datafile

Gps Gps - Pixel Neko, Mỹ Anh, LostOwl, Nam Ngô | HoatHinh.tv | gnwa1afCoVGw

Sep 20th, 2021
1,084
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Gps  Gps - Pixel Neko, Mỹ Anh, LostOwl, Nam Ngô  | HoatHinh.tv | gnwa1afCoVGw Lyrics up by vnflix.com Anh có phải GPS mang em vào trái tim anh không?
 2. Đi bên nào làm sao em biết có lối nào dẫn tới anh hông?
 3. Em cứ thế mà xoay vòng xoay vòng xoay vòng
 4. Anh cứ thế mà quay vòng quay vòng quay vòng
 5. Anh có phải GPS mang em vào trái tim anh không?
 6.  
 7. Theo em là rẽ trái (huh?) hay là rẽ phải? (Từ từ...)
 8. Biết đâu là lối đi vào đi theo em hơi dài
 9. Công an thì phía trước, em kêu đi thẳng
 10. Thông qua là anh sẽ bị pikachu bắn pằng pằng
 11.  
 12. Cho anh xin 2K tiền 3g
 13. Để anh tra cho ra đâu là đường gặp em
 14. Call cho em anh qua từ 3 giờ
 15. Mà em ở đâu đấy?
 16. Và rồi anh nhấc máy lên
 17.  
 18.  
 19.  
 20. Em ở đâu anh còn ra đón
 21. Chỉ cần nói anh thôi là ta lập tức sẽ lên đường
 22. Baby yeah
 23. Bao giờ em pick được màu son?
 24. Chỉ cần nói anh thôi mà hay là em còn trên giường
 25.  
 26. Em có phải GPS mang anh vào trái tim em không?
 27. Đi bên nào làm sao anh biết có lối nào dẫn tới em hông?
 28. Anh cứ thế mà xoay vòng xoay vòng xoay vòng
 29. Em cứ thế mà quay vòng quay vòng quay vòng
 30. Em có phải GPS mang anh vào trái tim em không?
 31.  
 32. Tim em đường quay vòng và quay vòng đừng hòng đọc tâm trí em
 33. Xin em đừng thay lòng mà say lòng cùng dòng đọc cho chính em
 34. Baby đừng làm anh lạc như Cú bay trong tù
 35. Hey be my GPS
 36. Honey Imma go now real slow now do your hair get dressed we’ll go
 37.  
 38. Money in my pocket ain’t lost it pikachu tuýt tuýt still go out
 39. Em ơi em ở đâu nào
 40. Giờ này sao chưa thấy bên
 41. Em ơi em ở đâu nào
 42. Và rồi anh nhấc máy lên
 43.  
 44. Em ở đâu anh còn ra đón
 45. Chỉ cần nói anh thôi là ta lập tức sẽ lên đường
 46. Baby yeah
 47. Bao giờ em pick được màu son?
 48. Chỉ cần nói anh thôi mà hay là em còn trên giường
 49.  
 50. Em có phải GPS mang anh vào trái tim em không?
 51. Đi bên nào làm sao anh biết có lối nào dẫn tới em hông?
 52. Anh cứ thế mà xoay vòng xoay vòng xoay vòng
 53. Em cứ thế mà quay vòng quay vòng quay vòng
 54. Em có phải GPS mang anh vào trái tim em không?
RAW Paste Data