RedBirdTeam

Ex0du$ - RATs

Dec 25th, 2018
152
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.69 KB | None | 0 0
 1. /$$$$$$$$ /$$$$$$ /$$ /$$
 2. | $$_____/ /$$$_ $$ | $$ /$$$$$$
 3. | $$ /$$ /$$| $$$$\ $$ /$$$$$$$ /$$ /$$ /$$__ $$
 4. | $$$$$ | $$ /$$/| $$ $$ $$ /$$__ $$| $$ | $$| $$ \__/
 5. | $$__/ \ $$$$/ | $$\ $$$$| $$ | $$| $$ | $$| $$$$$$
 6. | $$ >$$ $$ | $$ \ $$$| $$ | $$| $$ | $$ \____ $$
 7. | $$$$$$$$ /$$/\ $$| $$$$$$/| $$$$$$$| $$$$$$/ /$$ \ $$
 8. |________/|__/ \__/ \______/ \_______/ \______/ | $$$$$$/
 9. \_ $$_/
 10. \__/
 11. SpyNote V2
 12. - Android RAT
 13. Download:
 14. https://mega.nz/#!sipRwIgI!4mw04RpqMcqNZ1TPSISpy40TMO8F6IjDRY64J-JQQ4o
 15. Password: ex0dus
 16. ------------------------------------------------------------------------------------
 17. Quasar RAT
 18. - OpenSource RAT
 19. Download:
 20. https://mega.nz/#!Yv5TFQBC!fMd3tTVNCyCrrQ5h_l0b0kAbEbMRry8iAlmFkcTl4EM
 21. Password: ex0dus
 22. -----------------------------------------------------------------------------------
 23. SkyWyder RAT
 24. - Features login grabber.
 25. Download:
 26. https://mega.nz/#!UzQVgYib!Tb-kjouXlj-aVrMr7omuw0xyRJV8wjtL1tRwCiQZ30I
 27. Password: ex0dus
 28. ----------------------------------------------------------------------------------
 29. AcormRAT
 30. - Piece of shit
 31. Download:
 32. https://mega.nz/#!wnp1DJ4S!-3atNdaIONUTfjoAJnQr9YgJvf0_9L9c9LL3f9vN684
 33. Password: ex0dus
 34. ----------------------------------------------------------------------------------
 35. Orcus RAT
 36. Download:
 37. https://mega.nz/#!Nuwz2b7A!GxHCsv_3TT5C4gJnymtogtyNl2daCoeWDofF9fh0fkc
 38. Password: ex0dus
 39. ----------------------------------------------------------------------------------
 40. Ozone RAT - C++
 41. Download:
 42. https://mega.nz/#!BvIllLCD!BjroMI2Cxl6PWSl3UBZ72rKXu2N6OgJ7SIjHiw9vlds
 43. Password: ex0dus
 44. ---------------------------------------------------------------------------------
 45. NanoCore
 46. - Aeonhack (original coder) was arrested :-) .
 47. Download:
 48. https://mega.nz/#!V7xS1ahb!QnThBEOFTtLIPKYE1KtJYRiidA9N5epWnrXFUfPt3p8
 49. Password: ex0dus
 50. ---------------------------------------------------------------------------------
 51. njRAT 0.7d
 52. Download:
 53. https://mega.nz/#!cvoEmR4J!d6vfQKAWuNJclLDld5J02UenSzleOzJgYWoUTxB5tTo
 54. Password: ex0dus
 55. ---------------------------------------------------------------------------------
 56. DarkTrack 4.0
 57. - No descr.
 58. Download:
 59. https://mega.nz/#!QvAQ1IpR!6eobpjFf9bfyzostusYY7__dSg2qTJg5v24K0TQbpws
 60. Password: ex0dus
 61. ---------------------------------------------------------------------------------
 62. Babylon RAT
 63. Download:
 64. https://mega.nz/#!cvoEmR4J!d6vfQKAWuNJclLDld5J02UenSzleOzJgYWoUTxB5tTo
 65. Password: ex0dus
 66. ---------------------------------------------------------------------------------
Add Comment
Please, Sign In to add comment