pakson

liczby na tekst

May 19th, 2019
72
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html>
 2. <head>
 3. <title>zamiana an slowa </title>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. </head>
 6. <body>
 7. <script type="text/javascript">
 8. x=prompt("podaj liczbe");
 9.  
 10.  
 11. x=x*1;//zrobienie z tego liczby
 12.  
 13.  
 14. tr=x%1000;// oblicza ile trzeba odjąć np 1542%1000 to wychodzi 542 i potem to bierze do obliczeń
 15.  
 16. t=x-tr //odejmuje od podanej liczby tą reszte czyli 1542-542
 17. tysiace=t/1000; // da wynik od 1do 9 - nie trzeba się bawić w zaokrąglanie
 18. document.write(tysiace);
 19.  
 20. sr=tr%100;// robi to samo tylko oblicza ile trzba odjąc od 542 żeby była równa 100
 21. s=tr-sr;//odejmuje od 542 - 42
 22. setki=s/100;//wynik równy 5
 23.  
 24.  
 25. document.write(setki);
 26.  
 27.  
 28. dr=sr%10; //te same działanie, ocliza ile trzeba odjąc od 42 żeby była sama dziesiątka
 29. d=sr-dr//odejmuje od 42-2
 30. dziesiatki=d/10;//wynik jednosci równy 2
 31. document.write(dziesiatki);
 32. document.write(dr+ "<br>");
 33. document.write("Liczba "+x+ " to słownie ");
 34.  
 35. sprawdz2=dziesiatki;
 36. sprawdz=dziesiatki+dr;//dodaje jedności do 10
 37.  
 38.  if (x<20&&x>9)//1 wyjątki liczby 10-19
 39. {
 40. switch (x)
 41.  
 42.     {
 43.  
 44.         case 10:
 45.             document.write("dziesięć ");
 46.             break;
 47.         case 11:
 48.             document.write("jedenaście ");
 49.             break;
 50.         case 12:
 51.             document.write("dwanaście ");
 52.             break;
 53.         case 13:
 54.             document.write("trzynaście ");
 55.             break;
 56.         case 14:
 57.             document.write("czternaście ");
 58.             break;
 59.         case 15:
 60.             document.write("piętnaście ");
 61.             break;
 62.         case 16:
 63.             document.write("szesnaście");
 64.             break;
 65.         case 17:
 66.             document.write("siedemnaście");
 67.             break;
 68.         case 18:
 69.             document.write("osiemnaście");
 70.             break;
 71.         case 19:
 72.             document.write("dziewiętnaście ");
 73.             break;
 74.  
 75. }
 76.  
 77. }
 78.  
 79. else  //jeśli inne liczby to to co tu i w dół
 80.  
 81. {
 82. switch (tysiace)
 83.     {
 84.         case 1:
 85.             document.write("tysiąc ");
 86.             break;
 87.         case 2:
 88.             document.write("dwa tysiące ");
 89.             break;
 90.         case 3:
 91.             document.write("trzy tysiące ");
 92.             break;
 93.         case 4:
 94.             document.write("cztery tysiące ");
 95.             break;
 96.         case 5:
 97.             document.write("pięć tysięcy ");
 98.             break;
 99.         case 6:
 100.             document.write("sześć tysięcy ");
 101.             break;
 102.         case 7:
 103.             document.write("siedem tysięcy ");
 104.             break;
 105.         case 8:
 106.             document.write("osiem tysięcy ");
 107.             break;
 108.         case 9:
 109.             document.write("dziewięć tysięcy ");
 110.             break;
 111. }
 112.  
 113. switch (setki)
 114.  
 115. {
 116.         case 1:
 117.             document.write("sto ");
 118.             break;
 119.         case 2:
 120.             document.write("dwieście ");
 121.             break;
 122.         case 3:
 123.             document.write("trzysta ");
 124.             break;
 125.         case 4:
 126.             document.write("czterysta ");
 127.             break;
 128.         case 5:
 129.             document.write("pięćset ");
 130.             break;
 131.         case 6:
 132.             document.write("sześćset ");
 133.             break;
 134.         case 7:
 135.             document.write("siedemset ");
 136.             break;
 137.         case 8:
 138.             document.write("osiemset ");
 139.             break;
 140.         case 9:
 141.             document.write("dziewięćset ");
 142.             break;
 143.  
 144.  
 145. }
 146. //warunek na liczby 11-19 w setkach np 114 3215   1917itd
 147.  
 148. // suma dziesiątek i jedności musi być mniejsza niż 10
 149. // dziesiątki muszą być 1
 150. // cyfra dziesiątek nie może być równa 0 bo wtedy by nie działało
 151. if (sprawdz<=10&&dziesiatki<2&&dziesiatki!=0)
 152. {
 153.  
 154.  
 155. //kolejny
 156. switch (dr)
 157.  
 158. {
 159.  
 160.         case 0:
 161.  
 162.             document.write("dziesięć ");
 163.             break;
 164.         case 1:
 165.  
 166.             document.write("jedenaście ");
 167.             break;
 168.         case 2:
 169.             document.write("dwanaście ");
 170.             break;
 171.         case 3:
 172.             document.write("trzynaście ");
 173.             break;
 174.         case 4:
 175.             document.write("czternaście ");
 176.             break;
 177.         case 5:
 178.             document.write("piętnaście ");
 179.             break;
 180.         case 6:
 181.             document.write("szesnaście");
 182.             break;
 183.         case 7:
 184.             document.write("siedemnaście");
 185.             break;
 186.         case 8:
 187.             document.write("osiemnaście");
 188.             break;
 189.         case 9:
 190.             document.write("dziewiętnaście");
 191.             break;
 192.  
 193.  
 194. }
 195.  
 196.  
 197.  
 198. }
 199.  
 200. else
 201.  
 202. {
 203. switch (dziesiatki)
 204.  
 205. {       case 1:
 206.             document.write("dziesięć ");
 207.             break;
 208.         case 2:
 209.             document.write("dwadzieścia ");
 210.             break;
 211.         case 3:
 212.             document.write("trzydzieści ");
 213.             break;
 214.         case 4:
 215.             document.write("czterdzieści ");
 216.             break;
 217.         case 5:
 218.             document.write("pięćdziesiąt ");
 219.             break;
 220.         case 6:
 221.             document.write("sześćdziesiąt ");
 222.             break;
 223.         case 7:
 224.             document.write("siedemdziesiąt ");
 225.             break;
 226.         case 8:
 227.             document.write("osiemdziesiąt ");
 228.             break;
 229.         case 9:
 230.             document.write("dziewięćdziesiąt ");
 231.             break;
 232.  
 233.  
 234. }
 235.  
 236. switch (dr)
 237.  
 238. {
 239.         case 1:
 240.  
 241.             document.write("jeden ");
 242.             break;
 243.         case 2:
 244.             document.write("dwa ");
 245.             break;
 246.         case 3:
 247.             document.write("trzy ");
 248.             break;
 249.         case 4:
 250.             document.write("cztery ");
 251.             break;
 252.         case 5:
 253.             document.write("pięć ");
 254.             break;
 255.         case 6:
 256.             document.write("sześć");
 257.             break;
 258.         case 7:
 259.             document.write("siedem");
 260.             break;
 261.         case 8:
 262.             document.write("osiem");
 263.             break;
 264.         case 9:
 265.             document.write("dziewięć");
 266.             break;
 267.  
 268.  
 269. }
 270.  
 271. }
 272.  
 273.  
 274. }
 275.  
 276.  
 277.  
 278. </script>
 279.  
 280.  
 281. </body>
 282.  
 283. </html>
RAW Paste Data