makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema4_ZitoumenoC

Dec 5th, 2020
952
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4. xxx = -1;
 5. yyy = -1;
 6. elaxistoMeGammaMetavlhto(xxx, yyy, 0.8, 0);
 7. elaxistoMeGammaMetavlhto(xxx, yyy, 1, 1);
 8.  
 9.  
 10. function elaxistoMeGammaMetavlhto(x0, y0, s, flag)
 11.    
 12.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ίσο με 2/1000
 13.     epsilon = 0.002;
 14.     syms x y
 15.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 16.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 17.     KLISI = matlabFunction(klisi);
 18.     essianos = jacobian(klisi)
 19.     ESSIANOS = matlabFunction(essianos);        % Δίνει έναν 2x2 πίνακα
 20.    
 21.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 22.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f (fList) και του μέτρου της
 23.     % κλίσης της (normKlisisList) σε άλλες 2 λίστες
 24.     k = 1;
 25.     xList = [];             yList = [];
 26.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 27.     fList = [];             normKlisisList = [];        gammaList = [];
 28.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 29.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 30.    
 31.     % Armijo Constants
 32.     a = 1/1000;             b = 0.3;        
 33.     gammaList(1) = s;
 34.    
 35.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 36.         k = k + 1;
 37.         % *********************************************************************************
 38.         % ************************ Levenberg - Marquardt **********************************
 39.         % *********************************************************************************
 40.        
 41.         % Πρέπει να βρω αν ο εσσιανός στο xk είναι θετικά ορισμένος, θα
 42.         % γίνει μέσω ιδιοτιμών
 43.         ESS = ESSIANOS(xList(k-1), yList(k-1))
 44.         EIG = eig(ESS);
 45.         MIN = min(EIG);
 46.         dk = [0;0];                 % A 2x1 vector
 47.        
 48.         if MIN > 0
 49.             % Τότε, η ελάχιστη ιδιοτιμή του εσσιανού στο σημείο xk είναι
 50.             % θετική και άρα ο εσσιανός είναι θετικά ορισμένος
 51.             disp('Thetika orismenos');
 52.             inv_essianos = inv(ESS)
 53.             dk = - inv_essianos * KLISI(xList(k-1), yList(k-1));        % A 2x1 vector
 54.         else
 55.             % Αν η ελάχιστη ιδιοτιμή του είναι -4 π.χ. πρέπει να προσθε΄σω
 56.             % 4 + (κάτι) και όλο αυτό επί τον μοναδιαίο, π.χ. 4,4Ι
 57.             disp('Oxi thetika orismenos');
 58.             mk = - MIN * 1.1
 59.             A = ESS + mk * eye(2);
 60.             inv_A = inv(A)
 61.             % Τώρα, ο Α είναι σίγουρα θετικά ορισμένος και αντιστρέφεται
 62.             dk = - inv_A * KLISI(xList(k-1), yList(k-1));
 63.         end
 64.        
 65.         % ********************************************************************************************
 66.         % ******************************* Κανόνας Armijo *********************************************
 67.         % ********************************************************************************************
 68.         % Δοκιμάζω τιμές ακέραιες 0,1,2,... στο mk και φτιάχνω το βήμα γk
 69.         % και κατ' επέκταση και το xk+1
 70.         for mk = 0:10
 71.             k
 72.             mk
 73.             gk = s * b^mk;
 74.             xNew = xList(k-1) + gk * dk(1);
 75.             yNew = yList(k-1) + gk * dk(2);
 76.             F = matlabFunction(f);
 77.             DF = matlabFunction(klisi);
 78.             % Ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε την ανίσωση
 79.             aristeroMelos = F(xList(k-1), yList(k-1)) - F(xNew, yNew);
 80.             grad = DF(xList(k-1), yList(k-1));
 81.             dexioMelos = a * b^mk * s * grad' * grad;
 82.             if aristeroMelos > dexioMelos
 83.                 gammaList(k) = gk;
 84.                 xList(k) = xNew;
 85.                 yList(k) = yNew;
 86.                 fList(k) = F(xNew, yNew);
 87.                 normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 88.                 display('Success for this step k with mk in value of:')
 89.                 mk
 90.                 break;
 91.             end
 92.         end
 93.            
 94.            
 95.     end
 96.    
 97.     xList
 98.     yList
 99.     fList
 100.     normKlisisList
 101.     k
 102.     gammaList
 103.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 104.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 105.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 106.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 107.     xx = xList(length(xList))
 108.     yy = yList(length(yList))
 109.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 110.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 111.     if flag == 0
 112.         plot(fList, 'ro');
 113.         title('Red for s = 0.8, blue for s = 1');
 114.         xlabel('Steps k');
 115.         ylabel('Values of f');
 116.         hold on
 117.     else
 118.         plot(fList, 'bx');
 119.         title('Red for s = 0.8, blue for s = 1');
 120.         xlabel('Steps k');
 121.         ylabel('Values of f');
 122.         hold on
 123.     end
 124.     display('**********************************************************')
 125. end
RAW Paste Data