Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Sep 6th, 2017
196
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Hva er heuristikk? Gi eksempler på Heuristikker og hvordan de noen ganger kan føre til feilbedømmelser.
  2.  
  3. I denne oppgaven skal jeg ta for meg Heuristikk ved hjelp av en rask forklaring og et eksempel. Jeg velger å forholde meg til Psykologisk Heuristikk.
  4. I psykologi er heuristikk erfaringsbaserte metoder som blir brukt til å effektivt løse komplekse problemer, ofte ved hjelp av snarveier. Heuristikker brukes til å øke effektiviteten ved å finne en brukbar løsning.
  5. Eksempler på heuristikk er substitusjon, ankere, assosiasjon og affeksjon.
  6. Substitusjon er at man bytter ut et komplekst spørsmål med et som er lettere å svare på, og antar at svaret er gyldig for begge spørsmålene. Istedenfor å svare på det vanskelige spørsmålet “Kommer denne kandidaten til å vinne valget?”, svarer man intuitivt heller på “Liker jeg denne kandidaten?”. Dermed har man kommet frem til et svar, uten å sjekke faktiske fakta om kandidatens sjanser.
  7. Et annet eksempel på heuristikk er ankereffekten. Ankereffekten er en kognitiv bias som gjør at man legger for mye vekt i første informasjonen man får tak i når man skal gjøre en bedømming. Eksempel: Ble Gandhi eldre eller yngre enn 144 år?
  8. Her er alderen 144 allerede ankret i minnet, og man vil intuitivt anta at Gandhi ble gammel. Herfra ser man at 144 ikke er en sannsynlig verdi, og dermed justerer man ned alderen til man blir usikker, og stopper der. Hadde spørsmålet vært “Ble Gandhi yngre eller eldre enn 25 år?” Ville svaret vært betydelig mye høyere i spørsmål 1 enn i spørsmål 2, nærmere ankeret.
  9. Ved bruk av heuristikker løser vi både dagligdagse og tyngre komplekse problemer, i forsøk på å oppnå tidseffektiv- og energieffektiv problemløsning, selv om det kan skade nøyaktigheten.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement