush. It will be usefull to change the palette. Light green, dark green. Let's check how it will look, let's blend dark-green with a little bit of purple so it will get along niely with the flowers and from the bottom starting with wide stroge getting it slimmer towards the top. The leavs are lightly bent. We keep the brush constantly moist otherwise if it will get dry we wont get such beautifully looking leaf. It have to has soft edges not jagged so a lot of water. I've added here more purple. I want for this color to be visible in some parts. We have to remember that when some color shows itself on a painting that is dominated by other colours is called color relativism and it is what we achieved in this painting because we have purple flowers and this purple is allowed to be present in and influence the background and in other parts of the painting such as leaves. Good. We are finished with our irises and using the wave technique to paint something. Thank you all for watching and if you like, then please subscribe.
 152.  
 153.  
 154.  
 155. TEKST
 156.  
 157. Koniec roku nam dziś nastał, a pamiętam dobrze, że poprzednio przy tej okazji pojawiały się głosy łaknące podsumowań, planów na przyszłość, deklaracji i tym podobnych rzeczy pojawiających się po internetach (i nie tylko) na przełomie kolejnych roczników. Nie jestem najlepsza w takich rozrywkach, nigdy nie bawię się w postanowienia noworoczne (i tak bym ich przecież nie dotrzymywała – minimum uczciwości względem siebie staram się zachowywać, a znam już siebie nazbyt dobrze, by liczyć na podobne cuda noworoczne), we wszelkich podsumowaniach szybko gubię się, roztrząsając plusy i minusy, no ale skoro są pośród czytających patologów osoby, którym zależy, mogę spróbować, zwłaszcza że pewne istotne sprawy rzeczywiście się na początek roku 2019 szykują.
 158.  
 159. So we are at the end of the year and I remmember that last time when it happend there were some voices demanding some kind of summary, future plans, statements and similar things that are usually made when the year is about to turn. I'm not proficient in that kind of work, I never do new-year resolutions (I wouldn't even keep them beeng hones with myself and knowing myself too well to even wish for it) geting lost in them too quickly hanging over pros and cons of something and getting too deep into it. But knowing that some of you care for it then I'm going to try especially knowing that some important things will arrive shortly with the beginning of the new year.
 160.  
 161. COMMENTS
 162. 7845
 163. Włącz wykop
 164. Same gówno
 165. Wyłącz wykop
 166. Wyłącz telefon
 167. Włącz telefon
 168. Włącz wykop
 169.  
 170. Patholgan
 171. @7845 to już choroba
 172.  
 173. MyNameIsNotShaneKid
 174. @7845: Też przez to przechodziłem, nadal przechodzę heh
 175.  
 176. Jeszcze lepiej jak gapisz się na listę znajomych w discordzie i zastanawiasz się czy któryś napisze zamiast zająć się sobą
 177.  
 178. cHuchacz
 179. @7845 poradzisz sobie. Wyjedziesz z tego mirasku
 180.  
 181. marqsss
 182. @7845: paradoks wykopu: pogłębia depresję, jednak chętnie tu wracasz :D
 183.  
 184. natashie_097
 185. @7845 kurde skąd wiesz co robię
 186.  
 187. 7845
 188. Open Wykop
 189. Nothing but shit
 190. Close it
 191. Lock the phone
 192. Unlock the phone
 193. Open Wykop
 194.  
 195. Patholgan
 196. @7845 it's an addiction
 197.  
 198. MyNameIsNotShaneKid
 199. @7845: I was also enduring it, still thou heh
 200.  
 201. Even better if you staring at the Discord's friends list and instead of doing your things you wonder if any of them gonna send you a message
 202.  
 203. cHuchacz
 204. @7845 you'll be fine mirasku. You'll recover. (You'll get over it)
 205.  
 206. marqsss
 207. @7845 wykop paradox: it deepens your depression but you still joyfully hang out here.
 208.  
 209. natashie_097
 210. @7845 damn, how do you know what I do.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top