SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2020 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*Zadanie 88*/
 2. void Zadanie88()
 3. {
 4.     printf("\nZadanie 88\n");
 5.     int tab[25][25], szerokosc, wysokosc;
 6.     printf("Podaj szerokosc macierzy i wysokosc tablicy (z przedzialu od 0 do 25): \n");
 7.     while (scanf_s("%d %d", &szerokosc, &wysokosc) != 2 || szerokosc < 0 || szerokosc > 25 || wysokosc < 0 || wysokosc > 25 || getchar() != '\n')
 8.     {
 9.         printf("Blad! Wprowadzono nie poprawne dane. Sprobuj ponownie!\n");
 10.         CzyszczenieBufora();
 11.     }
 12.     for (int i = 0; i <= wysokosc - 1; i++)
 13.     {
 14.         for (int j = 0; j <= szerokosc - 1; j++)
 15.         {
 16.             printf("Podaj wartosc dla tab[%d][%d]:\t", i + 1, j + 1);
 17.             while (scanf_s("%d", &tab[i][j]) != 1 || getchar() != '\n')
 18.             {
 19.                 printf("Blad! Wprowadzono nie poprawne dane. Sprobuj ponownie!\n");
 20.                 CzyszczenieBufora();
 21.             }
 22.         }
 23.     }
 24.     printf("Elmenty tablicy: ");
 25.     for (int i = 0; i <= szerokosc - 1; i++)
 26.     {
 27.         putchar('\n');
 28.         for (int j = 0; j <= wysokosc - 1; j++)
 29.         {
 30.             printf("%d\t", tab[j][i]);
 31.         }
 32.     }
 33. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top