Guest User

Untitled

a guest
Oct 29th, 2015
194
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Hallo,
 2.  
 3. Bedankt voor uw e-mail. en neem dan is het goed om alleen communiceren in het Engels ?. Ben zo sorry voor mijn late reageert op uw e-mail. Houd er rekening mee dat het is mijn oprechte interesse om deze auto te kopen van u en hebben ook een vertrouwelijke zakelijke samenwerking / relatie met u. Zo, mijn belangrijkste doel en de motivatie is niet alleen de kwestie van uw auto, maar ook voor de bevordering van een investering / zakelijke relatie met u, of, om precies te zijn, de mogelijkheid om te investeren in Nederland met u als partner te verkennen of agens. Als dit mogelijk is, dan vraag ik u om de advertentie plaatsing van de auto van het internet te verwijderen, zal ik in Nederland te zijn door 15 van volgende maand om u persoonlijk te ontmoeten. Echter, als de voorkeur, zou een bepaalde datum meer handig met uw planning? Of is er een andere datum meer aangewezen dat je het gevoel zou in plaats daarvan meer geschikt zijn voor u, zal ik proberen om mijn aankomst plannen herschikken als dat het geval zijn. Ik zal die vanuit Syrië.
 4.  
 5. Ik ben momenteel werkzaam voor de VN in Syrië als een opluchting gezant in het departement van vluchtelingen en menselijke nederzettingen aangelegenheden divisie.
 6.  
 7. Nu, na mijn tijd hier in Syrië, was ik een kans om deel te nemen aan een vertrouwelijke olie en gas deal waarvan ik maakte 12 miljoen dollar aangeboden. En het is niet alleen mij: anderen hier in Syrië hebben deelgenomen aan een verscheidenheid van ruwe olie deals die afbetaald ook. Olieprijzen hoog in de afgelopen jaren hebben dit mogelijk gemaakt. Ik wil dit geld te investeren in de kwaliteit van de sectoren in Nederland die zich ophopen of opleveren goede winst. De investeringen kunnen worden bediend door ons beiden of jou alleen afhankelijk van de investering wetten van Nederland.
 8.  
 9. Ondertussen, mijn eerste belangrijkste probleem is om dit bedrag over te dragen vanuit Syrië naar Nederland. Ik heb uw medewerking voor deze. Voor uw deelname aan de overdracht van het investeringskapitaal naar Nederland, zal ik u 20 procent van de hele figuur te geven, evenals de rest van het bedrag in Nederland te investeren met u als mijn agent of partner.
 10.  
 11. Kunt u reageren op uw vroegste gemak.
 12.  
 13. Met vriendelijke groet,
 14.  
 15. Jostova Miroslava.
 16.  
 17.  
 18. Hello,
 19.  
 20. Thanks for your mail. and please is it okay to communicate only in English?. Am so sorry for my late responds to your email. Please be advised that it is my sincere interest to buy this car from you and also have a confidential business cooperation/relationship with you. Thus, my main purpose and motivation is not only the issue of your car, but also for the promotion of an investment/business relationship with you, or, to be precise, to explore the possibility of investing in Netherlands with you as a partner or agent. If this is possible, then i ask you to remove the advert placement of the car from the internet, I will be in Netherlands by 15th of next month to meet you personally. However, if preferable, would a particular date be more convenient with your schedule? Or there is another date more appropriate that you feel would be more suitable for you instead, i will try to reschedule my arrival plans if that be the case. I will be arriving from Syria.
 21.  
 22. I am currently working for the UN in Syria as a relief envoy in the department of refugees and human settlements affairs division.
 23.  
 24. Now, following my time in here in Syria, I was offered an opportunity to participate in a confidential oil and gas deal from which I made 12 million dollars. And it’s not just me: others here in Syria have participated in a variety of crude oil deals that paid off as well. High oil prices in recent years have made this possible. I want to invest this money in quality sectors in Netherlands that will accumulate or yield good profit. The investments can be operated by both of us or you alone depending on the investment laws of Netherlands.
 25.  
 26. Meanwhile, my first main issue is to transfer this amount from Syria into Netherlands. I need your cooperation for this. For your participation in the transfer of this investment capital to Netherlands, i shall give you a 20 percentage of the entire figure as well as invest the rest of the amount in Netherlands with you as my agent or partner.
 27.  
 28. Please respond at your earliest convenience.
 29.  
 30. Sincerely,
 31.  
 32. Jostova Miroslava.
RAW Paste Data