daily pastebin goal
22%
SHARE
TWEET

Untitled

KlimexuS Dec 15th, 2017 37 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdbool.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <conio.h>
 5. #define N 5
 6. #define MAX_ZNAKOW 40
 7.  
 8.  
 9.  
 10. void show_arr(char arr[][MAX_ZNAKOW], int size);
 11. unsigned dodaj_napis(char* str);
 12. unsigned int ile_znakow(char* str);
 13. int usun_wyraz(char arr[][MAX_ZNAKOW], int index, int size);
 14. bool znajdz_wyraz(char*str, char arr[][MAX_ZNAKOW], int size);
 15.  
 16. int main()
 17. {
 18.     char tab[N][MAX_ZNAKOW];
 19.     int IloscNapisow = 0;
 20.  
 21.     printf("MENU\n wpisz 1 by dodac wyraz \n  2 by wyswietlic wyrazy \n  3 by wyswietlic liczbe znakow \n  4 by usunac wyraz \n   5 by sprawdzic ile wyrazow jest w zbiorze \n 6 by sprawdzic czy wyraz nalezy do zbioru \n aby wybrac funkcje\n");
 22.     char action = getch();
 23.    
 24.     while(action != 'q' )
 25.     {
 26.             int suma;  
 27.             int i;
 28.             int index;
 29.             char wyraz;
 30.         switch(action)
 31.         {
 32.             case '1':
 33.                 printf("podaj slowo\n");
 34.                 dodaj_napis(tab[IloscNapisow]);
 35.                 IloscNapisow +=1;
 36.                 break;
 37.            
 38.             case '2':
 39.                 printf("twoje slowa to:\n");
 40.                 printf("%d\n", IloscNapisow);
 41.                 show_arr(tab, IloscNapisow);
 42.                 break;
 43.             case '3':
 44.                 suma=0;
 45.                 for(i=0; i<IloscNapisow; i++)
 46.                 {
 47.                 suma += ile_znakow(tab[i]);
 48.                 }
 49.                 printf("twoj zbior napisow ma %d znakow\n", suma);
 50.                 break;
 51.             case '4':
 52.                 printf("Wybierz index wyrazu ktory chcesz usunac\n");
 53.                 scanf("%d", &index);
 54.                 IloscNapisow -= usun_wyraz(tab, index, IloscNapisow);
 55.                 break;
 56.             case '5':
 57.                 printf("Ilosc wyrazow to : %d \n", IloscNapisow);
 58.                 break;
 59.             case '6':
 60.                
 61.                 bool znajdujesienapis = false;
 62.                    
 63.                         char* str;
 64.                         printf("podaj slowo ktorego szukasz\n");
 65.                         scanf("%s", &str);
 66.                     for(i=0; i<IloscNapisow; i++)
 67.                     {
 68.                        
 69.                         if(znajdz_wyraz(str, tab, IloscNapisow));
 70.                         {
 71.                             printf("znajduje sie napis\n");
 72.                        
 73.                         }
 74.  
 75.                     }
 76.            
 77.          
 78.         }
 79.         printf("MENU\n wpisz 1, 2, 3, 4, lub 5 aby wybrac funkcje\n");
 80.         action = getch();
 81.        
 82.        
 83.     }
 84.    
 85.  
 86.    
 87. }
 88.  
 89. unsigned dodaj_napis(char* str)
 90. {
 91.     scanf("%s", str);
 92. }
 93.  
 94. void show_arr(char arr[][MAX_ZNAKOW], int size)
 95. {
 96. int i;
 97. for(i=0; i<size;i++)
 98. {
 99. printf("%s\n", arr[i]);
 100. }
 101. }
 102.  
 103. unsigned int ile_znakow(char* str)
 104. {
 105.         const char *s;
 106.         for (s = str; *s; ++s)
 107.                 ;
 108.         return (s - str);
 109.        
 110. }
 111. int usun_wyraz(char arr[][MAX_ZNAKOW], int index, int size)
 112. {
 113.     if(index > size || index < 0)
 114.     return 0;
 115.     int i;
 116.     for(i = index; i<size-1; i++)
 117.     {
 118.     memcpy(arr[i], arr[i+1], ile_znakow(arr[i+1]));
 119.     }
 120.     return 1;
 121. }
 122. bool znajdz_wyraz(char*str, char arr[][MAX_ZNAKOW], int size)
 123. {
 124.         int i;
 125.         for(i=0; i<size; i++)
 126.         {
 127.         if(!strcmp(str, arr[i]))
 128.         {
 129.             return true;
 130.         }
 131.         return false;
 132.         }
 133.    
 134. }
RAW Paste Data
Top