chrisversloot

PHP FileIndex verkeersinformatie

Feb 27th, 2014
667
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3.        /*
 4.     * PHP SCRIPT FILE-OVERZICHT FILEINDEX.NL
 5.     * @author Christian Versloot
 6.     * Gebruik toegestaan.
 7.     * Stuur wel even een berichtje naar @chrisversloot - ben benieuwd waar je het gebruikt!
 8.     */
 9.  
 10.     /* Configuratie van het script */
 11.     $url = "http://xml.fileindex.nl/"; // Adres van de XML feed
 12.  
 13.     /* Laad de data en doe het rekenwerk */
 14.     $data = simplexml_load_file($url);
 15.     $aantalFiles = count($data->filedata->meldingen->melding);
 16.     $fileSamenvatting = $data->filedata->samenvatting;
 17.  
 18.     /* Geef de hoofdtekst weer */
 19.     echo $fileSamenvatting->tekst . "<br /><br />";
 20.    
 21.     /* Doorloop iedere file */
 22.     for($i = 0; $i < $aantalFiles; $i++) {
 23.         /* Stel de melding vast */
 24.         $fileMelding = $data->filedata->meldingen->melding[$i];
 25.  
 26.         /* Geef de kopjes weer */
 27.         echo "<b>" . $fileMelding->wegnr . " van " . $fileMelding->van . " richting " . $fileMelding->naar . "</b><br />";
 28.         echo "<b>" . round($fileMelding->afstand) . " km (HMP" . $fileMelding->hectostart . " --> HMP" . $fileMelding->hectoeind . ")</b><br /><br />";
 29.        
 30.         /* Geef de info en evt. trend weer */
 31.         echo $fileMelding->gevolg . " tussen " . $fileMelding->vansub . " en " . $fileMelding->naarsub . " door " . $fileMelding->oorzaak . "<br /><br />";
 32.  
 33.         if(strlen($fileMelding->trendtekst) != 0) {
 34.             echo $fileMelding->trendtekst;
 35.             echo "<br /><br />";
 36.         }
 37.  
 38.         /* Afsluiting */
 39.         echo "=================<br /><br />";
 40.     }
 41.  
 42.     echo "Bron: <a href=\"http://www.fileindex.nl\" target=\"_blank\">FileIndex.nl</a>";
 43.  
 44. ?>
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×