Guest User

18041,53-

a guest
Dec 24th, 2016
177
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Fri Dec 23 14:46:43 2016
 2. Fri Dec 23 14:46:43 2016
 3. Fri Dec 23 14:46:43 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 4. Fri Dec 23 14:46:43 2016 random seeds: 9694dd2d b0ac1c02
 5. Fri Dec 23 14:46:43 2016 MPI process 0 of 1
 6. Fri Dec 23 14:46:43 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 7. Fri Dec 23 14:46:44 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 8. Fri Dec 23 14:46:44 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 9. Fri Dec 23 14:46:44 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 10. Fri Dec 23 14:46:44 2016 R1: -1
 11. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A0: -18041
 12. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A1: 0
 13. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A2: 0
 14. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A3: 0
 15. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A4: 0
 16. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A5: 0
 17. Fri Dec 23 14:46:44 2016 A6: 1
 18. Fri Dec 23 14:46:44 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 19. Fri Dec 23 14:46:44 2016
 20. Fri Dec 23 14:46:44 2016 commencing relation filtering
 21. Fri Dec 23 14:46:44 2016 setting target matrix density to 128.0
 22. Fri Dec 23 14:46:44 2016 estimated available RAM is 61186.8 MB
 23. Fri Dec 23 14:46:44 2016 commencing duplicate removal, pass 1
 24. Fri Dec 23 15:01:07 2016 error -9 reading relation 89083712
 25. Fri Dec 23 15:01:07 2016 error -9 reading relation 89083972
 26. Fri Dec 23 15:01:18 2016 error -9 reading relation 90174435
 27. Fri Dec 23 15:01:19 2016 error -1 reading relation 90277340
 28. Fri Dec 23 15:01:19 2016 error -9 reading relation 90278153
 29. Fri Dec 23 15:01:20 2016 error -9 reading relation 90385344
 30. Fri Dec 23 15:01:20 2016 error -9 reading relation 90386079
 31. Fri Dec 23 15:01:20 2016 error -1 reading relation 90428672
 32. Fri Dec 23 15:01:20 2016 error -15 reading relation 90429480
 33. Fri Dec 23 15:01:21 2016 error -15 reading relation 90547007
 34. Fri Dec 23 15:01:23 2016 error -15 reading relation 90684554
 35. Fri Dec 23 15:01:23 2016 error -9 reading relation 90685310
 36. Fri Dec 23 15:02:12 2016 error -5 reading relation 95766147
 37. Fri Dec 23 15:02:28 2016 error -9 reading relation 97420594
 38. Fri Dec 23 15:03:04 2016 error -9 reading relation 101152551
 39. Fri Dec 23 15:03:57 2016 error -9 reading relation 106600451
 40. Fri Dec 23 15:05:05 2016 error -9 reading relation 113783222
 41. Fri Dec 23 15:05:36 2016 error -1 reading relation 117027081
 42. Fri Dec 23 15:06:01 2016 error -15 reading relation 119646067
 43. Fri Dec 23 15:06:12 2016 error -5 reading relation 120848297
 44. Fri Dec 23 15:06:59 2016 skipped 2 relations with b > 2^32
 45. Fri Dec 23 15:06:59 2016 skipped 19 relations with composite factors
 46. Fri Dec 23 15:06:59 2016 found 23021784 hash collisions in 125818091 relations
 47. Fri Dec 23 15:07:19 2016 added 1219392 free relations
 48. Fri Dec 23 15:07:19 2016 commencing duplicate removal, pass 2
 49. Fri Dec 23 15:09:50 2016 found 23762428 duplicates and 103275055 unique relations
 50. Fri Dec 23 15:09:50 2016 memory use: 788.8 MB
 51. Fri Dec 23 15:09:50 2016 reading ideals above 720000
 52. Fri Dec 23 15:09:51 2016 commencing singleton removal, initial pass
 53. Fri Dec 23 15:26:05 2016 memory use: 2756.0 MB
 54. Fri Dec 23 15:26:05 2016 reading all ideals from disk
 55. Fri Dec 23 15:26:07 2016 memory use: 3902.1 MB
 56. Fri Dec 23 15:26:22 2016 keeping 91571840 ideals with weight <= 200, target excess is 534084
 57. Fri Dec 23 15:26:38 2016 commencing in-memory singleton removal
 58. Fri Dec 23 15:26:51 2016 begin with 103275055 relations and 91571840 unique ideals
 59. Fri Dec 23 15:28:52 2016 reduce to 69989118 relations and 55117096 ideals in 13 passes
 60. Fri Dec 23 15:28:52 2016 max relations containing the same ideal: 162
 61. Fri Dec 23 15:29:34 2016 removing 8496393 relations and 6496393 ideals in 2000000 cliques
 62. Fri Dec 23 15:29:37 2016 commencing in-memory singleton removal
 63. Fri Dec 23 15:29:45 2016 begin with 61492725 relations and 55117096 unique ideals
 64. Fri Dec 23 15:30:44 2016 reduce to 60669624 relations and 47768403 ideals in 8 passes
 65. Fri Dec 23 15:30:44 2016 max relations containing the same ideal: 149
 66. Fri Dec 23 15:31:20 2016 removing 6793862 relations and 4793862 ideals in 2000000 cliques
 67. Fri Dec 23 15:31:23 2016 commencing in-memory singleton removal
 68. Fri Dec 23 15:31:29 2016 begin with 53875762 relations and 47768403 unique ideals
 69. Fri Dec 23 15:32:15 2016 reduce to 53297695 relations and 42377597 ideals in 7 passes
 70. Fri Dec 23 15:32:15 2016 max relations containing the same ideal: 139
 71. Fri Dec 23 15:32:47 2016 removing 6295230 relations and 4295230 ideals in 2000000 cliques
 72. Fri Dec 23 15:32:50 2016 commencing in-memory singleton removal
 73. Fri Dec 23 15:32:55 2016 begin with 47002465 relations and 42377597 unique ideals
 74. Fri Dec 23 15:33:34 2016 reduce to 46479243 relations and 37541259 ideals in 7 passes
 75. Fri Dec 23 15:33:34 2016 max relations containing the same ideal: 124
 76. Fri Dec 23 15:34:03 2016 removing 6038148 relations and 4038148 ideals in 2000000 cliques
 77. Fri Dec 23 15:34:05 2016 commencing in-memory singleton removal
 78. Fri Dec 23 15:34:10 2016 begin with 40441095 relations and 37541259 unique ideals
 79. Fri Dec 23 15:34:42 2016 reduce to 39929507 relations and 32971920 ideals in 7 passes
 80. Fri Dec 23 15:34:42 2016 max relations containing the same ideal: 114
 81. Fri Dec 23 15:35:06 2016 removing 5866195 relations and 3866195 ideals in 2000000 cliques
 82. Fri Dec 23 15:35:08 2016 commencing in-memory singleton removal
 83. Fri Dec 23 15:35:12 2016 begin with 34063312 relations and 32971920 unique ideals
 84. Fri Dec 23 15:35:42 2016 reduce to 33535384 relations and 28554550 ideals in 8 passes
 85. Fri Dec 23 15:35:42 2016 max relations containing the same ideal: 104
 86. Fri Dec 23 15:36:03 2016 removing 5736640 relations and 3736640 ideals in 2000000 cliques
 87. Fri Dec 23 15:36:05 2016 commencing in-memory singleton removal
 88. Fri Dec 23 15:36:08 2016 begin with 27798744 relations and 28554550 unique ideals
 89. Fri Dec 23 15:36:29 2016 reduce to 27228073 relations and 24218331 ideals in 7 passes
 90. Fri Dec 23 15:36:29 2016 max relations containing the same ideal: 94
 91. Fri Dec 23 15:36:45 2016 removing 5624700 relations and 3624700 ideals in 2000000 cliques
 92. Fri Dec 23 15:36:47 2016 commencing in-memory singleton removal
 93. Fri Dec 23 15:36:49 2016 begin with 21603373 relations and 24218331 unique ideals
 94. Fri Dec 23 15:37:07 2016 reduce to 20930781 relations and 19879308 ideals in 8 passes
 95. Fri Dec 23 15:37:07 2016 max relations containing the same ideal: 78
 96. Fri Dec 23 15:37:19 2016 removing 1599645 relations and 1167710 ideals in 431935 cliques
 97. Fri Dec 23 15:37:20 2016 commencing in-memory singleton removal
 98. Fri Dec 23 15:37:22 2016 begin with 19331136 relations and 19879308 unique ideals
 99. Fri Dec 23 15:37:33 2016 reduce to 19236410 relations and 18615078 ideals in 6 passes
 100. Fri Dec 23 15:37:33 2016 max relations containing the same ideal: 71
 101. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 0 large ideals: 19383
 102. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 1 large ideals: 12276
 103. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 2 large ideals: 132809
 104. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 3 large ideals: 778486
 105. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 4 large ideals: 2433370
 106. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 5 large ideals: 4493403
 107. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 6 large ideals: 5139960
 108. Fri Dec 23 15:37:48 2016 relations with 7+ large ideals: 6226723
 109. Fri Dec 23 15:37:48 2016 commencing 2-way merge
 110. Fri Dec 23 15:38:02 2016 reduce to 13279667 relation sets and 12658335 unique ideals
 111. Fri Dec 23 15:38:02 2016 commencing full merge
 112. Fri Dec 23 15:44:41 2016 memory use: 1670.2 MB
 113. Fri Dec 23 15:44:42 2016 found 5851130 cycles, need 5826535
 114. Fri Dec 23 15:44:44 2016 weight of 5826535 cycles is about 746021834 (128.04/cycle)
 115. Fri Dec 23 15:44:44 2016 distribution of cycle lengths:
 116. Fri Dec 23 15:44:44 2016 1 relations: 128683
 117. Fri Dec 23 15:44:44 2016 2 relations: 266006
 118. Fri Dec 23 15:44:44 2016 3 relations: 352162
 119. Fri Dec 23 15:44:44 2016 4 relations: 388870
 120. Fri Dec 23 15:44:44 2016 5 relations: 419546
 121. Fri Dec 23 15:44:44 2016 6 relations: 427764
 122. Fri Dec 23 15:44:44 2016 7 relations: 429097
 123. Fri Dec 23 15:44:44 2016 8 relations: 416532
 124. Fri Dec 23 15:44:44 2016 9 relations: 397632
 125. Fri Dec 23 15:44:44 2016 10+ relations: 2600243
 126. Fri Dec 23 15:44:44 2016 heaviest cycle: 28 relations
 127. Fri Dec 23 15:44:46 2016 commencing cycle optimization
 128. Fri Dec 23 15:45:00 2016 start with 55811557 relations
 129. Fri Dec 23 15:47:46 2016 pruned 3053437 relations
 130. Fri Dec 23 15:47:46 2016 memory use: 1375.7 MB
 131. Fri Dec 23 15:47:46 2016 distribution of cycle lengths:
 132. Fri Dec 23 15:47:46 2016 1 relations: 128683
 133. Fri Dec 23 15:47:46 2016 2 relations: 273841
 134. Fri Dec 23 15:47:46 2016 3 relations: 368475
 135. Fri Dec 23 15:47:46 2016 4 relations: 409282
 136. Fri Dec 23 15:47:46 2016 5 relations: 446078
 137. Fri Dec 23 15:47:46 2016 6 relations: 453997
 138. Fri Dec 23 15:47:46 2016 7 relations: 458072
 139. Fri Dec 23 15:47:46 2016 8 relations: 443256
 140. Fri Dec 23 15:47:46 2016 9 relations: 422060
 141. Fri Dec 23 15:47:46 2016 10+ relations: 2422791
 142. Fri Dec 23 15:47:46 2016 heaviest cycle: 28 relations
 143. Fri Dec 23 15:47:59 2016 RelProcTime: 3675
 144. Fri Dec 23 15:47:59 2016 elapsed time 01:01:16
 145. Fri Dec 23 16:02:16 2016
 146. Fri Dec 23 16:02:16 2016
 147. Fri Dec 23 16:02:16 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 148. Fri Dec 23 16:02:16 2016
 149. Fri Dec 23 16:02:16 2016 random seeds: c4d5bb78 6b5c4b6f
 150. Fri Dec 23 16:02:16 2016
 151. Fri Dec 23 16:02:16 2016 MPI process 0 of 1
 152. Fri Dec 23 16:02:16 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 153. Fri Dec 23 16:02:16 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 154. Fri Dec 23 16:02:16 2016 random seeds: a2c5596f 3bc004f2
 155. Fri Dec 23 16:02:16 2016 MPI process 0 of 1
 156. Fri Dec 23 16:02:16 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 157. Fri Dec 23 16:02:17 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 158. Fri Dec 23 16:02:17 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 159. Fri Dec 23 16:02:17 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 160. Fri Dec 23 16:02:17 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 161. Fri Dec 23 16:02:17 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 162. Fri Dec 23 16:02:17 2016 R1: -1
 163. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A0: -18041
 164. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A1: 0
 165. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A2: 0
 166. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A3: 0
 167. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A4: 0
 168. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A5: 0
 169. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A6: 1
 170. Fri Dec 23 16:02:17 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 171. Fri Dec 23 16:02:17 2016
 172. Fri Dec 23 16:02:17 2016 commencing linear algebra
 173. Fri Dec 23 16:02:17 2016 initialized process (0,0) of 1 x 1 grid
 174. Fri Dec 23 16:02:17 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 175. Fri Dec 23 16:02:17 2016 R1: -1
 176. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A0: -18041
 177. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A1: 0
 178. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A2: 0
 179. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A3: 0
 180. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A4: 0
 181. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A5: 0
 182. Fri Dec 23 16:02:17 2016 A6: 1
 183. Fri Dec 23 16:02:17 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 184. Fri Dec 23 16:02:17 2016
 185. Fri Dec 23 16:02:17 2016 commencing linear algebra
 186. Fri Dec 23 16:02:17 2016 initialized process (0,0) of 1 x 1 grid
 187. Fri Dec 23 16:02:18 2016 read 5826535 cycles
 188. Fri Dec 23 16:02:18 2016 read 5826535 cycles
 189. Fri Dec 23 16:02:34 2016 cycles contain 18944674 unique relations
 190. Fri Dec 23 16:02:34 2016 cycles contain 18944674 unique relations
 191. Fri Dec 23 16:06:14 2016 read 18944674 relations
 192. Fri Dec 23 16:06:17 2016 read 18944674 relations
 193. Fri Dec 23 16:06:56 2016 using 20 quadratic characters above 4294917295
 194. Fri Dec 23 16:06:59 2016 using 20 quadratic characters above 4294917295
 195. Fri Dec 23 16:08:30 2016 building initial matrix
 196. Fri Dec 23 16:08:33 2016 building initial matrix
 197. Fri Dec 23 16:14:22 2016 memory use: 2466.5 MB
 198. Fri Dec 23 16:14:29 2016 read 5826535 cycles
 199. Fri Dec 23 16:14:29 2016 memory use: 2466.5 MB
 200. Fri Dec 23 16:14:30 2016 matrix is 5826358 x 5826535 (2858.3 MB) with weight 821360741 (140.97/col)
 201. Fri Dec 23 16:14:30 2016 sparse part has weight 691022784 (118.60/col)
 202. Fri Dec 23 16:14:36 2016 read 5826535 cycles
 203. Fri Dec 23 16:14:37 2016 matrix is 5826358 x 5826535 (2858.3 MB) with weight 821360741 (140.97/col)
 204. Fri Dec 23 16:14:37 2016 sparse part has weight 691022784 (118.60/col)
 205. Fri Dec 23 16:20:03 2016
 206. Fri Dec 23 16:20:03 2016
 207. Fri Dec 23 16:20:03 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 208. Fri Dec 23 16:20:03 2016 random seeds: 84fd7d62 22ad6de8
 209. Fri Dec 23 16:20:03 2016 MPI process 0 of 1
 210. Fri Dec 23 16:20:03 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 211. Fri Dec 23 16:20:03 2016
 212. Fri Dec 23 16:20:03 2016
 213. Fri Dec 23 16:20:03 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 214. Fri Dec 23 16:20:03 2016 random seeds: b6fc3f21 02200e42
 215. Fri Dec 23 16:20:03 2016 MPI process 0 of 1
 216. Fri Dec 23 16:20:03 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 217. Fri Dec 23 16:20:04 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 218. Fri Dec 23 16:20:04 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 219. Fri Dec 23 16:20:04 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 220. Fri Dec 23 16:20:04 2016 R1: -1
 221. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A0: -18041
 222. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A1: 0
 223. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A2: 0
 224. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A3: 0
 225. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A4: 0
 226. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A5: 0
 227. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A6: 1
 228. Fri Dec 23 16:20:04 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 229. Fri Dec 23 16:20:04 2016
 230. Fri Dec 23 16:20:04 2016 commencing linear algebra
 231. Fri Dec 23 16:20:04 2016 initialized process (0,0) of 1 x 1 grid
 232. Fri Dec 23 16:20:04 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 233. Fri Dec 23 16:20:04 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 234. Fri Dec 23 16:20:04 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 235. Fri Dec 23 16:20:04 2016 R1: -1
 236. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A0: -18041
 237. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A1: 0
 238. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A2: 0
 239. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A3: 0
 240. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A4: 0
 241. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A5: 0
 242. Fri Dec 23 16:20:04 2016 A6: 1
 243. Fri Dec 23 16:20:04 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 244. Fri Dec 23 16:20:04 2016
 245. Fri Dec 23 16:20:04 2016 commencing linear algebra
 246. Fri Dec 23 16:20:04 2016 initialized process (0,0) of 1 x 1 grid
 247. Fri Dec 23 16:20:04 2016 read 5826535 cycles
 248. Fri Dec 23 16:20:05 2016 read 5826535 cycles
 249. Fri Dec 23 16:20:20 2016 cycles contain 18944674 unique relations
 250. Fri Dec 23 16:20:20 2016 cycles contain 18944674 unique relations
 251. Fri Dec 23 16:24:00 2016 read 18944674 relations
 252. Fri Dec 23 16:24:05 2016 read 18944674 relations
 253. Fri Dec 23 16:37:53 2016
 254. Fri Dec 23 16:37:53 2016
 255. Fri Dec 23 16:37:53 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 256. Fri Dec 23 16:37:53 2016 random seeds: 2bdf630c 6f9d26b9
 257. Fri Dec 23 16:37:53 2016 MPI process 0 of 1
 258. Fri Dec 23 16:37:53 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 259. Fri Dec 23 16:37:53 2016
 260. Fri Dec 23 16:37:53 2016
 261. Fri Dec 23 16:37:53 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 262. Fri Dec 23 16:37:53 2016 random seeds: a5cb7c56 93a90075
 263. Fri Dec 23 16:37:53 2016 MPI process 0 of 1
 264. Fri Dec 23 16:37:53 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 265. Fri Dec 23 16:37:54 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 266. Fri Dec 23 16:37:54 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 267. Fri Dec 23 16:37:54 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 268. Fri Dec 23 16:37:54 2016 R1: -1
 269. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A0: -18041
 270. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A1: 0
 271. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A2: 0
 272. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A3: 0
 273. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A4: 0
 274. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A5: 0
 275. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A6: 1
 276. Fri Dec 23 16:37:54 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 277. Fri Dec 23 16:37:54 2016
 278. Fri Dec 23 16:37:54 2016 commencing linear algebra
 279. Fri Dec 23 16:37:54 2016 initialized process (0,0) of 1 x 1 grid
 280. Fri Dec 23 16:37:54 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 281. Fri Dec 23 16:37:54 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 282. Fri Dec 23 16:37:54 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 283. Fri Dec 23 16:37:54 2016 R1: -1
 284. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A0: -18041
 285. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A1: 0
 286. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A2: 0
 287. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A3: 0
 288. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A4: 0
 289. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A5: 0
 290. Fri Dec 23 16:37:54 2016 A6: 1
 291. Fri Dec 23 16:37:54 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 292. Fri Dec 23 16:37:54 2016
 293. Fri Dec 23 16:37:54 2016 commencing linear algebra
 294. Fri Dec 23 16:37:54 2016 initialized process (0,0) of 1 x 1 grid
 295. Fri Dec 23 16:37:55 2016 read 5826535 cycles
 296. Fri Dec 23 16:37:55 2016 read 5826535 cycles
 297. Fri Dec 23 16:38:10 2016 cycles contain 18944674 unique relations
 298. Fri Dec 23 16:38:10 2016 cycles contain 18944674 unique relations
 299. Fri Dec 23 16:41:50 2016 read 18944674 relations
 300. Fri Dec 23 16:41:52 2016 read 18944674 relations
 301. Fri Dec 23 16:42:31 2016 using 20 quadratic characters above 4294917295
 302. Fri Dec 23 16:42:31 2016 using 20 quadratic characters above 4294917295
 303. Fri Dec 23 16:44:05 2016 building initial matrix
 304. Fri Dec 23 16:44:05 2016 building initial matrix
 305. Fri Dec 23 16:49:22 2016 memory use: 2466.5 MB
 306. Fri Dec 23 16:49:38 2016 read 5826535 cycles
 307. Fri Dec 23 16:49:39 2016 matrix is 5826358 x 5826535 (2858.3 MB) with weight 821360741 (140.97/col)
 308. Fri Dec 23 16:49:39 2016 sparse part has weight 691022784 (118.60/col)
 309. Fri Dec 23 16:50:03 2016 memory use: 2466.5 MB
 310. Fri Dec 23 16:50:10 2016 read 5826535 cycles
 311. Fri Dec 23 16:50:10 2016 matrix is 5826358 x 5826535 (2858.3 MB) with weight 821360741 (140.97/col)
 312. Fri Dec 23 16:50:10 2016 sparse part has weight 691022784 (118.60/col)
 313. Fri Dec 23 16:51:33 2016 filtering completed in 2 passes
 314. Fri Dec 23 16:51:34 2016 matrix is 5826300 x 5826477 (2858.3 MB) with weight 821358561 (140.97/col)
 315. Fri Dec 23 16:51:34 2016 sparse part has weight 691021900 (118.60/col)
 316. Fri Dec 23 16:51:56 2016 filtering completed in 2 passes
 317. Fri Dec 23 16:51:58 2016 matrix is 5826300 x 5826477 (2858.3 MB) with weight 821358561 (140.97/col)
 318. Fri Dec 23 16:51:58 2016 sparse part has weight 691021900 (118.60/col)
 319. Fri Dec 23 16:53:19 2016 matrix starts at (0, 0)
 320. Fri Dec 23 16:53:20 2016 matrix is 5826300 x 5826477 (2858.3 MB) with weight 821358561 (140.97/col)
 321. Fri Dec 23 16:53:20 2016 sparse part has weight 691021900 (118.60/col)
 322. Fri Dec 23 16:53:20 2016 saving the first 48 matrix rows for later
 323. Fri Dec 23 16:53:21 2016 matrix includes 64 packed rows
 324. Fri Dec 23 16:53:22 2016 matrix is 5826252 x 5826477 (2743.0 MB) with weight 706075834 (121.18/col)
 325. Fri Dec 23 16:53:22 2016 sparse part has weight 660798845 (113.41/col)
 326. Fri Dec 23 16:53:23 2016 using block size 8192 and superblock size 2457600 for processor cache size 25600 kB
 327. Fri Dec 23 16:53:30 2016 matrix starts at (0, 0)
 328. Fri Dec 23 16:53:31 2016 matrix is 5826300 x 5826477 (2858.3 MB) with weight 821358561 (140.97/col)
 329. Fri Dec 23 16:53:31 2016 sparse part has weight 691021900 (118.60/col)
 330. Fri Dec 23 16:53:31 2016 saving the first 48 matrix rows for later
 331. Fri Dec 23 16:53:33 2016 matrix includes 64 packed rows
 332. Fri Dec 23 16:53:33 2016 matrix is 5826252 x 5826477 (2743.0 MB) with weight 706075834 (121.18/col)
 333. Fri Dec 23 16:53:33 2016 sparse part has weight 660798845 (113.41/col)
 334. Fri Dec 23 16:53:34 2016 using block size 8192 and superblock size 2457600 for processor cache size 25600 kB
 335. Fri Dec 23 16:53:56 2016 commencing Lanczos iteration (4 threads)
 336. Fri Dec 23 16:53:56 2016 memory use: 2310.4 MB
 337. Fri Dec 23 16:54:06 2016 commencing Lanczos iteration (4 threads)
 338. Fri Dec 23 16:54:06 2016 memory use: 2310.4 MB
 339. Fri Dec 23 16:54:20 2016 linear algebra at 0.0%, ETA 24h29m
 340. Fri Dec 23 16:54:27 2016 checkpointing every 250000 dimensions
 341. Fri Dec 23 16:54:29 2016 linear algebra at 0.0%, ETA 23h28m
 342. Fri Dec 23 16:54:37 2016 checkpointing every 250000 dimensions
 343. Fri Dec 23 16:55:45 2016 lanczos halted after 105 iterations (dim = 6641)
 344. Fri Dec 23 17:35:16 2016
 345. Fri Dec 23 17:35:16 2016
 346. Fri Dec 23 17:35:16 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 347. Fri Dec 23 17:35:16 2016 random seeds: ddde2331 81330eb6
 348. Fri Dec 23 17:35:16 2016 MPI process 0 of 4
 349. Fri Dec 23 17:35:16 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 350. Fri Dec 23 17:35:17 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 351. Fri Dec 23 17:35:17 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 352. Fri Dec 23 17:35:17 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 353. Fri Dec 23 17:35:17 2016 R1: -1
 354. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A0: -18041
 355. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A1: 0
 356. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A2: 0
 357. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A3: 0
 358. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A4: 0
 359. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A5: 0
 360. Fri Dec 23 17:35:17 2016 A6: 1
 361. Fri Dec 23 17:35:17 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 362. Fri Dec 23 17:35:17 2016
 363. Fri Dec 23 17:35:17 2016 commencing linear algebra
 364. Fri Dec 23 17:35:17 2016 initialized process (0,0) of 1 x 4 grid
 365. Fri Dec 23 17:35:35 2016 read 5826477 cycles
 366. Fri Dec 23 17:35:49 2016 cycles contain 18944673 unique relations
 367. Fri Dec 23 17:46:15 2016 read 18944673 relations
 368. Fri Dec 23 17:46:54 2016 using 20 quadratic characters above 4294917295
 369. Fri Dec 23 17:48:27 2016 building initial matrix
 370. Fri Dec 23 17:53:10 2016 memory use: 2466.5 MB
 371. Fri Dec 23 17:53:16 2016 read 5826477 cycles
 372. Fri Dec 23 17:53:17 2016 matrix is 5826300 x 5826477 (2858.3 MB) with weight 821358561 (140.97/col)
 373. Fri Dec 23 17:53:17 2016 sparse part has weight 691021900 (118.60/col)
 374. Fri Dec 23 17:54:17 2016 filtering completed in 1 passes
 375. Fri Dec 23 17:54:18 2016 matrix is 5826300 x 5826477 (2858.3 MB) with weight 821358561 (140.97/col)
 376. Fri Dec 23 17:54:18 2016 sparse part has weight 691021900 (118.60/col)
 377. Fri Dec 23 17:54:32 2016 matrix starts at (0, 0)
 378. Fri Dec 23 17:54:33 2016 matrix is 5826300 x 1362394 (711.0 MB) with weight 202628240 (148.73/col)
 379. Fri Dec 23 17:54:33 2016 sparse part has weight 172755671 (126.80/col)
 380. Fri Dec 23 17:54:33 2016 saving the first 48 matrix rows for later
 381. Fri Dec 23 17:54:33 2016 matrix includes 64 packed rows
 382. Fri Dec 23 17:54:37 2016 matrix is 5826252 x 1362394 (683.0 MB) with weight 176300745 (129.41/col)
 383. Fri Dec 23 17:54:37 2016 sparse part has weight 165425865 (121.42/col)
 384. Fri Dec 23 17:54:37 2016 using block size 8192 and superblock size 2457600 for processor cache size 25600 kB
 385. Fri Dec 23 17:54:44 2016 commencing Lanczos iteration (4 threads)
 386. Fri Dec 23 17:54:44 2016 memory use: 606.9 MB
 387. Fri Dec 23 17:54:59 2016 linear algebra at 0.0%, ETA 14h54m
 388. Fri Dec 23 17:55:04 2016 checkpointing every 390000 dimensions
 389. Sat Dec 24 08:30:05 2016 lanczos halted after 92134 iterations (dim = 5826248)
 390. Sat Dec 24 08:30:11 2016 recovered 33 nontrivial dependencies
 391. Sat Dec 24 08:30:11 2016 BLanczosTime: 53694
 392. Sat Dec 24 08:30:11 2016 elapsed time 14:54:55
 393. Sat Dec 24 08:56:24 2016
 394. Sat Dec 24 08:56:24 2016
 395. Sat Dec 24 08:56:24 2016 Msieve v. 1.53 (SVN Unversioned directory)
 396. Sat Dec 24 08:56:24 2016 random seeds: 5f2a8595 c91c030f
 397. Sat Dec 24 08:56:24 2016 MPI process 0 of 1
 398. Sat Dec 24 08:56:24 2016 factoring 658060883787166107540704454201127725541073169637370509644064906569788951369002634295824543904141086448802320245945399772356274886249840175139308665293160945657713562866782969431504079459536189 (192 digits)
 399. Sat Dec 24 08:56:25 2016 no P-1/P+1/ECM available, skipping
 400. Sat Dec 24 08:56:25 2016 commencing number field sieve (192-digit input)
 401. Sat Dec 24 08:56:25 2016 R0: 202462902511453366735300326825035995961
 402. Sat Dec 24 08:56:25 2016 R1: -1
 403. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A0: -18041
 404. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A1: 0
 405. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A2: 0
 406. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A3: 0
 407. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A4: 0
 408. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A5: 0
 409. Sat Dec 24 08:56:25 2016 A6: 1
 410. Sat Dec 24 08:56:25 2016 skew 5.12, size 1.341e-11, alpha 0.516, combined = 8.020e-13 rroots = 2
 411. Sat Dec 24 08:56:25 2016
 412. Sat Dec 24 08:56:25 2016 commencing square root phase
 413. Sat Dec 24 08:56:25 2016 reading relations for dependency 1
 414. Sat Dec 24 08:56:26 2016 read 2913349 cycles
 415. Sat Dec 24 08:56:33 2016 cycles contain 9472484 unique relations
 416. Sat Dec 24 08:59:18 2016 read 9472484 relations
 417. Sat Dec 24 09:00:07 2016 multiplying 9472484 relations
 418. Sat Dec 24 09:05:51 2016 multiply complete, coefficients have about 243.65 million bits
 419. Sat Dec 24 09:05:52 2016 initial square root is modulo 554627041
 420. Sat Dec 24 09:12:22 2016 sqrtTime: 957
 421. Sat Dec 24 09:12:22 2016 p72 factor: 156195111724228458329831849246860537292898668511800028282929975991643331
 422. Sat Dec 24 09:12:22 2016 p121 factor: 4213069644260127797738682080707220667997393729534757305139087856657646030380399879220352592985508012831217275660718865919
 423. Sat Dec 24 09:12:22 2016 elapsed time 00:15:58
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×