daily pastebin goal
89%
SHARE
TWEET

foobillard PKGBUILD

kabads May 14th, 2013 122 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Contributor: Kabads <adam@monkeez.org>
 2. pkgname=foobillard
 3. pkgver=2.9
 4. pkgrel=1
 5. pkgdesc="FooBillard - free 3D OpenGL billard game for linux."
 6. arch=(i686 x86_64)
 7. url="http://foobillard.sourceforge.net/"
 8. license=('GPL')
 9. depends=('sdl' 'freetype2' 'libpng' 'zlib')
 10. source=("http://downloads.sourceforge.net/foobillard/${pkgname}-${pkgver}.tar.gz")
 11. md5sums=('b8b10d7d3ade07a9e0c497165beadbca')
 12.  
 13. build() {
 14.           cd "${srcdir}/${pkgname}-${pkgver}"
 15.             ./configure --prefix=/usr
 16.               make || return 1
 17.                 make prefix=/usr install
 18.         }
RAW Paste Data
Top