daily pastebin goal
32%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 18th, 2018 109 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3.  
 4. Rozdział I
 5. 1.0 WSTĘP
 6. 1.1 WYDZIAŁY I ICH OPIS
 7. Rozdział II
 8. 2.0 KOMUNIKACJA RADIOWA
 9. 2.1 KODY RADIOWE
 10. 2.2 PODSTAWOWE ZWROTY PRZY MELDUNKACH
 11. 2.2.1 SKRÓTY
 12. 2.3 KRYPTONIMY JEDNOSTEK
 13. 2.4 MELDUNKI PATROLOWE
 14. Rozdział III
 15. 3.0 EKWIPUNEK OSOBISTY
 16. 3.1 BROŃ SŁUŻBOWA
 17. 3.2 WYPOSAŻENIE RADIOWOZU
 18. 3.3 EKWIPUNEK OFICERA POZA SŁUŻBĄ
 19. Rozdział IV
 20. 4.0 PORUSZANIE SIĘ W TRYBIE ALARMOWYM
 21. 4.1 ZATRZYMANIE DROGOWE
 22. 4.2 FELONY TRAFFIC STOP
 23. 4.3 POŚCIG ZMOTORYZOWANY
 24. 4.4 OKREŚLENIA POŚCIGOWE
 25. 4.5 POŚCIG PIESZY
 26. 4.6 PRAWO MIRANDY I PODSTAWA PRAWNA
 27. 4.7 UŻYCIE BRONI PALNEJ
 28. ROZDZIAŁ V:
 29. 5.0 PRZERWA NA POSIŁEK (CODE 7)
 30. ROZDZIAŁ VI
 31. 6.0 MATERIAŁY POMOCNICZE
 32. ROZDZIAŁ I
 33.  
 34. 1.0 WSTĘP
 35.  
 36. Paleto Bay Sheriff's Oficer jest biurem szeryfa działającą na terenie całego miasteczka Paleto Bay. Głównym zadaniem biura jest ochrona mieszkańców miasteczka oraz ich mienia bez względu na rasę, kolor skóry czy wyznanie religijne. Instytucja odpowiedzialna jest przede wszystkim za pilnowanie porządku publicznego, nadzór ruchu drogowego oraz walkę z szeroko rozumianą przestępczością. Władze PBSO dokładają wszelkich starań, aby lokalne społeczeństwo czuło się bezpieczne i wolne od przemocy. Funkcjonariusze służący w departamencie kierują się wartościami takimi jak duma, ochrona, służba, honor. Motto departamentu brzmi "Chronić z honorem, służyć z dumą" ("Protect with honour, serve with pride"). Instytucja dąży do utrzymania stanu, w którym nie istniałaby przestępczość.
 37.  
 38. 1.1 WYDZIAŁY I ICH OPISY
 39.  
 40. Patrol Division
 41. Głównym i najważniejszym trzonem Paleto Bay Sheriff's Officer jest PA (skrót od pełnej nazwy dywzji). Jednostka zrzesza największą ilość funkcjonariuszy i odpowiada za codzienne wezwania i problemy obywateli miasta. Patrol Division odpowiedzialne jest za zapewnienie bezpieczeństwa w całym miasteczku. Obszary patrolowane przez oficerów należą do najbardziej bezpiecznych w Paleto Bay, jednakże funkcjonariusze każdego dnia muszą być gotowi na wyzwania. Do tej dywizji trafiają również młodzi, niedoświadczeni członkowie biura, którzy mają za zadanie wykazać się przed społeczeństwem oraz stanąć czoła codzienności z którą styka się codziennie każdy z oficerów. Zaraz po ukończeniu procesu akademii trafia się do ów dywizji.
 42. INFORMACJA DODATKOWA: Na ten moment nie wprowadzamy więcej wydziałów, będzie to bez sensu. W przyszłości oczywiście znajdzie się miejsce dla innych pomniejszych wydziałów do których będziecie mogli dołączyć.
 43.  
 44. ROZDZIAŁ II
 45.  
 46. 2.0 KOMUNIKACJA RADIOWA
 47.  
 48. Komunikacja radiowa jest najważniejszą procedurą wewnątrz Paleto Bay Sheriff's Office. Każdy komunikat powinien być, krótki i treściwy dlatego właśnie wykorzystywane są kody i meldunki, których celem  jest ułatwienie komunikacji pomiędzy jednostkami. W każdym meldunku zawieramy najważniejsze informację, których dotyczy dana sytuacja, jeżeli  żaden z kodów nie odpowiada do danej sytuacji staramy się zapełnić go słowami, które szybko i jasno opiszą całe zajście. Wewnątrz organizacji posługujemy się meldunkami, które zaczynają się od kryptonimu jednostki bądź waszej odznaki.
 49.  
 50. 2.1 Kody Radiowe
 51. 10-0 - Prośba o raport wszystkich jednostek
 52. 10-1 - Do wszystkich jednostek...
 53. 10-2 - Jednostka w drodze
 54. 10-4 - Zrozumiałem
 55. 10-5 - ETA (szacowany czas dojazdu)
 56. 10-6 - Jednostka na miejscu
 57. 10-7 - Jednostka niedostępna dla wezwań (dozwolone w momencie przesłuchania, sytuacji "officer down" i wysokiego ryzyka)
 58. 10-8 - Jednostka dostępna dla wezwań
 59. 10-10 - Zmień kanał na...
 60. 10-19 - Powrót na posterunek
 61. 10-20 - Pozycja to...
 62. 10-21 - Potrzebny holownik
 63. 10-22 - Potrzebny radiowóz
 64. 10-29 - Potrzebne Emergency Medical Services (określać zawsze w jakim celu)
 65. 10-30 - Zatrzymanie drogowe
 66. 10-60 - Pościg za...
 67. 10-61 - Pościg zakończony
 68. CODE 2 - pilna odpowiedź na wezwanie, brak użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Pełne zastosowanie się do zasad ruchu drogowego.
 69. CODE 3 - alarmowa odpowiedź na wezwanie, użycie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Możliwe nagięcie zasad ruchu drogowego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 70. CODE 4 - dalsze wsparcie nie jest już potrzebne
 71. CODE 6 - interwencja poza pojazdem (Out of Car Investigation)
 72. CODE 7 - przerwa (np. na posiłek)
 73. CODE 100 - podejrzany prawdopodobnie uciekł
 74. 2.2 Podstawowe zwroty przy meldunkach
 75. Shots Fired ("Padły strzały") - Tego typu fraza powinna zostać zameldowana gdy na miejscu zdarzenia/akcji/podczas pościgu czy patrolu zostaną oddane strzały w kierunku jednostek LSPD, jednostka zgłaszająca powinna podać dokładną lokalizację (dzielnica/ulica/charakterystyczne miejsce).
 76. Officer Down ("Ranny funkcjonariusz) -Tego typu fraza powinna zostać zameldowana, kiedy oficer zostaje poważnie raniony i upada na ziemię - nie jest zdatny do dalszego działania (najczęściej w wyniku potraktowania ostrym narzędziem, postrzału czy też poważnego ataku). Funkcjonariusz zgłaszający powinien podać lokalizację (dzielnica/ulica/miejsce charakterystyczne). Wszystkie jednostki powinni odpowiedzieć ma wezwanie jako priorytet.
 77. Officer Needs Help! ("Funkcjonariusz potrzebuje pomocy!") -Tego typu fraza powinna być zameldowana, kiedy oficer potrzebuje natychmiastowej pomocy, gdyż jego życiu i zdrowiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, bądź zaraz zostanie poważnie zraniony (w wyniku czego może nawet zginąć). Oficer (jeżeli jest w stanie) powinien podać swoją lokalizację. Wszystkie jednostki powinny natychmiastowo odpowiedzieć na wezwanie.
 78. Requesting Back up ("Potrzebne wsparcie") -Tego typu fraza powinna być zameldowana, kiedy oficer potrzebuje natychmiastowego wsparcia, ale poziom zagrożenia nie wskazuje bezpośrednio na następstwo poważnych obrażeń, śmierć lub poważne zagrożenie dla osób trzecich. Odpowiedź na wezwanie wszystkich dostępnych jednostek jako pilna.
 79. Requesting Additional Unit ("Potrzebna dodatkowa jednostka") - Tego typu fraza powinna zostać zameldowana, kiedy oficer potrzebuje wsparcia do sytuacji niskiego priorytetu (non-emergency call). Funkcjonariusz wzywający wsparcie powinien określić swoją pozycję i sytuację, w jakiej się znajduje.
 80. Traffic Crash (Wypadek drogowy) - Tego typu fraza może być zameldowana gdy dojdzie do zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden (lub więcej) uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego któryś z uczestników ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci.
 81. Traffic Collision (Kolizja drogowa) - Tego typu fraza może być zameldowana gdy dojdzie zdarzenia drogowego które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów.
 82. Copy That/Solid Copy/Roger That/Acknowledge - "Zrozumiałem". Potwierdzenie odebrania informacji drogą radiową.
 83. How copy? - "Jak mnie zrozumiałeś?" Prośba o potwierdzenie otrzymania informacji drogą radiową.
 84. Come in! - "Zgłoś się!" - wywołanie jednostki/osoby o danym kryptonimie. Prośba o zgłoszenie się.
 85. Go Ahead - "Możesz mówić" - forma potwierdzenia transmisji pomiędzy jednostkami, często odpowiedź na frazę "Come in"
 86. 2.3.1 Skróty
 87. ETA – Estimated Time of Arrival, czyli tzw. czas operacyjny (w czasie którego dotrzemy do celu)
 88. MDT - Mobile Data Terminal, czyli określenie komputera policyjnego.
 89. POI - Person of interest, czyli osoba, która posiada istotną wiedzę dot. danej sprawy. Nie dotyczy podejrzanych.
 90. VIN – Vehicle ID Number, czyli numer seryjny auta.
 91. 2.4 Kryptonimy jednostek
 92.  
 93. Każdy patrol oznaczony jest innym kryptonimem który pozwala go zidentyfikować w ciągu ułamków sekund. Każdy z nich posiada różne restrykcje, obowiązki i przywileje.
 94. ADAM -  Jednostka dwuosobowa
 95. PAUL - Jednostka jednoosobowa
 96. MARY - Jednostka motocyklowa
 97. TOM - Jednostka holownicza
 98. NORA - Jednostka nieoznakowana
 99. KING - Jednostka Supervisory
 100. 2.5 Meldunki patrolu
 101.  
 102. Wzór ogólny: B-N
 103. B - Kryptonim jednostki
 104. N - Numer pojazdu patrolowego (ustalony w temacie Deputy Team)
 105.  
 106. Przykładowe meldunki:
 107.  
 108. !!Meldunki nie muszą być szablonowe. Te przykłady mają Wam przybliżyć, jak mniej więcej możemy zameldować daną czynność!!
 109.  
 110. Prośba o "10-0" i odpowiedź na raport:
 111. [Numer jednostki/Centrala], 10-1, 10-0
 112. [Numer Jednostki], [Skład], [Pozycja], [Status (aktualne zajęcie)]
 113. Prośba o przełączenie na TAC 1:
 114. [Numer Jednostki] to [Numer Jednostki] 10-10 [Numer Kanału]
 115. Przykładowe odwołanie wsparcia:
 116. [Numer jednostki] CODE 4 dla [nazwa interwencji i miejsce interwencji]
 117. Przykładowe rozpoczęcie patrolu:
 118. [Numer jednostki] rozpoczynamy czynności patrolowe, [nazwiska]
 119. Rozmawianie na kanałach taktycznych bez akcji dynamicznej (podczas FTS, innych sytuacji)
 120. [TAC-1/2] [odpowiedni komunikat który chcemy przekazać]
 121. Ogólne stwierdzenia:
 122. Rozpoczęcia (jak i zakończenia) zmiany nie melduje się.
 123. Meldunki nie powinny być zakończone zwrotami takimi jak "over" czy też "odbiór".
 124. W miarę możliwości (przy podawaniu danych osobowych) należy używać alfabetu fonetycznego.
 125. Nie używamy zwrót "do centrali", wszystkie meldunki są automatycznie przekazywane do centrali, którą odgrywamy przez *C*.
 126. To, co da się zakodować należy przekazać za pomocą kodów radiowych. Pozostałe informacje przedstawia się słownie.
 127. Kody statusów "CODE X" (np. CODE 4, kod czwarty) łączone są często z czasownikiem "pokazać", nie trzeba tego jednak stosować.
 128. Staramy się nie wtrącać angielskich słówek do polskich zdań (odstępstwem od tej zasady jest ścisła terminologia radiowa [kody, zwroty, alfabet fonetyczny itp]
 129. 3.0 Ekwipunek osobisty
 130. Stab vest - kamizelka zapewniająca ochronę w obrębie tułowia przed pchnięciami ostrymi narzędziami/bronią białą.
 131. Pas taktyczny
 132. Broń palna krótka
 133. Naszywka z imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza
 134. Pokrowiec ze stalowymi kajdankami
 135. Karteczka z prawami mirandy
 136. Notes
 137. Pałka teleskopowa wraz z pokrowcem dla niej
 138. Gwizdek
 139. Latarka
 140. Radio
 141. Gaz pieprzowy
 142. 3.3 Broń służbowa
 143. Obecnie każdy oficer posiada broń służbową, wszystkie modele, które przeznaczone są do odgrywania:
 144. Glock 17, 9mm
 145. Beretta 92FS, 9mm
 146. Beretta 92F, 9mm
 147. Beretta 845F, .45 caliber
 148. Glock 21, .45 caliber
 149. Glock 22, .40 caliber
 150. Glock 23, .40 caliber
 151. Glock 19, 9mm
 152. Glock 26, 9mm
 153. Glock 36, .45 caliber
 154. Kimber Custom II, .45 caliber
 155. 3.4 Wyposażenie radiowozu
 156.  
 157. Standardowe wyposażenie:
 158. Less Lethal Shotgun (Beanbag)
 159. Remingtona M870 Marine
 160. Urban Police Rifle (HK416) (Dostępne tylko dla sierżantów oraz upoważnionych funkcjonariuszy)
 161. Wyposażenie w bagażniku:
 162. Pachołki
 163. Stojak z kierunkiem ruchu
 164. Taśmy
 165. Megafon (/m [text])
 166. Apteczka
 167. Koło zapasowe
 168. Kanister
 169. Linka holownicza
 170. Baterie zapasowe
 171. Zapasowy tazer M26c
 172. Dodatkowa amunicja do Remingtona i HK416
 173. Dodatkowe kajdanki
 174. Torba z ekwipunkiem dodatkowym (WARBAG)
 175. Dodatkowe magazynki do broni
 176. Testy narkotykowe
 177. Maska uniemożliwiająca plucie/gryzienie (Restraint Protection Mask)
 178. Butelki z wodą pitną
 179. Dodatkowe kajdanki plastikowe zip-cuffs
 180. Apteczka z medykamentami
 181. 3.5 Ekwipunek oficera poza służbą
 182.  
 183. Po zakończeniu jak i przed rozpoczęciem każdy oficer ma prawo posiadać broń palną i odznakę. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa pierwsze co musicie zrobić to zadzwonić pod 911, dopiero potem możecie podjąć się interwencji. Co mam na myśli pisząc niebezpieczeństwa? Mam na myśli sytuacje które zagrażają życiu Waszemu lub cywili.
 184.  
 185. !!Nie trzeba oczywiście wspominać że sytuacje w których interweniujecie poza służbą, tzw. "off duty" są sytuacjami bardziej niebezpiecznymi gdyż nie posiadacie na przykład kamizelki kuloodpornej. Pamiętajcie, że jedyne co posiadacie off-duty to broń palną i swoją odznakę!!
 186.  
 187. ROZDZIAŁ IV
 188.  
 189. 4.0 Poruszanie się w trybie alarmowym
 190.  
 191. Poruszanie się po mieście za pomocą radiowozu w trybie alarmowym to nic innego jak udanie się do miejsca wezwania przydzielonego przez centralę na tzw. "CODE 3". Kod trzeci to prosto mówiąc poruszanie się pojazdem uprzywilejowanym na włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych (o różnej tonacji głosowej i rodzaju) po ulicach Paleto Bay. Możemy wtedy naginać (nie łamać) przepisy ruchu drogowego by szybciej dostać się do osoby, która potrzebuje naszej pomocy. Musimy jednak pamiętać, że jazda za pomocą tego kodu jest bardzo restrykcyjna i nie możemy odgrywać miasta duchów, więc uwzględniamy, że podczas naszej jazdy występują także inni uczestnicy ruchu (czy to gracze, czy poprostu ruch którego nie widzimy, zgodnie z publikacją dot. miasta duchów). Obowiązuje wobec tego kilka podstawowych zasad.
 192. CODE 3 - zgłaszamy zawsze na końcu meldunku, bez uwzględnienia go w naszym komunikacie nie mamy prawa poruszać się za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Wyjątkiem są sytuacje ekstremalne, gdzie nie możemy tego zrobić.
 193. Poruszanie się po mieście z użyciem w/w kodu powinno przebiegać w sposób realistyczny i normalny, nie zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego.
 194. Zakazuje się jeżdzenia na tzw. "v-max" by szybciej dotrzeć do celu, musicie sami balansować prędkością i dobierać ją odpowiednio do danego typu dzielnicy czy ulicy.
 195. Nie gramy miasta duchów, mamy korki, mamy różnego rodzaju losowe wypadki drogowe czy remonty, to tylko wpływa na nakręcanie sobie gry.
 196. Przed każdym skrzyżowaniem należy zwolnić do prędkości określanej jako bezpieczną, tj. 10/20/25/30 km/h, rozejrzeć się i jechać dalej, tyczy się to każdego skrzyżowania.
 197. Macie totalną dowolność w kwestii wyboru rodzaju sygnałów świetlnych czy dźwiękowych.
 198. Nie wymuszamy pierwszeństwa jeśli widzimy, że ktoś mimo wszystko wjeżdża nam pod koła.
 199. Używamy mózgu podczas jazdy.
 200. Materiały pomocnicze:
 201. RIDE ALONG CODE 3
 202. CODE 3 TO ASSIST
 203. SHERIFF RESPONSE
 204. SHERIFF RESPONSE #2
 205.  
 206. 4.1 Zatrzymanie drogowe
 207. 1.Włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych,
 208. 1.1 W przypadku gdy kierowca nie reaguje na sygnały dźwiękowe i świetlne należy powiadomić go przez megafon aby zjechał na pobocze, zgasił silnik, pozostawił ręce na kierownicy i nie opuszczał pojazdu (tj. Tutaj SHERIFF OFFICE! Zjedź na pobocze i zgaś silnik! Nie opuszczaj pojazdu i pozostaw ręce na kierownicy!).
 209. 3. Ustawienie się w odpowiedni sposób za zatrzymywanym pojazdem.
 210. 4. Radiowóz powinien znajdować się prawą osią w połowie szerokości pojazdu kontrolowanego.
 211. 5. Oświetlenie pojazdu kontrolowanego za pomocą szperaczy, jeżeli zmuszają do tego warunki pogodowe.
 212. 6. Zgaszenie silnika w radiowozie, zaciągnięcie hamulca ręcznego.
 213. 7. Złożenie meldunku do centrali o przeprowadzanym zatrzymaniu.
 214. 8. Podejście do zatrzymanego pojazdu.
 215. 8.1 Pasażer wysiada równocześnie z kierowcą, powoli zbliża się z prawej strony do zatrzymanego pojazdu. W trakcie wykonywania tej czynności dokładnie obserwuje ruchy użytkowników pojazdu. Jeżeli zauważy niebezpieczeństwo - ma obowiązek o tym poinformować.
 216. 8.2 Kierowca wysiada razem z pasażerem, powoli zbliża się do pojazdu z lewej strony. W trakcie podchodzenia może docisnąć klapę od bagażnika pojazdu, w celu:
 217. - pozostawienia swoich odcisków palców (jako dowód w sprawie, jeżeli coś stałoby mu się w trakcie tej interwencji).
 218. - sprawdzenia, czy klapa jest domknięta.
 219. 8.3 Kierowca radiowozu przeprowadza rozmowę z kierowcą zatrzymanego pojazdu na temat popełnionego wykroczenia. Odbiera od niego dokumenty i sprawdza je, ewentualnie zadaje pytania dot:
 220. - posiadania nielegalnych przedmiotów (broni, narkotyków)
 221. - spożywania napojów alkoholowych, bądź też środków odurzających przed rozpoczęciem jazdy.
 222. - innych, niezbędnych w danej sytuacji informacji.
 223. - (Jeżeli podejrzany zachowuje się nadzwyczaj dziwnie, bądź też w podobny sposób wyglądała jego jazda, można przystąpić do sprawdzenia jego stanu trzeźwości oraz wykonania testu narkotykowego).
 224. - (Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, wykonanie wszystkich czynności kontrolnych - w wypadku kontroli drogowej)
 225. 9. Pouczenie/wystawienie ewentualnego mandatu/wezwanie holownika/nałożenie blokady.
 226. 10. Zwrot dokumentów.
 227. 10.1 Wyjątek stanowi sytuacja, w której zostało odebrane prawo jazdy - wtedy nie należy go oddawać.
 228. 11. Powrót do radiowozu, wcześniej informując zatrzymanego kierowcę o:
 229. - pozostaniu w pojeździe, dopóki funkcjonariusze nie powrócą,
 230. - zakazie włączenia silnika do momentu, w którym funkcjonariusze nie znajdą się w radiowozie.
 231. - zakazie ruszania w dalszą drogę, przed wydaniem przez funkcjonariuszy stosownego polecenia.
 232. 12. Meldunek o zakończeniu zatrzymania.
 233. 13. Przekazanie kierowcy pojazdu informacji o tym, że może już ruszać dalej.
 234. 4.2 Felony Traffic Stop
 235.  
 236. Felony Traffic Stop - czyli zatrzymanie drogowe podwyższonego ryzyka wiąże się z sytuacjami, w których:
 237.  
 238. ? zatrzymujemy szczególnie niebezpiecznych podejrzanych (zazwyczaj istnieje prawdopodobieństwo, że są uzbrojeni),
 239. ? zatrzymujemy podejrzanego po zakończonym pościgu zmotoryzowanym,
 240. ? supervisor rozkaże wykonanie procedury Felony Traffic Stop.
 241.  
 242. !!Mechanika wykonania może różnić się w zależności od sytuacji, umiejscowienia pojazdu oraz warunków!!
 243.  
 244. Mechanika wykonania:
 245. 1. Ustawiamy radiowóz za zatrzymywanym pojazdem w połowie szerokości.
 246. 1.1 Drugi radiowóz ustawia się zaraz obok radiowozu w środku. Maska drugiego radiowozu powinna być skierowana w stronę zatrzymywanego pojazdu.
 247. 1.2* Trzeci radiowóz ustawiamy po drugiej strony tak samo jak drugi.
 248. 2. Radiooperatorzy wysiadają z wozu stosując drzwi radiowozu jako osłonę, wyciągając broń i mierząc w stronę pasażera/ów pojazdu.
 249. 3. Kierowca radiowozu w środku prowadzi Felony za pomocą megafonu kierując do kierowcy poniższe polecenia. (/m)
 250. 3.1 Kierowca radiowozu rozkazuje kierowcy zatrzymywanego pojazdu wyciągnąć kluczyki ze stacyjki i wyrzucić je przez okno na jezdnie.
 251. 3.1* Gdy kierowca nie stosuje się do poleceń powtarzamy to 3 razy. Gdy nadal nie słucha Funkcjonariusze muszą się przegrupować na dwa oddziały. Jeden z oddziałów podchodzi, drugi osłania ich zza radiowozów i wyciągając kierowce siłą.
 252. 3.2 Gdy kierowca wyrzuci kluczyki rozkazujemy by otworzył drzwi zewnątrzną klamką  i opuścić pojazd z uniesionymi rękoma ku górze stojąc plecami w strone funkcjonariusze.
 253. 3.3 Po tym jak kierowca opuścił pojazd rozkazujemy by podciągnął koszulke na głowe i wykonał obrót o 360stopni.
 254. 3.3* Gdy widzimy broń lub inne niebezpieczne narzędzie nakazujemy by jedną ręką wyciągnął przedmiot i położył na ziemi kopiąc pod wóz.
 255. 3.4 Po tym rozkazujemy by kierowca cofnął się z uniesionymi rękoma ku górze stojąc do nas cały czas tyłem do krawędzi bagażnika.
 256. 3.5 Nakazujemy by prawą ręką otworzył bagażnik (lewa ręka cały czas w górze)
 257. 3.6 Po tym rozkazujemy by cofnął się trzy kroki w lewo, a następie klęknął na kolana i założył ręce na kark.
 258. 3.7 Po tym Radiooperator podchodzi do mężczyzny, powala go na ziemie i skuwa, następnie cofa się z nim na tył swojego radiowozu, opiera go o bagażnik i tam dokonuje przeszukania oraz aresztowania.
 259. 4. Gdy w pojeździe znajduje się więcej osób stosujemy tą samą technikie omijając wyrzucenie kluczyków i otwierania bagażnika.
 260. 5. Stosujemy taką strukture wyciągania osób z wozu: Kierowca>Pasażer z przodu> Pasażer z tył od lewej strony> Pasażer z tył od prawej strony.
 261. 6. Po zabezpieczeniu wszystkich osób z pojazdu podchodzi do wozu dowolona ilość funkcjonariuszy i dokonuje przeszukania wozu poczynając od bagażnika.
 262. 7. Podczas podchodzenia do pojazdu, nie tworzymy ognia krzyżowego, idziemy z jednej strony.
 263. 8. W momencie sprawdzania bagażnika musi uczestniczyć minimum dwóch funkcjonariuszy.
 264. Materiały pomocnicze:
 265. C4 Competition 2013 - Felony Stop
 266. A Textbook Felony Traffic Stop
 267. Dallas Police North Central Explorers conducting Felony Traffic stop
 268.  
 269. 4.3 Pościg zmotoryzowany
 270.  
 271. Pościgiem zmotoryzowany - podejrzany ucieka przed jednostkami PBSO pojazdem, nie reagując na ostrzeżenia świetlne i wydane za pomocą megafonu przez oficerów. Kiedy rozpoczynamy pościg meldujemy na radiu: Kryptonim jednostki, 10-60 za [kolor, marka wozu, opcjonalnie rejestracja], 10-10 TAC1/TAC2
 272.  
 273. W tej sytuacji nakazuje się wysyłanie wiadomości przez megafon do kierowcy pojazdu, aby zatrzymał się i zjechał na pobocze. Podczas takiego pościgu znaczenie ma liczba jednostek. Pozycje pościgu podaje kierowca pierwszego radiowozu. Ma ją podawać średnio od 5 do 10 sekund i w miarę możliwości przewidywać ruchy uciekiniera. Najlepszym wyjściem na zakończenie pościgu jest jazda za podejrzanym do momentu, gdy popełni błąd uderzając w ścianę/latarnię lub skończy mu się paliwo. Ponadto zapamiętajcie, że w pościgu nie chodzi o to kto pierwszy będzie jechał, ani kto spowoduje zatrzymanie uciekiniera. Utrzymywać macie się ciągle w takiej samej kolejności, chyba że kierowca pierwszego radiowozu nie jest w stanie utrzymać stałej odległości między sobą, a pojazdem uciekającym. Wszystkie przepychanki będą karane. Oczywiście gdy pojazd się zbliża do Was - nie musicie go taranować, ustąpcie i zwolnijcie.
 274.  
 275. W przypadku gdy podejrzany sprawia zbyt duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego można podjąć działania bardziej ofensywne, jednakże wymaga to co najmniej trzech jednostek (pojazdów) podążającym za ściganym oraz zgody Supervisora pościgu). Za działania ofensywne uważa się:
 276. Tworzenie blokad za pomocą radiowozu w poprzek drogi na sporą odległość od ściganego.
 277. Tworzenie blokad za pomocą kolczatek, blokad.
 278. Manewr PIT - wykonywany tylko za zgodą przełożonego.
 279. Gdy dojdzie do zatrzymania pojazdu podejrzanego są dwie możliwości. Albo zostanie w pojeździe, albo zacznie uciekać pieszo. W przypadku ucieczki odsyłamy do informacji na temat pościgu pieszego, a w przypadku zostania w pojeździe - procedur dotyczących zatrzymania wysokiego stopnia zagrożenia.
 280.  
 281. Materiały pomocnicze:
 282. Highland Park LAPD Pursuit
 283. LAPD Pursuit - White Honda
 284. Wild Police Chase - South Los Angeles
 285.  
 286. 4.4 Określenia pościgowe.
 287. P1 - Jest to jednostka prowadząca pościg. Jego zadaniem jest podążanie za uciekającym pojazdem, podawanie pozycji na bieżąco innym jednostkom. Jeśli jednostką P1 jest patrol jednoosobowy, nieoznakowany lub motor, jego rolę powinien jak najszybciej przejąć patrol dwuosobowy oznakowany, są jednak od tego ustępstwa, jeśli na przykład pościg jest prowadzony za jednośladowcem, lub nie ma jednostki Adam. Jednostka P1 nie próbuje żadnych manewrów na uciekającym.
 288. P2 - Jest to grupa jednostek, które służą jako wsparcie, jeśli jednostka P1 napotka jakiś problem, najbliższa jednostka P2 przejmuje jego rolę. P2 stara nie oddalać się od pościgu. Jednostka P2 ma prawo ubiegać się do SV pościgu o wykonanie manewru PIT.
 289. P3 - Pozostałe jednostki biorące udział w pościgu. Starają się one obrać alternatywną drogę do podejrzanego. Do zadań jednostek P3 należy rozstawienie blokad i kolczatek, jednak w sytuacji, w której nie utrudnią one działań jednostkom P1 i P2.
 290. SV - Supervisor - Jest to jednostka dowodząca pościgiem, na ogół jest to pierwszy patrol SV który dołączył się do pościgu, w specjalnych przypadkach, rolę SV w pościgu może przejąć dowolna jednostka Traffic Division. Jednostka SV trzyma się razem z P2. To on wydaje pozwolenie na wykonanie manewrów, rozstawienie blokad i kolczatek, otworzenie ognia. Decyduje także o wezwaniu specjalnych pojazdów przeznaczonych do pościgów za szybszymi pojazdami.
 291. PIT - Precision Immobilization Technique/Pursuit Intervention Technique - Wykonanie manewru PIT są dozwolone tylko na autostradach, drogach stanowych, poza terenami zabudowanymi. Manewr polega na uderzeniu przednią częścią radiowozu w tylni bok pojazdu uciekającego, tak by wytrącić go z równowagi, przekręcić go do 180.
 292. BOX - manewr polegający na zamknięciu uciekającego pojazdu w tzw. boxie. Do manewru potrzebne są co najmniej 4 jednostki. Pierwsza wyprzedza pojazd i jedzie przed jego maskę, druga i trzecia utrzymują prędkość identyczną jak pojazd uciekający, będąc równolegle do niego. Ostatnia jednostka, znajduje się za pojazdem. Na polecenie Supervisora krąg zostaje zacieśniony, a pojazd zostaje zblokowany.
 293. PIT-BOX - manewr polegający na natychmiastowym zablokowaniu pojazdu przez jednostki departamentu, zaraz po wykonanym manewrze PIT.
 294. 4.5 Pościg pieszy
 295.  
 296. Pościgiem pieszym (pursuit on foot) nazywamy ucieczkę osoby przed funkcjonariuszem. Dobrym rozwiązaniem w przypadku pieszego pościgu jest rozdzielenie się. Pasażer powinien wyskoczyć z pojazdu i ścigać uciekiniera pieszo, natomiast kierowca starać się blokować drogę uciekającemu. Funkcjonariusz goniący pieszo powinien bez przerwy podawać pozycję pościgu, tak aby ten drugi był w stanie przewidzieć ruchy przestępcy. Ponadto ważne jest wykrzykiwanie co jakiś czas komendy do poddania się.
 297. Mamy kilka sposobów na zatrzymanie uciekiniera:
 298. Pchnięcie w trakcie biegu w celu spowodowania upadku uciekiniera.
 299. Użycie Taser
 300. Potrącenie radiowozem (przodem, pushbarem bądź zderzakiem)
 301. Użycie Less Lethal Shotgun
 302. Inne metody, które nie zagrażają utratą życia bądź ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu
 303. Jeśli zatrzymaliśmy już podejrzanego maksymalnie jak najszybciej rzucamy się na niego przygniatając własnym ciałem (/me), a następnie skuwamy w kajdanki. Przypomnę, że im więcej osób rzuci się na podejrzanego tym lepiej, gdyż nie dajemy mu żadnej możliwości do wstania i kontynuowania ucieczki. Nie bijemy bez powodu, ale swoimi czynami powinniśmy pokazać lekką brutalność.
 304.  
 305. Materiały pomocnicze:
 306. Los Angeles Police Foot Pursuit
 307. Suspect Chase & TakedownSouth LA
 308. Foot Pursuit bodycam
 309.  
 310. 4.6 Prawo Mirandy i podstawa prawna
 311.  
 312. Prawo mirandy - to spisane w jednej formułce wszystkich praw które przysługują zatrzymanemu. Ich przedstawienie jest obowiązkowe a nie zrobienie tego nie jest równoznaczne z wypuszczeniem podejrzanego.
 313. Masz prawo do zachowania milczenia. Wszystko co powiesz, może być użyte i zostanie użyte przeciw tobie, podczas rozprawy sądowej.
 314. Masz prawo do obecności adwokata podczas przesłuchania. Jeśli nie jesteś w stanie opłacić adwokata, zostanie ci przydzielony adwokat z urzędu. Czy rozumiesz swoje prawa?
 315. Prawo Mirandy powinno być odczytane najpóźniej przed rozpoczęciem przesłuchania aresztowanego. Jeśli jego prawa nie zostaną mu odczytane, wszystkie jego zeznania w sali przesłuchań na komendzie zostaną unieważnione w sądzie.
 316. !!Nie przeczytanie Prawa Mirandy aresztowanemu nie upoważnia go do opuszczenia aresztu!!
 317.  
 318. 4.7 Użycie broni palnej
 319.  
 320. Zasady otwarcia ognia przeciwko innym osobom to podstawa, która musi być przestrzegana przez wszystkich funkcjonariuszy Paleto Bay Sheriff's Officer. Łamanie ich podlega karze In Character (w niektórych przypadkach Out of Character).
 321.  
 322. Broń może zostać użyta w przypadkach:
 323. Jeżeli inne środki przymusu bezpośredniego (tj. tazer, pałka policyjna, siła fizyczna) nie są wystarczające, bądź z uwagi na okoliczności oficer nie może ich zastosować.
 324. Jeżeli ścigany odda w stronę funkcjonariusza bądź innego obywatela ogień.
 325. Ścigany celuje do obywatela bądź funkcjonariusza z zamiarem zabicia.
 326. Prowadzony jest ostrzał w stronę radiowozu z pojazdu uciekającego.
 327. Ścigany jest zbiegiem z wyrokiem i może stanowić poważne zagrożenie.
 328. Podejrzany nie reaguje na wezwanie oficera do pozbycia się broni (dwukrotnego)
 329. Podejrzany wsiada do samochodu z zamiarem dalszej ucieczki, można w szczególnych przypadkach (gdy podejrzany jest pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas pościgu; gdy jest uzbrojony i/lub niebezpieczny) oddać strzał w oponę, aby uniemożliwić dalszą ucieczkę.
 330. Nieupoważnionym użyciem broni jest:
 331. Sytuacją, w której wobec cywila zostaje użyty paralizator, mimo że sam cywil nie sprawiał problemów.
 332. Sytuacja, w której podejrzany ucieka do pojazdu jak i samym pojazdem.
 333. Postrzelenie osoby uciekającego pieszo, a nie posiadającej broni palnej.
 334. Sytuacja, w której ścigany posiada broń, jednakże nie stanowi zagrożenia (broń nie jest wycelowana bezpośrednio w drugiego człowieka.
 335. W przypadku, gdy podejrzany celuje do innej osoby również należy wstrzymać się z oddaniem strzału. Jeśli jednak stan emocjonalny podejrzanego może świadczyć o tym, że wszystko zmierza do postrzelenia osoby, do której celuje, funkcjonariusz ma prawo zlikwidować zagrożenie, strzelając aby zabić.
 336. Shoot to kill (strzelać, by zabić, Deadly Force) - zasada ta dotyczy sytuacji, w których to funkcjonariusz oddaje strzał, w celu pełnego unieszkodliwienia przestępcy, napastnika.
 337. Podejrzany gwałtownie wyceluje do oficera policji bądź cywila.
 338. Podejrzany odda strzał w kierunku oficera policji bądź cywila.
 339. Podejrzany stwarza poważne zagrożenie.
 340. Podejrzany jest zbiegiem z listą poważnych przestępstw, bądź jest uzbrojony i/lub bardzo niebezpieczny.
 341.  
 342. ROZDZIAŁ V
 343.  
 344. 5.0 Przerwa na posiłek (CODE 7)
 345.  
 346. Każdy patrol w chwili, gdy nie ma zaplanowanych i przydzielonych interwencji, ma prawo do wykonania przerwy na posiłek po wcześniejszym zgłoszeniu do dyspozytora CODE 7 wraz z lokalizacją.
 347.  
 348. UWAGA! Zgłoszenie CODE 7 nie może wiązać się z niedostępnością jednostki dla wezwań. W razie potrzeby jest ona obowiązana na nie reagować. W szczególności dotyczy to wezwań o wsparcie od innych jednostek.
 349.  
 350. ROZDZIAŁ VI
 351.  
 352. 6.0 Materiały pomocnicze
 353.  
 354. Materiały wrzucone przez policje znajdująca się i działająca na terenie Stanów Zjednoczonych. Często potrafią rozwiać wątpliwości co do zachowania w danych przypadkach, pomagają wczuć się w klimat i zobaczyć jak to wszystko działa od środka. Należy pamiętać, że jedynie wzorujemy się na służbach mundurowych w Stanach Zjednoczonych. Jest to tylko kilka przykładowych materiałów.
 355. LAPD Pursuit - White Honda
 356. LAPD - South Central
 357. LAPD - Recruits
 358. 44 Minutes The North Hollywod Shoot-Out
 359. A day in the life: LAPD Southwest Gang Unit
 360. LAPD - Air Support Division
 361. LAPD Air Support RIDE ALONG
 362. DUI  Checkpoint LAPD
 363. The Real LAPD Clip
 364. Wild Police Chase - South LA
 365. California Highway Patrol - COMPTON
 366. California Highway Patrol Cracks Down
 367. SWAT Team Code 3
 368. LAPD Ride Along
 369. SWAT Armored Car Pit
 370. SWAT Helmet Cam
 371. Santa Ana Police Gang Unit
 372. 7x LAPD Slicktops & Unmarked CODE 3
 373. CODE 3 to ASSIST
 374. GUNS DRAWN - Los Angeles Police Depatment FTS
 375. Kanały na serwisie Youtube, które mogą służyć jako kolejna dawka informacji:
 376. Police Activity
 377. COPS TV
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top