daily pastebin goal
47%
SHARE
TWEET

377 Kokuji from shimapucchi com/data/made-in-japan

a guest Jun 23rd, 2011 234 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. List of kokuji         
 2. 国字(和製漢字)一覧表              
 3. №     漢字  漢検
 4. 320     匁     常用(元)
 5. 107     込     常用
 6. 138     搾     常用
 7. 211     峠     常用
 8. 261     畑     常用
 9. 264     働     常用
 10. 340     枠     常用
 11. 377     塀     常用
 12. 20      鰯     準1-級
 13. 49      樫     準1-級
 14. 75      粁     準1-級
 15. 83      橡     準1-級
 16. 84      粂     準1-級
 17. 86      喰     準1-級
 18. 113     榊     準1-級
 19. 120     笹     準1-級
 20. 129     鴫     準1-級
 21. 133     雫     準1-級
 22. 147     椙     準1-級
 23. 153     腺     準1-級
 24. 161     糎     準1-級
 25. 173     凧     準1-級
 26. 185     鱈     準1-級
 27. 195     辻     準1-級
 28. 212     栂     準1-級
 29. 217     栃     準1-級
 30. 225     噸     準1-級
 31. 229     凪     準1-級
 32. 230     椛     準1-級
 33. 239     匂     準1-級
 34. 254     硲     準1-級
 35. 260     畠     準1-級
 36. 266     噺     準1-級
 37. 296     柾     準1-級
 38. 299     俣     準1-級
 39. 303     麿     準1-級
 40. 305     粍     準1-級
 41. 313     杢     準1-級
 42. 318     籾     準1-級
 43. 331     鑓     準1-級
 44. 376     鋲     準1-級
 45. 1       𫒼    1級
 46. 2       𩶗    1級
 47. 3       魚+惠(国字)     1級
 48. 4       鯏     1級
 49. 6       遖     1級
 50. 9       蚫     1級
 51. 13      鵤     1級
 52. 15      鮖     1級
 53. 16      鶍     1級
 54. 19      圦     1級
 55. 21      鮇     1級
 56. 22      鯎     1級
 57. 27      鱛     1級
 58. 29      蛯     1級
 59. 31      魞     1級
 60. 33      熕     1級
 61. 34      鮱     1級
 62. 37      諚     1級
 63. 39      縅     1級
 64. 40      俤     1級
 65. 41      颪     1級
 66. 43      嬶     1級
 67. 46      鵥     1級
 68. 47      錺     1級
 69. 50      鎹     1級
 70. 52      𨵱    1級
 71. 55      纃     1級
 72. 56      綛     1級
 73. 57      桛     1級
 74. 62      叺     1級
 75. 63      鮲     1級
 76. 65      裃     1級
 77. 67      呏     1級
 78. 69      鶎     1級
 79. 72      鱚     1級
 80. 74      瓩     1級
 81. 76      竏     1級
 82. 81      椚     1級
 83. 87      俥     1級
 84. 97      糀     1級
 85. 98      凩     1級
 86. 99      蓙     1級
 87. 100     鯒     1級
 88. 103     鮗     1級
 89. 104     鞐     1級
 90. 105     榀     1級
 91. 109     怺     1級
 92. 110     鮴     1級
 93. 116     逧     1級
 94. 121     簓     1級
 95. 123     扨     1級
 96. 128     聢     1級
 97. 130     梻     1級
 98. 134     躾     1級
 99. 137     纐     1級
 100. 144     籡     1級
 101. 152     苆     1級
 102. 155     辷     1級
 103. 158     躮     1級
 104. 160     甅     1級
 105. 162     竰     1級
 106. 165     杣     1級
 107. 167     轌     1級
 108. 168     艝     1級
 109. 175     襷     1級
 110. 179     蟎     1級
 111. 188     鵆     1級
 112. 190     閊     1級
 113. 193     鶫     1級
 114. 194     鯐     1級
 115. 198     褄     1級
 116. 202     弖     1級
 117. 203     瓧     1級
 118. 204     籵     1級
 119. 205     竍     1級
 120. 206     瓰     1級
 121. 207     竕     1級
 122. 213     鵇     1級
 123. 215     鯲     1級
 124. 218     迚     1級
 125. 222     鞆     1級
 126. 224     瓲     1級
 127. 231     屶     1級
 128. 233     鯰     1級
 129. 234     魸     1級
 130. 237     錵     1級
 131. 241     粏     1級
 132. 262     鰰     1級
 133. 263     鱩     1級
 134. 268     鎺     1級
 135. 271     鰚     1級
 136. 273     楾     1級
 137. 279     鯱     1級
 138. 280     呎     1級
 139. 282     梺     1級
 140. 283     錻     1級
 141. 284     瓸     1級
 142. 285     粨     1級
 143. 286     穁     1級
 144. 292     袰     1級
 145. 297     枡     1級
 146. 304     瓱     1級
 147. 306     竓     1級
 148. 307     毟     1級
 149. 308     挘     1級
 150. 311     榁     1級
 151. 312     鰘     1級
 152. 322     軈     1級
 153. 325     萢     1級
 154. 326     簗     1級
 155. 332     裄     1級
 156. 338     鰙     1級
 157. 341     膵     1級
 158. 342     鱇     1級
 159. 343     鮟     1級
 160. 344     饂     1級
 161. 345     繧     1級
 162. 346     燵     1級
 163. 347     癪     1級
 164. 5       𩛰    ---
 165. 7       塰     ---
 166. 8       𩺊    ---
 167. 10      𨏍    ---
 168. 11      艠     ---
 169. 12      𨦈    ---
 170. 14      圷     ---
 171. 17      𣽾    ---
 172. 18      杁     ---
 173. 23      𪀯    ---
 174. 24      躻     ---
 175. 25      笂     ---
 176. 26      粫     ---
 177. 28      褜     ---
 178. 30      螧     ---
 179. 32      㭷     ---
 180. 35      澚     ---
 181. 36      𦿷    ---
 182. 38      𥮲    ---
 183. 42      𢈘    ---
 184. 44      硴     ---
 185. 45      垳     ---
 186. 48      槝     ---
 187. 51      銯     ---
 188. 53      鯑     ---
 189. 54      蘰     ---
 190. 58      䋆     ---
 191. 59      𥿠    ---
 192. 60      楿     ---
 193. 61      𨦺    ---
 194. 64      𧚓    ---
 195. 66      蟵     ---
 196. 68      𦨞    ---
 197. 70      𧏛    ---
 198. 71      𡶜    ---
 199. 73      𥿻    ---
 200. 77      𦹀    ---
 201. 78      𤘩    ---
 202. 79      萙     ---
 203. 80      𡈁    ---
 204. 82      椡     ---
 205. 85      峅     ---
 206. 88      𣏒    ---
 207. 89      𣑋    ---
 208. 90      𡑭    ---
 209. 91      𡉕    ---
 210. 92      𪐷    ---
 211. 93      𣜌    ---
 212. 94      𥸮    ---
 213. 95      畩     ---
 214. 96      𠠺    ---
 215. 101     𩷛    ---
 216. 102     㕝     ---
 217. 106     埖     ---
 218. 108     䓔     ---
 219. 111     𨺉    ---
 220. 112     𣍲    ---
 221. 114     扖     ---
 222. 115     𦁠    ---
 223. 117     﨏     ---
 224. 118     𡶡    ---
 225. 119     𠗖    ---
 226. 122     哘     ---
 227. 124     瓼     ---
 228. 125     𥼣    ---
 229. 126     鱪     ---
 230. 127     𦣪    ---
 231. 131     𩊱    ---
 232. 132     橲     ---
 233. 135     椣     ---
 234. 136     躵     ---
 235. 139     𦃭    ---
 236. 140     乄     ---
 237. 141     𨕫    ---
 238. 142     𥝱    ---
 239. 143     㞍     ---
 240. 145     𣴀    ---
 241. 146     杦     ---
 242. 148     蒅     ---
 243. 149     粭     ---
 244. 150     糘     ---
 245. 151     鯳     ---
 246. 154     𥻘    ---
 247. 156     𣑑    ---
 248. 157     𡼞    ---
 249. 159     碵     ---
 250. 163     囎     ---
 251. 164     笽     ---
 252. 166     𣷺    ---
 253. 169     﨤     ---
 254. 170     垰     ---
 255. 171     嵶     ---
 256. 172     𥶡    ---
 257. 174     𤟱    ---
 258. 176     幉     ---
 259. 177     㓇     ---
 260. 178     𨨩    ---
 261. 180     﨓     ---
 262. 181     椨     ---
 263. 182     𢢫    ---
 264. 183     櫤     ---
 265. 184     𣕚    ---
 266. 186     樰     ---
 267. 187     𣗄    ---
 268. 189     襅     ---
 269. 191     𠽟    ---
 270. 192     釻     ---
 271. 196     𧃴    ---
 272. 197     𡱖    ---
 273. 199     𤩍    ---
 274. 200     靏     ---
 275. 201     靎     ---
 276. 208     𧲸    ---
 277. 209     𣏤    ---
 278. 210     𡍄    ---
 279. 214     𨋳    ---
 280. 216     𣜜    ---
 281. 219     𠥼    ---
 282. 220     魹     ---
 283. 221     鵈     ---
 284. 223     𪆐    ---
 285. 226     彅     ---
 286. 227     𣟿    ---
 287. 228     𦿶    ---
 288. 232     𨦻    ---
 289. 235     𨸶    ---
 290. 236     﨡     ---
 291. 238     鳰     ---
 292. 240     粐     ---
 293. 242     𣱿    ---
 294. 243     汢     ---
 295. 244     橳     ---
 296. 245     𩊠    ---
 297. 246     𡌛    ---
 298. 247     𦀌    ---
 299. 248     𦪌    ---
 300. 249     硑     ---
 301. 250     𡌶    ---
 302. 251     蘒     ---
 303. 252     𡋽    ---
 304. 253     𨑕    ---
 305. 255     𥖧    ---
 306. 256     𥽜    ---
 307. 257     𤭯    ---
 308. 258     簱     ---
 309. 259     籏     ---
 310. 265     𩣆    ---
 311. 267     掵     ---
 312. 269     鈨     ---
 313. 270     𩸕    ---
 314. 272     𨩃    ---
 315. 274     𨯁    ---
 316. 275     薭     ---
 317. 276     𥿔    ---
 318. 277     𨥆    ---
 319. 278     𣟧    ---
 320. 281     𧘱    ---
 321. 287     𣘸    ---
 322. 288     𡵅    ---
 323. 289     樮     ---
 324. 290     𩸽    ---
 325. 291     𠏹    ---
 326. 293     縨     ---
 327. 294     𩻩    ---
 328. 295     橸     ---
 329. 298     脵     ---
 330. 300     圸     ---
 331. 301     壗     ---
 332. 302     墹     ---
 333. 309     毮     ---
 334. 310     𨛗    ---
 335. 314     𨥉    ---
 336. 315     𢰝    ---
 337. 316     酛     ---
 338. 317     蟐     ---
 339. 319     𠵅    ---
 340. 321     𥫤    ---
 341. 323     軅     ---
 342. 324     誮     ---
 343. 327     岾     ---
 344. 328     嵙     ---
 345. 329     𣑊    ---
 346. 330     𨯯    ---
 347. 333     膤     ---
 348. 334     𣜿    ---
 349. 335     𠷡    ---
 350. 336     岼     ---
 351. 337     㐂     ---
 352. 339     𪚲    ---
 353. 348     俁     ---
 354. 349     𡑮    ---
 355. 350     羪     ---
 356. 351     𨊂    ---
 357. 352     𠎁    ---
 358. 353     斘     ---
 359. 354     𡢽    ---
 360. 355     𢷡    ---
 361. 356     𤎼    ---
 362. 357     𧘕    ---
 363. 358     𧘔    ---
 364. 359     𨗈    ---
 365. 360     溂     ---
 366. 361     炻     ---
 367. 362     鱫     ---
 368. 363     鱜     ---
 369. 364     妛     ---
 370. 365     𦿸    ---
 371. 366     𣝤    ---
 372. 367     琓     ---
 373. 368     蓜     ---
 374. 369     𡏄    ---
 375. 370     𠹭    ---
 376. 371     濹     ---
 377. 372     穃     ---
 378. 373     荢     ---
 379. 374     袮     ---
 380. 375     𡶷    ---
RAW Paste Data
Top