MeehoweCK

Untitled

Jun 11th, 2021
615
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. void modyfikuj_liczbe(int& liczba)      // przekazanie zmiennej przez referencję (ta funkcja pracuje na oryginalnej zmiennej!)
 6. {
 7.     cout << liczba << endl;     // 10
 8.     liczba *= 2;
 9.     cout << liczba << endl;     // 20
 10.     liczba += 10;
 11.     cout << liczba << endl;     // 30
 12.     ++liczba;
 13.     cout << liczba << endl;     // 31
 14. }
 15.  
 16. int main()
 17. {
 18.     int liczba = 10;
 19.     cout << liczba << endl;     // 10
 20.     modyfikuj_liczbe(liczba);
 21.     cout << liczba << endl;     // 31
 22.     return 0;
 23. }
RAW Paste Data