G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 10th, 2015 270 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (kgdb) fr 8
 2. #8  0xffffffff809cfb1a in lim_max (td=0xfffff80199592000, which=2) at /usr/src/sys/kern/kern_resource.c:1209
 3. 1209            *rlp = td->td_limit->pl_rlimit[which];
 4. (kgdb) p *td
 5. $1 = {td_lock = 0xfffff800a4c2f538, td_proc = 0xffffffff819bdcf8, td_plist = {tqe_next = 0xfffff801313094c0, tqe_prev = 0xfffff801313094d0}, td_runq = {
 6.     tqe_next = 0xffffffff8110d620, tqe_prev = 0x20030000}, td_slpq = {tqe_next = 0x0, tqe_prev = 0x4}, td_lockq = {tqe_next = 0xfffff80100e74000,
 7.     tqe_prev = 0xfffff80074f5d000}, td_hash = {le_next = 0x0, le_prev = 0xfffff80108b06c00}, td_cpuset = 0xfffff8014e4d8900, td_sel = 0x0, td_sleepqueue = 0x0,
 8.   td_turnstile = 0x0, td_rlqe = 0x0, td_umtxq = 0x0, td_tid = 0, td_sigqueue = {sq_signals = {__bits = 0xfffff80199592098}, sq_kill = {__bits = 0xfffff801995920a8},
 9.     sq_list = {tqh_first = 0x149900000001, tqh_last = 0x0}, sq_proc = 0xfffffe0000b5e4c8, sq_flags = 0}, td_lend_user_pri = 144 '\220', td_flags = -2047,
 10.   td_inhibitors = -1530727112, td_pflags = -2048, td_dupfd = 0, td_sqqueue = 0, td_wchan = 0xfffff800a4c2f630, td_wmesg = 0x0, td_lastcpu = 64705848,
 11.   td_oncpu = -2048, td_owepreempt = 0 '\0', td_tsqueue = 0 '\0', td_locks = 0, td_rw_rlocks = 0, td_lk_slocks = 0, td_stopsched = -2760,
 12.   td_blocked = 0xfffff80003db5640, td_lockname = 0xffffffff8110d613 "process lock", td_contested = {lh_first = 0x21430000}, td_sleeplocks = 0x0,
 13.   td_intr_nesting_level = 825267392, td_pinned = -2047, td_ucred = 0xffffffff8110d62e, td_limit = 0x20030000, td_estcpu = 0, td_slptick = 0, td_blktick = 4,
 14.   td_swvoltick = 0, td_cow = 2165364277, td_ru = {ru_utime = {tv_sec = 537067520, tv_usec = 0}, ru_stime = {tv_sec = 4, tv_usec = -2129603012}, ru_maxrss = 537067520,
 15.     ru_ixrss = 0, ru_idrss = 4, ru_isrss = -8795961615632, ru_minflt = 0, ru_majflt = 0, ru_nswap = 0, ru_inblock = 0, ru_oublock = 0, ru_msgsnd = -8789225299512,
 16.     ru_msgrcv = -8789225299968, ru_nsignals = 1, ru_nvcsw = 0, ru_nivcsw = -8789263994880}, td_rux = {rux_runtime = 15035903768, rux_uticks = 0, rux_sticks = 0,
 17.     rux_iticks = 0, rux_uu = 0, rux_su = 0, rux_tu = 0}, td_incruntime = 0, td_runtime = 0, td_pticks = 0, td_sticks = 0, td_iticks = 0, td_uticks = 0,
 18.   td_intrval = 0, td_oldsigmask = {__bits = 0xfffff80199592254}, td_generation = 0, td_sigstk = {ss_sp = 0x0, ss_size = 0, ss_flags = 0}, td_xsig = 0,
 19.   td_profil_addr = 0, td_profil_ticks = 0, td_name = 0xfffff80199592294 "", td_fpop = 0x0, td_dbgflags = 0, td_dbgksi = {ksi_link = {tqe_next = 0x0, tqe_prev = 0x0},
 20.     ksi_info = {si_signo = 0, si_errno = 0, si_code = 0, si_pid = 0, si_uid = 0, si_status = 0, si_addr = 0x0, si_value = {sival_int = 0, sival_ptr = 0x0,
 21.         sigval_int = 0, sigval_ptr = 0x0}, _reason = {_fault = {_trapno = 0}, _timer = {_timerid = 0, _overrun = 0}, _mesgq = {_mqd = 0}, _poll = {_band = 0},
 22.         __spare__ = {__spare1__ = 0, __spare2__ = 0xfffff801995922f8}}}, ksi_flags = 0, ksi_sigq = 0x0}, td_ng_outbound = 0, td_osd = {osd_nslots = 0,
 23.     osd_slots = 0x0, osd_next = {le_next = 0xfffff80090b3b3b0, le_prev = 0x0}}, td_map_def_user = 0x0, td_dbg_forked = 20, td_vp_reserv = 0, td_no_sleeping = 0,
 24.   td_dom_rr_idx = 0, td_su = 0x0, td_sigmask = {__bits = 0xfffff80199592370}, td_rqindex = 0 '\0', td_base_pri = 0 '\0', td_priority = 0 '\0', td_pri_class = 0 '\0',
 25.   td_user_pri = 0 '\0', td_base_user_pri = 0 '\0', td_pcb = 0x0, td_state = TDS_INACTIVE, td_uretoff = {tdu_retval = 0xfffff80199592398, tdu_off = 0}, td_cowgen = 0,
 26.   td_slpcallout = {c_links = {le = {le_next = 0x0, le_prev = 0xbeefface00000000}, sle = {sle_next = 0x0}, tqe = {tqe_next = 0x0, tqe_prev = 0xbeefface00000000}},
 27.     c_time = 8390884873833859369, c_precision = 132419251102069, c_arg = 0x0, c_func = 0xfffff8014b1d7e80, c_lock = 0xffffffff8161b168, c_flags = -11264,
 28.     c_iflags = 27718, c_cpu = -2047}, td_frame = 0x7fffffffffffffff, td_kstack_obj = 0x0, td_kstack = 22, td_kstack_pages = 0, td_critnest = 0, td_md = {
 29.     md_spinlock_count = -2137490448, md_saved_flags = -2137490352, md_spurflt_addr = -2137490240}, td_sched = 0xffffffff80987cd0, td_ar = 0xfffff80199592120,
 30.   td_lprof = 0xfffff80199592438, td_dtrace = 0x0, td_errno = 0, td_vnet = 0x0, td_vnet_lpush = 0x0, td_intr_frame = 0x0, td_rfppwait_p = 0x0, td_ma = 0x0,
 31.   td_ma_cnt = 0, td_emuldata = 0xfffff80199592120}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top