daily pastebin goal
76%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2017 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .INCLUDE "m32def.inc" ;zalaczenie biblioteki definicji
 2.  
 3. //inicjalizacja
 4.  
 5. .org 0x000
 6.  
 7. jmp INIC
 8.  
 9. .org 0x02
 10.  
 11. jmp Ext_int0
 12.  
 13. INIC:
 14.  
 15. ldi R16, HIGH(RAMEND) ;załadowanie adresu końca pamięci
 16.  
 17. out SPH, R16 ;załadowanie zawartości rejestru R16 do SPH
 18.  
 19. ldi R16, LOW(RAMEND) ;załadowanie (mlodszej czesci) adresu konca pamieci sram do R16
 20.  
 21. out SPL, R16 ;przepisanie R16 do SPL
 22.  
 23. clr R16
 24.  
 25. in R16, GICR
 26.  
 27. ori R16, 1<<INT0
 28.  
 29. out GICR, R16
 30.  
 31. cbi DDRD, 2 ;ustawienie PD2(INT0) na wejściowy
 32.  
 33. sbi PORTD, 2 ;podciągnięcie zasilania
 34.  
 35. sbi DDRA, 0 ;ustawienie na wyjście PA0 podpiętego do diody D7
 36.  
 37. sei ;włączenie przerwań
 38.  
 39.  
 40.  
 41. Ext_int0:
 42.  
 43. sbis PINA,0
 44.  
 45. jmp GASZENIE
 46.  
 47. sbic PINA, 0
 48.  
 49. jmp ZAPALANIE ;zapalanie diody
 50.  
 51.  
 52.  
 53. GASZENIE:
 54.  
 55. cbi PORTA,0
 56. rcall delay
 57.  
 58. reti
 59.  
 60. ZAPALANIE:
 61.  
 62. sbi PORTA, 0
 63. rcall delay
 64.  
 65. reti
 66.  
 67. delay:
 68.  
 69.     ldi  r18, 2
 70.     ldi  r19, 4
 71.     ldi  r20, 187
 72. L1: dec  r20
 73.     brne L1
 74.     dec  r19
 75.     brne L1
 76.     dec  r18
 77.     brne L1
 78.     nop
 79.  
 80.     ldi R16, (1<<INTF0)
 81.     out GIFR, R16
RAW Paste Data
Top