Advertisement
matedon

pymagepeople

Feb 21st, 2024
1,031
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 3.03 KB | None | 0 0
 1. #!/usr/bin/env python
 2. '''
 3. python 3.10
 4. To install all required modules:
 5. pip install -r requirements.txt
 6. To update required modules:
 7. pip install pipreqs
 8. pipreqs . --force
 9. '''
 10.  
 11. import os
 12. import cv2
 13. from datetime import datetime
 14.  
 15. # Képernyő felbontásának lekérdezése
 16. screen_width, screen_height = 1920, 1080  # Példa érték
 17.  
 18. # Mappa elérési útvonala, ahol a képek találhatók
 19. folder_path = os.path.join(os.getcwd(), 'work_images')
 20.  
 21. # Mappa elérési útvonala, ahol a számított képek lesznek
 22. output_folder = os.path.join(os.getcwd(), 'computed_images')
 23. # Mappa létrehozása az eredményeknek
 24. current_date_time = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')
 25. output_folder_path = os.path.join(output_folder, current_date_time)
 26. os.makedirs(output_folder_path)
 27.  
 28. # Arckereső szűrők
 29. cascades_paths = [
 30.     'haarcascade_frontalface_alt.xml',
 31.     'haarcascade_frontalface_alt2.xml',
 32.     'haarcascade_frontalface_alt_tree.xml',
 33.     'haarcascade_frontalface_default.xml',
 34.     'haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml',
 35.     'haarcascade_profileface.xml',
 36.     'haarcascade_fullbody.xml',
 37.     'haarcascade_upperbody.xml',
 38. ]
 39.  
 40. # Színek definiálása
 41. colors = [
 42.     (255, 0, 0),    # Piros
 43.     (0, 255, 0),    # Zöld
 44.     (0, 0, 255),    # Kék
 45.     (255, 255, 0),  # Sárga
 46.     (255, 0, 255),  # Lila
 47.     (0, 255, 255),  # Cián
 48.     (128, 0, 0),    # Sötét piros
 49.     (0, 128, 0),    # Sötét zöld
 50.     (0, 0, 128),    # Sötét kék
 51.     (128, 128, 0)   # Sötét sárga
 52. ]
 53.  
 54. # Minden kép feldolgozása
 55. for filename in os.listdir(folder_path):
 56.     if filename.endswith(".jpg"):
 57.         # Kép betöltése
 58.         img_path = os.path.join(folder_path, filename)
 59.         print(img_path)
 60.         img = cv2.imread(img_path)
 61.  
 62.  
 63.         # Kép átalakítása szürkeárnyalatosra
 64.         gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 65.  
 66.         # Minden szűrő alkalmazása
 67.         for idx, cascade_path in enumerate(cascades_paths):
 68.             # CascadeClassifier létrehozása
 69.             face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + cascade_path)
 70.  
 71.  
 72.             # Arcok detektálása a képen
 73.             faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5)
 74.  
 75.             # Felismert arcok keretezése a képen
 76.             for (x, y, w, h) in faces:
 77.                 cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), colors[idx % len(colors)], 2)
 78.  
 79.         # Eredmény kép mentése
 80.         output_file_path = os.path.join(output_folder_path, filename)
 81.         cv2.imwrite(output_file_path, img)
 82.  
 83.  
 84.         # Kép méretarányának meghatározása
 85.         #ratio = min(screen_width / img.shape[1], screen_height / img.shape[0])
 86.         # Kép átméretezése
 87.         #resized_img = cv2.resize(img, (int(img.shape[1] * ratio), int(img.shape[0] * ratio)))
 88.  
 89.         # Eredmények megjelenítése
 90.         #cv2.imshow('Detected Faces', resized_img)
 91.         #cv2.imshow('Detected Faces', img)
 92.         #cv2.waitKey(1000)  # Várunk egy másodpercet az eredmény megjelenítésére
 93.  
 94. cv2.destroyAllWindows()
 95.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement