MeehoweCK

Untitled

May 6th, 2021
452
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /* funkcje - składnia
 6.  
 7. typ_zwracany nazwa_funkcji([argumenty wejściowe])
 8. {
 9.     ciało_funkcji
 10. }
 11.  
 12. */
 13.  
 14. int suma(int a, int b)      // funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wartość typu int
 15. {
 16.     return a + b;           // return służy do zwracania wyniku działania funkcji
 17. }
 18.  
 19. int main()
 20. {
 21.     cout << suma(7, 8) << endl;     // wypisanie na ekran wyniku działania funkcji suma dla argumentów 7 i 8 (czyli 15)
 22.     return 0;
 23. }
RAW Paste Data