Advertisement
myrdok123

P08_BasketballEquipment

Jan 8th, 2023
705
1
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 1.60 KB | None | 1 0
 1. package L01_Exercises;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class P08_BasketballEquipment {
 6.  
 7.     public static void main(String[] args) {
 8.  
 9.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 10.  
 11.         // 1. Четем от конзолата
 12.         // 2. Пресмятаме
 13.             //- цената за кецове
 14.             //- цената за екип
 15.             //- цената за топката
 16.             //- цената за аксесоарите
 17.         //3. Пресмятаме всички разходи -> такса + кецове + екип + топка + аксесоари
 18.         //4. Принтираме
 19.  
 20.  
 21. /*        •   Баскетболни кецове – цената им е 40% по-малка от таксата за една година
 22. • Баскетболен екип – цената му е 20% по-евтина от тази на кецовете
 23. • Баскетболна топка – цената ѝ е 1 / 4 от цената на баскетболния екип
 24. • Баскетболни аксесоари – цената им е 1 / 5 от цената на баскетболната топка*/
 25.  
 26.  
 27.         int tax = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 28.  
 29.         double trainersPrice = tax - tax * 0.4;// tax * 0.6
 30.  
 31.         double suit = trainersPrice * 0.8; // trainersPrice - trainersPrice * 0.20
 32.  
 33.         double ball = suit / 4; // suit * 0.25
 34.  
 35.         double accessories = ball / 5; //ball * 0.2
 36.  
 37.         double finalPrice = trainersPrice + suit + ball + accessories + tax;
 38.  
 39.         System.out.println(finalPrice);
 40.  
 41.  
 42.  
 43.     }
 44. }
 45.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement