matbiz01

Untitled

Apr 29th, 2021
610
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import matplotlib.pyplot as plt
 2.  
 3. from itertools import zip_longest
 4. from math import sin, cos
 5. from math import pi
 6.  
 7. #tutaj możemy ustawić ilość węzłów - n, oraz sposób dobrania węzłów (czebyszew = 0 -> węzły równoodległe)
 8. x0 = -1
 9. xn = 1
 10. n = 10
 11. czebyszew = 0
 12.  
 13. def getOrigValues(x):
 14.     return 1 / ( 1 + 25 * x * x)
 15.  
 16.  
 17. def calculateBasicPoints(n, czebyszew):
 18.     points = []
 19.     interval = (xn - x0) / (n - 1)
 20.     for x in range(n):
 21.         if czebyszew:
 22.             currX = 1/2 * (xn + x0) + 1/2 * (xn - x0) * cos((2 * (x + 1) - 1) / 2 / n * pi)
 23.         else:
 24.             currX = x0 + x * interval
 25.         points.append([currX, getOrigValues(currX)])
 26.     return points
 27.  
 28.  
 29. #kod dla metody lagrange'a z użyciem wzoru newtona
 30. #aby go uruchomić, należy go odkomentować, i zakomentować kod dla wzoru newtona
 31.  
 32.  
 33. def makePyramid(basePoints, n):
 34.     xVals = [x for x,y in basePoints]
 35.     pyramid = []
 36.     pyramid.append(basePoints[0])
 37.     pyramid.append(basePoints[1])
 38.     pyramid[1].append((basePoints[1][1] - basePoints[0][1]) / (basePoints[1][0] - basePoints[0][0]))
 39.     for x in range(2, n):
 40.         pyramid.append(basePoints[x])
 41.         for y in range(x):
 42.             pyramid[x].append((pyramid[x][y + 1] - pyramid[x - 1][y + 1]) / (xVals[x] - xVals[x - (y + 1)])) #no idea how, but this works
 43.     coefficients = []
 44.     for x in range(n):
 45.         coefficients.append(pyramid[x][x + 1])
 46.     return coefficients
 47.  
 48.  
 49. def getNewtonVal(coefficients, x, xVals):
 50.     points = list(reversed(xVals))
 51.     coeffs = list(reversed(coefficients))
 52.     total = coeffs[0]
 53.     for i in range(1, len(coeffs)):
 54.         total *= (x - points[i])
 55.         total += coeffs[i]
 56.     return total
 57.  
 58. def maxDev(l1, l2):
 59.     temp = 0
 60.     for x,y in zip(l1, l2):
 61.         if abs(x - y) > temp: temp = abs(x - y)
 62.     return temp
 63.  
 64.  
 65. def do(n):
 66.     basePoints = calculateBasicPoints(n, czebyszew)
 67.     xVals = [x for x,y in basePoints]
 68.     coefficients = makePyramid(basePoints, n)
 69.  
 70.     point_count = 500
 71.     pointX = []
 72.     pointY = []
 73.     pointYorig = []
 74.     interval = (xn - x0) / point_count
 75.     for x in range(point_count):
 76.         currX = x0 + x * interval
 77.         pointX.append(currX)
 78.         pointY.append(getNewtonVal(coefficients, currX, xVals))
 79.         pointYorig.append(getOrigValues(currX))
 80.  
 81.     print(n, maxDev(pointY, pointYorig))
 82.     plt.plot(pointX, pointY, label="wielomian interpolujący")
 83.     plt.plot(pointX, pointYorig, label="oryginalna funkcja")
 84.     for point in calculateBasicPoints(n, czebyszew):
 85.         plt.scatter(point[0], point[1], s=50)
 86.     plt.legend(loc=1)
 87.     plt.show()
 88.    
 89.  
 90.  
 91. do(n)
 92.  
 93.  
 94.  
 95. #kod dla metody lagrange'a z użyciem metody lagrange'a
 96.  
 97. '''
 98. class LarangeTerm:
 99.    def __init__(self, yCoeff, denominator, xVals):
 100.        self.yCoeff  = yCoeff
 101.        self.denominator = denominator
 102.        self.xVals = xVals
 103.    def getValAt(self, x):
 104.        total = self.yCoeff / self.denominator
 105.        for xVal in self.xVals:
 106.            total *= (x - xVal)
 107.        return total
 108.    def print(self):
 109.        toPrint = ""
 110.        toPrint += str(self.yCoeff)
 111.        for x in self.xVals:
 112.            toPrint += "(x - " + str(x) + ")"
 113.        toPrint += "/" + str(self.denominator)
 114.        print(toPrint)
 115.  
 116. def lagrangeDenominators(z, xVals):
 117.    denominators = []
 118.    for n in range(z):
 119.        baseX = xVals[n]
 120.        total = 1
 121.        for i in range(len(xVals)):
 122.            if n != i:
 123.                total *= (baseX - xVals[i])
 124.        denominators.append(total)
 125.    return denominators
 126.  
 127. def makeLarTerms(n):
 128.    xVals = [x for x, y in calculateBasicPoints(n, czebyszew)]
 129.    yVals = [y for x, y in calculateBasicPoints(n, czebyszew)]
 130.    LarTerms = []
 131.    lagrDenoms = lagrangeDenominators(n, xVals)
 132.    xToLar = []
 133.    for k in range(n):
 134.        for i in range(n):
 135.            if i != k:
 136.                xToLar.append(xVals[i])
 137.        LarTerms.append(LarangeTerm(yVals[k], lagrDenoms[k], xToLar))
 138.        xToLar = []
 139.    return LarTerms
 140.  
 141. def lagrValAt(x, larTerms):
 142.    total = 0
 143.    for term in larTerms:
 144.        total += term.getValAt(x)
 145.    return total
 146.  
 147.  
 148. def maxDev(l1, l2):
 149.    temp = 0
 150.    for x,y in zip(l1, l2):
 151.        if abs(x - y) > temp: temp = abs(x - y)
 152.    return temp
 153.  
 154. def draw(point_count, n):
 155.    lart = makeLarTerms(n)
 156.  
 157.    pointX = []
 158.    pointY = []
 159.    pointYorig = []
 160.    interval = (xn - x0) / point_count
 161.    for x in range(point_count):
 162.        currX = x0 + x * interval
 163.        pointX.append(currX)
 164.        pointY.append(lagrValAt(currX, lart))
 165.        pointYorig.append(getOrigValues(currX))
 166.  
 167.  
 168.  
 169.  
 170.    print(n ,maxDev(pointY, pointYorig))
 171.  
 172.    
 173.    plt.plot(pointX, pointY, label="wielomian interpolujący")
 174.    plt.plot(pointX, pointYorig, label="oryginalna funkcja")
 175.    for point in calculateBasicPoints(n, czebyszew):
 176.        plt.scatter(point[0], point[1], s=50)
 177.    plt.legend(loc=1)
 178.    plt.show()
 179.  
 180.    
 181.  
 182. point_count = 1000
 183. draw(point_count, n)
 184.  
 185.  
 186. '''
 187.  
 188.  
 189.  
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×