SHARE
TWEET

PHP FileIndex verkeersinformatie

chrisversloot Feb 27th, 2014 567 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3.        /*
 4.         * PHP SCRIPT FILE-OVERZICHT FILEINDEX.NL
 5.         * @author Christian Versloot
 6.         * Gebruik toegestaan.
 7.         * Stuur wel even een berichtje naar @chrisversloot - ben benieuwd waar je het gebruikt!
 8.         */
 9.  
 10.         /* Configuratie van het script */
 11.         $url = "http://xml.fileindex.nl/"; // Adres van de XML feed
 12.  
 13.         /* Laad de data en doe het rekenwerk */
 14.         $data = simplexml_load_file($url);
 15.         $aantalFiles = count($data->filedata->meldingen->melding);
 16.         $fileSamenvatting = $data->filedata->samenvatting;
 17.  
 18.         /* Geef de hoofdtekst weer */
 19.         echo $fileSamenvatting->tekst . "<br /><br />";
 20.        
 21.         /* Doorloop iedere file */
 22.         for($i = 0; $i < $aantalFiles; $i++) {
 23.                 /* Stel de melding vast */
 24.                 $fileMelding = $data->filedata->meldingen->melding[$i];
 25.  
 26.                 /* Geef de kopjes weer */
 27.                 echo "<b>" . $fileMelding->wegnr . " van " . $fileMelding->van . " richting " . $fileMelding->naar . "</b><br />";
 28.                 echo "<b>" . round($fileMelding->afstand) . " km (HMP" . $fileMelding->hectostart . " --> HMP" . $fileMelding->hectoeind . ")</b><br /><br />";
 29.                
 30.                 /* Geef de info en evt. trend weer */
 31.                 echo $fileMelding->gevolg . " tussen " . $fileMelding->vansub . " en " . $fileMelding->naarsub . " door " . $fileMelding->oorzaak . "<br /><br />";
 32.  
 33.                 if(strlen($fileMelding->trendtekst) != 0) {
 34.                         echo $fileMelding->trendtekst;
 35.                         echo "<br /><br />";
 36.                 }
 37.  
 38.                 /* Afsluiting */
 39.                 echo "=================<br /><br />";
 40.         }
 41.  
 42.         echo "Bron: <a href=\"http://www.fileindex.nl\" target=\"_blank\">FileIndex.nl</a>";
 43.  
 44. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top