SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. przykład 1: metric_id:cpu,os:/.*nix.*/;metric_id:cpu,os:/.*win.*/
 2.  
 3. Kolejność odczytywania:
 4.  
 5. 1. dzielę po średnikach, każda z tych części jest połączona operatorem "lub":
 6.  
 7. (
 8.     logika zawarta w 'metric_id:cpu,os:/.*nix.*/'
 9. )
 10. lub
 11. (
 12.     logika zawarta w 'metric_id:cpu,os:/.*win.*/'
 13. )
 14.  
 15. 2. dzielę po dwukropkach, każda z tych części jest połączona operatorem "i":
 16.  
 17. (
 18.     logika zawarta w 'metric_id:cpu'
 19.     i
 20.     logika zawarta w 'os:/.*nix.*/'
 21. )
 22. lub
 23. (
 24.     logika zawarta w 'metric_id:cpu'
 25.     i
 26.     logika zawarta w 'os:/.*win.*/'
 27. )
 28.  
 29. 3. dwukropek oddziela klucz - wartość, jeśli wartość jest pomiędzy /(...)/ to mamy regexa:
 30.  
 31. (
 32.     parametr 'metric_id' jest dokładnie równy 'cpu'
 33.     i
 34.     parametr 'os' spełnia regexa /.*nix.*/
 35. )
 36. lub
 37. (
 38.     parametr 'metric_id' jest dokładnie równy 'cpu'
 39.     i
 40.     parametr 'os' spełnia regexa /.*win.*/
 41. )
 42.  
 43. 4. odkodowywanie parametrów
 44.  
 45. - metric_id -> szukaj po id w metrykach
 46. - metric_description -> szukaj po description w metrykach
 47. - metric_parent_id -> szukaj po parent_id w metrykach
 48. - metric_unit -> szukaj po unit w metrykach
 49. - hostname -> szukaj po hostname
 50. - gdy dane jest coś innego, to uznaj ten parametr jako parametr z metadata
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top