SHARE
TWEET

Camera_Start

pabloducato Dec 1st, 2018 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Skrypt uruchamiający kamerę i przygotowujący system MATLAB do
 2. %akwizycji obrazów
 3. %
 4. %W wyniku działania skryptu utworzony zostaje obiekt 'vid'
 5. %powiązany z kamerą
 6. %Dodatkowo zmienna globalna 'KameraOn' ustawiana jest na wartość
 7. %'true' - jeśli kamera jest gotowa do pracy, lub
 8. %'false' - w przeciwnym wypadku
 9. %
 10.  
 11. if (~isempty(whos('global','variable'))),
 12.     global KameraOn
 13. end;
 14.  
 15. if exist('vid') == 0,
 16.     KameraOn = 0;
 17. end;
 18. if KameraOn == 0,
 19.     info = imaqhwinfo('winvideo');
 20.     %if size(info.DeviceIDs,2) == 0,
 21.     %    error('Brak kamery!');
 22.     %end;
 23.     %vid = videoinput('winvideo',2);
 24.     vid = videoinput('winvideo');
 25.     preview(vid);
 26. end;
 27.  
 28. set(vid, 'TriggerRepeat', Inf);
 29. set(vid,'ReturnedColorSpace','rgb');
 30. triggerconfig(vid, 'Immediate');
 31.  
 32. KameraOn = true;
 33. %set(vid, 'FrameGrabInterval', 2);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top