Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Mar 30th, 2023
544
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.66 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     cout << "Podaj swoj wiek: ";
 8.     int wiek;
 9.     cin >> wiek;        // oczekuje liczby całkowitej
 10.  
 11.     if(cin.fail())      // cin.fail() zwraca true jeśli bufor wejścia sygnalizuje błąd
 12.     {
 13.         cout << "Podales niepoprawna liczbe. Wpisz jeszcze raz: ";
 14.         cin.clear();        // usunięcie informacji o błędzie
 15.         cin.ignore(99999, '\n');    // wyczyszczenie bufora wejścia
 16.         cin >> wiek;
 17.     }
 18.  
 19.     cout << "Masz " << wiek << " lat i jestes osoba ";
 20.     if(wiek > 17)
 21.         cout << "pelnoletnia.\n";
 22.     else
 23.         cout << "niepelnoletnia.\n";
 24.     return 0;
 25. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement