Acer1968

Pomoc Dominik Vobejda

Dec 2nd, 2021 (edited)
665
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.24 KB | None | 0 0
 1. from bs4 import BeautifulSoup
 2. import re
 3.  
 4. #Vytváří polévku
 5. file_in = open("result.html", "r", encoding="UTF-8")
 6. soup = BeautifulSoup(file_in, "html.parser")
 7.  
 8. list_ = []
 9. #Nalézá správné odstavce a vkládá do listu
 10. only_p_tags = soup.find_all("p")
 11. for data in only_p_tags:
 12.     list_.append(data.text)
 13.  
 14. # tady si mohu zapnout kontrolní výtisk úplně všech čtyřech posledních paragrafů
 15. # print(list_)
 16.  
 17. # tady už je jasné, na kterých pozicích v seznamu jsou mužské a ženské štafety
 18. # relay_woman = list_[-3]
 19. # relay_men = list_[-1]
 20.  
 21. # vytvořím si vyhledávací pattern pro celé umístění konkrétní země
 22. pattern = r"(\d*)\) (\D*) (\d*:\d*:\d*) \(([\w* ]*), ([\w* ]*), ([\w*[ |-]*)\)[,| ]*"
 23. # použiju vyhledávací pattern na vyhledání všech umístění všech zemí
 24. relay_woman = re.findall(pattern, list_[-3])
 25. relay_men = re.findall(pattern, list_[-1])
 26.  
 27. # KDO SKONČIL MEZI MUŽI NA DRUHÉM MÍSTĚ???
 28. print("KDO SKONČIL MEZI MUŽI NA DRUHÉM MÍSTĚ???")
 29. print(relay_men[1])
 30.  
 31. for team in relay_men:
 32.     print(f"Na {team[0]} místě se umístil tým {team[1]} ve složení:")
 33.     for i in range(3,6):
 34.         print(f"atlet {team[i]} s ID (doplnit z JSON)")
 35.     print(f"v celkovém čase {team[2]}")
 36.  
 37.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment