Guest User

Untitled

a guest
May 31st, 2010
226
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # 1. руби
 2. n.times do |i|
 3.   str = (1..i).to_a.join('-') # запоминаем диапазон чисел от 1 до номера итерации,
 4.                               # представляем в виде массива и склеиваем через '-'
 5.   str.reverse! if i.even?    
 6.   puts str                    
 7. end
 8.  
 9. n.times { |i| str = (1..i).to_a.join('-'); str.reverse! if i.even?; puts str } # в одну строку
 10.  
 11. # 2. говнокод -- дословно то-же на пхп.
 12. for($i=1; $i<n; $i++){
 13.   $str = range(1, $i);
 14.   $str = join('-', $str);
 15.   if($i % 2 == 0){ $str = strrev($str); }
 16.   printf("$str\n");
 17. }
RAW Paste Data