ABIX_Edukacja

demo-enigma

Oct 22nd, 2021
1,185
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # tworzymy pierwsze window z tłem
 2. #
 3. import pygame
 4. from time import sleep
 5.  
 6. # definiujemy funkcję, która wyświetli picture tła podany jako parametr
 7. def game_window(title, background):
 8.     if not title or not background:
 9.         return none
 10.  
 11.     file = "/sandbox/images/background/" + background
 12.     # ustalimy tytuł okna, aby móc sprawdzać, czy odpowiednie pliki są wyświetlane
 13.     pygame.display.set_caption(title + " - " + str(window_size) + " | " + background)
 14.     # wczytujemy plik tła
 15.     background_picture = pygame.image.load(file)
 16.     # wyświetlamy plik tła
 17.     window.blit(background_picture, (0, 0))
 18.     # aktualizujemy wyświetlane window
 19.     pygame.display.update()
 20.  
 21.  
 22. pygame.init()
 23. WIDTH = 870
 24. HEIGHT = 435
 25. # zmienna window_size jest typu `tuple`
 26. window_size = (WIDTH, HEIGHT)
 27. # tworzymy obiekt okna tylko 1 raz na początku
 28. window = pygame.display.set_mode(window_size)
 29.  
 30. # ustalamy tytuł okna
 31. title1 = "Polacy w Biurze Szyfrów - tajemnica Enigmy" + "\n"
 32. title2 = "Aktualna lokalizacja : "
 33. window_title = title1 + title2
 34.  
 35. # wywołujemy funkcję bez parametrów, zobaczymy błąd
 36. game_window()
 37. sleep(1)
 38.  
 39. # wywołujemy funkcję z naszymi wartościami parametrów
 40. title = window_title + "Lwów"
 41. game_window(title, "rooms-poland-lwow-sknilow-02.jpg")
 42. sleep(3)
 43.  
 44. title = window_title + "Warszawa - biuro szyfrów"
 45. game_window("NIC", "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.jpg")
 46. sleep(3)
 47.  
 48. # koniec aplikacji, zamykamy środowisko
 49. pygame.quit()
 50.  
RAW Paste Data