SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Biologia 2
 2. Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus
 3.  Jakautunut maapallolla epätasaisesti
 4.  Biodiversiteetin kolme tasoa
 5. 1.  Ekosysteemien monimuotoisuus
 6. -   seurausta elottoman luonnon ympäristötekijöistä -> tärkein ilmasto (lämpötila, sademäärä ja niiden vuodenaikainen jakautuminen)
 7. -   Kussakin ekosysteemissä elää juuri sen ekosysteemin olosuhteisiin sopeutunut eliölaji
 8. 2.  Lajimonimuotoisuus
 9. 3.  Lajin sisäinen monimuotoisuus eli geneettinen monimuotoisuus
 10.  Alueen biodiversiteettiin vaikutta:
 11. 1)  Alueella tuleva Auringon säteilymäärä
 12. -   Riippuu alueen leveysasteesta -> päiväntasaajalle eniten (perustuotanto suurta), napa-alueilla vähiten -> lajimäärät vähenevät kohti napoja
 13. 2)  Olojen pysyvyys
 14. -   troop. sademetsät kehittyneet rauhassa pitkään -> monipuolinen eläinlajisto
 15. -   Jääkausien vaikutus pohjoisiin eliöyhteisöihin -> osa lajeista vasta levittäytymässä takaisin
 16. 3)  Pinta-ala
 17. -   isolla alueella enemmän erilaisia elinympäristöjä ja ekolokeroita kuin pienellä alueella -> enemmän eri eliölajeja
 18. -   Pinta-ala kymmenkertaistuu -> lajimäärä kaksinkertaistuu
 19. -   Saaret selvästi rajattuja alueita -> p-a:n vaikutus biodiversiteettiin näkyy erityisen hyvin
 20. Biodiversiteettiin vaikuttaa nähden kolmen päätekijän lisäksi mm. seuraavat abioottiset eli elottomat ympäristötekijät: vesi, ravinteet, happamuus jne.
 21. Perustietoa ekologiasta
 22.  Ekologia = biologian osa-alue, joka tutkii eliöiden ja niiden ympäristön välisiä suhteita (-> eliöiden levinneisyys ja runsaus)
 23. Ekologisen tutkimuksen tasot:
 24. Yksilö
 25.  Populaatio = tietyllä alueella tiettynä aikana elävät saman lajin yksilöt, jotka pystyvät lisääntymään keskenään esim. lammen ahvenpopulaatio
 26.  Eliöyhteisö = tietyn alueen kaikkien eliölajien populaatiot
 27.  Ekosysteemi = alueen eliöyhteisö + eloton ympäristö
 28.  Biosfääri = elokehä (maapallon kaikkien ekosysteemien muodostama toimiva kokonaisuus)
 29. s. 13 th. 1, 4
 30.  
 31. a)  Se tarkoittaa maapallon osaa, jossa esiintyy elämää.
 32. b)  Tarkoitta yhden alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta.
 33. c)  Biologian osa-alue, joka tutkii eliöiden levinneisyyttä ja runsauteen vaikuttavia tekijöitä sekä eliöiden ja niiden ympäristön välisiä suhteita.
 34. d)  Ekologian osa-alue, joka tutkii ihmisen vaikutuksia luonnon ekologisiin prosesseihin.
 35. e)  ?
 36. f)  Toiminta, jolla turvataan nyt elävien ihmisten tarpeiden täyttyminen vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan.
 37.  
 38.  
 39. a)  Kottarainen on elinpaikkansa suhteen melko laajakatseinen, mutta se tarvitsevat mieluiten avoimen peltomaisen ympäristön.
 40. b)  Karjatalouden väheneminen ja maatalouden tehostuminen on aiheuttanut laskun kottaraisten määrässä. Ja ruiskaunokin määrä on laskenut rikkakasvien torjunta-aineiden takia.
 41. c)  Niitä voitaisiin tutkia, sillä että tehtäisiin tutkimuksia vähentämällä jossain tietyssä paikassa rikkakasvien torjunta-aineiden määrää ja kottaraisten tutkimisesta en ole varma.
 42. Ekologinen perustutkimus
 43.  tavoitteet tieteellisiä
 44.  ei hyödynnetä suoraan esim. taloudellisesti
 45.  maamme sijainnin takia tutkitaan esim.
 46. -   eliöiden talvehtiminen
 47. -   lyhyen kasvukauden vaikutus
 48.  Tärkeimpiä kohteita
 49. -   metsät
 50. -   suot
 51. -   järvet
 52. -   Itämeri (murtovesiekosysteemi)
 53.  yliopistot sekä mm. Metla = metsäntutkimuslaitos, Rktl = riista ja kalatalouden tutkimuslaitos, Syke = Suomen ympäristökeskus
 54. Eliöiden ympäristö koostuu abioottisista (elottomista) ja bioottisista (elollisista) ympäristötekijöistä
 55. Abioottisia ymp. tekijöitä                                     Bioottisia ymp. tekijöitä
 56. -   valo                      - ravinto
 57. -   lämpö                   - pedot
 58. -   vesi                      - loiset
 59. -   maaperä                  - kilpailijat
 60. -   ilma                      - lisääntymiskumppanit
 61. -   happamuus (pH)                        - ihminen
 62. -   ravinteet
 63. kpl.2 th. 2
 64.  
 65. a)  hapan sade, pakkanen, helle, kuivuus, tuuli, routa, lumipeitteen paksuus, maaperän karkeus, maaperän ravinteisuus
 66. b)  hiekkamyrsky, tulva, home, sumu, virustauti, metsäpalo, suojaava kasvipeite, peto, ravinto, ihminen.
 67. Eliöt ovat sopeutuneet vuodenaikojen vaihteluun
 68.  Haasteena vaihtuva valo-, lämpö- ja ravinto-olosuhteet sekä veden määrä
 69.  Ympäristön olosuhteet, kuten valon määrä, vaikuttavat eliöiden hormonitoimintaan ja käyttäytymiseen
 70.  Eliöille on kehittynyt erilaisia kainoja selviytyä epäsuotuisten aikojen yli
 71. -   Kylmä talvi
 72. -   Kuivakausi
 73. Eläinten sopeutuminen edullisiin oloihin:  Keinoja selviytyä kuumuudesta:
 74.  Keinoja selviytyä kylmästä talvesta:     - liikkuminen yöaikaan
 75. -   Rakenteelliset sopeutumat       - lämmön haihdutusta edistävät rakenteet
 76. -   talviturkki         - veden mukana vaeltaminen
 77. -   rasvakerros
 78. -   suojaväri
 79.  Elintoimintojen sopeumat
 80. -   Talviuni
 81. -   talvihorros
 82. -   kylmähorros
 83.  käyttäytymisen sopeutumat
 84. -   muutto lämpimälle
 85. -   ravinnon hankinta
 86. -   suojan heikkeneminen
 87. -   lumisuoja
 88. -   Ruokavalion vaihtaminen
 89. Kasvit voivat selviytyä kylmästä tai kuivasta kaudesta
 90.  Kasveilla on keinoja selviytyä kylmästä talvesta
 91. -   lehtivihreän talteenotto
 92. -   lehtien varistaminen
 93. -   talvehtivat siemenet
 94. -   talvehtiva maavarsi tai juurakko
 95. -   lumen alla talvehtiminen
 96. -   kylmyyttä kestävät silmut
 97.  Kasveilla on keinoja selviytyä kuivakaudesta
 98. -   pieni lehtipinta-ala
 99. -   vahapintaiset lehdet estävät veden haihtumista
 100. -   ilmaraot kuopissa
 101. Ekolokero
 102.  Jokaisella lajilla on oma ekolokeronsa
 103.  Ekolokero: jokaisen eliön oma toiminnallinen asema tai tehtävä elinympäristössä
 104.  Kuvataan usein eliön oma toiminnallinen asema tai tehtävä elinympäristössä
 105.  Kuvataan usein eliön käyttäminen ympäristöresurssien kautta:
 106. -   ravinto
 107. -   pesäpaikat
 108. -   valo
 109. -   vesi
 110. -   ravinteet
 111.  Kahdella lajilla ei voi olla täsmälleen samanlaista ekolokeroa (kilpailussa vahvempi laji voittaa, heikompi joutuu väistymään = syrjäyttävän kilpailun periaate)
 112.  Kilpailua pyritään välttämään erikoistumalla ravinnonhankinnassa
 113. BIOINDIKAATTORI tai ILMENTÄJÄLAJI tärkeä!!!
 114.  
 115.  
 116.  
 117. a)  Kanta B tulee olemaan A kannasta erillään ja sen takia se tulee muuttumaan ja niiden välille tulee tulemaan mutaatioita.
 118. b)  A kannassa on paljon enemmän yksilöitä, jonka takia on todennäköisempää, että laji tulee selviämään paremmin kuin B kanta saarella, koska siellä on vain neljä yksilöä.
 119. Ympäristön kantokyky
 120. = ympäristöresurssien säätelemä suurin mahdollinen populaatiotiheys
 121.  Populaation kasvu voi ylittää kantokyvyn määräämän rajan vain tilapäisesti
 122. Ympäristön vastus
 123. = populaation kasvua hillitsevät tekijät
 124. Esim. ravinto, elintila, sairaudet, pedot, stressi
 125. -   Vastus kasvaa populaation kasvaessa -> kasvu tasaantuu
 126.  Saavutetaan ympäristön kantokyky
 127. Huom! Populaation kasvun kannalta on olennaista, kuinka
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top