datafile

Nhớ Mong Bóng Hình Nhớ Mong Bóng Hình - Vũ Aka | HoatHinh.tv | jlVizFG4Z0lh

Jul 28th, 2021
713
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Nhớ Mong Bóng Hình  Nhớ Mong Bóng Hình - Vũ Aka  | HoatHinh.tv | jlVizFG4Z0lh Lyrics up by vnflix.com Có những cơn đau anh phải mang trong lòng đây
 2. Nếu lỡ mai sau, e đành quên không về đây
 3. Rồi có cơn mưa mang theo tình yêu của chúng mình
 4. Bởi vì ngày đó say xưa, nhưng nay hình dung bóng hình
 5. ...
 6. Bất giác trong đêm, nhìn ra bên ngoài hiên
 7. Thấp thoáng bon chen từng âm thanh phát lên
 8. Giờ có ai nghe con tim của anh đang khóc thầm
 9. Tìm về ngày tháng đam mê, tay đan bàn tay nhau sánh đôi
 10.  
 11. Em đi xa quá không quay về đây nữa
 12. A như băng giá vết thương lòng ai chữa
 13. Rượu vào cho say cho bớt đi nỗi buồn
 14. Ngày chờ đêm trông anh luôn nhớ mong bóng hình
RAW Paste Data