S_Madanska

WEEK8-условия

Nov 14th, 2021 (edited)
169
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------------------------------------------------------------------------
 2. -------------------------------   HOMEWORK   check   --------------------------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. --Задача 0.4*
 6. --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
 7.    
 8.    
 9. --Задача 0.5*
 10.     --Да се създаде транзакция, която променя фамилията на служител с
 11.     --идентификатор 101 на 'Гочева', променя фамилията на служител с
 12.     --идентификатор 104 на 'Петрова', както и фамилията на служител с
 13.     --идентификатор 108 на 'Маринова'.
 14.     --Нека след това извлече в резултат име и фамилия само за горепосочените
 15.     --променени служители. Като промените от транзакцията останат постоянни.
 16.  
 17.  
 18. -------------------------------------------------------------------------------------
 19. -------------------------------- ТРАНЗАКЦИИ -----------------------------------------
 20. -------------------------------------------------------------------------------------
 21.  
 22. /*Пример 6-2.
 23. Транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1001,
 24. след което отхвърля направените промени.*/
 25.  
 26. /*Пример 6-3.
 27. Транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 28. въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 29. отхвърля се само поръчката.*/
 30.  
 31. /*Задача 6-1.
 32. Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“,
 33. като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“.*/
 34.  
 35. /*Задача 6-2.
 36. Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 37. после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.*/
 38.  
 39. -------------------------------------------------------------------------------------
 40. ---------------------------------- ПРОЦЕДУРИ ----------------------------------------
 41. -------------------------------------------------------------------------------------
 42.  
 43. --Пример 7-2.
 44. --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър идентификатор на
 45. --поръчка извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 46.  
 47. -------------------------------------------------------------------------------------
 48. ---------------------------------- ФУНКЦИИ ------------------------------------------
 49. -----1.--Скаларни -------------------------------------------------------------------
 50.  
 51. --Пример 7-4.
 52. --Да се създаде функция, връщаща като скаларна стойност текст, съдържащ името на
 53. --отдел (подаден като параметър) и обща стойност на заплатите в него.
 54.  
 55. -----2.-- Функции, връщащи резултатен набор------------------------------------------
 56.  
 57. --Пример 7-5.
 58. --Да се създаде функция, връщаща като резултат служителите с техните длъжности.
 59.  
 60.  
 61. -------------------------------------------------------------------------------------
 62. ----------------------------------- КУРСОРИ -----------------------------------------
 63. -------------------------------------------------------------------------------------
 64.  
 65. /*Пример 8-1.
 66. Да се създаде курсор, който демонстрира прочитане на данни ред по ред от
 67. курсор. Резултатният набор за целта ще съдържа всички клиенти от Германия.
 68. Стъпките от жизнения цикъл са обозначени в коментари.*/
 69.  
 70. -------------------------------------------------------------------------------------
 71. ----------------------------- Тригери -----------------------------------------------
 72. -------------------------------------------------------------------------------------
 73. /*Задача 9-1.
 74. Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 75. записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HIST с атрибути:
 76.     • идентификатор на клиент;
 77.     • стара фамилия;
 78.     • нова фамилия.
 79. */
 80.  
RAW Paste Data Copied