SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 25th, 2020 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #pragma once
 2. #include <QWidget>
 3. #include <QPaintEvent>
 4. #include <QPainter>
 5. #include <QKeyEvent>
 6. #include <QMouseEvent>
 7. #include <QtAlgorithms>
 8. #include <QDebug>
 9. #include <vector>
 10. #include <algorithm>
 11.  
 12. struct KNNPoint
 13. {
 14.     int category; // clasele punctelor se vor numi categorii pentru a evita confuzia cu clasele din c++ OOP
 15.     QPoint pos;
 16.     QColor color; // culoarea va depinde de categoria punctului
 17.  
 18.     KNNPoint(int x = 0, int y = 0, int _category = 0)
 19.         :pos(x, y), category(_category)
 20.     {
 21.     }
 22. };
 23.  
 24. // distanta catre un anume punct din plan
 25. struct DistanceTo
 26. {
 27.     KNNPoint destinationPoint;
 28.     double distance;
 29.     double weight;
 30. };
 31.  
 32. class KNN : public QWidget
 33. {
 34.     int k; // numarul de vecini
 35.     int nrCateg;
 36.     int pointRadius; // cat de mare este fiecare punct generat pe ecran
 37.  
 38.     std::vector<KNNPoint> points;
 39.     std::vector<QColor> categColors;
 40.  
 41. public:
 42.     KNN(QWidget *parent = 0) : QWidget(parent), k(3), nrCateg(2), pointRadius(6)
 43.     {
 44.         for (int i = 0; i < nrCateg; i++)
 45.             // generam cate o culoare pentru fiecare categorie
 46.             categColors.push_back(QColor::fromRgb(rand() % 256, rand() % 256, rand() % 256));
 47.  
 48.         genPoints(16);
 49.     }
 50.  
 51.     void genPoints(int nrPoints) // genereaza aleator un numar de "nr" puncte pe ecran
 52.     {
 53.         for (int i = 0; i < nrPoints; i++)
 54.         {
 55.             points.push_back(KNNPoint(rand() % width(), rand() % height(), rand() % nrCateg));
 56.         }
 57.     }
 58.  
 59.     void paintEvent(QPaintEvent *e)
 60.     {
 61.         QPainter painter(this);
 62.  
 63.         for (auto &p : points)
 64.         {
 65.             painter.setBrush(categColors[p.category]);
 66.             painter.drawEllipse(p.pos, pointRadius, pointRadius);
 67.         }
 68.     }
 69.  
 70.     double euclidianDistanceSquared(KNNPoint p1, KNNPoint p2) // calculeaza patratul distantei euclidiene
 71.     {
 72.         return (p1.pos.x() - p2.pos.x()) * (p1.pos.x() - p2.pos.x())
 73.             + (p1.pos.y() - p2.pos.y()) * (p1.pos.y() - p2.pos.y());
 74.     }
 75.  
 76.     // comparator pentru functia de sortare
 77.     static bool lessThan(const DistanceTo& p1, const DistanceTo& p2)
 78.     {
 79.         return (p1.distance < p2.distance);
 80.     }
 81.  
 82.     // metoda care calculeaza toate distantele de la punctul trimis ca parametru catre celelalte
 83.     QVector<DistanceTo> getDistancesTo(KNNPoint point)
 84.     {
 85.         QVector<DistanceTo> distances;
 86.         for (auto &p : points)
 87.         {
 88.             DistanceTo distance = {p, euclidianDistanceSquared(p, point), 0};
 89.             distance.weight = 1. / distance.distance; // ponderea = 1 / d^2
 90.             distances.push_back(distance);
 91.         }
 92.         return distances;
 93.     }
 94.  
 95.     // clasificarea fara ponderi (cu distante)
 96.     void clasificareFaraPonderi(QMouseEvent *e)
 97.     {
 98.         // cream noul punct
 99.         KNNPoint newPoint (e->x(), e->y());
 100.  
 101.         // calculam distantele catre celelalte puncte
 102.         QVector<DistanceTo> distances = getDistancesTo(newPoint);
 103.  
 104.         // sortam ascendent distantele
 105.         qSort(distances.begin(), distances.end(), KNN::lessThan);
 106.  
 107.         // consideram primele k puncte (cele mai apropiate)
 108.         QVector<DistanceTo> firstKPoints;
 109.         for (int i = 0; i < k; ++i)
 110.         {
 111.             firstKPoints.push_back(distances.at(i));
 112.         }
 113.  
 114.         // determinam numarul vecinilor din fiecare clasa
 115.         QVector<int> nrPointsCateg = QVector<int>(nrCateg);
 116.         for (int i = 0; i < nrCateg; ++i)
 117.         {
 118.             nrPointsCateg[i] = 0;
 119.         }
 120.         for(auto &p : firstKPoints)
 121.         {
 122.             nrPointsCateg[p.destinationPoint.category]++;
 123.         }
 124.  
 125.         // aflam clasa cu numarul maxim de vecini
 126.         int categMax = 0;
 127.         int nrMaxVecini = nrPointsCateg[0];
 128.         for (int i = 1; i < nrCateg; ++i)
 129.         {
 130.             if (nrPointsCateg[i] > nrMaxVecini)
 131.             {
 132.                 nrMaxVecini = nrPointsCateg[i];
 133.                 categMax = i;
 134.             }
 135.         }
 136.  
 137.         // categorisim punctul si il adaugam
 138.         newPoint.category = categMax;
 139.         points.push_back(newPoint);
 140.     }
 141.  
 142.     // clasificarea cu ponderi (1 / d^2)
 143.     void clasificareCuPonderi(QMouseEvent *e)
 144.     {
 145.         // cream noul punct
 146.         KNNPoint newPoint (e->x(), e->y());
 147.  
 148.         // calculam distantele catre celelalte puncte
 149.         QVector<DistanceTo> distances = getDistancesTo(newPoint);
 150.  
 151.         // sortam ascendent distantele
 152.         qSort(distances.begin(), distances.end(), KNN::lessThan);
 153.  
 154.         // consideram primele k puncte (cele mai apropiate)
 155.         QVector<DistanceTo> firstKPoints;
 156.         for (int i = 0; i < k; ++i)
 157.         {
 158.             firstKPoints.push_back(distances.at(i));
 159.         }
 160.  
 161.         // determinam sumarea ponderilor pe clase
 162.         QVector<double> weightsCategs = QVector<double>(nrCateg);
 163.         for (int i = 0; i < nrCateg; ++i)
 164.         {
 165.             weightsCategs[i] = 0;
 166.         }
 167.         for(auto &p : firstKPoints)
 168.         {
 169.             weightsCategs[p.destinationPoint.category] += p.weight;
 170.         }
 171.  
 172.         // aflam clasa cu suma maxima de ponderi
 173.         int categMax = 0;
 174.         double maxWeightSum = weightsCategs[0];
 175.         for (int i = 1; i < nrCateg; ++i)
 176.         {
 177.             if (weightsCategs[i] > maxWeightSum)
 178.             {
 179.                 maxWeightSum = weightsCategs[i];
 180.                 categMax = i;
 181.             }
 182.         }
 183.  
 184.         // categorisim punctul si il adaugam
 185.         newPoint.category = categMax;
 186.         points.push_back(newPoint);
 187.     }
 188.  
 189.     // cross-validation
 190.  
 191.     void mousePressEvent(QMouseEvent *e)
 192.     {
 193.         switch (e->button())
 194.         {
 195.         case Qt::LeftButton:
 196.             // clasificareFaraPonderi(e);
 197.             clasificareCuPonderi(e);
 198.  
 199.             update();
 200.             break;
 201.         };
 202.     }
 203.  
 204. };
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top